Za levičarje največja grožnja svetu intervencionizem ZDA, za desničarje ISIS. Sovražni govor ne skrbi nikogar

Uredništvo
2

Kaj resnično ogroža Slovenijo in svet ter kakšne so naše predstave o tem sta dva zelo različna pojma, lahko potegnemo iz ankete o lokalnih in globalnih grožnjah, ki smo jo avgusta izvajali med bralci Domovine. 

In kot smo že videli v primeru vizij prihodnje Evrope, sta si tudi pri zaznavanju ogrožanja dva osnovna nazorska koncepta, ki ji posplošeno lahko razdelimo na dva politična pola, močno vsaksebi; levoliberalci in socialisti ključne grožnje svetu v marsičem vidijo povsem drugje kot konservativci in nacionalisti. 

Skupnih zaznav na tem področju imajo malo, a nekaj se jih vendarle najde. Na državnem nivoju je to korupcija, nizka rodnost in interesi globoke države, na globalnem pa množične migracije. 

Nekaj več skupnega pa imajo pri oceni, kaj Slovenije ali sveta ne ogroža. Denimo morebitna nova svetovna vojna, jedrsko orožje, prav tako pa kot resne grožnje ne vidijo v sovražnem govoru. 

Da je svet manj varen kot pred desetimi leti, meni dve tretjini sodelujočih volivcev SDS, 56 % sodelujočih volivcev NSi in 68 % volivcev koalicijskega šesterčka. Zgolj 6 odstotkov volivcev SDS in prav toliko volivcev koalicije meni, da je svet danes bolj varen. Ostali menijo, da je enako varen kot pred desetletjem.

Nekoliko več razlik je pri zaznavi varnosti Slovenije. Med tistimi, ki menijo, da je danes manj varna kot pred desetimi leti, prednjačijo volivci SDS, tako meni tudi dobrih 60 odstotkov volivcev NSi in dobra polovica volivcev koalicijskih strank.

Splošna ocena velike večine sodelujočih je, da je Slovenija še vedno bolj varna kot svet v celoti. Na lestvici od 1 do 5, (kjer 1 zalo varna, 3 nevtralna vrednost in 5 zelo nevarna), so volivci SDS varnost Slovenije ocenili s povprečno oceno 3.0 in sveta s 3.5, sodelujoči volivci NSi z 2.2 in 3.2, volivci koalicije pa 2.4 in 3.5.

Povsem različno dojemanje globalnih groženj glede na svetovni nazor

Nadalje nas je zanimalo, katere so po prepričanju sodelujočih bralcev Domovine največje grožnje v svetu in česa se nam ni potrebno toliko bati. Stopnjo ogroženosti so ocenjevali na lestvici od 1 do 5.

Za podpornike SDS svet najbolj ogrožajo množične migracije (4.6), razpad vrednot v zahodni civilizaciji in islam (oboje 4.5). Najmanj pa vojaški intervencionizem velesil (3.4), morebitna nova svetovna vojna (3.3) in podnebne spremembe (2.2).

Pri podpornikih koalicijskih strank se zdi, kot da bi dojemanje groženj glede na sodržavljane, ki podpirajo SDS, obrnil na glavo. Zanje so najhujša globalne grožnje vojaški intervencionizem velesil, nemiri na Bližnjem vzhodu, podnebne spremembe in moč korporacij (vse 4.1). Zanimivo pa je, da tem grožnjam s povprečno oceno 3.9 že sledijo množične migracije. Ta skupina bralcev Domovine pa kot zanemarljive grožnje dojema razpad vrednot Zahodne civilizacije (3.6), morebitna nova svetovna vojna (3.5) in jedrsko orožje (3.3).

Zaznave groženj podpornikov NSi so nekje vmes, pa vendarle bližje sodržavljanom, ki bi volili SDS. Na prvem mestu groženj je razpad vrednot v Zahodni civilizaciji (4.5), na drugem množične migracije (4.2), nato terorizem (4.0) in islam (3.9). Na zadnjih treh mestih so jedrsko orožje (3.3), morebitna nova svetovna vojna (3.1) in naraščanje prebivalstva (2.9).

Klik za povečavo

In katere države, oziroma državne tvorbe s svojimi aktivnostmi najbolj ogrožajo svetovni mir?

Za volivce SDS in NSi je največja grožnja Islamska država (4.4. oz. 4.2), za prve pa nato Iran (3.9), Savdska Arabija, Turčija in Rusija (vse 3.8). Za volivce NSi po islamski državi svetovni mir močno ogrožajo še Kitajska, Savdska Arabija, Rusija (vse 3.8) in Turčija (3.6).

Povsem drugače pa kalilce svetovnega miru vidijo volivci koalicijskih strank. Na prvo mesto namreč postavljajo ZDA (4.2) in šele nato Islamsko državo (4.0). Po njihovih zaznavah nato sledita Izrael in Savdska Arabija (3.4) ter nato s precej nižjo povprečno oceno Turčija (3.4).

Kaj pa ogroža Slovenijo?

Za konec nas je zanimalo še, kako bralci, sodelujoči v naši anketi, dojemajo grožnje Sloveniji.

Za volivce SDS so največja grožnja Sloveniji interesi globoke države (4.5), za volivce NSi in koalicijskih strank pa je to korupcija (4.5, oz. 4.2).

Volivce SDS nato skrbi še pretežna prevlada levičarskih vlad in politik (4.7), korupcija, socialistična miselnost in nezakonite migracije (vse 4.6), morebitna izguba narodne identitete, izseljevanje Slovencev, nizka rodnost, visok javni dolg in neperspektiven gospodarski program (vse 4.4). Najmanj pa jih skrbijo neoliberalna miselnost (3.4), terorizem (3.3), podnebne spremembe (2.9), porast populizma v EU (2.7) in sovražni govor (2.3).

Ponovno v skoraj obratnem sorazmerju grožnje Sloveniji vidijo volivci koalicije. Po korupciji je to morebiten razpad zdravstvenega sistema (3.9), nizka rodnost (3.7), podnebne spremembe, porast populizma v EU, interesi globoke države, morebiten razpad socialnega sistema (vse 3.6). Najmanj pa jih skrbijo sovražni govor (3.2), omejevanje svobode govora (2.9), socialistična miselnost (2.6), terorizem (2.5) in, pričakovano, pretežna prevlada levičarskih vlad in politik (2.5).

Sodelujoče volivce NSi pa po korupciji skrbijo še interesi globoke države, socialistična miselnost in nizka rodnost (vse 4.4), pretežna prevlada levičarskih vlad in omejevanje svobode govora (vse 4.3), kot zanemarljive grožnje pa razumejo neoliberalno miselnost, podnebne spremembe ter porast populizma v EU (vse 3.1) in še terorizem (2.6) in sovražni govor (2.5).

2 KOMENTARJI

    • Motiš se, naivno članstvo NSi najbrž res nima enakih vrednot kot levičarji levičarji, zato jih pa ima vodstvo stranke in poslanska skupina ter vplivno levičarsko jedro, ki se je kruhoborsko izoblikovalo okrog nekdanje predsednice ter sedanjega predsednika stranke.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime