Vse več Slovencev v katoliških vrtcih, šolah ter domovih za starejše

Uredništvo
1

Čeprav število katoličanov, opravljenih krstov, birm, porok … v Sloveniji vztrajno pada, pa je pri vključenost Slovencev v katoliške izobraževalne institucije in domove ostarelih vse višje. 

Od leta 2005- 2015 je Cerkev napredovala na področju vzgoje
in izobraževanja. Število vpisanih v vse stopnje katoliških šol in zavodov je leta 2005 znašalo 2.756, leta 2015 pa 3.907, brez števila vpisanih v katoliške glasbene šole ter študentov in dijakov, ki bivajo v katoliških študentskih domovih in obiskujejo državne izobraževalne ustanove.

V desetletnem obdobju je število katoliških šol in zavodov naraslo iz 14 na 31. Največ, 18, jih je v ljubljanski nadškofiji.

1

Na področju vzgoje in izobraževanja v okviru Cerkve v Sloveniji delujejo:

 • 1 visokošolski zavod – Katoliški inštitut (od države ne prejema sredstev, financira se samo z donacijami;
 • Fakulteta za poslovne vede, ki deluje v okviru KI, pa se financira z donacijami in šolninami);
 • Teološka fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani;
 • 10 študentskih domov (imajo možnost uveljavljanja subvencije, ki pa je nižja kakor za državne domove);
 • 4 dijaški domovi (delna subvencija države kakor za zasebnike);
 • 4 katoliške gimnazije;
 • 2 katoliški osnovni šoli;
 • 10 glasbenih šol;
 • 20 vrtcev.
Katoliške izobraževalne in vzgojne ustanove v svetu Katoliška Cerkev upravlja 73.580 vrtcev, ki jih obiskuje 7.043.634 otrok; 96.283 osnovnih šol, ki jih obiskuje 33.516.860 otrok; 46.339 srednjih šol, ki jih obiskuje 19.760.924 dijakov. 2.477.636 učencev je vpisanih v višje šole in 2.719.643 na katoliške univerze.

Pomembna katoliška vzgojno-izobraževalna organizacija so tudi skavti. Organizirani so v Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) in odrasli skavti (ZBOKSS). Leta 2014 je imela Slovenija 4713 članov skavtskih organizacij.

1

Pozornost na skrbi za starejše

Katoliška cerkev v Sloveniji za bolne in ostarele skrbi v trinajstih domovih. Vpis vanje se je v desetletju 2005–2015 povečal s 184 na 1045 varovancev.

1

Cerkvena sodišča se ukvarjajo predvsem s primeri ničnosti cerkvenega zakona

Cerkveni sodišči v Ljubljani in Mariboru je največ je primerov ugotavljanja ničnosti cerkvenega zakona. Z ugotovljeno ničnostjo se je leta 2011 sklenilo 70 postopkov, leta 2013 47 in 2014 70 postopkov. Za leto 2015 ni objavljenih podatkov o delu cerkvenih sodišč.

Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci, ki jo sestavljata cerkveni in civilni pravnik ter terapevt, je bila ustanovljena leta 2009. Od tedaj je obravnavala tri primere, leta 2014 dva in 2015 enega.

Vedno večja skrb za pomoči potrebne

 • Karitas je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 milijonov kg hrane.
 • Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, kurjavi, šolskih potrebščinah, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah je v zadnjih desetih letih presegla 52.000.000 EUR.
 • Pomoč Karitas v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb.
 • Socialno ogroženi otroci so deležni učne pomoči ter letovanj med poletnimi počitnicami.
 • Prostovoljci v župnijskih karitas vsako leto redno razveselijo in obiščejo več kot 41.000 starejših.
 • V letu 2002 je bila Karitas soustanoviteljica prve ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani.
 • Danes v raznih programih, večinoma v sklopu Zavoda Pelikan Karitas in Zavoda Karitas Samarijan, deluje več kot 45 zaposlenih sodelavcev in strokovnjakov, predvsem s področja sociale.
 • Skupna vrednost socialnovarstvenih programov Karitas je v zadnjih desetih letih presegla 12.000.000 EUR.
 • Slovenska karitas sodeluje z misijonarji v Afriki: podprla je gradnjo ali obnovo petih šol in vrtca, treh zdravstvenih centrov in dveh porodnišnic ter treh centrov za podhranjene otroke. Vse to danes dnevno lajša življenje več kot 250.000 ljudem v Afriki, med katerimi je več kot polovica otrok.
 • Vrednost projektov razvojne in humanitarne pomoči v Afriki, Aziji in na Balkanu je v zadnjih desetih letih presegla 5.000.000 EUR.
 • Na vsakega zaposlenega pri Slovenski karitas je na terenu 105 prostovoljcev 

Vir podatkov in grafik je Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2016.

1 komentar

 1. “Vse več Slovencev v katoliških vrtcih, šolah ter domovih za starejše”

  Pišem samo za šole. Trdim, da droge v katoliških šolah skoraj ni. Lepa reklama, kajne?

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime