V čem je novela ZZZDR drastično radikalnejša od zavrnjenega družinskega zakonika leta 2012

V teh dneh je v osrednjih slovenskih medijih soočanje argumentov za in proti nezaželeno, primerjave ter opozarjanje na posledice ene ali druge odločitve pa praktično nedopustno.

Večina se vas verjetno spomni, da smo marčevsko nedeljo leta 2012 zavrnili Družinski zakonik. Razmerje je bilo 45% ZA, 55% PROTI.  Po treh letih imamo pred seboj novelo ZZZDR.

Skušajo nas prepričati, da se bomo zopet odločali o istih stvareh. Bomo res? V treh točkah si poglejmo primerjavo družinskega zakonika 2012 in novele ZZZDR 2015.

1. SPREMINJANJE DEFINICIJE ZAKONSKE ZVEZE

Družinski zakonik je poleg obstoječega 3. člena, ki govori o definiciji zakonske zveze, dodal še 4. člen (definicija zunajzakonske skupnosti), 5. člen (partnerska skupnost) in 6. člen (zunajpartnerska skupnost). Tudi v nadaljevanju (v 21. členu) je bilo izrecno poudarjeno, da zakonsko zvezo lahko sklepata samo osebi različnega spola.

Novela ZZZDR ne loči med različnimi oblikami skupnosti, temveč vse izenači v enem členu.

3. člen novele ZZZDR
3. člen novele ZZZDR

2. POSVOJITVE

Na področju posvojitev otrok zaenkrat še vedno velja ZZZDR iz leta 1976. Zakon določa, da lahko zakonca samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka drugega zakonca. Družinski zakonik je predvideval tudi posvojitve otrok v istospolne partnerske skupnosti, pod pogojem, da je bil eden izmed staršev otrokov biološki starš.

217. člen Družinskega zakonika iz leta 2012
217. člen Družinskega zakonika iz leta 2012

Pogoja, da mora biti eden izmed posvojiteljev biološki starš, v noveli ZZZDR ni več. V vseh členih se črta različnost spolov. Dve osebi imata enake možnosti posvojitve otroka kot zakonca v dosedanji ureditvi.

Črtanje spolov iz ZZZDR
Črtanje spolov iz ZZZDR

Pojavljala so se tudi vprašanja, ali lahko otroka ob smrti staršev posvojijo stari starši. Družinski zakonik je to dopuščal, medtem ko novela ZZZDR te možnosti ne omogoča. Otrok je tako lahko posvojen s strani katerekoli skupnosti dveh oseb.

3. SPREJEMANJE ZAKONODAJE

O družinskem zakoniku je potekala široka razprava, tako v parlamentu kot stroki in nenazadnje na televizijskih soočenjih. Ureditev družinske zakonodaje je bila predlagana v 309 členihNovelo ZZZDR so skozi parlamentarno proceduro spravili po skrajšanem postopku, brez javne razprave in čim bolj stran od luči medijev. Na vseh slovenskih televizijah skupaj je bilo organizirano eno televizijsko soočenje. Novela ZZZDR ima 8 členov.

Da ne bo pomote, naštete primerjave nimajo namena preferirati predloga izpred treh let, temveč želijo opozoriti na ključno vprašanje: Kaj se je v Sloveniji v zadnjih treh letih spremenilo, da se o tako drastičnih spremembah ne moremo (ne smemo?) več pogovarjati odprto, argumentirano in brez žalitev?

Pravijo, da se spreminja samo 8 členov, ostali ostanejo nespremenjeni. A dejstvo je, da bo teh 8 členov spremenilo vse. Prodajajo nam enakopravnost, v resnici pa gre pri noveli ZZZDR za enakost. To pa je nekaj popolnoma drugega.

Komentiraj