Vladni mojstri balkanskega “hvatanja krivin”

Rok Čakš
19

Za Slovence pregovorno velja, da smo pridni, delovni in pošteni ljudje. A obenem naj bi se, predvsem v desetletjih sobivanja v “bratstvu in enotnosti”, od južnih sobratov nalezli tudi nekaterih, recimo jim, balkanskih manir. Koliko smo se z njimi okužili z juga, koliko pa nam je, zaradi zgodovinske podrejenosti tujim gospodarjem, v krvi od nekdaj, je drugo vprašanje. A dejstvo je, da se, tudi odkar smo sami sebi gospodarji, balkanskih maniram nismo odrekli.

Politična oblast sicer od nas pričakuje in zahteva podrejanje demokratičnim normam. Še posebej ko gre za spoštovanje zakonov, oziroma tako imenovane »pravne države«, sploh če gre za denar. Spomnimo se samo akcije »vklopi razum, zahtevaj račun«, s katero so “napadli” sivo ekonomijo, vzporedno pa, kot da se norčujejo iz zdrave ljudske pameti, dvigovali davek na dodano vrednost.

Pustimo tokrat ob strani, da ob tovrstnih promocijskih akcijah vreče davkoplačevalskega denarja na sumljiv način izginejo v črni luknji raznih futurističnih marketinških agencij in podjetij brez referenc in zaposlenih, ki opravljajo “tako potrebne” svetovalne storitve.

Tokrat postavimo v ospredje, kakšen zgled državljanom daje naša politična oblast, ko gre za spoštovanje vladavine prava, demokratičnih načel, vtkanih v zakonodajo ter drugih vzorcev obnašanja, spodobnih za zrele demokracije.

Socialni demokrati bi neustavno diskriminatorno stanje rešili tako, da bi diskriminacijo še povečali, sklicujoč se na sebi lastno interpretacijo zapletene formulacije v ustavni odločbi, ki je v diametralnem nasprotju z duhom odločitve ustavnega sodišča.

Kakšno Evropo torej hočejo?

Materiala za tovrstno preverbo res ni težko najti. Učbeniškemu primeru izigravanja pravnega reda s strani politične oblasti smo priča pri kršenju ustavnih pravic učencem, ki javno veljavni osnovnošolski program obiskujejo v zasebnih osnovnih šolah.

Ker javno veljavni program pri zasebnih izvajalcih država financira le 85 %, osnovnošolsko izobraževanje pa je obvezno in se po ustavi financira iz javnih sredstev, so se starši otrok, ki morajo doplačevati šolnino, pritožili na ustavno sodišče.

To jim je potrdilo ter zakonodajalcu naložilo, da z izenačitvijo financiranja javno veljavnega programa, ne glede na to ali ga izvaja šola v lasti države ali zasebnika, diskriminacijo odpravi.

Doktorji znanosti iz vrst Socialnih demokratov, ki vodijo šolsko ministrstvo, pa so se odprave neenakopravnosti lotili tako, da se po njihovem predlogu financiranje iz javnih sredstev še zmanjšuje, otroci v zasebnih šolah pa se, glede na vrstnike v državnih, potisnejo še v slabši položaj od obstoječega.

Povedano drugače – Socialni demokrati bi neustavno diskriminatorno stanje rešili tako, da bi diskriminacijo še povečali, sklicujoč se na sebi lastno interpretacijo zapletene formulacije v ustavni odločbi, ki je v diametralnem nasprotju z duhom odločitve ustavnega sodišča.

Ali če povsem poenostavimo na plastičnem primeru: lakoto otrok, ki zdaj prejemajo 85 % porcije kosila (juhe in zrezka s krompirjem) glede na svoje vrstnike, bi potešili tako, da bi jim sicer dali juho v celoti, zrezek s krompirjem pa bi jim v celoti odvzeli.

Tako si pač slovenski Socialni demokrati predstavljajo “napredno, solidarno, pravično in trajnostjo” Evropo.

Spletna stran Socialnih demokratov, včeraj: “Na volilni konvenciji so sprejeli tudi manifest za evropske volitve, s katerim je stranka napovedala korenite spremembe, da Evropska unija postane “napredna, solidarna, pravična in trajnostna”. Osrednje sporočilo manifesta je odprava neenakosti in krepitev solidarnosti ter socialne varnosti v celotni uniji.” 

Zadeli so filozofijo v čelo

Manever Socialnih demokratov je še dodatno absurden, ker se ravno oni imajo za največje socialne pravičneže, skrbnike za družbo enakih možnosti s čim manjšimi socialnimi razlikami. Njihove “rešitve” v konkretnem primeru pa vodijo prav v družbeno razslojevanje, kratenje enakih možnosti in v elitizem, saj z zniževanjem državnega financiranja javno veljavnega programa v zasebnih šolah vsesplošen dostop do izbire omejujejo samo na otroke tistih staršev, ki bodo takšno šolanje sposobni tudi plačati.

S tem pa se, ravno nasprotno, kot pišejo v včerajšnjem obvestilu za javnost, zmanjšujejo standardi dostopnosti in se krepi izključevalna narava javnega šolstva, katerega del so tako državne kot zasebne šole, ki izvajajo enak, od države predpisani javno veljavni program.

Ali, kot smo pokazali v posebnem članku, so države, v katerih prevladuje zasebno šolstvo, v največji meri financirano iz javnih sredstev, hkrati tudi med najbolj egalitarnimi na svetu (denimo Belgija, Nizozemska in Finska). Medtem ko je v državah, kjer morajo zasebno šolstvo starši, v dobršni meri ali v celoti, plačevati sami, družbena razslojenost nadpovprečna (Grčija, Velika Britanija). Večjo družbeno razslojenost najdemo zgolj še v državah, ki imajo, ob Sloveniji, najnižji delež zasebnega šolstva v Evropi (Romunija, Litva in Bolgarija).

Socialni demokrati si torej “napredni, pravični, in trajnostni” družbeni sistem trudijo vzpostaviti s sprenevedanjem in namernim zavajanjem površnih spremljevalcev družbeno-političnega dogajanja, za katere računajo, da njihovega izigravanja pravnega reda ne bodo opazili. Oziroma če že, da jim “hvatanja krivin” iz povsem ideoloških razlogov ne bodo zamerili, temveč kvečjemu obratno.

Da pri tem na celi črti masakrirajo ustavo in demokratične norme na splošno, jim je seveda pomembno manj kot lanski sneg. A nekoliko bolj razgledanim ljudem s svojo “soglasno podporo načinu uresničitve odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva” zgolj demonstrirajo, kako svetlobna leta daleč so slovenski socialni demokrati od evropske socialdemokracije. In kako blizu ostajajo balkansko-komunističnim maniram.

19 KOMENTARJI

 1. Naša naivnost je očitno brez meja.
  Po 30-letnem prehodnem obdobju lahko pa že ugotovimo, da dialog s prepričanimi nikakor ni mogoč.
  In da stranka SD ni demokratična, pač pa da je ideološka naslednica komunistične partije, tiste, ki je poskrbela za indoktrinacijo naših možganov in to dvema generacijama.
  Posledice so več kot očitne.

 2. ” Kultura i prosveta naša bude osveta” Tako nekako so po 2. SV vojni razglašali rdeči okupatorji.
  Mladič psice in psa pa je vedno pes. SD pa vemo čigav mladič je.

  • Dzi, bomo počakali, da pridete na oblast z dvo tretinjsko večino. Do takrat pa boste malo potrpeli. A ne izgubite vere v svetlo prihodnjost. V navalu hude stiske priporočam knajpanje. Pomaga.

  • Kaj je ta MI? mladi indoktriniranci?
   Dzi,vam ni treba čakati na oblast:V VAŠIH ROKAH JE !! IN JO IZRABLJATE ZA SVOJE( NAJVEČKRAT UMAZANE ) AFARIJE že 70let.

 3. Židanova vladajoča stranka SD je prva in najzvestejša naslednica ter dejavna varuhinja in uresničevalka ideološke, politične, premoženjske, kadrovske in tudi nikdar priznane in sankcionirane zločinske dediščine nekdanje totalitarne in absolutne politične, vojaške, policijske, sodne, gospodarske in medijske gospodarice v FLRJ oz. SFRJ.
  Kot taka se tudi Židanova SD poslužuje vseh ustavno-pravno in etično spornih političnih trikov in manipulacij, da tudi mimo veljavne Ustave RS in deklarativne vladavine prava v načeloma demokratični in pluralni RS srdito brani in ohranja privilegije samooklicane in nedotakljive politične “elite” ključnih protagonistov ter neposrednih dedičev terorja iz časov nekdanje diktature pod absolutno in totalitarno oblastjo KPJ/KPS oz. ZKJ/ZKS.
  Voditelji SD se popolnoma enako, kot so se njihovi mitološki vzorniki (Tito, Kardelj, Kidrič …), požvižgajo na veljavno Ustavo in zakonodajo v RS (“Ne priznajem ovaj sud!”, se je zapisal v večnost njihov večni mitološki vzornik in “svetnik” Tito), pa četudi so jo sami soustvarjali in sosprejemali, saj so vajeni, da je “udbo-partijska” elita v vsakdanji praksi vselej bila visoko in nedotakljivo nad veljavno ustavo in nad vladavino formalnega prava, kot je bila v časih vseobsegajočega in brezprizivnega terorja “Titove partije”.
  Od tod nezaslišana prezirljivost in predrznost samopašnega šolskega ministra dr. Jerneja Pikala (SD) in njegovih, da si upajo veljavni odločbi Ustavnega sodišča RS navkljub še po štirih letih od uveljavitve dejavno in trmoglavo nasprotovati in kljubovati s predlogom novele, ki je še bolj diskriminatorna od že doslej ustavno spornega in nedopustnega zakona ter pred domačo in svetovno javnostjo še bolj predrzno, prezirljivo in žaljivo demonstrirati nezaslišano surovo in brutalno moč ter politično samovoljno vladajoče stranke SD in Šarčeve “manjšinske” Vlade RS proti veljavni ustavi ter veljavnim mednarodnim človekovim svoboščinam in pravicam.
  Prav v ne-razumevanju, ne-spoštovanju in ne-doslednem izvrševanju veljavne Ustave RS se prepoznava dejavna in objektivna nedemokratična dediščina in aktualna drža Židanove stranke SD, a tudi ostalih strank oblastniško pragmatično-prilagodljive vladajoče koalicije LMŠ, SD, SMC, SAB in Desusa s konstitutivno podporo Levice in SNS. Nespoštovanju veljavne odločbe Ustavnega sodišča RS s strani aktualne Vlade RS in vladajoče koalicije v DZ RS lahko prištejemo tudi nespoštovanje “zlatega fiskalnega pravila”, prav tako zapisanega v veljavni Ustavi RS, ter neupoštevanje priporočil in opozoril Fiskalnega sveta RS, ustanovljenega in pristojnega prav na osnovi veljavne Ustave RS.
  Šarčeva Vlada RS in vladajoča koalicija 5 + 2 v DZ RS dejavno kršita veljavno Ustavo RS in veljavne odločbe ter sporočila in priporočila po ustavi pristojnih državnih organov, kar pomeni, da prav izvoljena najvišja telesa zakonodajne in izvršilne veje oblasti v RS najbolj ogrožajo veljavni ustavni red in vladavino prava, s tem pa tudi temelje resnično pluralne in svobodne politične demokracije ter možnega uresničevanja univerzalnih temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

 4. Recimo da vam uspe 100% financiranje (koliko dijakov imate 2000), potem pa se pojavi pravoslavna s svojo OŠ in gimnazijo, pa albanska, pa muslimanska, ki bodo zahtevale ENAKO; dejte se malo umirit, da ne boste res s svojo borbo za tistih nekaj tisoč € zavozli državo.

  • 100% financiranje je zgolj programa – glavni stroški so v insfrastrukturi, investicijah, opremi in vzdrževanju, ki jih vsak zasebni izvajalec krije sam.
   Tam kjer država financira program, pa ima tudi nadzor nad programom – zato, ko bodo prišli Albanci, pa muslimani kot praviš – vsaj slednjim denar ni problem, če je zadaj kakšna arabska država – oni bodo ustanovili zasebno šolo in državnih sredstev niti ne bodo vzeli, ker bi s tem bili podvrženi državnemu nadzoru in izvajanju programa, kot ga predpiše država.

   Oni bodo skeširali sami in bodo šolo zastavili po njihovih lastnih merilih.
   Mislim da turki, ki so se zdaj zanimali za neko svojo šolo, prav zaradi tega državnega denarja niti nočejo …
   O tem malo razmisli Marcel – če morda vendarle ni bolje, da bi država ohranila financiranje in s tem postavljanje meril in nadzor …

 5. Balkanci so bolj krščanski od naše vlade. Kar malo poglejte Hrvaške in Srbske športnike. Za takšno krščanstvo bi jih naša športna zveza vse – diskvalificirala.

 6. DZI….
  KOMUNISTI STE FUNDAMENTALNI VERNIKI (zbrani v SD in ZL in na proslavah ZZB), ki imate Lenina, Stalina, Tita – za svojega BOGA. Namesto v Cerkev greste na Borčevske proslave. NE POZABI tega. ko boš delal novo USTAVO – in predpisal, kaj vse se ne sme finansirati. Kajti proslave ZZB se neupravičeno finansirajo.
  Borčevske proslave so hudo POLITIČNE, medtem, ko so katoliške maše le verski obred, kjer se človek poglobi in razmišlja.

  Vladajoča “elita”……. 10,44
  Vse kar ste napisali je žalostno – toda na žalost vse resnično.

  Lucija, ob 16,59
  Res je tako.

 7. Zakaj je leva vladna koalicija v zadnjih 5 letih pokoristila komaj 19 % možnih evropskih brezplačnih sredstev?

  Zato, ker ob njihovem koriščenju ni možno mahinirati, ampak jih je treba dosledno namensko koristiti!

  • Točno to. Pa tudi neznanje pripraviti dokumentacijo za črpanje sredstev, ki so na voljo. Kako je že ta! Ni važno da so pismeni, glavno je, da so naši!
   To imamo, kvaliteten kader na vseh nivojih. Res pa je tudi, da se “jim” ne ljubi truditi tam, kjer ni kaj cukniti zaradi nadzora.

 8. “Vklopi razum in zahtevaj račun ” je izjemen balkanski slogan-krilatica. Še toliko bolj hecen,ko veš kdo ga je “sprožil”. Poziv državljanom,ki naj pridno skrbijo za polnitev državnega proračuna,kar je vse pohvale vredno,za drugi “korak”,ko se bo denar “trošil”,pa naj jih ne skrbi,je v tem smislu podcenjevanje državljanov.Celo prvovrstni cinizem.Ko vemo,kako se v bistvu v “prazno troši” velik del državnega proracuna. Ta v “prazno troši” je v bistvu del “faze razdelitve” družbeno ustvarjenega v “roke” raznih elit,ozkih interesnih združenj,ki so del dediščine,katera nam je “pripadla” kot “nagrada” za osamosvojitev.
  In zdaj, prav v posmeh : napredni,solidarni,pravični,trajnostni EU in Sloveniji, prihaja Pikalov (SD-dediči komunistov) zakonski predlog “šolska pravičnost na komunistični način” s ciljem “odpraviti neenakost,krepiti solidarnost ter zagotoviti vsem elitnost” , Odločbi o financiranju javnega programa v zasebnih šolah,ki izvajajo javni šolski program ,ki jo je sprejelo Ustavno sodišče. Posmeh je toliko bolj težak,ker se v bistvu delajo bedaka iz vseh nas,državljanov-zdravega razuma !!
  V bistvu gre za cinizem-sarkazem najhujše vrste. Vendar, to ni nekaj novega,specialnega,kar bi se pojavilo,kot izvirno v “glavah” slovenskih dedičev komunizma; ne,to je metoda,ki se oblikovala že davno v socialistično-komunističnih časih bivše Jugoslavije v odnosu komunisti-ljudstvo. Te vrste metode so se uporabljale za “nategovanje” ljudstva,ki je celo “ploskalo” v vsej svoji tragediji (saj se sploh niso zavedali,kako so bili “nategovani”) komunistični oblasti.
  Če bo ta Zakon v tej obliki sprejet v DZ,bo to še en,nedvoumen,dokaz,da imamo,brez kakršnegakoli dvoma,levo-levo vlado (koalicija-5+2/SD, LMŠ,SMC, SAB,DESUS in SNS in nadstranka LEVICA),ki se iz “petnih žil” trudi vrniti v socializem in očitno obuditi “kardeljanski socializem” (poimenovali/demokratični socializem).
  Še en poiskus za vse nas,Slovence : ali imamo še kaj razuma in svoj ponos ?

 9. Če hočeš imeti otroke v zasebni šoli, si le-to plačaj iz svojega žepa! Pa naj nehajo motovitili koliko procentov javnega programa imajo! Javno je javno – zasebno pa zasebno. Plačajte si ga!

  • Štajerka,zasebna šola je oblika “lastnine”,enako kot državna.Povsem drugo pa je pojem PROGRAM,ki ga predpiše država,ki upravlja in skrbi za družbeno skupnost,da ta lahko “živi”! Država napiše JAVNI PROGRAM in POGOJE ZA IZVAJANJE.Od tu naprej gre poziv vsem,ki bi ustrezali pogojem za izvajanje.Javijo se lahko “država” in zasebniki.V tem primeru je “država” izvajalec,ki mora zadovoljiti vse razpisane pogoje (često se zgodi,da sama sebi gleda “skozi prste”(primerov je kolikor hočeš/so potem vse državne šole medseboj “enake” ?) enako kot zasebniki (pri njih je veliko bolj stroga!).Po razpisu se odloči in podeli “licenco”/ “koncesijo”.Skratka dovoljenje za izvajanje JAVNEGA ŠOLSKEGA PROGRAMA,ki ga tudi financira.Zakaj že ? Ker tudi pobira in upravlja z našim denarjem,davkoplačevalskim (denarjem). Torej,to ni ne državni ,ne družbeni denar,to je davkoplačevalski denar(naš denar!).
   Ti pišeš o zasebni šoli,ki izvaja SVOJ PROGRAM in ne JAVNI ŠOLSKI PROGRAM ! To pa je popolnoma nekaj drugega.V tem primeru je vse jasno.Nič ni spornega.
   Zakaj prihaja do problemov ? Vzrok je pretekli socializem,ki je večini državljanov povsem “zmešal glave”.Še danes veliko dobronamernih ljudi ne razume razlike med državnim,družbenim,javnim,javnim dobrom,lastnino,družbeno ,zasebno.In še veliko je podobnih besed-pojmov.Namerno se ljudi drži v nevednosti,manipulaciji,zavajanju,strašenju. Tako dediči komunistov lahko mirno vladajo in lepo “črpajo” ter vzdržujejo privilegije. In kar je najhuje,to lepo “prenašajo” na nove generacije,ki sploh “socializma-samoupravljanja” v “živo” ne poznajo,pa se mu že “vdinjajo”.
   “Dediči komunistov” tako delajo “svojevrstni zločin” nad prihajajočimi generacijami,ki jim tako jemljejo boljša izhodišča za življenje v družbah Sveta(razen “njihovih”,ki jih posebej “pripravijo). V tem primeru,se mi zdi zanimiv rek: z dežja pod kap! Če je bil socializem(samoupravni) dež,je danes zahteva dedičev komunizma/SD kap !! Katastrofa !
   In še to: do danes še noben komunist ni odgovarjal za posledice in škodo svojih dejanj.Očitno to v upanju mislijo tudi dediči komunistov !

 10. Slovenski štor
  Za katera dejanja pa je kot bivši komunist odgovarjal veliki Janez Janša!!!! Prag se vam kar bohoti, metle za čiščenje pa ni!!!
  Rečite mu NE, cena vam bo hitro zrasla!!!

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime