Ustavno sodišče: zakonska zveza kot življenjska skupnost moža in žene je neustavna, istospolnim je treba omogočiti posvojitev otrok

Peter Merše

Foto: Peter Merše
POSLUŠAJ ČLANEK
Zgodilo se je, kar je pred sedmimi leti napovedala nekdanja poslanka in sodnica Jasna Murgel, ko so nasprotniki družine izgubili že drug referendum na temo zakonske zveze. »Eno leto hitro mine. Bomo vmes zamenjali Ustavno sodišče.« Po sedmih letih so naredili prav to – z novo sestavo Ustavnega sodišča negiralo voljo ljudi, ki je bila izražena na kar treh družinskih referendumih, na katerih je bilo v podporo družini in proti posvojitvam otrok s strani homosekualnih parov skupaj oddanih 1.085.275 glasov.

Ustavno sodišče je danes objavilo razsodbo, ki je bila sprejeta 16. junija, kjer je razsodilo, da je zakonska zveza kot življenjska skupnost moža in žene, kot jo definira Družinski zakonik, neskladna z ustavo, saj po mnenju večine sodnikov ta mora vključevati tudi istospolna partnerstva.

Zakonodajalcu so dali šest mesecev, da uzakoni novo stanje, v vmesnem času pa se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Takšne skupnosti pa lahko tudi posvojijo otroke. Razsodba je bila sprejeta s šestimi glasovi za in tremi proti.

Aleš Primc je v svojem odzivu povedal, za je Ustavno sodišče zlorabilo ustavo, da so otroci vse, kar imamo in jih ne damo ter da prehaja iz obrambne v napadalno držo.

Ustavno sodišče je pritrdilo dvema skupnostima oseb istega spola, ki sta izpodbijali določbe družinskega zakonika glede sklenitve zakonske zveze in odločilo, da Družinski zakonik v členih, kjer določa, da zakonsko zvezo skleneta dve osebi različnega spola, v neskladju z Ustavo. Do ureditve zakonodaje v skladu z odločbo, kar se mora zgoditi v šestih mesecih, se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.

S tem Ustavno sodišče ustvarja kontradiktornost tretjega člena Družinskega zakonika, ki določa tudi, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Skupnosti dveh oseb istega spola namreč pomena zasnovanja družine nimajo, zato je zakonodaja do zdaj predvidevala zanje institut partnerske skupnosti, ki je uživala večino privilegijev in dolžnosti zakonske zveze, z izjemo tistih, ki se nanašajo na otroke.

Sodniki z razsodbo omogočili posvojitve v homoseksualne skupnosti


Šest ustavnih sodnikov je efektivno odpravilo institut zakonske zveze, kakršno smo poznali skozi stoletja, s čimer je negiralo tudi vse predhodne lastne odločitve glede tega vprašanja. Ustavno sodišče je namreč v primerih referendumov leta 2012 in 2015 ocenilo, da nista neustavna, kar je omogočilo izražanje ljudske volje, kjer se je večina volivk in volivcev odločila v prid zaščite zakonske zveze in družine.

Prav tako so pri razsojanju povsem povozili argumentacijo, ki jo je pripravila vlada in Državni zbor, ki poudarja zaščito družine, ki je neločljivo povezana z zakonsko zvezo ter vseh njenih članov, vključno z otroki, kar varuje tudi slovenska ustava. Opredelitev zakonske zveze kot skupnosti več oseb pa bi odpravilo poseben status, ki ga v družbi in pravnem redu uživa zveza ženske in moškega, ki ji država priznava pomen v osnovanju družine. Prav tako iz razsodb Evropskih sodišč ne izhaja, da bi morale države zakonsko zvezo odpravljati, ampak imajo pri njenem urejanju široko svobodo.

Z odpravo zakonske zveze kot zgolj skupnosti moža in žene pa je odprta tudi pot do posvojitev v homoseksualne skupnosti, saj se razsodba nanaša tudi nanje. Homoseksualni pari bodo tako lahko kandidirali za posvojitve, izkušnje iz tujine pa kažejo, da utegnejo biti pri tem v prihodnosti celo v prednosti, otroci, posvojeni v takšne skupnosti pa bodo prikrajšani za vzgojo in odraščanje v družini.

Ustavno sodišče: "v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije je, da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka."

Aleš Primc: Do zdaj smo branili, zdaj gremo v napad


V prid razsodbi so odločili sodniki dr. Matej Acceto, dr. Rok Čeferin, dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Čeferin in Šugman Stubbsova sta sicer po mnenju Pobudnikov družinskih referendumov v navzkrižju interesov in bi se morala iz odločanja izločiti. Šugman Stubbsova je aktivno sodelovala v referendumski kampanji na strani lobija LGBTQIA, prav tako je na isti strani sodeloval tudi brat Roka Čeferina Aleksander Čeferin. Neizločitev obeh sodnikov tako meče senco na odločitev sodišče, je na protestu pred Ustavnim sodiščem na dan razsojana povedal Aleš Primc.

Primc, ki je bil eden izmed pobudnikov družinskih referendumov je v izjavi za javnost povedal, da je "Ustavno sodiče zlorabilo ustavo in svoj položaj ter poteptalo voljo 1.085.275 volivcev. Ukinili so zakonsko zvezo moža in žene in uvedli posvojitve v razmerja homoseksualcev, biseksualcev transseksualcev in podobna. Otroci so vse, kar imamo in jih ne damo. Borili se bomo in vabimo vse, da se nam pri tem pridružite."

Kot dodaja smo bili zagovorniki družine do zdaj v defenzivni drži, zdaj pa se odpravljamo v napad. Boriti se nameravajo v Državnem zboru, šolah, medijih, povsod, kjer bo mogoče in z vsemi sredstvi.

V Koaliciji "Za otroke gre!" so v svoji izjavi za javnost poudarili naslednje:

1. Odločitev Ustavnega sodišča je ideološki in političen konstrukt, ki nima temelja v Ustavi RS in v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah.

2. Ta odločitev bo imela za posledico, da bodo naše otroke lahko posvajali dve osebi istega spola, transseksualca, queerseksualca itn., ne bodo jih pa mogli stari starši, ki so otrokom takoj za mamo in očetom najbližji.

3. Ta odločitev bo postala zakonodajni temelj za uvedbo umetnih oploditev žensk brez moža ali partnerja, tako da otroci ne bodo imeli znanega očeta.

4. Z odločitvijo Ustavnega sodišča je dosežen cilj privilegirane LGBTQIA+ kaste v Sloveniji, saj so z njo dobili temelj za uvajanje radikalne LGBT ideologije v vrtčevske in šolske programe, kjer bodo otroke brez soglasja staršev učili, da otrok ne rabi mame in očeta ter, kako se spreminja spol in spolno usmerjenost.

5. Ta odločitev bo podlaga za uvedbo trgovine z otroki ter za grobo izkoriščanje revnih žensk, ki bodo za plačilo spočenjale, rojevale in prodajale svoje otroke bogatim naročnikom (kar se že dogaja v nekateri državah po svetu).

6. Ta sodba je v popolnem nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami ter pomeni, da šest ustavnih sodnikov zavestno zanika naravno dejstvo, da je mama ženska in oče moški. Prav tako ne priznavajo materinske in očetovske vloge ter njunega pomena za rojstvo, razvoj in vzgojo otroka.

7. Ta sodba je poteptala voljo 1.085.275 glasov državljank in državljanov na treh družinskih referendumih.


Odločitev šestih ustavnih sodnikov, ki negira trikratno ljudsko voljo, se ne nanaša zgolj na sklepanje zakonske zveze. Posledica razsodbe bodo tudi spremembe učnih načrtov s področja družine, spolne vzgoje itd. zavestno ustvarjanje otrok brez očetov prek umetne oploditve in ustvarjanje podlage za uzakonitev nadomestnega materinstva – postopka, kjer pari najamejo maternico druge ženske, da jim donosi otroka, nadalje opozarjajo nasprotniki sprejete odločitve.

Sodnika Jaklič in Svetlič v ločenih mnenjih opozarjata na kontradiktornosti razsodbe


Proti so glasovali sodniki ddr. Klemen Jaklič, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. Jaklič in Svetlič sta spisala tudi ločeni odklonilni mnenji. Jaklič v svojem mnenju ugotavlja, da se večina sodnikov ni prepustila logično-razumski argumentaciji, ki edina lahko prepreči nekonsistentnosti in potencialni vdor (zavednih ali nezavednih) stereotipov v odločanje. Jaklič nato na petih straneh pojasni dileme, ki se odpirajo s spreminjanjem zakonske zveze po željah določenih manjšin in ugotovi, da večina teh dilem pri odločanju niti ni odprla.

Dr. Rok Svetlič v svojem ločenem mnenju opozarja, da je večina odločala tako, kot da zakon o partnerski skupnosti pri nas ne obstaja in dodaja, da zakonodajalcu nič v Ustavi ne nalaga, da mora zakonsko zvezo izenačiti s skupnostmi oseb istega spola.

Odločitev aktualna vlada pozdravila


Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je na današnji vladni tiskovni konferenci dejal: "Kot minister to odločitev pozdravljam. Ustavno sodišče nam nalaga, da to neustavnost odpravimo. To bomo v najkrajšem možnem času tudi storili, zakon je že v pripravi."

"Po sedmih letih mučnih bojev, posebej pa v luči vse bolj agresivnih teženj retradicionalizacije, ki je dosegla enega najbolj brutalnih vrhuncev pred tedni v ZDA s prepovedjo splava, je to odlična novica," je zapisal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec in dodal, da odločitev kaže tudi na to, da "bitke za bolj odprto in enakopravno družbo niso brez pomena in da so potrebne ves čas, če ne želimo, da že pridobljene pravice erodirajo".

https://twitter.com/mddszRS/status/1545388531706650625
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

sladica, jagode, rikota, krema
Jagode z medeno rikotino kremo
23. 6. 2024 ob 9:01