V Radencih bo očitno referendum o Titovi cesti. Dobro ali slabo?

Vir foto: radenci.si, Facebook, Wikipedia

Župan občine Radenci Roman Leljak je uresničil svojo napoved in občinskemu svetu predlagal preklic odloka, ki je med drugim določal tudi preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Občinski svet je preklic sprejel. Župan napoveduje, da bo za oktober razpisal posvetovalni referendum o preimenovanju Titove ulice.

Odločitev za refernedum se glede na nastalo situacijo v tem trenutku zdi najbolj racionalna. A ljudsko glasovanje o preimenovanju Titove ceste odpira tudi kar nekaj dilem.

 

Spomnimo – preimenovanje Titove ceste v Radencih se je potem, ko so se dvignili lokalni častilci Titovega imena ter zahtevali referendum, zapletlo v pravno-upravni klobčič. (Več o tem v nedavnem članku na Domovini.)

Poleg zahteve za referendum so nasprotniki preimenovanja ulice po Titu sprožili še postopek pred upravnim sodiščem. Župan Leljak je zato sklep o preimenovanju ulic zadržal. A nasprotniki so se obrnili še na ustavno sodišče. In tako je prišlo še do enega zadržanja sklepa o preimenovanju – tokrat s strani ustavnega sodišča.

Vsi ti postopki bi ob stanju slovenskega pravosodja seveda trajali (in tudi stali), kar bi odločitev o preimenovanju zamaknilo. (In podaljševalo čas ideološkega razpihovanja tematike.) Zato je župan Roman Leljak popustil in pristal na referendum, ki mu je sprva nasprotoval.

Odločba ustavnega sodišča v tem primeru je zbudila tudi kar nekaj začudenja. Čeprav je bila samo postopkovna (in tudi ne dokončna), je večina na ustavnem ustavnem sodišču (7:2) očitno čutila dolžnost, da – resda samo v opombi – opozori na vsebinsko razliko med preimenovanjem obstoječe Titove ulice (ki je obstajala pred demokratizacijo) in novim poimenovanjem Titove ulice, ki ga je ustavno sodišče v primeru Ljubljane leta 2011 razglasilo za neustavno.

Na twitterju je ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič izrazil javno nestrinjanje in ob končni razsodbi napovedal ločeno mnenje. Poleg Klemena Jakliča je proti odločbi v primeru Redenci glasoval tudi ustavni sodnik Marko Šorli.

Ljudstvo bo samo odločilo, ali hoče v časti imeti Tita ali ne

Pristanek župana na referendum, se, kot rečeno glede na nastali pravno-upravni klobčič ter z njim povezanim časom in stroški, logična.

Na nek način se zdi prav, da ljudstvo tudi samo odloči, ali želi imeti v časti osebo, ki simbolizira nekdanji nedemokratični režim, kar je o simbolni razsežnosti njegove osebnosti jasno zapisalo ustavno sodišče v odločbi iz leta 2011.

V Sloveniji so še v 12 krajih po Titu poimenovane ceste, ulice in trgi. Če demokratično izvoljene lokalne oblasti v treh desetletjih demokracije niso bile sposobne zamenjati imena, ki simbolizira nedemokratični režim in teptanje človekovih pravic, naj se s tem soočijo ljudje sami.

Glede na siceršnje stanje slovenskega duha v odnosu do nekdanjega režima sicer upanje, da bi ljudje izvolili to, kar njihovi izvoljeni predstavniki v treh desetletjih niso zmogli, ni kaj veliko. Pa vendarle. Če ne drugega bi ljudstvo prevzelo to odločitev in to breme nase, kot ga je množica, ki je pred Pilatom kričala: “Njegova kri na nas in naše otroke!”

Poimenovanju po Titu povezano z ustavnim varovanjem človekovih pravih – kdaj in kako?

Po drugi strani pa zadeva vendarle ni tako preprosta. Ustavno sodišče je v odločbi iz leta 2011 že pojasnilo povezavo med poimenovanjem po Titu in ustavnim varovanjem človekovih pravic.

Resda je takrat zarisalo ločnico med novimi poimenovanjem po Titu, ki jih je “mogoče objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu”, in starimi poimenovanji, ki so se “ohranili še iz prejšnje ureditve” in so “del zgodovine”.

Da je lahko to ločnico potegnilo, se je sklicevalo na dimenzijo “avtoritete oblasti” – demokratični oblasti je prepovedalo v njeni avtoriteti poimenovanje po simbolih nedemokratičnega režima, ni ji pa prepovedalo ohranjati zgodovinske odtise in pečate tega poimenovanja.

Kar zadeva odnos celotne sodobne demokratične države do nedemokratičnega totalitarizma, pa je to razlikovanje v temelju nelogično. Titovo ime ceste, ulice ali trga namreč simbolizira nekdanji nedemokratični režim, ki je sistematično kršil človekove pravice, pa naj bo to ime bodisi po volji oblasti bodisi po volji ljudstva, bodisi pred 1991 bodisi po 1991.

Izgubljena priložnost, da se s poimenovanjem po Titu ustavno sodišče sooči še enkrat

Ustavno varovanje človekih pravic pa je seveda skrb ustavnega sodišča. Zakonodajni referendum (v Radencih bo sicer šlo z posvetovalnega) celo omejuje možnost razpisa referenduma za zakone, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Vprašanje človekovih pravic torej ne more biti vsakokratna “kaprica” volilne večine v Sloveniji, Ljubljani ali v Radencih, ampak je stvar ustave, ki je pravni izraz vrednostnega središča naroda, v katerega se posega “s tresočo roko”.

Ker je občinski svet občine Radenci preklical odlok o preimenovanju Titove ceste, ne moremo pričakovati, da se bo zdaj ustavno sodišče vsebinsko ukvarjalo z vprašanjem preimenovanja. Pa bi bilo prav, da bi se po letu 2011 še enkrat.

Kot pri ljudskem glasovanju, lahko sicer tudi tukaj ugotovimo, da ni veliko upanja, da bi ustavno sodišče v sedanji sestavi dregnilo v “pravico” “zgodovinskih” Titovih cest, ulic in trgov, da ostanejo. A če ne drugega, bi dobili napovedano ločeno mnenje sodnika ddr. Klemena Jakliča, ki bi bilo za ozaveščanje slovenske pravne stroke in siceršnje javnosti o ustavnem varovanju človekovih pravic zelo dobrodošlo, tako kot že marsikatero doslej.

Odločba US 2011 (U-I-109/10) – Zakaj je poimenovanje cest po Titu neustavno?

V Sloveniji /…/ je oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima s poimenovanjem ceste po voditelju tega režima protiustavno. Takšno novo poimenovanje v današnjem prostoru in času nima več svojega mesta, ker je v nasprotju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ki sodi v samo jedro ustavne ureditve Republike Slovenije. Poimenovanje ceste po Josipu Brozu Titu namreč ni poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve in bi bilo danes le del zgodovine.

30 komentarjev

 1. Dobro ali slabo?

  Slabo!

  Referendum o neustavnih kategorijah ni samo nezakonit, ampak tudi moralno sporen. Imamo namreč odločbo US o podobni zadevi (Titova v Ljubljani) v kateri je jasno opredeljeno, da bi tako preimenovanje žalilo nedolžne žrtve titove diktature. Referendum o tem prav tako žali te iste žrtve.

  Podobno bi potem lahko Nemci naredili referendum o hitlerjevi ulici. Gotovo je veliko Nemcev, ki še danes verjame kak car da naj bi bil in gotovo, je naredil tudi kaj dobrega. “K sreći” Hitler ni moril samo sonarodjakov in bi se takemu referendumu uprlo 99% sveta. Na drugi strano je Tito moril le lastne sonarodnjake in ni pričakovati reakcij sosedov. Le smejali se bodo naši norosti.

  Nedvoumno, so v Jugoslaviji bili izvensodni poboji, kjer je bilo pobitih ogromno nedolžnih (poleg tistih, ki bi jih lahko povsem realno obsodili a so se raje odločili za izvensodne prijeme, v primeru sojenj pa sistematično kršili temeljne pravice obdolžencev…). Tito je seveda imel tudi dobre lastnosti. Spretno je nategnil cel spisek držav in vodil neponovljivo (a tudi moralno sporno) mednarodno politiko… Mogoče največja zasluga je bila, da je preprečil Stalinovo invazijo. A Jugoslavija je bila vseeno država z množičnem kršenjem človekovih pravic, izvajala je genocidna dejanja in množično pobijanje nedolžnih (od otrok, žensk, starcev do vojnih ujetnikov). Objektivno odgovoren za vse to je najbolj Tito. Referendum o njegovi ulici je zato kršenje temeljnih človeških pravic. Je neustaven.

  Sicer pa, a bomo imeli sedaj referendum o vsakem preimenovanju ulice, če bo to sedaj standard? Norost.

   • Igor, mislim da bi moral tudi ti počasi dojeti, da diktatorjem ni mesta v naši družbi. Ker drugače ne razumem, kako ne dvigneš glasu, ko podirajo kipe na zahodu ljudem, ki so v zgodovini naredili bistveno manj gorja.

  • Gregor, dobro ste povedali o moralno spornem vladarju Titu.

   Njegove žrtve še vedno ležijo po breznoih in gozdovih, ne da bi jim dali pravico do groba.

   USTAVNO sodišče, pa daje Titovim častilcem pravico, da ga obožujejo in po njem obdržijo poimenovane trge in ulice. Kako, da se ne oglasi še VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC?

   Ne v Italiji in ne v Nemčiji nimajo trgov poimenovanih po njihovem diktatorju – ne Musoliniju in ne Hitlerju.
   Ali Slovenija spada v Evropo?

   • Kraševka
    Slovenija spada v Evropo, SDS-ovci pač ne! Titove “žrtve” po tvoje, so pa tudi produkt drugih žrtev! O tem pa še nisi črhnila niti besede!

   • Igor, ne lasti si pravice, da bi sodil, kdo kam spada. Ker zdaj ravno to počneš, kar očitaš recimo SDS. In obnašaš se, kakor se je Tito. Diktatorsko. Kdor ne misli kot jaz, je proti meni. Dokler SDS dovoli demonstracije in svobodo govora, potem nimaš nobenega argumenta.
    Žrtve (umorjeni in drugače kaznovani) pod Titovo oblastjo pa so odgovornost takratne oblasti, ki si je podredila vse vzvode oblasti – izvršno, zakonodajno in sodno. Pa še medije. Torej se ne sprenevedaj.

   • Slovencsm
    Ne lastim si pravice soditi, kam kdo spada! Pišem samo svoje mnenje! Tito bo vedno ostal del naše družbe, želeli ali ne! Kam pa sodi SDS, pa nam zgovorno pove mnenje jedrnih držav EU!!!

 2. Povsem enako mislim kot Gregor. Preprostim ljudem Titova zločinska diktatura ne bo nikoli prodrla do zavesti. Totalitarnem režimu je uspelo prepričati ljudi, da jim nič ne manjka, ker imajo kruh in streho nad glavo, pa službo in počitniški dom ob morju. Mnogim to zadošča. Kdo pa je bil takrat občutljiv na množično kršenje človekovih pravic? O tem se govori danes v demokratični državi, čeprav gre zdaj pa za drugo skrajnost. Ustavno sodišče gor ali dol, stanje duha na Slovenskem je zaskrbljujoče, ker čaščenje simbolov zla ne obeta svetlejše prihodnosti.

  • Tita in njegovega poštenega imena ne damo, saj simbolizira zločinsko revolucijo, komunistično “svobodo” in pomanjkanje ter gmotno in duhovno revščino gnile Jugoslacije.

   Javno čaščeneje Titovega dela in lika dokazuje, kako duhovno so izpraznjeni Slovenci, ki to počno.

  • Shalotka za koga je bil prejšni režim totalitaren? Za večino državljanov zagotovo ne. Predvsem zato, ker so dobili več kakor kdaj koli prej in kasneje. Totalitaren je bil do elit političnih, ekonomskih in kulturnih. Te elite pa so povsot po svetu izdajalske do lastnega naroda. Imajo se za nekaj več, za svetovljane in se lastnega naroda sramujejo. Dolžnost naroda je, da ima te elite trdno v pesti sicer mu sledi poguba. 45 leta je bila opcija obstati ali izginiti. Narod je izbral obstoj. Da bilo je krvavo toda nujno. S krvjo so ceno obstoja morali plačati izdajalci, razredni sovražniki in njih družinski člani

 3. Situacija v Radencih ni nastala zaradi preimenovanja ulice oz.čaščenja kogarkoli. Dejstvo je,da skupina občanov, je dovolj vplivna ne more “prežvečiti” izvolitve Leljaka za župana Radencev. Do tega je očitno prišlo zaradi slabe volilne udeležbe,saj očitno večina tistih,ki ne sprejemajo volilnega izida,sploh ni šla volit župana v prepričanju,da Leljak zaradi svoje zgodovine nima “šans”. Bo pač referendum razčistil ta “butalski spor”. Po svoje so Radenci tipične slovenske Butale. Med 2000 občani ne najdejo enega zaupanja vrednega domačina in izvolijo za župana Hrvata z dokazano kriminalno preteklostjo.

  • Vendar ustavno sodišče nima kaj popravljati rezultata ŽUPANSKIH volitev.

   Pravite, da Leljak ni Slovenec, ker je Hrvat. Titova cesta je tudi poimenovana po Hrvatu.

   Tudi LJUBLJANSKI župan je Srb, enako ni Slovenec MARIBORSKI župan, ki je tudi SRBSKEGA porekla.
   Do nedavnega je bil župan Pirana Afričan – črne rase.

   Lepo bi bilo, da bi bil župan predstavnik večinskega naroda, toda zgleda, da je pri nas bolj zaželen TUJEC, tak kot Jankovič, Šarec, Violeta Tomič, Leljak……

   Toda, zgleda, da se na ozemlju Slovenije še vedno bojujejo Srbi in Hrvatje. To je videti tudi na KONCERTIH, ki so Srbom dovoljeni, Hrvatom pa zabranjeni.

   Če smo demokratični, bi morali v Sloveniji imeti enako pravic Srbi, kot Hrvatje in tudi Slovenci bi morali imeti vsi pravico do groba in mrliškega lista.

 4. Igor, preberi no kakšno knjigo tujega avtorja, da boš videl kako krvavega diktatorja ocenjuje demokratični svet! Si prebiral Dedijerja, ki je od blizu spremljal dogajanje in popisal vso gnilobo in zločinskost odnosov v samih vrhovih jugoslovanske partije. In Titovo razkošno življenje in enormno premoženje v švicarskih bankah!? Medtem ko je on živel kot car, so delavci in kmetje garali in si v potu svojega obraza služili skromen kruh. Ljudje so hodili v kapitalistične države delat, da so si materialno opomogli. Pa sploh ne gre za to! Človek ima tudi duhovne potrebe. Intelektualci niso mogli priti do želene literature. Udba je bila vsem za petami. Moj pokojni oče je vedno trdil, da ve kdo od sosedov je “zadolžen zanj”. Košarico s pirhi smo pokrivali s kartonom in k žegnu nesli na skrivaj. K verouku smo smeli. Zabičali so nam otrokom, da moramo povedati, da gremo v glasbeno šolo, če bomo vprašani kam gremo. Itd. Itd…. Ne nabijaj mi o času pod njegovo vladavino, ker imam svojo ne lepo osebno zgodbo iz mladosti. Sanjali smo, da bo nekoč drugače in lastnim sanjam nismo upali verjeti! Pa so se zgodili kulturni in predvsem ekonomski procesi in Juga je šla po gobe. Beri Bučarja, da boš videl kako je Juga funkcionirala. Brez kreditov bi nas že zdavnaj vrag vzel! Vse je bilo umetno politično vzdrževano in po Titovi smrti je šlo samo še navzdol. Kaj je ostalo od opevane ga “bratstva I jedinstva” smo lahko videli. Imej svojega idola zase, ne soli pa pameti drugače mislečim, ker je naše načelno zavzemanje za demokracijo utemeljeno na izkušnji. In ne zaletavaj se, revček, v SDS, ker za to stranko stoji množica, ki njeni usmeritvi za enkrat iz prepričanja pritrjuje. V EU je Janša cenjen politik.
  Sicer pa mi o tvojem osebnem profilu vse pove odnos do npr. Kraševke, v katero se nesramno zaletavaš kot kavka v zamrznjen drek!
  Sicer pa vem, da svojega prepričanja ne boš šel spreminjati, ker si že preveč mentalno poškodovan. Pa brez zamere!

 5. Shalotka
  O svoji mentalnosti sodite sami! A Slovenija bi lahko obstajala brez kreditov? Koliko jih je Janša samo v zadnjih mesecih najel? Še ena mantra o kreditih v zvezi z Jugoslavijo! Za SDS stranko stoji kvečjemu 20% volivcev, to je pa daleč od množice! EU jedro ni naklonjeno Janševi Višegrajski politik, še ena laž več od vas! Jaz pa poznam pregovor, da se zaletavaš kot bik v nova vrata! Kraševka pa se v dojemanju zgodovine na njenem območju, sploh ne znajde več! Rada bi venomer pljuvala po komunistih, a hkrati ne more hvaliti fašistov!!! V vsakem primeru razcepljena osebnost!

 6. Igor! Z besedo mentalno mislim na mišljenje. To je menda poškodovano, če ne upošteva očitnih dejstev. Npr. O Janši veš povedati vztrajno le najslabše. Nevtralen opazovalec pa v njegovem vladanju ne more prepoznati nič spornega. Komu kaj krati? Protestniki se zbirajo, pozivajo k uboju, ne upoštevajo protikoronskih predpisov, RTV nabija vsak večer o Pivčevi in njenih zapitkih, vse je nastrojeno zavestno proti…. vladi…. Janši.
  Dejstva ne štejejo, ker gre za umazan boj za oblast, zaradi denarja in ideologije, ki ne prenese demokracije.
  Dvajset procentov je zame kar lepa množica. Za njo stojijo ljudje, ki imajo diametralno nasprotne vrednote, ki jih zagovarja levica. To v demokraciji sploh ne bi smel biti problem, pri nas pa je, ker se je prejšnji režim zlezel v vse pore družbenega sistema, na osebnem nivoju pa v mišljenje (mentalna poškodovanost).
  Ko pred ljudmi povem kako živim in kaj so moje vrednote, tudi politično drugače misleči rečejo: O, to je pa lepo! Gre za občečloveško sprejemljive stvari, ki bi jih desničarji radi vpeljali v družbeni utrip. Imaš kaj proti desetim božjim zapovedim?
  Ali ni prav, da ima k slabemu nagnjen človek neka vodila, od Boga dana, ali če ti je ljubše od neke vzvišene modrosti!? Kje vidiš pri Kraševki razcepljenega duha? Jaz gospe osebno ne poznam, njeno pisanje pa je jasno, konsistentno in podkrepljeno z resnično zdravo kmečko pametjo. Zato jo cenim. Imam to pravico? Ti si izbral Tita za svojega idola. Ne poznam tvoje osebne zgodovine, ampak nek velik manjko v življenju sicer ti je moral zapolniti ta lik, ki je po mojem mnenju izjemno sporna osebnost. Spet stvar vrednot!! Zaradi mene bi lahko priključil Sloveniji tudi Benečijo, Furlanijo in Švico, če hočeš, ob Golem otoku nimam več besed!
  Igor, iz srca ti želim, da ne bi tako trmaril na svojih okopih, saj to prav zate osebno ni dobro! Potrudimo se, da bomo jutri za majčkeno spoznanje bogatejši in bolj prizanesljivi do sočloveka. Pa spet, brez zamere!

   • Igor, moraš se boš sprijazniti, da Titu priznava status zločinca tudi ostali svet, sicer ga na lestvici največjih zločincev prejšnjega stoletja na svetu ne bi uvrstil na ugledno 1o.mesto.

    Če ubiješ samo enega človeka, je tako kot bi ubil vse ljudi. In tovariš Tito je dal pobiti zelo zelo veliko ljudi.

    Sicer pa, Igor, tudi Hitler, ki je bil res barabin, je od časa do časa kaj dobrega storil.

    Recimo leta 1923, ko je z 800 svojih jurišnikov odpotoval v mesto Coburg, kjer so imeli nemški komunisti svoj kongres. Prav nič ni omahoval, ko je bolo treba na mile viže pretepsti vseh 3.000 kongresnikov in celo prvi je udaril.

    Meščani Coburga so se mu hvaležno oddolžili tako, da je šest let kasneje na parlamentarnih volitvah v vsej Nemčiji prvikrat zmagal ravno v tem mestu.

 7. Eni se še vedno zaletavajo kot bik v nova vrata, tiste, ki so pustili do smrti izstradati milijon nemških ujetnikov imajo za zmagovalce, za morilce pač ne! Saj jih tudi jaz nimam za morilce, ker razumem zgodovinski čas, to se pravi historizem! Nobenega komentarja ne napišem iz sovraštva, iz nekaterih pa to sovraštvo kar vre!!! Žal!!!

  • Znova mlatiš prazno slamo.

   Za tvoj milijon do smrti izstradanih nemških vopjakov na celem svetu ni nikakršnih dokazov.

   To mantro ponavljajo in obnavljajo v laboratorijih ZB in Udbe, da bi s tem omilili lastne grehe.

   Tisto, da ničesar ne napišeš iz sovraštva, pa bi lahko prodajal svoji stari mami, če bi še živela, ne pa Slovencu kremenitemu.

Komentiraj