VIDEO: hud konflikt med občani in županom v Nemčiji zaradi težav z migranti

Nemška mesta, kraji in vasi so do te mere poplavljeni z migranti, da do konfliktov prihaja že na ravni lokalnih skupnosti.

Zgornji video prikazuje srečanje občanov z županom, kjer starejši gospod razlaga, kako migrantska mladina verbalno nadleguje njegovo 10-letno vnukinjo na poti mimo begunskega centra. Župana sprašuje, kaj šele bo poleti, ko so dekleta manj oblečena.

Župan jim v rešitev tega problema predlaga, da naj migrantov ne provocirajo in naj ne hodijo v tista območja.

Tovrsten odgovor izjemno razburi zbrane, ki župana glasno sprašujejo, ali se v lastni državi in lastnem mestu ne smejo več prosto gibati.

Posnetek je zanimiv v kontekstu razumevanja več vidikov migrantskega problema, s katerimi se lahko kmalu soočimo tudi v Sloveniji.

Komentiraj