V Disneyjevih risankah premalo istospolnih scen, podjetje pa premlačno v nasprotovanju zakonu o zaščiti otrok pred LGBT seksualizacijo

Foto: Twitter

Gre za zakon, ki je »grozljiv, sovražen in je svojevrstna oblika nasilja.« Tako so v Beli hiši označili zakon floridskega kongresa, ki mu nasprotniki pravijo »Zakon Ne reci gej [Don’t say gay bill].« Do zakona so kritične tudi LGBT organizacije na Floridi in nekatera podjetja, med njimi tudi Disney, največji zasebni zaposlovalec na Floridi.

A po mnenju nekaterih zaposlenih v Disneyu, vodstvo podjetja za nasprotovanje zakonu ni naredilo dovolj. Zato že več dni izvajajo 15-minutne proteste pred podjetjem, danes pa stavkajo ves dan. A iz Disneyja prihajajo tudi sporočila, ki opozarjajo na enoumje, v katerem se za službo dejansko bojijo zaposleni konservativnejših prepričanj.

Zakon sicer zgolj prepoveduje učenje otrok v vrtcu in prvih treh razredih OŠ o spolni usmerjenosti in spolni identiteti.

Zakon o starševskih pravicah v izobraževanju na Floridi je tamkajšnji kongres sprejel 8. marca, za uveljavitev pa potrebuje še podpis guvernerja Rona DeSantisa, ki je zakon večkrat tudi podprl, zato je pričakovati, da bo zakon podpisal.

Zakon za zaščito majhnih otrok pred seksualizacijo

Čeprav zakon nikjer v svojem besedilu ne omenja besede gej, pa so ga mediji in LGBT organizacije že označile za zakon, ki prepoveduje besedo gej. Zakon sicer prepoveduje zgolj poučevanje o spolni orientaciji in spolni identiteti za otroke mlajše od 10 let oz. v času vrtca in prvih treh razredov osnovne šole. Dodatno še določa, da je prepovedana spolna vzgoja, ki ni primerna starosti in duševnemu razvoju učencev.

Zakon nalaga šolam, da starše obvesti v primeru sprememb na področju duševnega, čustvenega ali fizičnega zdravja njihovega otroka oz. načina, kako šola njihovemu otroku zagotavlja varno in podporno okolje za učenje. Učitelji učencev ne smejo vzpodbujati k prikrivanju teh sprememb pred starši in morajo pred vsakim zdravstvenim posegom pridobiti soglasje staršev. Izjema so primeri, kjer v primeru razkritja teh informacij obstaja utemeljen sum na zlorabo ali zanemarjanje otrok.

Predlagatelji zakona poudarjajo, da zakon omogoča staršem izvajati temeljno pravico do vzgoje lastnih otrok v skladu s svojim prepričanjem in svetovnim nazorom. Prav tako naslavlja situacije, ko so učitelji mimo vedenja staršev že v vrtcu in nižjih razredih izvajali starosti in razvoju neprimerno spolno vzgojo, otroke nagovarjali k eksperimentiranju s svojo spolnostjo in celo spolom.

V nekaterih primerih so celo mimo vedenja staršev začeli uporabljati drugo ime in zaimke za otoka, ki je bil domnevno trans-spolen. Enega od mnogih primerov smo na Domovini analizirali lani.

Za razliko od prepričanja, ki ga ustvarjajo dominantni mediji, zakon tudi ne prepoveduje sproščene debate o temah, povezanih s spolnostjo, spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto v učilnicah, nanaša pa se zgolj na otroke do tretjega razreda.

“Disney bi moral javno nasprotovati zakonu, ne le bogato finančno podpreti LGBT organizacij”

Kljub temu se je republikanska večina na Floridi znašla pod plazom kritik, češ da zakon iz šol izriva skupnost LGBT in škoduje učencem, ki se morda identificirajo s to skupnostjo, ker naj se o njih ne bi smelo govoriti.

Dogajanje pa vpliva tudi na delo v največji korporaciji na Floridi, podjetje Disney, ki zaposluje 75.000 ljudi. Kljub siceršnji veliki naklonjenosti LGBTQ skupnosti v podjetju Disney, so se nekateri zaposleni uprli, češ, da je podjetje zoper sprejetje zakona naredilo premalo.

Direktor podjetja Bob Chapek je sicer prejšnji teden že napovedal, da bo Disney LGBT organizacijam nakazal za 5 milijonov dolarjev donacij, prav tako je interno izrazil nasprotovanje zakonu, Disney pa ni izdal uradne izjave v tej smeri. Kot razlog je Chapek navedel prepričanje, da uradne izjave podjetij bistveno ne vplivajo na spremembo mišljenja ljudi, so pa lahko uporabljene proti podjetju.

»Namesto uradnih izjav smo v zakulisju skušali doseči boljši izkupiček, pri čemer nismo bili uspešni kljub dolgoročnemu odnosu z odločevalci,« je še dodal Chapek, ki poudarja, da Disney podpira različne politične kampanje in nevladne organizacije.

A za istospolne aktiviste, zaposlene pri Disneyu tudi to ni dovolj. Zaradi ravnanja podjetja naj bi se počutili »ogrožene«, od prejšnjega torka pa vsakodnevno izvajajo 15-minutne izhode iz podjetja v času kosila v znak protesta proti »premlačnemu nasprotovanju« zakonu o starševskih pravicah v izobraževanju.

Stavkajoči od podjetja zahtevajo več LGBT scen v Disneyevih filmih

Danes pa so aktivisti v podjetju Disney in družbah v njegovi lasti izvedli protestno stavko. Zadovoljila jih ni niti napoved direktorja Chapka, da bo začasno prekinil financiranje vseh političnih kampanj.

Od njega zahtevajo trajni preklic financiranja kampanj politikov, ki so zakon podprli, ustavitev gradnje Disneyevih objektov na Floridi in premeščanje zaposlenih na Florido, dokler zakon ne bo suspendiran. Ob tem pa še dodatno finančno podporo LGBT organizacijam, posebej mladinski The Trevor Project, ter konkreten načrt za vključevanje večje količine LGBTQ vsebin v Disneyeve filme in risanke. Menijo namreč, da so Disneyeve risanke preveč »hetero-normativne«.

Guverner Ron DeSantis: “Na Floridi izobražujemo, ne indoktriniramo”

Floridski guverner Ron DeSantis je glede kritik zakona jasen: »Na Floridi smo zavezani izobraževanju in ne indoktrinaciji,« je povedal in dodal, da ne bo dovolil, da bi se v vrtce vsiljevalo trans-spolnost, prav tako ne v učni načrt prvošolcev. »Naša politika mora biti v interesu državljanov Floride, ne pa razmišljanju nekih “woke” korporacij.«

Oglasila pa se je tudi tiha večina med zaposlenimi v Disneyu, ki se v odprtem pismu zavzema za ohranitev politične nevtralnosti Disneya in opozarjajo, da je vzdušje v podjetju v resnici sovražno do vseh, ki se ne uklanjajo zahtevam LGBT aktivistov.

»Podjetje Walt Disney je v zadnjih letih postalo vse bolj neprijetno mesto za delo za vse nas, ki ne delimo eksplicitno progresivnih političnih in verskih prepričanj. Tiho opazujemo, kako so naša prepričanja napadena s strani našega delodajalca in predstavljena kot negativska,« so zapisali v odprtem pismu.

»Podjetje redno komunicira zavezanost ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, v katerem bodo zaposleni lahko taki kot so. Mi tega ne doživljamo. Naše vodstvo obsoja zakonodajo, ki jo podpiramo, naši kolegi, prepričani, da jim ne bo nihče nasprotoval, pa v svojih zahtevah postajajo vse bolj agresivni. Zahtevajo celo kaznovanje za tiste, ki se z njimi ne strinjajo. Bojimo se, da so nam šteti dnevi na našem delovnem mestu,« so še zapisali v pismu, kjer so iz strahu pred posledicami ostali anonimni.

Mehka diktatura, a diktatura kot vsaka druga

Radikalne zahteve LGBT aktivistov z dogajanjem, kakršno je trenutno na Floridi, kažejo totalitarnost svoje narave. Zakon, ki je v prvi vrsti namenjen zaščiti majhnih otrok pred seksualizacijo in LGBT propagando je zanje grozen in sovražen.

V resnici je grozno majhne otroke v vrtcu »posiljevati« s spolno vzgojo, kakršno koli. Otroci pri tej starosti se s temi stvarmi še ne ukvarjajo, siljenje v to pa je primerljivo spolni zlorabi. Zakon staršem daje čas do tretjega razreda, preden se v šoli lahko začnejo pogovarjati o teh temah in pri desetih letih nikjer ni prikrajšan noben LGBT najstnik, ki v vrtcu ne bo slišal za LGBT skupnost.

Dejstvo, da jih tako moti, da ne morejo v vrtce, kaže, da njihov cilj ni skrb za LGBT osebe, ampak indoktrinacija otrok, po možnosti od rojstva dalje. Na vsakogar, ki iskreno želi izvajati spolno vzgojo mladih zakon sploh ne vpliva, saj pri mlajših od 10 let spolna vzgoja nima nobenega smisla.

Klasičen »fašistični« pristop pa je viden pri podjetju Disney. Z vsemi topovi so napadli podjetje, ker ni dovolj glasno nasprotovalo zakonu, pri čemer se podjetja zakon sploh ne tiče. Ni dovolj, da podjetje zakona ne podpira in da finančno podpira LGBT organizacije. Z vsem svojim delovanjem se mora podjetje ukloniti ideologiji, sicer bodo aktivistični zaposleni stavkali. To pa je resnična totalitarna ideologija, kateri se je treba upreti, kot to počnejo anonimni zaposleni z odprtim pismom.

Poslanstvo Disneya je, da povezuje različno misleče, ne pa vsiljuje neko politično propagando prek svojih risank. In ko/če se bo zahtevam po odpravi hetero-normativnosti v risankah uklonil, bo to verjetno tudi njegov propad. Staršev, ki bi želeli, da njihovi otroci gledajo risanke o dveh princih pač ni prav veliko, kot se je pokazalo že pri drugih poskusih vsiljevanja LGBT vsebin v filme, kamor ne sodijo.

4 komentarji

Komentiraj