Zakonodajna služba o Pikalovem zakonu: “omejuje izvajanje”, “krni svobodo”, “poslabšuje stanje”…

Uredništvo
8

Potem ko je državni zbor v prvem branju sprejel  novelo zakona, ki ureja tudi financiranje izobraževanja v zasebnih šolah, bo odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino nadaljeval obravnavo zakona v drugem branju.

V tej fazi zakonodajnega postopka se vlagajo dopolnila. Objavljeno je bilo obsežno mnenje njegove zakonodajno-pravne službe. Mnenje jasno pove, da predlagana novela ne sledi odločbi ustavnega sodišča.

Navajmo le nekaj najbolj očitnih kršitev pravic otrok in staršev, ki jih predlaga minister Pikalo z novim zakonom. Celotno mnenje si lahko preberete tukaj.

Kršenje načela enakosti

Najprej Zakonodajno-pravna služba pojasni, da predlog zakona vzpostavlja neenakost med izbobraževanjem in ostalimi drugimi sistemi, kot je denimo zdravstvo, ko pride do koncesionarjev. Za to razlikovanje niti ne poda nobenih argumentov.

Zakonodajno-pravna služba tako opozarja, da je zaradi načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave) in načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) določanje izjem dopustno v strogo omejenem obsegu in restriktivno, ob izčrpno podanih stvarnih, razumnih in utemeljenih razlogih.

Siromašenje šolskega prostora

Nadalje ugotavljamo v mnenju, da je Zakonodajno-pravna služba ugotovila, da zahteva po drugačnosti programa nedržavne šole od državne dejansko onemogoča enako dostopnost storitev osnovnošolskega izobraževanja vsem učencem.

Poleg tega zahteva po različnosti izobraževalnega programa javne in zasebne šole, ki se izvaja kot javna služba, učencem in njihovim staršem dejansko krni svobodo, da med ponudbo nadstandardnih oziroma razširjenih izobraževalnih programov, ki ne sodijo v javno službo in se ne financirajo iz javnih sredstev, izberejo takega, ki jim najbolj ustreza.

Če zakon zasebnim šolam le prepove, da je njihov izobraževalni program enak izobraževalnemu programu javne šole, učencem ter njihovim staršem namreč možnost izbire jemlje. S tem pa šolski prostor dejansko siromaši, ne pa bogati.

Nespoštovanje človekovega dostojanstva

Zakonodajno-pravna služba potrjuje, da so pobudniki prejšnje ustavne presoje upravičeno pričakovali, da se jim bo z izvršitvijo ustavne odločbe njihov položaj izboljšal, ne pa poslabšal.

Odločba Ustavnega sodišča je namreč ugotovila, da obstoječa ureditev, ki učencem na zasebnih šolah, ki javno službo opravljajo brez koncesije, ne zagotavlja brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, omejuje pravico učencev iz drugega odstavka 57. člena Ustave.

Ugotavlja, pa da s tem predlogom se bo stanje nedržavnih šol v realnosti poslabšal. Kar pomeni, da je v neposrednem nasprotju z upravičenimi pričakovanju pobudnikov in odločbo Ustavnega sodišča.

Podpora takemu zakonu je samo stvar ideologije

Zakonodajno-pravna služba je zakon dobesedno raztrgala. Predlog zakona realno poslabšuje stanje, vnaprej predvideva neskladnost z ustavo ter omejuje pravice otrok in staršev.Tak zakon niti ne bi smel priti čez prvo branje, ko se poslanci odločajo o tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.

Zakonodajno-pravna služba je sedaj jasno pokazala, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Kar očitno večini poslancev pri prvem branju še ni bilo jasno. Jasno pa je, da je to zakon, ki je zgrajen na ideološkem konstruktu boja proti nedržavnemu šolstvu in omejevanju zasebne pobude na področju izboraževanja in vzgoje. Mladino mora vzgajati država je geslo, ki ga poznajo vsi avtoritarni sistemi. In stranke koalicije Marjana Šarca.

Sedaj je jasno na potezi ravno on, premier Marjan Šarec. Če bo dopustil, da gre tak zakon naprej in ga bo njegova stranka celo podprla, potem je dokončno jasno, da je postal ujetnik koalicije ter lastne želje ostati na oblasti. Besedo načela pa lahko pospravi v predal.

 

Doniraj

8 KOMENTARJI

 1. Minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo in Vlada RS pod vodstvom premiera Marjana Šarca sta se očitno postavila nad strokovno mnenje vladne službe za zakonodajo ter celo nad mnenje pristojne in kompetentne parlamentarne službe za zakonodajo, kar pomeni, da sta posnemala svojega velikega vzornika, Josipa Broza Tita, ki se je v zgodovino zapisal z vzklikom: “Ne priznajem ovaj sud!”.
  Tudi Pikalova SD in Šarčeva koalicijska vlada v celoti ne priznavata veljavne odločbe oz. razsodbe pristojnega Ustavnega sodišča RS ter jasnih in strokovno kompetentnih mnenj pristojnih strokovnih svetovalnih služb za zakonodajo pri Vladi RS in pri DZ RS.
  Kar preprosto pomeni, da se minister dr. Jernej Pikalo in njegova stranka SD ter Vlada RS premiera Marjana Šarca postavljajo nad veljavno Ustavo RS in nad veljavno zakonodajo ter tudi nad njene strokovno in etično najkompetentnejše interprete. Ko pa kdorkoli samovoljno in naduto izstopi iz okvirjev veljavnega ustavnega in pravnega reda, pa ne moremo več govoriti o ustavni republiki in večstrankarski parlamentarni demokraciji.

 2. Za zavrženo ideologijo gre, pa nič drugega. Pa še sram jih ni. V koaliciji imajo celo profesorja ustavnega prava, pa ne zardeva ko dvigne roko za neustavni zakon. Bi še razumel kakega slabo izobraženega politika, ki še gimnazije nima. Tega lahko mimogrede nategneš, da je vse ok, a fakultetno izobraženega, z doktoratom iz ustavnega prava, to pa je mimo zdravega razuma. Kako ne da nič na svojo poklicno etiko!

  • Pripeka je huda in danes utegnemo doživeti junijski vročinski rekord.

   Pazi se, odloži tipkovnico in se zavleči v senco, kajti po tvojih zmedenih mislih in pri tvojih častitljivih letih je jasno, da gre za zanesljive znake vročinskega udara v tvojo nepospravljeno podstrešje..

   • Slovenec kremenit,v tej toploti lahko rečem samo bravo ! Čeprav vem,da gre za resno zadevo,sem se lepo nasmejal.
    Dzi nu nje ja je “gotof” ,njegov intelektualni potencial se je povsem izčrpal. To kar zadnje čase zmore,ga povsem diskvalificira. Jamra in se smili samemu sebi. Še “papagaj” bi več skupaj spravil.

 3. Očitno so v zakonodajni normalni ljudje, ki jim več pomeni pravna in svobodna država kot neka zatohla ideologija. Še je čas za Slovenijo in čas da se na novo prebarva zatohli parlament.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime