Vir osnovne foto: Matija Sušnik, dz-rs.si

Kdo je bil ob nedavnem dogajanju pred Rogom nasilen in sovražno nastrojen? Je policija uporabila prekomerno silo, kot trdijo Rogovci in člani Levice v državnem zboru? ali pa je ob poskusih nasilnih vdorov v Rog potem, ko se je tam že začelo rušenje, policija le zavarovala premoženje meščanov ter uporabila ustrezna prisilna sredstva? 

O tem je Levica zahtevala, da se pogovarjajo v državnem zboru. A praktično vsi poslanci razen te stranke so v sredini nujni seji komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti prepoznali enostransko manifestacijo Rogovcev v povezavi s stranko Levica, ki je bila na meji ali čez primernega za državni zbor. Predlagani sklepi Levice o prekomernem policijskem nasilju pa so bili bodisi umaknjeni, bodisi neizglasovani.

Je pa župan Janković, ki se kljub povabilu seje ni udeležil, v pojasnilu svojega izostanka predlagateljici in predsedujoči seje poslanki Nataši Sukič očital, da s svojim načinom delovanja širi sovražnost, zaradi katerih uslužbenci MOL-a prejemajo fizične grožnje.

Po lepljenju plakatov z “izdajalskimi” poslanci, popackani freski na stolnici in skrunitvi prostorov Zavoda Iskreni gre še za en izkaz naraščajočega sovražnega stanja duha v Ljubljani, ki nedvomno ne prihaja z desnega politično-ideološkega pola, ugotavljamo v komentarju uredništva.

Kaj se je torej v torek, 19. januarja dogajalo v Rogu, ko je lastnik območja, Mestna občina Ljubljana, po zaključku pravnomočnih postopkov na sodišču in na podlagi gradbenega dovoljenja za rušenje začel s sanacijo območja, tega pa so skušali nazaj zavzeti uporabniki in podporniki “avtonomne tovarne Rog”, vendar jim varnostnega obroča zasebne varnostne službe ni uspelo prebiti?

Policijske postopke je na nujni seji zelo podrobno predstavil direktor PU Ljubljana, Stanislav Vrečar.

Okoli sedme ure zjutraj, ko so lastnik in varnostna služba prišli do tovarne Rog, policije ni bilo poleg. Dvajset minut po sedmi so bili obveščeni, da so prostori prazni in da se pred varovanem območju, ki so ga vzpostavili varnostniki, nahaja 6 oseb. Ob pol osmih se je skupina okoli 8 oseb pri glavnem vhodu na Trubarjevi začela upirati in skušala vdreti v prostore, zato so varnostniki na pomoč poklicali policijo.

Petnajst minut do osmih so, ob izvozu vozila pajek z območja Roga, osebe stekle proti odprtemu delu ograje, da vstopijo v Rog, kar so jim preprečili varnostniki. A jih aktivisti niso upoštevali in so s poskusom preboja nadaljevali. Varnostnikom so območje pomagali zavarovati policisti.

Od takrat naprej so osebe, ki se jih je po medsebojnem obveščanju nabralo vedno več, vse do 150, ob vsakem poskusu uvoza in izvoza z območja Roga skušali vdreti v Rog. Pri tem so policiste obmetavali z jajci, steklenicami in uporabljali pirotehniko, zato so ti uporabili prisilna sredstva in sicer potiskanje s ščiti, potiskanje s palicami in plinski razpršilec.

Zaradi prekrškovnih postopkov so policisti 17-krat ugotavljali postopek identitete, 12 oseb je bilo začasno pridržanih, obravnavali pa so tudi 3 storilce kaznivih dejanj: zrezane pnevmatik na treh policijskih vozilih, za napad s steklenico na policista, malo pred polnočjo pa je storilec, že dopoldne identificiran pred rogom, s pomočjo kante z vnetljivo snovjo zažgal smreko na Prešernovem trgu.

Pri uporabi prisilnih sredstev so policisti nekaj osebam pomagali zaradi razpršilca. Ker je bila ena oseba pri kolektivni policijski akciji lahko telesno poškodovana, bo strokovnost in zakonitost uporabe prisilnih sredstev v tem primeru preverila posebna komisija.

Ocena policije sicer je, da so bili ukrepi in pooblastila policije uporabljeni strokovno in zakonito ter v skladu z načelom sorazmernosti glede na cilj: vzpostavitev in zagotovitev javnega reda in miru varnosti ljudi in njihovega premožena na območju

S takšno oceno se je na seji strinjal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Poudaril je, da policija ni vstopila v prostore Roga, da v Rogu ni bila “niti z enim škornjem.” Policija je prišla na klic zasebne družbe za varovanje in preprečila vsa nasilniška dejanja, ki so jih izvajali tisti, ki so hoteli nasilno stopiti v te prostore. Metali steklenice, pirotehniška sredstva, uničevali imovino policije. “Policija je delo opravila visoko strokovno, profesionalno in v skladu z zakonom,” je prepričan Hojs.

“Sem rojen Ljubljančan. Nikoli nisem bil pristaš politike Zorana Jankovića, bil sem vedno na drugem polu. Sem pa zmeraj stvari, ki jih je župan naredil v dobro Ljubljančanov, v dobro meščanom, pohvalil. In moram reči, da v tem konkretnem primeru absolutno podpiram ukrepe, ki jih je Zoran Janković naredil, da je po petih letih končno prišel do lastnine meščanov, vseh nas, ki je bila nasilno zasedena.”

Rogovci: Okradli so nas in ogrožali naša življenja

Drugače seveda menijo uporabniki Roga, njihov pravni zastopnik in, kot je pokazala razprava, tudi (zgolj) poslanci Levice. Vsi ti so se naj seji v manjšem delu ukvarjali z domnevno prekoračitvijo policijske sile ter svoj čas bolj namenili pojasnjevanju, zakaj jim pravica do priposestvovanja javne lastnine pripada ter kakšna izguba je za mesto s tem, ko so jim odvzeli Rog.

Z občino so se leta 2006 resda dogovorili, da lahko začasno uporabljajo prostore, dokler ta ne bo imela vsega pripravljenega za prenovo Roga. A ko je ta čas pred petimi leti prišel, prostorov niso hoteli zapustiti ter so sprožili številne pravne postopke z namenom dokazati, da so z mirno posestjo prostore prisostvovali.

Predpogoj za prisostvovanje je sicer, da se ne zavedaš, da prostori niso tvoji ter da jih mirno prisostvuješ nepretrgoma 20 let – obeh pravnih zahtev Rogovci ne izpolnjujejo, a vse do nedavnega postopki pravnomočno niso bili zaključeni. Od samega začetka rušenja pa se pravne igrice nadaljujejo.

A kot so opozorili mnogi poslanci, to ni bila tema sklicane seje.

Poslanka Levice Nataša Sukič, ki je bila zjutraj tistega dne obveščena o dogajanju pred Rogom in je tam preživela 4 ure (kot pravi, je zbirala dokaze za komisijo), je vse skupaj videla takole: “V prostore avtonomne tovarne Rog so vdrli pripadniki policije ter družb za varovanje ter pričeli z zasilnim izseljevanjem uporabnic in uporabnikov, ki so uživali večletno mirno posest omenjenih prostorov. V njih so si uredili pogoje za umetniško ustvarjanje, koristno družbeno delovanje in številne druge aktivnosti, ki so bile nasilno prekinjene. Nekateri posamezniki so v prostorih tudi živeli.”

“Namesto da bi na mesto prišel sodni izvršitelj, so pod pretvezo domnevnih informacij o tem, da je rok prazen in zapuščen, v zgodnjih jutranjih urah začeli s prisilnim izseljevanjem,” trdi Sukičeva, pri čemer “je bila uporabljena sila, vključno z uklepanjem, pendreki in solzivcem.” Informacija, da so bili prostori prazni, pa naj bi bila laž, izselitev pa je bila navedena nasilno.

Posledica po njenem je, da je alternativna kultura ostala brez prostorov za svoje delovanje – med 100 in 200 posameznikov. več kot 20 kolektivov. Kot trdi, ne obstoji pravna podlaga, na podlagi katere bi morali ta prostor zapustiti. “Gre za ljudi ki  ki tam živijo, gre za “socialno čiščenje” – izseljeni so bili sredi zimi, v času epidemije in brez vnaprejšnjega opozorila”

Predstavnik Rogovcev, Mita Blažič N’toko, je v svoji predstavitvi vrtel filmčke izpred Roga, ki po njegovem dokazujejo uporabo prekomerne sile s strani policije.

Tiste, ki so jim preprečili vstop v Rog, predvsem pa Mestno občino Ljubljana, obtožujejo “kraje predmetov in ogrožanja življenj.”

“Posestniki smo zaman zahtevali dostop do naših stvari,” trdi Blažič. Po njegovem so motivi, ki so župana Jankovića potiskali v ilegalno dejanje “frustracija nad neuspešnimi tožbami in neuresničenim projektom centra Rog, maščevalnost zaradi izgube projekta Evropska prestolnica kulture, jeza nad kritikami Rogovcev mestne politike.”

“Toda da bi se osebni politični obračun mestnega voditelja spremenil v ilegalno dejanje samovolje in kršitev človekovih pravic, je njegovi volji moralo kloniti še vrsto odgovornih oseb, ki so izpeljali nezakonito edikcijo, krajo predmetov in ogrožanje življenj,” je dodal N’toko

Policija pa je po njegovem  pod pretvezo varovanja javnega reda in miru asistirala pri ilegalni operaciji in s pomočjo nasilja pomagala vzpostaviti ilegalno gradbišče pri čemer je prišlo do vsesplošnega plenjenja in uničevanje umetnin, knjig in dokumentov.

Mestna svetnica Levice Asta Vrečko meni, da je to kar se dogaja v Rogu, “manifestacija oblasti do avtonomnih prostorov, do uporabnikov Roga in drugačnosti v mestu. Vse kar se dogaja sedaj, je odraz nestrpnosti in demonizacija uporabnikov.”

Poslanci, razen Levice, na strani lastnika

Predstavniki Roga so takoj po predstavitvi svojih stališč sejo zapustili in niso prisluhnili drugačnim argumentom, ki jih v poslanski razpravi ni manjkalo.

Mestna svetnica MOL in poslanka Maša Kociper: “Območje Roga je skrajno zanemarjeno, sanitarna, okoljevarstvena grožnja in bi ga bilo treba že zdavnaj urediti. Ko bi MOL morala začeti s postopki sanacije območja, so tisti, ki so sami zasedli to območje, tega enostavno niso dovolili in se niso želeli dogovoriti za alternativne rešitve.”

Med drugim so poslanci izpostavili tudi, da je takšna seja, dokler ni končano poročilo Varuha človekovih pravic Petra Svetine, preuranjena. Ta je povedal, da še preverjajo in pridobivajo informacije, do katerih se zdaj na podlagi zgolj medijskih objav ne morejo opredeljevati.

Župan Janković: zavajanje, ki povzroča sovražnost

Poslanci Levice so med sejo ljubljanskemu županu Jankoviču in MOL-u večkrat očitali, da se vabilu niso odzvali, niti opravičili svoje odsotnosti.

“Janković je to v pismu pojasnil z besedami, da ga ne bo, saj da se edina točka dnevnega reda navezuje na domnevne prekoračitve policijskih pooblastil pri izselitvi začasnih uporabnikov tovarne Rog. Mestna občina Ljubljana pa ni pristojna za obravnavo ali ocenjevanje policijskih postopkov.”

Saj če bi bili iskreno zaskrbljeni glede morebitne prekoračitve policijskih pooblastil na javni površini pred tovarno Rog, potem bi bil po njegovem seznam povabljenih precej drugačen.

Kot pravi, obsoja vsako nasilno dejanje, a po njegovem je “potrebno razumeti dejstvo, da je prišlo do ukrepanja policije izključno zaradi intenzivnega nasilja posameznikov, ki so na vsak način poskušali vstopiti na varovano območje in pri tem niso izbirali sredstev za napad na policiste in varnostnike,” kar na bi po njegovih besedah dokazovali vsi javno objavljeni posnetki.

Zato poslanki in nekdanji mestni svetnici Sukičevi očita zavajanje: “Trdim, da ste padli na področju kredibilnosti in s svojim načinom delovanja širite sovražnost, ki je prišla tako daleč, da naši sodelavci, ki delajo na projektu Rog, prejemajo celo fizične grožnje,” je opozoril ljubljanski župan.

Levico lahko razumemo, da brani svoje, a video posnetki jim niso v čast
Če odmislimo pravne igrice, s katerimi so Rogovci pet let uspeli zavlačevati neizbežno, je stvar glede Roga jasna – notri so šli ob soglasju občine in obljubi, da se bodo izselili, ko bo ta svoje prostore želela spet uporabljati, ko pa je ta čas prišel, pač enostavno niso hoteli ven. Ko so jih pet let pustili pri miru ter čakali na konec sodnih postopkov, so aktivisti postali premalo pozorni in v tistem jih je Janković dobil speče – v prenesenem in dobesednem pomenu.

Ali je bilo pametno, da so “alternativcem” sploh dovolili v zapuščeni in razpadajoči Rog in če pri tem, da ga bodo potem tudi prostovoljno zapustili, ni bila povmes velika mera naivnosti, je vprašanje za drugič.

Če se osredotočimo na dogajanje pred Rogom (in nikakor v Rogu, kot trdijo aktivisti), videi, ki jih je na spletu dovolj, prej kot o prekomernem policijskem nasilju pričajo o nevljudnem nevzgojenem in tudi nasilnem vedenju podpornikov Roga, ki so počeli praktično vse, da  bi se prebili v stavbe in tako lastniku preprečili upravljanje s svojo posestjo, kot so to pred leti že storili. Prej kot na kreativne umetnike so spominjali na razvajene otroke, ki ne razumejo, da v življenju obstajajo meje ter tudi beseda NE. Kakšna V. V. Godina  bi jih nemara opredelila za “patološke narcise” in točno to, kar nočejo biti – tipičen proizvod kapitalistične potrošniške družbe.

Večji problem kot nevzgojeno vedenje pa je porast sovražnosti, ki je v prestolnici, pa tudi drugod po Sloveniji vse bolj očiten. In čeprav mediji agresivnost ponavadi pripisujejo “skrajni desnici”, je bolj ali manj jasno, da zadnje mesece v vse bolj brutalni obliki prihaja s strani skrajne levice. Ali to vključuje tudi Rogovce, seveda ne moremo neposredno trditi (če odmislimo tiste, ki so rezali pnevmatike in zažgali smreko). Nedvomno pa je agresivno in napadalno stanje duha na ekstremni levici v naši državi, pa tudi drugod po svetu, vse bolj pereč problem.

21 KOMENTARJI

 1. Berem, da je akademik Jani Moederndorfer pogrešan že kakih štirnajst dni.

  Da se mu ni maščeval novi korona virus, ker je bahato pred očmi cele Slovenije odvrgel masko in se zaklel, da je ne bo nosil.

  Zadnje čase so uspešne in krajše seje državnega zbora.

  Zanima me, ali je to povezano z nepojsnjeno odsotnostjo vsem nam dragega akademika?

  • Haha, res je. Kam so se skrili vsi tile modeli? Jaše nič videt, tistega brkonje s titovko niti, o Zlatku ne duha ne sluha, B.A. Novak tudi ne vem kje tiči… Hahaha, kaj je ostalo od strahovitih protestov, nič od nič…

  • To je res.
   Ti Rogovci, so kot razvajeni otroci, ki jim starši do 8 leta pustijo delati vse neumnosti, pri 10-letih pa bi od njih zahtevali red in disciplino.
   To pa ni izvedljivo, kar sedaj občuti tudi Jankovič. Preveč časa jim je dajal potuho. Sedaj bi ga pa iz “hvaležnosti” kar linčali njega in celo – MOL.

   V Sloveniji bi morali zahtevati določena pravila – vedno od vseh.
   Ali stvar kupiš in si lastnik ali pa si najemnik. Toda najemnik mora plačevati najemnino in v pogodbi tudi je, ali jo vzdržuje lastnik ali najemnik. Rogovci pa niso nič od tega delali.

   Če je bilo v stavbi toliko TON odpadkov, pa tudi pove vse o KULTUTI in kulturnikih iz Roga,
   Kako so lahko dneve in leta – mirno bivali “NA KUPU SMETI”.
   In temu pravi levica – ALTERNATIVNA KULTURA.

   Rog je le ogledalo Levice, ki ne spoštuje ne olike, ne institucij ne zakonov….. Levica, kot se obnaša v parlamentu – je v bistvu podpornica NEREDA v državi.

   Če pride LEVICA v vlado, bo Slovenija eno samo SMETIŠČE – podobno Rogu. Kajti radi pijejo in jejo, kdo bo za njimi pospravljal, pa je za nje NEPOMEMBNO.
   Oni ne znajo pometati pred svojim pragom, ker imajo pravico tudi – NIČ DELATI.

 2. Levica jamra zaradi lepšegam v resnici pa je za njih odločitev med Zokijem in finančno, politično in drugo podporo,ki jo nudi Levici, in Ntokom lahka in vnaprej znana. Ne Mihec ne Lukec se nista posebej ženirala ali izpostavljala, Tomičke ni bilo nikjer, poslali so neko drugo ligo,da je dala simbolični pristop, v resnici pa Levica zelo dobro ve,kje je kruh namazan z maslom.

 3. Priposestvovanje mora imeti moralno plat. Sam sem pred tridesetimi leti, ko sem zgradil hišo, mejil na zaraščeno zemljišče v lasti osebe, ki je že v 30-ih letih prejšnjega stoletja emigrirala v Kanado. Zemljišče sem uporabljal, ker je bilo zaraščeno in neuporabljano. Iskal sem lastnika, in potomce (ki niso ničesar vedeli) dobil v Kanadi. Po tridesetih letih sem sklenil s pomočjo italijanske ambasade (ozemlje je do 2.sv vojne spadalo pod Italijo) kupoprodajno pogodbo in zemljišče plačal po tržni ceni. Lahko bi seveda priposestvoval z vložitvijo dokumentacije v sodnem postopku, vendar mi niti na pamet ni prišlo tako zavržno dejanje. Socialisti in komunisti so proti osebni lastnini, kajti lastnik je odgovoren, da ohrani vrednost, socialisti in komunisti jo raje upravljajo (sami v imenu vseh), saj ob tem, da jo uživajo (po principu ideološkega smotra) socializirajo odgovornost.

 4. Poslanka Sukičeva ne dojame pojma privatna lastnina. Njeni revolucionarni vzorniki so zaplenili po vojni hiše in vile premožnejšim meščanom in se sami naselili vanje.Olastninili so tudi ves vreden inventar.Napaka v sistemu je, da Levica sedi v parlamentu, saj je njena agenda v bistvu protiustavna.
  Mi kdo razloži kako je to mogoče?

 5. Kdor je gledal sejo Sukičeve v DZ, v sredo, 3. 2. 21, se je nagledal tega, KAKO SE SEJA NE SME VODITI. Šolski primer štale!
  Vsakega razpravljalca je velecenjena Sukičeva osebno komentirala in nadzorovala izvajanje.
  Jagodni izbor so bili “razpravljalci” iz bivše tovarne Rog. Po slikah sodeč je bilo iz Roga odpeljanih 43 ton smeti, ki jo Rogovci ocenjujejo kot – umetnost! Za bruhat. Nič se jim ne zdi sporno bivati in svinjati na tuji lastnini, ker Tomičeva je tako ali tako ocenila, DA JE VSE “NAŠE”.
  Kje je naše sodstvo vidimo iz podatka, da se ta agonija izselitve teh “umetnikov” vleče že 6 let. Kar pomeni, da MOL ni mogla izvajati sanacije na svoji lastnini! Vsak, ki ima v lasti nepremičnino, se lahko zamisli, kako si bo lahko lastnino povrnil, če se naselijo v njo bivši Rogovci – saj je po komunistično vse je “NJIHOVO”.

  Seja je bila grozljivka. Najboljša je bila poslanka Maša Kociper, ki je povedala točno to, kar si Sukičeva in levica zaslužita. Imela je odličen nastop kot poslanka, pravnica in mestna svetnica MOL-a. Čestitke. Tudi poslanec SMC je bil zelo dober.
  Gostje, Rogovci, pa za zjokat. Predvajali so neki brezvezen filmski material, iz katerega ni bilo razvidno nič drugega, kot nagajanje nekaj zakajencev.

 6. Odličen komentar Uredništva.
  Pripomnil bi samo, da bi rad videl “skrajno desnico” v Sloveniji. Jaz je ne najdem. Še prave “desnice” ni, kaj šele “skrajne”.

 7. Tovariš Janez Janša,SOVRAŽI VSE in vsakogar,kateri samo omeni,da on ne more in ne sme,vladati,ker nima niti izobrazbe,pa tudi kakšne druge sposobnosti,za to.Tega,tovariš Janez Janša ne more niti skriti,ker se mu že z obraza vidi.

   • KLERIKALKA,vsak od naštetih ima boljše kvalifikacije od tvojega tovariša Janeza Janše.Mi pa nisi odgovorila na to,kar sem te že vprašal,da take fanatične podpornice,kot si ti,ni v kabinetu,tovariša Janeza Janše!!!

 8. Parlamentarna obravnava domnevnega preseganja pooblastil Policije pri zakoniti obrambi javnega premoženja MOL pred samo-oklicanimi “rogovci”, ki jo je izsilila in vodila poslanka “mesečnikov” Levice Nataša Sukič, je kmalu pokazala ter s celotnim vsebinskim tokom dokazala ekstremistično levičarsko-anarhistično razumevanje ter ne-spoštovanje zasebne in javne lastnine, ne-upoštevanje in ne-spoštovanje veljavne ustavne in pravne ureditve v RS ter veljavne poslovniške regulative delovanja v DZ RS kot najvišjem zakonodajnem organu oblasti v RS.
  Na vseh ključnih točkah so mnenjsko povsem osamljeni in izolirani poslanci “mesečnikov” Levice javno, dosledno in fanatično zastopali anarhistična in družbeno nesprejemljiva proti-ustavna in proti-pravna stališča, kar pomeni, da so javno, zavestno in vztrajno delovali v nasprotju z veljavnim poslovnikom DZ RS, v nasprotju z veljavno ustavo in zakonodajo v RS ter v nasprotju z mednarodnimi pravnimi in civilizacijskimi normami, ki tradicionalno varujejo osebno in javno lastnino ter izključne pravice dejanskega lastnika oz. pristojnega upravljalca javne lastnine do svobodnega razpolaganja z njo in v interesu najširše javnosti.
  Ekstremistični anarhisti Levice so ostali v zadrti obrambi nelegalno samooklicanih “rogovcev” popolnoma osamljeni in izolirani tudi od siceršnjih opozicijskih partnerjev v destruktivnem projektu brezupnice KUL. Postavlja se utemeljeno vprašanje, koliko časa bodo lahko poslanci Levice s svojimi javno izraženimi in ponavljanimi destruktivnimi, anarhističnimi, protiustavnimi, protipravnimi in proti-poslovniškimi stališči sploh še lahko verodostojen člen opozicijske združbe “kulcev”, ki se skuša v javnosti vendarle politično reklamirati kot “koalicija ustavnega loka”.
  Po zadnji enostransko izsiljeni seji v DZ RS je več kot očitno, da “mesečniki” Levice ne po besedah in ne po dejanjih nikakor ne sodijo niti pod najbolj ohlapno pojmovano “kupolo ustavnega loka”. Čas bo pokazal, koliko časa bodo s svojimi ekstremističnimi, protiustavnimi in protipravnimi stališči sploh še lahko del legalne in legitimne parlamentarne demokracije.

 9. To je res.
  Kako sprevrženo je ime USTAVNI LOK.
  Če to združbo sestavljajo taki Nekulturniki, ki teptajo zakonodajo in napadajo POLICIJO, v bistvu SKRUNIJO našo USTAVO.

  Samo to, da pripadniki KULA-ustajniki napadajo policijo, VOJSKO in legitimno VLADO, kar dejansko pomeni, da nam KULOVCI ogrožajo DRŽAVO.

  Ali USTAVA dovoli, da bi nam lahko nekaznovano RUŠILO Samostojno Slovenijo?
  To nenehno počne skrajna Levica in Bandelli, ki je tudi ekstremist-Fašist z ITALIJANSKIM državljanstvom. To so ljudje brez vsake kulture! Temu ni moč reči “kul”, ampak “de cul”.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime