Vir foto: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / Abisag Tüllmann Archiv

Ker sta se upravno in ustavno sodišče “znašla v začaranem krogu”, je državljan K, Vili Kovačič, sum volilne goljufije prek uvažanja volivcev za zadnje lokalne volitve zdaj naznanil še policiji.

A čeprav uradne statistike za konkretne volitve takšnih nepravilnosti ne zaznavajo, je trend preseljevanja tak, da se bo to, kar Kovačič sumi, da se je zgodilo leta 2018, slej kot prej zgodilo po naravni poti. 

Levičarska politika neselektivnega sprejemanja vsega in vsakogar bo ta trend le še pospešila. Zaenkrat zadeva še ni bila bolj alarmantna, ker za priseljence iz Bližnjega vzhoda in Afrike še nismo ciljna država. Smo pa ciljna država za narode nekdanje Jugoslavije, od koder prihaja kar 83% tujcev, ki bivajo pri nas.

Vili Kovačič, znan tudi pod imenom Državljan K, kot predsednik gibanja Davkoplačevalci se ne damo in pobudnik referenduma o Drugem tiru med Divačo in Koprom, je na Generalno policijsko upravo naslovil zahtevo za preiskavo sumov kaznivih dejanj ob izrednem številu prijav začasnih bivališč v Ljubljani pred lokalnimi volitvami leta 2018. Na lokalnih volitvah imajo namreč volilno pravico tudi tujci, ki v neki občini prijavijo začasno (državljani EU) ali stalno (državljani tretjih držav) prebivališče.

Zaposleni na UE Ljubljana, predvsem sektorju za notranje zadeve, so se tedaj pritoževali nad povečanim obsegom dela, zadnji teden pred volitvami so tudi stavkali, kar je vodilo do odstopa načelnika UE Ljubljana Lovra Lončarja.

Kovačič je prepričan, da je prišlo do »uvoza volivcev« za čas lokalnih volitev, zato od policije zahteva preiskavo o tem, koliko oseb je bilo na novo začasno prijavljenih, na katere naslove so se prijavljali ter koliko in kdaj se jih ne nato ponovno preselilo, ko so bile volitve mimo. Prijavo je že decembra 2018 podal tudi na upravno in ustavno sodišče, kjer se je znašel v pravnem »limbu«.

Ustavno sodišče namreč zahteva obravnavo na upravnem sodišču, to pa po Kovačičevih besedah zahteva, da pravno praznino v zakonu o lokalnih volitvah razreši ustavno sodišče. Ker se po njegovem mnenju sodišča odločanju o zadevi izmikajo, je zadevo konec junija prijavil še na policijo.

35.000 tujcev, ki bi obrnili rezultat volitev v uradnih evidencah ni zaznan, vsaj ne »tik pred volitvami«

Po Kovačičevih informacijah naj bi šlo za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi prejeli honorar v višini 75 evrov za oddani glas. Podobne anomalije pa naj bi se dogajale tudi v Mariboru in Kopru. Zato je potrebno preveriti, če se je na isti naslov slučajno prijavilo več deset ali celo preko sto ljudi, kar bi nakazovalo na veliko anomalijo.

V kolikor so Kovačičeve informacije točne, bi lahko šlo za preobrat na volitvah, saj je 35.000 glasov več, kot je znašala prednost Zorana Jankovića pred Anžetom Logarjem v boju za županski stolček. Janković je namreč prejel 61.236 glasov, kar je 31.357 glasov več od Logarjevih 29.879.

A število volilnih upravičencev v evidenci Državne volilne komisije ne kaže povečanja števila volilnih upravičencev. Teh je bilo leta 2018 celo dobrih 1.000 manj kot leta 2018 in približno 3.000 več kot na lokalnih volitvah leta 2010

Navedb o priseljevanju tujcev ne potrjujejo niti uradni podatki o tujcih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Število teh se sicer zadnji dve leti konstantno in močno povečuje, a pred samimi volitvami ni zaznati spremembe vzorca siceršnjega prihajanja priseljencev.

Stavka ni bila povezana z volitvami, takšna goljufija bi bila precej kompleksna

Možnost, da je prišlo do goljufanja na lokalnih volitvah v Ljubljani s preseljevanjem so že leta 2018 omenjali nekateri mediji, vendar je tedaj Upravna enota Ljubljana to zanikala. Če bi želeli s preselitvami iz tujine doseči ustrezen učinek, bi namreč lahko priseljevali le državljane Evropske unije, za državljane tretjih držav je pridobitev stalnega prebivališča precej težja.

To je namreč možno zaradi dela, študija, kot združevanje družin ali iz drugih posebnih razlogov, postopki pa so sorazmerno dolgi. Niti pri statistiki števila dovoljenj za prebivanje tujih državljanov tretjih držav, niti pri državljanih drugih držav Evropske unije pa ni v uradnih evidencah zaznati odstopanja od trenda v jeseni 2018.

Kot so še dodali na Upravni enoti, se je stavka začela šele teden dni pred volitvami, za vpis v volilni imenik pa je treba prebivališče urediti vsaj 15 dni pred volitvami. Problemi na Upravni enoti, zaradi katerih je do stavke prišlo, pa so stalni in niso vezani le na obdobje okrog lokalnih volitev. Tudi pri preseljevanju znotraj Slovenije ni za leto 2018 opaziti odstopanja od trenda, ki je sicer prav tako zaskrbljujoč.

Ugotavljanje, ali je v resnici prišlo do goljufanja na volitvah s preseljevanjem je zdaj v rokah policije, ki Kovačiča po enem mesecu od prijave še ni zaslišala, nam dostopne uradne evidence pa ne kažejo indicev na volilno prevaro na volitvah leta 2018, kažejo pa zaskrbljujoč trend.

Trend preseljevanja v Sloveniji vseeno poveden

Samo v dveh letih se je število tujcev z dovoljenjem za bivanje v Sloveniji povečalo za 29 % oz 44.194, od tega gre v veliki večini (41.369) za priseljence iz tretjih držav, večinoma držav nekdanje Jugoslavije. Iz petih držav nekdanje skupne države (Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Makedonija, Hrvaška) prihaja približno 83 % vseh tujcev, ki bivajo v Sloveniji. Njihovo število se je iz 125.759 povečalo za 40.430 na 166.189.

graf števila tujcev z začasnim in stalnim prebivališčem v Sloveniji

Medtem ko se k nam priseljujejo tujci, pa vse več Slovencev Slovenijo zapušča. V zadnjih dveh letih je število odseljenih Slovencev upadlo pod 7.000, med leti 2012 in 2017 pa se je iz Slovenije letno odselilo preko 8.000 Slovencev, leta 2017 skoraj 10.000.

Priseljevanje tujcev, ki Slovence zamenjujejo in skrbijo za prirast prebivalstva, ki ga ne dosegamo z rodnostjo, pa se opazno poveča z vsako konjukturo in povečanimi potrebi po delovni sili. A hkrati je bil ravno v času zadnje konjukture tudi odhod Slovencev iz Slovenije najvišji.

Priseljevanje in izseljevanje v Sloveniji
Nadomeščanje volivcev po naravni poti

Morda statistike ne potrjujejo Kovačičeve trditve o naselitvi 35.000 tujcev v Ljubljano za potrebe lokalnih volitev 2018. Ali je res kaj na tem, bo, vsaj upamo, razčistila policijska preiskava, če bo do nje prišlo.

A četudi morda ni šlo za preselitev za ene volitve, je trend jasen. Vsak deseti prebivalec Slovenije danes je tujec, njihovo število pa se je v zadnjih dveh letih povečalo za tretjino. koliko bo ta trend ustavila epidemija še ne vemo, ampak dokler se ne dvigne rodnost, nas ta trend ne sme presenečati.

Hkrati pa so leve vlade, ki v Sloveniji vladajo večino časa, bolj naklonjene reševanju demografskega problema z uvažanjem ljudi z Balkana in od drugod, kot ustvarjanju družini naklonjene družbe, ki bi pomagala pri dvigu rodnosti med Slovenci in vzpodbujanju k življenju v Sloveniji.

S tem trendom se bo Kovačičev scenarij povsem po naravni poti lahko zgodil že na enih od naslednjih (lokalnih) volitev. V dveh letih smo na ravni Slovenije pridobili 40.000 tujcev. Še nekaj let, in jih bo res v Ljubljani 35.000. Uradna statistika pa tega v resnici ne bo zaznala, ker bodo enostavno nadomestili izpad avtohtonih slovenskih prebivalcev, ki tukaj bivamo danes.

11 KOMENTARJI

 1. Mislim, da gospod Vili Kovačič, ne govori kar tja “po čez”.
  Kot Ljubljančan verjetno pozna marsikaterega URADNIKA, tudi iz upravne enote Ljubljana.

  Dobro vemo, da je Jankovič. Kučanov prijatelj in posledično nedotakljiv.

  Ko so JJ obtožili na KPK, da “ne štima prijavljen dohodek za 200.000, so istočasno ugotovili, da pri Jankoviču gre za razhajanje prijavljenega dohodka kar za 2.ooo.ooo. Pa nič niso mlela sodišča. Za Jankoviča poznamo tudi primer, ko je TOŽILKA dokaze zavrgla, drugi so zastarali…..

  In tako sedaj tudi uptavno sodišče MOLČI in čaka, da bo vse zastaralo.

  Glede PROGRAMSKEGA sveta, ki ga je hotela vlada JJ, delno spremeniti, pa je UPRAVNO SODIŠČE nemudoma odločilo in zadevo ZAMRZNILO.

  Prav je, da je Kovačič zadevo suma na nepravilnosti v Ljubljani na lokalnih volitvah, PRIJAVIL.

  Ni prav pa, da sodišče, ko se gre za Jankoviča vedno ZAUSTAVLJAJO odločanja.
  Upajmo, da bo policija tokrat vendar vsaj BEŽNO, kaj pobrskala.

   • KLERIKALKA,kolikor vem,tovarišica Fajon,ni dobila častnega naziva v Prištini,ampak je to postal,TVOJ,častni JANSHARI,moj pa ni bil in ne bo,NIKOLI.

 2. Navedena statistika priselitev, ki je posledica ekonomske migracije pogojene z negativno nataliteto pri nas odpira osnovno vprašanje. Zakaj je Slovenija država z negativo nataliteto ?
  Socilogi so že obdelail vrsto tematik: upad natalitete povezujejo z vse večjo stopnjo izobraženosti in podaljšavnjem študija, pomankanja stanovanj , pomankanja zaposlitvenih možnosti za mlade Itd. Nihče pa ni ugotovil dejanskega vzroka in sicer brutalne centralizacije države po letu 1991. Od takrat je pomebneje naraščalo prebivalstvo zgolj v 30 km pasu okrog LJubljane. Razen nekaj novo nastalih občin imajo vse občine manj zaposlitvenih možnosti kot so jih imele lrta 1991. Večina novih delovnih mest pa je nastala v javnem sektorju in birokratskih institucijah, ki so praviloma v Ljubljani. Raziskave kažejo, da imajo družine na podeželju bistveno več otrok kot v mestih. Stopja urbanizacije je obratno sorazmerna z nataliteto, večje kot je mesto manjša je nataliteta. Centralizacija je torej izpraznila obrobne dele države in podeželje, ostale so starejše generacije, ki biološko ne morejo več imeti otrok. Posledica ni več mladega slovenskega prebivalstva, ki bi se sploh lajko priselilo v Ljubljano.
  Ekonomska nuja je zaposlovanje tujcev saj gospodarstvo brez delovne sile zaenkrat še ne deluje, v bodočnosti bo digitalizacija in robotizacija rešila tudi ta problem.
  Zato moramo podpreti ključni programski cilj nove vlade, ki ga je izrekel JJ, a ga je malo njegovih podpornikov slišalo in razumelo. Povedal je zgodovinki stavek citiram¨ Ključni cilj naše vlade je debirokreatizacija in decentralizacija. ¨
  Zelo dobro pa ga je razumela nasprotna stran, večino kolesarjev predstavljajo ljudje tako ali drugače prisesanih na javne jasli, ki jim JJ predstavlja neposredno grožnjo izgubo službe in privilegijev. Ljudje, ki si s svojim delom služijo kruh in še plačujejo za one, ki si ga ne se večinoma ne ukvarjajo s politiko. Podeželsko prebivalstvo pa ni dovolj izobraženo da bi razumelo kaj bi za njih pomenila decentralizacija, to je upravljanje z večino lastnega denarja vplačanega za javne zadeve na nižjih nivojih.
  Zato ima JJ več nasprotnikov kot privržencev . In končno še od privržencev nima ustrezne podpore za vsebinske spremembe, ker jih večina ne razume globine on bistva potrebnih sprememb za večjo blaginjo vseh ljudi.

 3. Pozdrav, veliki državljan Vikli Kovačič, globoko spoštovanje in globok priklon!

  Upam, da Vam uspe narediti 13.Junij 1941 za novi, pravi ralni datum za formiranje resničnega Dneva Upora Slovencev.
  Čudi me, da se gradnja 2.tira kar nadaljuje, čeprav imamo drugo vlado, ki “bi naj imele drugačen pristop” in je vse tiho – g.Kovačič, kaj se ne da narediti ničesar več?

  Upam in pričakujem,da razkrinkate Bando v opisanem primeru – to je naravnost strašljivka-
  in upam, da se znate čuvati, kajti jasno je kot beli dan, da banda zlahka najde norca za mali denar za utišanje “motnje”!

  Nedoumljivo je in sem silno jezen na Slovence, ki ne pridejo na volitve!

 4. “Ekonomska nuje je zaposlovanje tujcev”, je le delna resnica.

  Ko gledam GRADBENIŠTVO, smo imeli na Krasu – “Kraški zidar”, kjer se je zaposlovalo veliko delavcev iz Celotnega Krasa.

  Na Vipavskem je bilo veliko podjetje “Primorje, kjer je bila zaposlena vsa okolica, nekaj tudi prišlekov. V Velenju je bil Vegrad.
  Na RTV sem videla in slišala, da kdor je hotel graditi v Ljubljani, je moral dati Jankoviču več sto tisoč DONACIJE. To sta na TV potrdila tudi Tovšakova in direktor Kraškega zidarja – Radoš Lipanja.
  Vsa zgoraj našteta podjetja so propadla. Jankovič je večni ŽUPAN, ki premetava po Ljubljani beton , gradi cete – vse samo z delavci iz bivše JUGE.

  Kraški zidar pa je imel sigurno 75% domačih delavcev.
  Vsi ti manevri so bili delani v prid tujih delavcev.

 5. Ni pametno kot argument izvzemati posamezne primere inše posebajk ne opisovati, kar ste slišali, bolj prav je da si mnenje oblikujeta na podlagi podatkov, ki so v digitalni družbi večinoma dosegljivi zelo hitro in enostavno.
  Opisujete primer Primorja kot dokaz, da je imelo domače delavce. Podatki govorijo sledeče: Iz domicilne občine je bilo na Primorju, ki je na svojem vrhuncu imelo zaposlenih skoraj 2000 ljudi zaposlenih le cca 500 delavcev od tega je bilo 200 tujih delavcev.

 6. “– a od takrat jih je v Slovenijo prišlo še enkrat toliko”.

  Pred mnogimi destletji sem na sprejemnem izpitu za prestop iz nižje v višjo gimnazijo pri izpitu iz matematike po domače smiselno odgovoril, da je dve še enkrat toliko kot ena.

  Profesor me je popravil, da je enkrat ena še vedno ena in da le dvakrat ena da dve.

  Odtlej nisem nikoli več uporabil besedne zveze “še enkrat toliko”.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime