Zamenjava generalnega direktorja nujna, da preprečijo finančni kolaps RTV Slovenija

Vir foto: youtube RTV SLO

Trinajst programskih svetnikov RTV Slovenija vse slabše finančno stanje nacionalnega medija skrbi do te mere, da so podali pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja, Igorja Kadunca.

Kadunc jih je razočaral s pristopom, da je edina rešitev finančne stabilnosti javnega medija dvig RTV prispevka, ki ga zahteva od ustanovitelja, medtem ko pa sam ni sprejel nobenih ukrepov, da bi bilo poslovanje RTV finančno vzdržno.

Kadunc se brani, da gre za “čisto politično akcijo”, podpisniki pa zahtevajo, da se glasovanje o njegovi razrešitvi uvrsti na naslednjo sejo, ki bo v ponedeljek. Za uspeh predloga potrebujejo 15 glasov.

Razloge za zamenjavo Kadunca pol leta pred pretekom mandata je trinajst podpisnikov utemeljilo v osmih točkah. Rdeča nit pobude je slabo finančno poslovanje RTV Slovenija, ki naj bi, tudi po Kadunčevih besedah, vodilo do nelikvidnosti javnega zavoda v sredini leta 2021.

RTV je z izgubo posloval v zadnjih treh letih, pri čemer dvig plač v javnem sektorju, na katerega se izgovarja Kadunc, po prepričanju podpisnikov ne more biti izgovor za izgubo v letih 2017 in 2018, v letu 2019 pa je lahko to le delni razlog. Klub pozivom nadzornega sveta Kadunc nikoli ni pripravil rebalansa finančnega načrta, opozarjajo.

Na podlagi njegovih (ne)ravnanj ga obtožujejo neobvladovanja sistemskega tveganja poslovanja, oziroma delovanja v okviru finančnih zmožnosti.

Ker delovanja RTV ni uskladil z dolgoročnimi finančnimi zmožnostmi, zaradi česar bo RTV Slovenija predvidoma v drugi polovici 2021 postal nelikviden. Generalni direktor ob tem ni načrtoval, pripravil ali vpeljal kakršnihkoli ukrepov, temveč je, nasprotno, na seji programskega sveta dejal, da ne bo sanator javnega zavoda, kar, tako podpisniki, očitno kaže, da svojega dela ne želi opraviti.

Edini sistemski ukrep, ki ga Kadunc pričakuje, je dvig RTV prispevka, oziroma sofinanciranje države. In zato so njegovi predlogi ključnih letnih načrtov neustrezni.

V času svojega mandata je svoje predloge večkrat neuspešno zagovarjal pred obema organoma, stanje pa se je letos še poslabšalo. Programski svet je zavrnil rebalans programsko-produkcijskega načrta za 2020, Kadunc pa takšno stanje dopušča še naprej, saj zavod ne posluje v skladu s sprejetim načrtom.

Še slabše je pri finančnem načrtu, katerega RTV Slovenija nima sprejetega niti za leto 2020, in posluje po dvanajstinah finančnega načrta za leto 2019, opozarjajo pobudniki.

Čeprav je bilo 2019 jasno, da predlaganega dviga RTV prispevka ne bo prišlo, Kadunc ni pristopil k resnim ukrepom in je s tem opustil dolžno ravnanje, ko za takšen primer ni imel pripravljenega scenarija. To je po pisanju pobudnikov vidno iz dveh dejstev. Prvič, da nadzornemu svetu do danes ni predložil načrta konkretnih ukrepov, ki bi v letu 2020 odhodke uskladili s finančnimi zmožnostmi zavoda. Tako da tudi finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazal presežka prihodkov nad odhodki iz rednega delovanja, kar je nadzornemu svetu aprila 2019 sam predlagal v sprejem.

Kadunc je obenem leta 2019 napovedal, da bo, če tisto leto ne pride do dviga RTV prispevka, odstopil sam, a tega ni storil, čeprav dviga ni bilo, še opozarjajo programski svetniki

Slabi rezultati notranje revizije

Kaduncu po prepričanju podpisnikov ne gre od rok tudi obvladovanje sistemskih tveganj na kadrovskem področju.

Notranja revizija je pri revidiranju kadrovskega področja ugotovila kršitve ustavne pravice enakosti, neobvladovanje potreb po številu zaposlenih, neobvladovanje stroškov dela, slabšanje izobrazbene strukture zaposlenih, zaradi česar se povzroča finančna škoda zavodu in slabi njegov ugled.

Programski svetniki RTV Slovenija: “Generalni direktor je očitno nesposoben vodenja v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in za slabo finančno stanje od začetka svojega mandata krivi ustanovitelja, ki naj bi bil dolžan dvigniti RTV prispevek za toliko, kot zavod “potrebuje”. Prelaganje odgovornosti na ustanovitelja in zlasti javni napadi na predstavnike ustanovitelja, češ da ne poznajo zadev, onemogoča primeren odnos med ustanoviteljem in zastopnikom javnega zavoda.” 

Obenem zakon o izvrševanju proračuna zahteva, da če iz realizacije ob polletju izhaja izguba, mora generalni direktor resornemu ministrstvu predložiti sanacijski načrt, česar pa Kadunc ni pripravil, kar po mnenju predlagateljev razrešitve jasno kaže na malomarnost pri delu in neupoštevanje določil zakona.

Ne razume prioritet

V takšni situaciji pa podpisniki izpodbijajo Kadunčevo presojo, kaj so resnične prioritete javne hiše.

“Namesto, da bi se Kadunc ukvarjal z ukrepi, ki bi obrnili trend slabšanja javnega zavoda, se ukvarja z povsem vprašljivimi prioritetami kar izkazuje izrazito nesposobnost presoje pomembnosti ukrepanja,” poudarjajo predlagatelji njegove razrešitve.

Kljub izrazito negativnemu finančnemu stanju je še spomladi 2020 načrtoval visoke investicije v gradnjo novičarskega centra. Po takratnem predlogu finančnega načrta naj bi zavod konec leta izkazoval 7 milijonov izgube, kljub temu pa je generalni direktor do zadnjega trenutka načrtoval več kot 10 milijonsko investicijo.

Da nelikvidnost RTV Slovenija ni že nastopila, je po prepričanju pobudnikov posledica manjših stroškov zaradi odpovedi številnih večjih dogodkov v 2020 (recimo olimpijskih iger, Evrovizije, Planice), zaradi česar je manj produkcije, ker pa ni sprejetega finančnega načrta, so močno omejeni tudi izdatki za investicije.

Kot še zapišejo pobudniki za zamenjavo generalnega direktorja RTV, je ta s svojimi opustitvami javni zavod pomembno oslabil in finančno izčrpal, tako da bo, v tistem trenutku ko bo postal nelikviden, povsem odvisen od intervencije države, oziroma takratne oblasti.

S pobudo za predčasno razrešitev želijo podpisani svetniki preprečiti, da bi do tega prišlo.

V odgovoru na pobudo je Igor Kadunc za MMC RTV Slovenija dejal, da ni nobenih razlogov za njegovo razrešitev, zlasti ne šest mesecev pred iztekom mandata: “To je čista politična akcija, ker se hoče priti do odgovornih urednikov, ki se jih obtožuje, da rušijo vlado in podobne stvari. Mislim, da bomo te očitke preprosto lahko zavrnili.”

Kadunc se bo skril za politično famo o vladnem rušenju RTV, a to ne bo rešilo njenih problemov
Pobuda za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca se osredotoča predvsem na izredno težko finančno situacijo, v kateri se je znašel zavod. In tukaj moramo pobudnikom pritrditi, da Kadunčevo izgovarjanje na neuslišano zahtevo po dvigu RTV prispevka ne more biti opravičljivo za to, da RTV finančno tone.

Kot generalni direktor je odgovoren za ustrezno poslovanje zavoda v danih razmerah ter pripravo ukrepov, ki to omogoča. Če tega ni sposoben ali celo noče narediti, je najbolj normalna stvar na svetu, da bodisi odstopi sam (kot je tudi napovedal), če ne pa, da ga svetniki razrešijo.

Že to je dovolj, da o seriji drugih, vsebinskih razlogov za Kadunčev odhod sploh ne govorimo. Od tega, da je dopustil, da del javne hiše zdrsne v odkrito politično agitiranje in rušenje legitimno izvoljene vlade RS, do kiksov, kot so si jih privoščili z raperjem Zlatkom s strgano masko ter obiski “korona skeptikov” med zdravniki v najbolj gledanih terminih, s čemer so prispevali svoj delež k podcenjevanju virusne nevarnosti ter nespoštovanju predpisanih ukrepov s strani dobršnega dela prebivalstva.

Kadunc odgovornosti za vse to seveda ne bo prevzel, temveč se bo, predvidljivo, skril za famo o Janševem poskusu podrejanja RTV Slovenija, ki jo skupaj gradijo in v tujino izvažajo levi politiki in mediji, vključno z nekaterimi novinarji RTV.

Predlagateljem za razrešitev manjkata dva glasova. In čeprav ima v programskem svetu večino politična levica, ni izključeno, da bi se med politično manj obremenjenimi svetniki našla še vsaj dva, ki bi prepoznala, da se Kadunca s politično logiko “naši-vaši” ne da oprati. Vsaj ne v dobro javnega zavoda RTV Slovenija.

35 komentarjev

 1. Nič hudega, če bo programski svet Kadunca “ubranil”, saj vemo, da je večina leva. Prav bi bilo, da pokažejo vsaj malo voljo in se ne borijo z vlado, po drugi strani pa pričakujejo, da vlada pokriva njihovo zapravljivost. Vendar ima država še vedno toliko maneverskega prostora, da enostavno postavi javno RTV hišo pred dejstvo, da se s pobranimi neprostovoljnimi naročninami, preprosto, morajo pokriti. Bodo pač naredili nekaj rezov. Da pa se je v vseh letih nateplo ogromno ljudi, ki roko na srce sploh na RTV-ju niso potrebni, službice pa so darilo za lojalnost levemu političnemu polu. Zato tako kričanje, “našega RTV-ja ne damo”. Mene ni nihče vprašal, če hočem tak osiromašeni program tudi plačevati. Da ne govorim o enostranskem informativnem programu. Sedaj pa naj zagovarjajo svojo “levo” držo.

 2. Najbrž bo že držalo, da Kadunc ni sposoben obrniti negativnega finančnega trenda RTV, pa tudi to, da bi ob normalnih okoliščinah že to samo po sebi pomenilo razlog za razrešitev generalnega direktorja ali njegov odstop.

  Po drugi strani pa velja pripomniti, da bi ta razrešitev pomenila še en indic za domnevno vladno podrejanje “neodvisnih” medijev, na katerega bi bila pozorni tudi v tujini. Zato je vprašanje, ali je zamenjava generalnega direktorja zgolj pol leta pred iztekom mandata res nujna, ali ne bi bilo mogoče bolje počakati še pol leta do rednega imenovanja novega generalnega direktorja že zavoljo videza, ki ga takšna razrešitev daje navzven.

 3. Značilne puhlice v znani maniri ljudi, ki jim je delovno življenje odtujeno. Tako pismo programskih svetnikov je brez argumentov.
  Pravi argumenti so naslednji:
  1. Koliko minut informativnega programa pride na enega zaposlenega?
  2. Koliko minut kulturnega programa pride na enega zaposlenega?
  3. Koliko minut servisne dejavnosti pride na enega zapolsenega?
  Potem pa:
  a1) Koliko minut je vsega predvajanja na RTV Ljubljana?
  a2) Koliko minut oddaj v informativnem programu je lastne produkcije?
  a3) Koliko minut oddaj v kulturnem programu je lastne produkcije?
  a4) Koliko minut je v informativnem programu, ki se ponavljajo?
  a4) Koliko minut je v kulturnem programu, ki se ponavljajo?
  a5) Koliko minut je pasivnega snemanja (npr. parlamenta)?
  Ko se naredi analiza koliko dejansko dela en zaposlen na RTV potem se boste vsi programski svetniki skupaj z vodstvom RTV prijeli za glavo in hodili po Kolodvorski v skafandru zaradi rdečice.
  O tem kako moraš imeti za ustvarjalnost čas se lahko diskutira, mapak ne moreš biti ustvarjalen če nisi brihten od 130 IQ naprej, ostali pa počakati pred vrati RTV.
  Pa četudi je član moje stranke, moje ideološke pripadnosti ali celo sorsodnik v tretjem kolenu. Če mati narava za marksiste, če ti ni Bog dal (za vernike) te moja obvezna mesečna renta ne reši.
  Ali sedaj kdo od programskih svetnikov tak zapis sploh razume ali bo spet govoril pol ure, da mu vreme prođe?

  • MIHEC, res bi morali PROGRAMSKI svetniki odgovoriti na vaša vprašanja, ki ste jih kar DOBRO sestavili.
   Res bi morali vse tehtati, glede na število zaposlenih. Če pomislimo na več, kot 2000 zaposlenih, dvomim, da da vsi tudi delajo. Sliši se, da nekateri je dovolj samo, če pridejo v “službo” in ne na delo.
   Mogoče nekateri res delajo 8 ur, vendar je več takih, ki dejansko dela le 4 ali 5.

   So pa tudi na RTV sposobni in dobri novinarji, ki jim Kadunc ne nameni položaja ODGOVORNEGA urednika, kajti to spada le za tiste, ki so ekstremna Levica. In to je tisto, kar dela iz RTV le “PROPAGANDNI STROJ”, ki dela za interes Levice, denar pa neupravičeno pobira tudi Desnici.

   Levica upije: “Naše RTV ne damo” !
   Če je njihova, naj jo še plačujejo.
   Ko bo postala taka, da bo od vseh državljanov, potem pa jo bomo radi tudi plačevali.

   To naj razmisli Kadunc in njegovi privrženci !

 4. V dobro Slovenije in tudi hiše-RTV, je nujno, da razrešijo Kadunca.

  Upam, da to razume tudi kdo, ki je iz Levice, da je to nujno.
  Pod Kaduncom, se je RTV še bolj razvrednotila in tudi njen program je vsak dan slabši, ker Kadunc drži SPOSOBNE kadre za “zaveso” in daje preveč poudarka na NESPOSOBNE-levičarje, ki sploh ne opravljajo svojega poklica, ampak se gredo “igrati” – AGITATORJE-levice. Potem pa se čudijo, če dobijo ime – pr……tke.

  Poštene novinarke bi delale profesionalno.
  Če pa na Nacionalki delajo le za POL-državljanov, si sami popacajo ime in sliko Nacionalke.

  Če ostane Nacionalka taka, kot je, se mi Slovenci čisto upravičeno lahko upremo PLAČEVANJU obveznega prispevka !
  Zakaj bi ga morali pa plačevati, če čutimo, da to ni naša Nacionalka?
  Sama poročila Radija-Ljubljana, so veliko slabša, od slovenskih v Trstu na RAI.
  Radio RAI-Trst je veliko bolj objektiven, ker ima zaposlenih približno 1/2 levih in 1/2 desnih novinarjev.

 5. Ni problem generalni direktor, problem je sistem. JJ bo sedaj zamenjal direktorja, nastavil bo svojega človeka. Po par mesecih, ko bo JJ vržen z oblasti, bodo “levaki” spet nastavili svojega, verjetno kar istega človeka. Nič se ne bo spremenilo.

  Sicer pa smo to že videli. Bog se nas usmili! ?

 6. Glede poslovanja v javnem zavodu ne moremo laiki ničesar komentirati, dejstvo pa je, da je informativni program po zaslugi rdečih urednikov popolnoma ne uravnovešen in očividno tendenciozen. V tem smislu ljudje od vlade pričakujemo, da naredi red, potem pa s Kaduncem ali kom drugim!

 7. Generalni direktor javnega zavoda RTV Slovenija je v prvi vrsti odgovoren za pozitivno in zakonito poslovanje javnega zavoda ter za zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za izpolnjevanje programskih nalog javnega zavoda.
  Očitno je pričakoval, da bo negospodarno poslovanje in neodgovorno razmetavanje z zavidljivimi materialnimi in kadrovskimi zmogljivostmi več kot dva tisoč glavnega kolektiva z množico zunanjih sodelavcev in prekarcev ponovno pokrila “dobra država” kot ustanovitelj javnega zavoda oz. v njenem imenu vlada RS, ki nima nobene pravice do javne kritike, ima pa po prepričanju direktorja dolžnost, da z višanjem obveznega prispevka porabnikov električne energije prenese posledice evidentno slabega poslovanja vodstva javnega zavoda RTVS na ničesar krive državljane RS.
  Vodstvo RTV Slovenija prikriva prisilnim plačnikom svojih programov, da je letos zaradi pandemije odpadla vrsta lastnih produkcij in vrsta mednarodnih produkcij (olimpiada, vrsta svetovnih in evropskih prvenstev, popevka evrovizije itd.), zaradi česar so njihovi stroški poslovanja zagotovo bistveno nižji. Res pa je, da je zaradi bistveno manj lastnega izvirnega programa in mednarodnih prenosov tudi manj dodatnih prihodkov od oglasov oz. reklam. Vsekakor o izpadih v lastni in mednarodni produkciji, ki so bistveni vplivali na osiromašenje programov ter na nižanje stroškov, vodstvo RTV Slovenija ne poroča.

 8. Težko bo skriti, da ne gre za zamenjavo iz političnih razlogov.
  Dejansko mu lahko NS očita le, da si je zamislil sanacijo RTV po starem socialitično birokratskem vzorcu, ki je zanj in vse javne direktorje tudi najbolj enostaven, dvig prispevka nemesto da bi izdelal sanacijski načrta za zmanjšanje nepotrebnih stroškov.
  Politično predvsem pa strokovno bi bilo bolj korektno od NS, da zahteva da v roku npr 2 mesecev izdela sanacijski načrt na temelju zmanjševanja stroškov in ne povečanja RTV prispevka.
  Šele nato bi ga razrešili, če sanacijski načrt ne bi bil izvedljiv in to zaradi nedoseganja nalog.
  Bojim se, da ima tako kot večina direktorjev javnih zavodov tako veliko odpravnino ob razrešitvi da bo preskrbljen kar za nekaj časa.
  Politike pa to seveda ne zanima saj bomo to plačevalči davkoplačevalci in ne oni iz svojega žepa.

 9. Če bi bila RTV bolj poštena in resnicoljubna do sedanje vlade, bi prav gotovo imela ta več posluha za njihove finančne težave. Če bo bankrot mi je žal številnih dobrih in poštenih novinarjev, a njihov problem je, da uredijo s svojimi politkomisarji, ki jih spravljajo ob dober glas.

  Glede odgovorov Kadunca pa: Namesto, da bi pojasnil finančno stanje in pokazal izhod, se kot pubertetnik izgovarja na “politiko”, on pa je brezmadežen. Če je direktor, je pač odgovoren. Nihče ga ni silil v to funkcijo.

  Mimogrede pa še to: jaz jih ne bom pogrešal, če bankrotirajo. Že vse od Šarca dalje jih sploh ne gledam. Imam alternative na voljo. Tiste neslanosti o “dončiču slovenske politike” in reperji , ki deklamirajo tekste, ki jih napišejo novinarji RTV ,so bile za moj okus premalo duhovite. So naravnost žalitev za mojo izobrazbo.

 10. Ta kadunc je katastrofa od direktorja. Predstavljajte si direktorja v podjetju realnega gospodarstva, ki mu gre vse slabše. Direktor namesto, da bi začel z ukripi znotraj podjetja, ukine neracionalne programe… izjavi: ne nič ne bomo optimirali, zahtevamo, da kupci plačajo več za naše izdelke.
  Izdelki RTV-ja so že zdaj krepko preplačani.

 11. Proti generalnemu direktorju in proti ostalim direktorjem oz. funkcionarjem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, proti nadzornemu svetu in proti programskemu svetu RTVS, ki so iz javnega zavoda RTV Slovenija kot edinega javnega oz. državnega medija v RS mimo veljavne ustave in zakonodaje ustvarili še enega sistemsko nepredvidenega in nepotrebnega pristran(kar)skega političnega akterja oz. protagonista na aktualni slovenski politični sceni, se ni mogoče upirati in boriti drugače kot – politično.
  Sami odločevalci in politični aktivisti na RTVS so svoj status in svoje dejavnosti javno in jasno pretežno zapeljali v politične sfere in se jasno in glasno večinsko opredelili ter postavili na eno od možnih svetovno-nazorskih, ideoloških, političnih, kulturnih strani.
  Kar pomeni, da večinoma že zdavnaj kot javni zavod niso več “nevtralni”, “neopredeljeni”, “nevsiljivi” ter svobodni posrednik med vsemi ustavno in zakonsko dopustnimi, dovoljenimi ter v demokratični družbi samoumevnimi legitimnimi stališči in prepričanji, ampak se le eden od pristran(kar)skih političnih subjektov na slovenskem medsebojno neskončno popadljivem in nespravljivem političnem peskovniku.
  Da bo javni zavod RTV Slovenija v resnici postal “naš”, se pravi v interesu in v upravljanju vseh gledalcev, poslušalcev, bralcev oz. vseh plačnikov obveznega mesečnega prispevka, bo potrebno javni zavod od vrha navzdol (od generalnega direktorja do področnih urednikov in drugih predstojnikov) – de-politizirati, raz-politizirati ter jim povrniti svobodo in odgovornost odprtega, vključujočega in profesionalno visoko strokovnega ter visoko etičnega medija/posrednika v službi javnosti oz. vseh interesnih skupin znotraj medsebojno enakopravne in enakovredne slovenske države in družbe.

Komentiraj