Za Evropejce realnost nova hladna vojna z Rusijo in Kitajsko. In kako proruski smo še v Sloveniji?

Vir foto: aerbus.ru

Po novi raziskavi javnega mnenja v EU večina državljanov izbranih članic EU-ja meni, da je v teku nova hladna vojna s Kitajsko in Rusijo, vendar večinoma ne mislijo, da je vanjo vpletena tudi njihova država. Temveč ZDA, vlogo evropskih držav pa po njihovem prepričanju prevzemajo institucije EU.

Odnos anketirancev do držav članic je tako do Kitajske kot tudi do Rusije precej negativen. Mi pa smo z reprezentativno javnomnenjsko raziskavo (Episcenter) izmerili, kako ti velesili vidijo Slovenci. Med volivci so mnenja deljena. Ugotovili smo velike razlike med koalicijskimi volivci, ki imajo negativen odnos do obeh omenjenih držav, in opozicijskimi, pri katerih je odnos do Rusije precej boljši.

Velika raziskava, ki jo je Evropski svet za zunanje odnose opravil v 12 državah članicah EU (Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska Nizozemska, Bolgarija in Madžarska) maja in junija letos, kaže, da se večina evropskih državljanov strinja, da se je hladna vojna spet vrnila. Naraščajoče rivalstvo med ZDA in Kitajsko vidijo kot novo geopolitično realnost.

Evropejci se počutijo veliko bližje ZDA kot Kitajski in v večini držav bližje ZDA kot Rusiji (z izjemo Bolgarije). Presenetljivo je, da med tistimi, ki so izrazili svoje stališče, več Evropejcev verjame, da je Evropska unija že vpletena v hladno vojno s Kitajsko. Državljani EU članic tudi verjamejo, da se bodo v novi hladni vojni borili v Bruslju in Washingtonu, ne pa v Parizu in Berlinu ali Varšavi, Rimu in Madridu, torej ne v njihovih državah.

Le 15 odstotkov državljanov pravi, da so zagotovo ali verjetno v hladni vojni s Kitajsko, 59 odstotkov pa meni, da njihova država še vedno ni vpletena. Petindvajset odstotkov jih meni, da je njihova država zagotovo ali verjetno v hladni vojni z Rusijo, vendar se 46 odstotkov ne strinja. Preostali niso prepričani, ali se hladna vojna sploh dogaja. Poljska in Francija sta edini anketirani državi, kjer več ljudi meni, da je njihova država v hladni vojni z Rusijo, kot pa tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo.

Zanimivi pa so odgovori na vprašanje, kdo ima največji vpliv na to, kako “svet stoji”. To nista ne Rusija ne Kitajska, temveč multinacionalne združbe, legitimne nacionalne vlade in parlamenti, ki delajo skupaj, ter milijarderji, kot so Bill Gates, George Soros in ostali.

Slovenci ocenjujemo poročanje o Kitajski in Rusiji kot primerno, odnos do Rusije precej boljši pri opozicijskih volivcih

Raziskave ECFR so pokazale vse večji skepticizem glede Pekinga in nespremenjeno ter še vedno negativno dojemanje namere Moskve. Ravno zato smo preverili tudi mnenje Slovencev o različnih državah – vprašali smo jih, ali je njihovo mnenje o teh prej dobro, prej slabo ali nevtralno.

Na splošno odnos do Rusije kot »prej dober« ocenjuje 12 % Slovencev, do Kitajske pa le 6 %. Kot »prej slab« pa do Rusije 39 %, do Kitajske pa kar 45 %.

Zanimivo je, da pri opredeljevanju samo do teh dveh držav med volivci opozicije in koalicije ni bistvenih razlik. 43 % slednjih ima o Rusiji slabo mnenje, o Kitajski pa slaba polovica. A hkrati ima desetina volivcev koalicije o Rusiji dobro mnenje, glede Kitajske pa je takšnih le 3 %.

Tudi med volivci leve opozicije jih ima ravno 43 % slabo mnenje o Rusiji, tistih s “prej dobrim” mnenjem pa je 13 %. Do Kitajske ima  odklonilen odnos 44 % volivcev strank leve opozicije, le 8 % pa pozitivnega.

Vidnejše razlike nastanejo šele, ko razmerja med dobrim in slabim mnenjem primerjamo z večjim številom držav oziroma entitet. Volivci koalicije tako Rusijo in Kitajsko postavljajo povsem na zadnje mesto, medtem ko volivci leve opozicije še slabše vrednotijo Poljsko in Madžarsko.

Kako Slovenci vidijo poročanje naših medijev o Rusiji in Kitajski

Raziskava: Episcenter, N=800

Zanimalo nas je še, ali po ocenah sodelujočih v anketi slovenski mediji na splošno govorijo preveč pozitivno, primerno ali preveč negativno.

Glede Kitajske 55 % vprašanih meni, da je poročanje v slovenskih medijih primerno, 22 % jih meni, da je preveč pozitivno, 23 % pa, da je poročanje preveč negativno. V primeru Rusije kot primerno poročanje o tej državi v slovenskih medijih prepoznava 56 % anketirancev, da je preveč negativno jih meni 27 %, da je preveč pozitivno pa 16 %.

Glede na mnenje preveč negativno/preveč pozitivno v primeru Rusije je pri volivcih opozicije ali koalicije precejšnja razlika. 29 % volivcev koalicijskih strank meni, da je poročanje o Rusiji preveč pozitivno, kar 34 % pa jih enako meni za Kitajsko. Na drugi strani jih le 16 % meni, da je poročanje o Rusiji preveč negativno, glede Kitajske pa enako meni desetina.

Opozicijski volivci na drugi strani v 27 % menijo, da o slovenski mediji o Rusiji poročajo preveč negativno, 23 % pa jih enako meni za Kitajsko. Kot preveč pozitivno pa poročanje o Rusiji razume 11 %, o Kitajski pa 15 %.

Odnos do Rusije združuje skrajnosti na eni in zmernosti na drugi strani
Časi se spreminjajo, v Sloveniji ni več toliko ljubiteljev Rusije kot nekoč. Natančneje povedano – sčasoma se delež le-teh znižuje pri volivcih politične levice, predpostavimo pa lahko, da narašča pri volivcih aktualne koalicije, predvsem pri najbolj desnem krilu volivcev SDS-a, ki v Putinovi Rusiji, podobno kot desničarske stranke v Evropi, vidijo nekakšen branik starih vrednot in krščanstva v Evropi, manj pa so občutljivi na avtoritarne prakse ruskega predsednika, denimo pri zatiranju politične opozicije in kritičnih novinarjev.

Kljub temu je predvsem pri vprašanju o medijskem poročanju do posameznih entitet opaziti, da proruski sentiment še vedno nekoliko bolj odstopa pri levičarskih volivcih. Hkrati imajo ti izrazito slabše mnenje denimo o Poljski in Madžarski, čeprav gre objektivno gledano za precej bolj demokratični in evropeizirani državi. A tu svoje naredi medijska propaganda, ki je proti tema dvema članicama EU v Sloveniji izrazito negativna.

9 komentarjev

 1. Evropa je v vojni sama s sabo:
  – ima odprte meje in se obnaša kot nikogaršnje ozemlje, kamor lahko vsakdo ilegalne vdre in ima enake ali celo večje pravice kot domačini, ki delajo in plačujejo davke,
  – šikanira vzhodne članice, ki ne sprejemajo politike migracij in anarholiberalne ideologije Zahoda,
  – bori se za čim nižjo rodnost avtohtonega prebivlastva prek spodbujanja splava in LGTB+ ideologije ter prek feministične ideologije, po kateri morajo ženske enako delati kot moški, če hočejo imeti socialno varnost,
  – načrtno se deindustrializira v korist Kitajske,
  – z donkihotkim bojem proti podnebnim spremembam se odreka fosilnim virom energije, kar ustvarja pomanjkanje elektrike in jo draži, kar se bo v prihodnosti s prehodom na električne avtomobile še zaostrilo,
  – sledi Ameriki s sprejemanjem boja proti rasizmu, ki dejansko pomeni protibelski rasizem,
  itd.itn.

 2. Problem Zahoda je v tem, da nima močnega in spsobnega voditelja. Nima ga Evropa, nimajo ga ZDA.
  Kitajska je resna nevarnost za ves svet.
  Kirajci so močni in postajajo vse močnješi. Od vseh dosedanjih imperijev so najmočnejši. Imajo velik gospodarski potencial, imajo največji ljudski potencial. Edino kjer jim lahko svet omejuje suverenost so surovine.
  Z gospodsrsko močjo in ljudskimi resursi so sposbni predelati vse surovine na svetu in porabiti vse resurse in zavladati svetu.
  Kitajci utegnejo postati pravi imperialisti.
  Ni nujno, da bodo to dosegli z vojno, z orožjem. To lahko doežejo s svoji gospodsrsko ekpanzijo,ki ji lahko sledi še kulturna in politična.
  Da se malo pošalim: svet se bo moral naučiti jesti s paličicami!
  Kitajci so popolnima drugače vzgojeni. Imajo pololnoma drugačno kulturo. Njihva ekspanzija ima en sam cilj: obvladati svet in Kitajcem zagotoviti priviligirani položaj.
  To je smisel vsakega imperija, vsake ekspanzije.
  Zakaj bi bilo s Kitajci drugače?
  Sedaj delajo Kitajci za 200 $ mesečno. Prav gotovi si želijo 1.000$ in več dolarjev in drugačni standard, kot ga imajo danes. To lahko dosežejo le z ekspanzijo, s tem da pokorijo druge.
  To je dejstvo in tega bi se moral zavedati Zahod.
  Kako se zoperstaviti takšni ekspanziji?
  Lahko Zahod konkurira z vojsko?
  Očitno ne more, saj ni v stanju zlomiti niti talibanov!
  Ali lahko konkurira z gospodarstvom?
  Ne more, saj Kitajci delajo za 200$ na mesec, zahodnjaki pa za 1.000$ in več.
  Ali lahko konkurira Zahod s človeškii resursi?
  Ne more, sa zahodna civiliazcija z Rusi vred izumira.
  S čim torej brzdati Kitajce in preprčiti, da bomo jedli s plačkami?
  Svet je omejen in bo še kar nekaj časa. Omejeni so naravni resursi. Kdo bo nadzroroval surovine in energente, ta bo vladal in obvladoval svet.
  Zahod se tega ne zaveda, zato prepušča Kitajcem surovine. Zmotno je nareč, da bodo letala, rakete in letalonosilke branile zahod pred palčkami. Potreben je strateški razmislek in se prijeti taktike, ki mora omejiti kitajsko ekspanzijo.

 3. APMMB2 zelo dobra analiza in sinteza prihodnosti v kateri bo Kitajska zelo verjetno prevzela vodilno vlogo.
  Dodal bi še , da ima poleg dobro opisanih vzvodov na razpolago še tiho orožje: biološka vojno , predvsem pa že v veliki meri obvladuje denarne tokova in s krediti postopno okupira manj razvite in revne države, ki pa imajo strateške surovine , ki jih Kitajska potrebuje za svoj vzpon.

 4. Mene predvsem zanima kdo nam ponuja te dileme, izbira med Rusiko in Kitajsko? ZDA, mojstri propagande. Sami imajo hude težave zaradi svoje degeneriranosti ( ki jo uspešno izvažajo), zadrogiranim prebivalstvom, miljone brezdomcev….in sedaj naj bi bila vsega kriva Kitajska. In ves svet naj bi to verjel. Zmaga na volitvah Trump in vsega naj bi bila kriva Rusija in ves svet naj bi se do tega opredeljeval.
  Kdo po vsem svetu financira industrijo splava? Rusija, Kitajska? Kdo zlorablja socialna omrežja za cenzuro misli? Kje so avtorji epidemije narcisoidnosti? Kdosi jeizmislil BLM ideologijo in sorodne norosti? In zdaj naj bi bila glavni krivec Kitajska, da izgubljajo gospodarski primat?

 5. Rusija je konstitutivni del evropske kulture. Ni evropske kulture brez Dostojevskega, Tolstoja, Bulgakova, Čehova…. kar pa zadeva politike je vsaka država plen svoje kulture. V Rusiji ni bilo nikdar demokracije. Uvaja se šele zadnja desetletja. In imajo še dolgo pot pred seboj. Velik dosežek je že to, da so se vrnili k svojim starodavnim vrednotam, da se uspešno upirajo izvoznjm blodnjam degeneriranega zahoda, da ne pustijo raznim Sorošem, da bi spodkopavali njihov tisočletni vrednostni sistem….
  In zakaj naj bi se potem razumen človek opredeljeval zoper Rusijo?

 6. Rusija postaja glavni partner Evrope, če bodo politiki pametni in ne bo agresivna napram nam, bomo sami pripravljeni na gospodarske povezave.
  Glede kulturnih in prevladujočih v Zahodni Evropi pa nas ne mara zraven! Zahodni EU manjka kulturna diktatura, da se v šolah in medijih ozdravi izrojenost ekstremne levice.
  Ko bo EU napadena od znotraj s strani teh, ki že začenjajo državljansko vojno, bodo Ruse sami prosili, naj posreduje. To je tudi edina rešitev za EU, seveda, če bo Rusom krila stroške vojaške zasedbe, dokler ne mine nevarnost. Se sliši neverjetno, nevarno…., toda EU nima več izbire. Demokracija je hrana za vse, ki so proti evropski kulturi in religiji.
  NI IZBIRE! Če bodo čakali, bo prepozno! Ali Francija še lahko pomaga sama sebi? Ne more, ker ima “demokracijo” in diktaturo globoke države v povezavi z globalnim kapitalom! Ta ima v rokah ZDA levico in verjetno tudi že desnico, torej ZDA. Ima v rokah kapital Kitajske, le pšartije, menda, še ne… Kitajska partija ne more gospodarsko obstati brez tega kapitala, ZDA gospodarstvo pa je vložilom že preveč, da bi se umaknilo iz kitajskih navez…
  Kljub temu, bodo ZDA primorane iti v gospodarsko vojno s Kitajsko, sicer jih bo ta podredila, tudi poslovno!
  Torej, je čas odločitve ali zamujene odločitve! Kaj pa naš sosed Balkan? Ta je le prehodno strateška zadeva v sklopu ravnotežja sil. Mislim, da so ga prepustili že Turčiji in Rusiji, ker je nestabilen inžarišče konfliktov, ki okužijo širšo regijo. Zato so ZDA namestile svoje sile dol, toda se bodo umaknile, kot iz ostalega islamskega sveta.
  Kaj pa Srbija s ČG? Ta se lahko reši le s tesno vojaško povezavo z Rusijo, sicer se bo miglacijsko izpraznila, kupovali pa jo bodo tisti, ki jih ne mara.

Komentiraj