Ustavno sodišče je skupek pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki za državljane pomenijo katastrofo

Vir osnovne foto: Slovenec.org

Zadnjič sem poslušal zanimiv strokovni pogovor, kjer je bilo izpostavljeno, da imamo ljudje, v vsakem časovnem obdobju občutek, da živimo v izjemnih časih. Pa naj gre za vojne, epidemije, spremembe sistemov, naravne katastrofe, kot tudi za čisto običajna obdobja, ki so prelomna zgolj nam, ki v njih živimo naša (po nekaterih religijah sicer ne edina) življenja.

To se sprašujem v času, kjer smo dnevno bombardirani z novicami o epidemiji, pogubi, nesposobnosti, lažeh, manipulacijah, sprenevedanjih, dvojnih merilih. Vse je dramatično, glasno, brezkompromisno, skratka »na nož«. Ali v vsem tem »hrupu« t.i. odločilnih trenutkov sploh še prepoznamo res pomembne zgodbe, izzive in ljudi?

Kam recimo umestiti pismo, včeraj objavljeno na Siolu, uglednega in pri nas, upam si trditi, premalo cenjenega/upoštevanega ustavnega sodnika, prof. dr. dr. Klemna Jakliča, doktoranta (ustavnega prava) univerze v Oxfordu in predavatelja na Harvardski univerzi, ki ni (in ne sme biti) kar tako?

Ustavno sodišče je pomembna institucija, katere ugled bi moral biti brezpogojen, strokovnost vrhunska, zaupanje stoodstotno. Pa je? Očitno ne, če celo član sodniškega zbora (z impresivnimi referencami) meni, da je strokovnost porušena in da je odločanje preveč politično.

Ni treba biti doktor prava, da je jasno, da ima življenje prednost pred zbiranjem in protestiranjem.

Nestrokovno torej. Enako utemeljitve odločitev, ki se zdijo, da so velikokrat na nivoju študentov prava in še to ne vedno zadnjih letnikov. V institucijo namreč dvomi nekdo (poleg nas), ki mu, ne glede na to, ali ste levo ali desnosučni, znanja in kompetenc res ne moremo odrekati. In celo bojkotira volitve novega vodstva. Javno. V zvezi z odločanjem te institucije uporablja pojme, kot so: »Argumentativno praznega nizanja paragrafov, žaljivo za zdrav razum oz. neskladno z argumentativno logiko, aktivistično na napačnih osnovah ipd.,« kar naj bi to isto institucijo privedlo celo do točke, »ko predstavlja primer institucionalne “zlorabe prava” v politične namene«.

Posnetek komentarja Matjaža Napasta je na voljo na koncu prispevka.

Gre celo tako daleč, da meni, da je institucija US v krizi in da so kritike laične javnosti v veliki meri upravičene. Prav novi, vnaprej dogovorjeni predsednik, pa naj bi bil najbolj vnet zagovornik zgornjih odklonov. Kaj je torej šlo narobe?

Pravne avtoritete?!

Spomnim se predavanj profesorja dr. Erika Kerševana na Fakulteti za državne študije in svojega presenečenja, ko je postal generalni sekretar Ustavnega sodišča. Ne kar tako funkcije in ne kar tako odgovornosti. In enako se človek zdrzne ob imenovanjih za ustavne in ostale sodnike nekaterih, politično (in tudi drugače) preveč izpostavljenih posameznikov, ki jim je mogoče hitro najti direktne in indirektne (sporne) povezave z aktualno politiko in posameznimi omrežji, ki obvladujejo Slovenijo (osebne sorodstvene vezi, simpatiziranje in javno podpiranje strank ter udejstvovanje na njihovih shodih, nošenje totalitarnih simbolov, …).

In če je to skrajni domet naših sodnikov in predvsem ustavnih sodnikov, potem verjetno takega Ustavnega sodišča ne potrebujemo. Njegov smisel je namreč v tem, da vprašanja pretehtajo tako v pravnem, moralno-etičnem, pravičnem in trenutku primernem smislu.

Skratka, predstavljali naj bi avtoritete, ki s svojo pojavo, znanjem, moralno neoporečnostjo in empatijo razumejo in usmerjajo tok zgodovine. In nagovarjajo in odgovarjajo na temeljna vprašanja vsake nacije, ki jih ljudje različnih strok in nazorov, sami nismo sposobni rešiti. In tukaj se pokaže veličina (ali pa ne), ki je zmožna integritete, eliminacije vsakokratne politike, širše slike in obrazlage materije znotraj veljavnih pravno-ustavnih norm.

Ker za to pri (ustavnem) pravu gre. Zmožnost (ob)razlaganja v danem trenutku na način, ki je v okviru veljavnih ustavno pravnih osnov oz. v »duhu« najvišjega splošnega akta – Ustave. Odličen primer je Ameriška ustava iz leta 1787 (uporaba od 1789), ki je z nekajkratnimi posegi (amandmaji), brez temeljitih sprememb in posegov vanjo, zdržala do današnjih dni. Razlog je v načinu »uporabe« t.i. »duha« ustavnega besedila, ki je aktualno še danes. Odgovori na trenutna družbeno-pravna vprašanja pa so odvisni od vsakokratne razlage tega osnovnega »duha« besedila, tudi z upoštevanjem aktualnega časa (in njegovih značilnosti) seveda.

Pri nas pa so z razlagami težave že na nižjih sodiščih, kjer vse preveč sodnikov išče pravno podlago za točno določeno situacijo (logika nizanja paragrafov), namesto da bi sodili in razsodili v duhu teh podlag, skladno s pravnimi, moralnimi in predvsem pravičnimi načeli.

Vse prevečkrat o res pomembnih zadevah pretehtajo proceduralne napake namesto vsebinskih odločanj, vračanja v ponovno odločanje namesto sprejemanja odločitev, vsakokratno spreminjanje sodnih praks, dopuščanja možnosti neskončnih pritožb in zavlačevanj.

Enako je preveč spornih imenovanj sodnikov (ponavljanje glasovanj za kandidate v parlamentu) in (ne)sankcioniranja napak posameznikov (revizija Računskega sodišča ugotavlja, da v okviru Sodnega sveta to ni urejeno učinkovito – sam sebe namreč težko ocenjuješ in sankcioniraš realno). Premalo je tudi omejitev glede primernosti kandidatov (pravna diploma in strokovni izpit pač nista dovolj).

In US je nato vse to na kubik. Skupek vseh pomanjkljivosti in nedoslednosti na najvišjem nivoju, ki za nas, navadne državljane, pomenijo katastrofo in vprašljivo pravno (ne)varnost. Ni treba biti doktor prava, da je jasno, da ima življenje prednost pred zbiranjem in protestiranjem.

In če tukaj večina ustavnih sodnikov »iz petnih žil« utemeljuje nasprotno, je poslanstvo te institucije, vsaj z vidika »navadnega« državljana, več kot vprašljivo. Od tu do vprašanja »ali jih potrebujemo?« je zgolj še korak, a upam, da tam, kljub vsemu, še nismo.

Bi pa moralo biti javno pismo ustavnega sodnika s takimi referencami vsakemu, ne glede na politično pripadnost, znak za alarm. Ker, če njemu edino še preostane bojkot in javna pisma, potem se nam vsem ostalim resnično slabo piše.

42 komentarjev

 1. Sodniki ustavno sodišče bi se naj odlikovali s svojo pravičnostjo, ki je temelj prava.

  Pravičnost pooseblja življenjsko logiko človeškega napredka.

  Žal pa so umazali ta sveti temelj prava, saj se blamirajo s pristranskim odločanjem in skrivajo za skrajni formalizem, kar povzroča množično trpljenje hudo bolnih in veliko število mrtvih zaradi covida ter mnogo hudih duševnih ran trpečih in njihovih svojcev in prijateljev.

  Kakšni so ti ljudje, ki to počnejo? So pa med njimi izjeme, ki pa so v manjšini.

   • Ustavni sodnik bi moral biti človek z visoko moralno integriteto in delovati stoodstotno apolitično. Ustavnih sodnikov ne bi smel potrjevati parlament! Dr.Ernest Petrič je primer modro izbranega sodnika.Tudi dr.Rok Svetlič obeta, da bo nepristranski.
    Trenutna sestava US je doslej najslabša.Večina jih funkcionira skrajno politično, kar je zlasti v tem epidemiološko negotovem času katastrofa!

 2. Odlično povedano.
  Ta sklic Ustavnega sodišča je do sedaj, vseh 30 let, najslabši. Ti sodniki preprosto ne razumejo posamezna poglavja iz pravoznanstva. Samo za primer, aktualen primer: sredi pandemije izreči, da je do sedaj veljaven zakon o nalezljivih bolezni neustaven, pomeni, da sodniki sploh niso razumeli, kaj je bila intenca zakonodajalca. Seveda omejitev kužnosti na obvladljivo raven. Sredi pandemije vzeti odločevalcem edino orodje za obvladovanje virusa je popolnoma neodgovorno početje. Fiat iustitia, pereat mundus pravijo naši ustavni sodniki. Ali so sprijeni ali nič ne razumejo? Naj si vsak sam odgovori.

  • Sam sem mnenja, da kakršnokoli ustavno sodišče že imamo, je še vedno veliko boljše, kot če ga sploh ne bi imeli. Sicer ob kršitvah človekovih pravic s strani izvršilne in sodne veje oblasti sploh ni nobene grozeče avtoritete nad njimi, ki bi te nosilce oblasti opominjala na spoštovanje človekovih pravic.

   Res je, zakon o nalezljivih boleznih je US presojalo šele letos – ta konkretni člen prvič po 30 letih. Enostavno zato, ker prej do njegove uporabe sploh ni moglo priti, nihče od upravičenih subjektov pa ni zahteval presoje ustavnosti tega člena. Ta člen pa je dejansko podelil zelo široka pooblastila vladi brez nekih podrobnejših kriterijev. Da pa US ne tepta vseh prizadevanj za boj proti epidemiji, je pa nakazalo že s to odločitvijo, kjer je (kljub ugotovljeni neustavnosti) izjemoma dopustilo naknadno izdajanje odlokov na podlagi istega člena.

   Sicer marsikatere odločitve US sam ne razumem, in se mi zdi tudi pretirano formalistična. Ne razumem pa niti, zakaj se koalicija na to odločbo US še vedno ni odzvala in skladno z usmeritvami US pripravila predloga novele ZNB, ki bi ga državni zbor obravnaval po nujnem ali skrajšanem postopku. Zakaj še vedno ni pripravljena niti zakonska podlaga za odreditev nošenja mask? Vlada se lahko ne strinja s sodnimi odločitvami, še vedno pa bi jih v ustavni demokraciji morala upoštevati!

   • Primer, ki ste ga navedli sicer izgleda korekten, pa vendar ni. Če pustim izvedbeni del glede odlokov, je US sodišče v izhodišču zapisalo, da ima ustavna pravica svobode zbiranja in protestiranja prednost pred zdravjem ljudi. Istočasno pa potem v drugem primeru razložijo, da ima ustavna zaščita podatkov o uspešnosti gimnazij prednost pred pravico vedeti njihovih potencialnih uporabnikov.
    Potem je pa tukaj vnebovpijoča številka preko 300 MIO EUR, ki jo bomo morali pokriti davkoplačevalci, saj je odločbe US razglasilo za nekorektne Sodišče EU za človekove pravice. Pa da ne govorim o tem, da ni jasno, zakaj so nekateri primeri končani v mesecu ali dveh, drugi pa čakajo leta. O ostalih konkretnih primerih pa bi bilo preveč za pisati. Je pa nekaj zelo narobe, če ustavni pravnik za najvišjimi referencami med vsemi ustavnimi sodniki pove nekaj takega, kar smo lahko prebrali. Očitno ni transparentnosti in strokovnih debat že v samem procesu odločanja. Kar je pa tudi logično saj je nekaj članov US na osnovi izobrazbe in referenc bolj na nivoju političnega aktivista kot pa člana US. Zame si lahko desni ali levi ampak delati pa moraš odgovorno. In za najvišje strokovne avtoritete to velja še posebej.

   • Slovencsm, predlog novele je vlada pripravila, pa je opozicija imela več glasu “proti” kot vlada “za”, zato je zakon bil umaknjen iz procedure. Ni parlamentarne večine za potrditev novele. US in opozicija sta tu čisto usklajena, saj opozicija onemogoča to, kar US zahteva, in s tem je krog sklenjen. Tu so še parcialne sodbe US, ki v celoti minirajo urejanje teh vprašanj z zakonom, saj je US podprlo proteste, na primer, in vladi odreklo avtoriteto in pravico do izvajanja ukrepov v korist javnega zdravja. Hkrati je bil miniran tudi zakon, ki bi uvedel vsaj kaznovalno politiko do tistih, ki ne nosijo mask, so nasilni, ne upoštevajo ukrepov, tako da vlada praktično nima nobenega legalnega pravnega mehanizma več razen odlokov. Ki pa so legalni pravni mehanizem. Kot vemo, Ustavno sodišče sistematično sesuva tudi vladne odloke za zajezitev pandemije.

    Kar mene zadeva, so udbokomunajzerski kadije na US zločinci. Zločinci so tudi v vodstvu SD (javno nastopanje predsednice proti maskam, spodbujanje protestov), posamezni sindikati, informacijska pooblaščenka, vse tja do najrevnejšega slovenskega upokojenca iz Murgelj, ki se je upokojil le formalno in je šef vseh ostalih omenjenih.

    Tako da.

 3. “Bi pa moralo biti javno pismo ustavnega sodnika s takimi referencami vsakemu, ne glede na politično pripadnost, znak za alarm.”

  Znakov za alarm je dandanes kolikor hočeš, a ga tam, kjer se sprejemajo odločitve, ni, ki bi nanje reagiral.

  Prosim vas, komu se lahko zdi normalno, da recimo za šefa stranke in predsednika vlade lahko pride zelenec s šestimi popravci? Kakšen je potem lahko ugled, odgovornost in avtoriteta funkcij, ki jih tak človek zaseda? In zakaj potem ne bi takšni zelenci in nesposobneži zasedali tudi sodišča z ustavnim vred, ministrske položaje, poslanska mesta in tako naprej?

  Vse to se, kakor vidimo, pri nas dogaja in nas vodi naravnost v propad. Ki se ga lahko veselijo samo “strici”, ki se že panično bojijo vsakršnih sprememb…

 4. Ustavno sodišče že nekaj let ne sodi v skladu s pravom.
  Ustavno sodišče je predvsem podaljšek UDBE in njenih vnukov, v hudem konfliktu interesov, od Jadek-Pensa, ki skrbi za dobro strank pravne pisarne njenega moža, njenega brata in njenega sina do Čeferina, ki skrbi za stranke Čeferinov ter nesposobnih sodnikov kot je večina ostalih ustavnih sodnikov, ki jih je nastavil Cerar s pomočjo Pahor-ja, da se zaščiti vse sodnike, ki sodijo v interesu UDBO klana.
  In slovenske davkoplačevalce bo to zelo drago stalo, ko bodo zadeve prišle do evropskih sodišč. In Pahor je tukaj prvi, ki bi zato moral odgovarjati, saj je večino UDBO sodnikov predlagal prav Pahor.

  • To kar ste nakazali so res velikanski PROBLEMI.
   Ko vse to gledamo in poslušamo, je človeku nerazumljivo, da celo US še vedno uporablja Revolucionarno pravo, kot ga jeTito in njegova druščina – vspostavili leta 1945.

   Vidi se, da ENOPARTIJSKI SISTEV z vladavino Levice res še vedno obvladuje “podzemlje, ki mu upravičeno rečemo UDBA.

   Zadnji šef UDBE je bil Kučan, ki je sam, s tem, ko je prišel na proteste, povedal, da proteste vodi ON. Zgleda, da so tudi sodišča, še vedno, njemu podrejena?
   In to poimenuje Levica – “Vladavina prava”. Nezaslišano!

   Gospod Klemen Jaklič, ki je DVOJNI DOKTOR – prava, pa pravi, da temu ni tako.
   Hvala Jakliču, ki si upa povedati RESNICO!

  • Igor, ali se ti lahko glede PRAVA primerjaš z 2x-nim dokrotjem Klemenom Jakličem? NE.

   Revček si ti, ki ne veš, da v ustavi piše, da je VAROVANJE ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA, najosnovnejša pravica vsakega ČLOVEKA. Ti, tvoji in US, pa tega niste prebrali.

   Levičarji razumete pod pravico, samo vaše proteste, ki zdravje in življenje dejansko ogrožajo. Vaš OSNOVNI namen, pa je – prevzeti oblast.

   Take, kot si ti Igor in tvoji prijatelji, v Italiji OBTOŽIJO in kaznujejo. Ko je pandemija, so nujni odloki za njeno zajezitev. Revolucionarje in UDBO, pa življenja ljudi, niso nikoli nič brigala.

   Ko gori hiša, kaj bomo sklicali PARLAMENT, da bo odobril gašenje?
   Tako je nujno hitro ukrepati tudi v primeru pandemije .
   Brezplodno je v parlamentu pljuvanje Levice, Kordiš, Violeta, Nemec, Šarec Bandelli……… medtem ko je veliko drugega potrebnega in NUJNEGA dela.
   Za življenja Slovencev gre, to naj ima tudi Levica in sodišče – v vidu!

   • Gospa s Krasa,
    mislim, da vi še vedno ignorirate dejstvo, da so od korona virusa veliko bolj nevarni voditelji, ki se požvižgajo na zakon oziroma parlament. Veliko življenjsko bolj nevarni! Morava res iti na sprehod skozi zgodovino? Ali ne bi vi lepa gospa raje verjeli meni in greva raje na sprehod po peš poti skozi Vipavsko dolino?

   • Kraševka
    Ti vse vprek obsojaš! Naj te podučim! Epidemija je bila preklicana 15.6.2021! Ti pa o neki pandemiji! Janez ne upa razglasiti epidemije, ker preprosto nima denarja za izplačilo dodatkov! Pa še nekaj ti bom prišepnil, da sem danes spet negativen na testu! Virus me pač ne mara!

  • Igor, kolikokrat sem vam že pojasnil, da odloke vlada sprejema sama na osnovi zakonov. In parlament sprejema nove zakone ali spremembe že obstoječih. Nikdar pa parlament ne odloča o odlokih. Če mislite, da nek odlok ni v skladu z nekim zakonom, imate možnost pritožbe in sodišče odloča ali je odlok skladen z zakonom ali ne.
   In če boste še kdaj ponovili to mantro na tem portalu bom smatral da ste ali neseposobni razumevanja osnovnih besedil ali pa dementni. Pač na žalost druge razlage ne vidim ali pa mi jo prosim vi pojasnite.

   • Slovencsm
    Odlok ni zakon, to je US že velikokrat potrdilo! Inšpektorji lahko kaznujejo z globo na osnovi zakona in ne odloka! Zakaj si Janez ne upa nekaj uzakoniti! Se s tem prevzema tudi odgovornost! Ne pade mi na pamet, da bi se prostovoljno cepil s cepivom za katerega niti proizvajalec ne jamči!

   • Igor, še enkrat. Do zdaj ste dojeli, da odlok ni zakon. Odlok je izvršilno sredstvo, ki ima podlago v določenem zakonu. Zdaj pa vam bom konkretno pokazal, kako se to dela. Zakon o nalezljivih boleznih iz 1995 ima tudi 21 člen, ki pravi: ”Osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena, se smejo prevažati samo na način in pod pogoji, ki onemogočajo širjenje okužbe. Način in pogoje prevoza določi minister, pristojen za zdravje.”.
    Torej minister je odgovoren, da dološi način in pogoje prevoza. In to se naredi z odlokom. Za to ne rabi potrditev DZ.
    In teh členov, ki so tako napisani, je še mnogo.

    Drugače je pa v 53 členu zakona točno določeno že v zakonu, kdo je odgovoren za izvajanje ukrepov. Členi 54 do 57 pa tudi dovolj natančno določajo globe oz. kazni za tiste, ki se ukrepov ne držijo. Kar preberite si. Tukaj nima smisla, da kopiram toliko besedila. Vse ja na internetu dostopno.

  • SLO 1964, rada bi vas osebno spoznala, pa je morda bolje, da se to ne zgodi! Bojim se, da bi mi počili živci ob soočenju, saj bi se takega bedaka najraje lotila s pestmi!
   Ne vem, ali vas je obsedel hudič ali ste že od nekdaj tako prekleto pokvarjeni!? Pol leta mi je mož umiral za Covidom, po čudežu preživel in sedaj ima poškodovan vsak drugi organ in brez hudih zdravil ne preživi! Lepo vas prosim, zbrišite komentar in bodite tiho!

 5. “…skupek pomankljivosti in nedoslednosti…” Haha! Glasilo ta žlahtnih. Ljudmilina vladavina prava pa to. Zadnjič je njihova nova “analitična” zvezda Marko Balažic iz Peterletovega Fokusa na TV3 zapažal meritornost tožilstva v Sloveniji. Sicer pa, kdo se je že objemal s Kučanom, ko so komunisti med volitvami zaprli Janšo?

 6. Igor! Kaj Vam ni jasno revček, štajerski prvoborec za samostojno Slovenijo? Povsod po Evropi so vsi po vrsti sprejemali zakone za zaščito ljudi pred covig19. V Sloveniji bi ta vlada predlagala v državnem zboru popolnoma enake zakone, pa bi jih idioti iz opozicije blokirali na kakršen koli način. Seveda, če bi šlo s poslanci gladko, bi pa US spotaknilo zakon. To je realnost. Pa pika. Ali Vam to ni jasno. Revček.

   • Igor, kadaver ti sporoča, da so ustavni sodniki odločili malo po svoje, da bi ustregli svojim ideološkim gospodarjem in se s tem podali v predvolilno kampanjo te posredno povečali število obolelih in mrtvih.

    Možje so pač učenci svojega velikega učitelja, ki je utemeljil tezo, da pravo mora biti v službi zločinske ideologije, ki se obuja, ne ljudi.

   • Počakaj še malo, Igorček blesavi, da Janša sestavi novo vlado! Z vsemi predlogi bo šel v parlament in parlament bo, ker bo imel tam veliko večino, sprejemal zakone po tekočem traku! Slovenija bo naredila velik preboj v vsestranskem napredku!
    Ti pa boš končno zadovoljen, ker praviš, parlament vlada!

   • Shalotka
    Janez nikoli več ne bo sestavljal vlade demokratične Republike Slovenije!
    Ja, v bistvu vlada parlament, ker predsednik vlade, predsednik države in sodišča so morajo držati zakonov, ki jih sprejme parlament! Odloki so tukaj brezpredmetni!!!!!

   • Igor, 21 člen Zakona o vladi RS pravi sledeče: ”Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja vlada z odlokom.”.
    Upam, da je dovolj jasno, kako vlada deluje. Sem vam pa že na primeru enega člena Zakona o nalezljivih boleznih pokazal, kje Vlada sprejme odlok glede na napisano v zakonu.

   • Slovencsm
    O 21. členu Zakona o vladi RS, Ustavno Sodišče meni drugače!
    Drugače pa takrat, ko si podrediš parlament, in Janez si ga je, ker ga za skoraj nič več nič ne vpraša, lahko vladaš z odloki, ki si jih sam izmisliš! In to je diktatura!

   • Igor, US sodišče je v tem primeru izvedlo politično sodbo, ker je reklo, da ima svoboda prednost pred zdravjem. V začetku tega zakona pa jasno piše, da je zdravje obravnavano prednostno. Vse zahodne države delujejo enako. Malo si priberite. Francija, Nemčija, Avstrija, Italija, Poljska, Nizozemska, Švedska, …. To, kar vi trdite je res ravno nasprotno. V tem primeru se je US kot diktatorsko odločilo, da deluje v nasprotju z zakonom in v nasprotju z delovanjem drugih vlad znotraj EU. In to vaše nabijanje glede diktatorstva JJ je čista laž brez argumentov. Naše US se obaša tako, kot se trenutno recimo predsednik Belorusije Lukašenko. Deluje ravno kontra kot ostale države. Pa še nekaj. US je v tem primeru negiralo prejšnje sodbe, kjer je odločalo dugače. Drugačno odločitev sicer lahko sprejmeš vendar pa moraš pravno to zelo dobro utemeljiti. Naše US pa tega ni naredilo. Zato pa smo zdaj, kjer smo.

 7. Bolj ko bomo “glodali”, zasmehovali in izničevali verodostojnost sodne veje oblasti, vključno z Ustavnim sodiščem RS, manj bomo premogli nujnega zaupanja v veljavno ustavno ureditev, v vladavino prava, ter predvsem v ključne družbene institucije, ki bi morale dosledno spoštovati, varovati in izvajati veljavno Ustavo RS in vso veljavno zakonodajo.

  Zdi se, da pri sistematičnem in konstantnem rušenju nujnega ugleda in zaupanja v ključne državne institucije ter ključne funkcionarje sodne veje oblasti še nismo dosegli dna.
  In kot kaže, nam celo sami najvišji predstavniki državnega tožilstva, sodne veje oblasti in ustavni sodniki ponujajo nove in nove drastične in eklatantne primere poraznega ignoriranja in zavestnega nespoštovanja veljavne ustavne ureditve ter verbalno in glasno deklarirane vladavine prava.

  Spomnimo se, denimo, na javno podpisano in objavljeno izjavo sodnika Radonjića, da vsi pristojni – že dolgih sedem le – natanko vedo, kdo je umoril nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta, a se ob javni izjavi grobo suspendiranega sodnika ne oglasi nihče z ministrstva za pravosodje in notranje zadeve, nihče s pristojnega tožilstva in sodišča, nihče iz cehovskega sodniškega društva. Skratka: vsi vedo: “psi lajajo, a karavana gre dalje!”
  Na specializiranem državnem tožilstvu so po dveh letih včeraj odkrili sodelavko srbsko-črnogorske kriminalne združbe zloglasnih tihotapcev z mamili, orožjem in najbrž tudi z belim blagom. Verjetno ni bila edina sodelavka najrazličnejših kriminalnih in političnih mafijskih združb, ki profesionalno skrbijo za to, da policija in tožilstvo nikoli ne zajameta pravočasno pravih kriminalcev ter da sodna veja oblasti še nikoli ni veljavno obsodila nedotakljivih “šefov” in političnih “botrov” iz politično-kriminalnega podzemlja “vzporedne/globoke/ugrabljene države”.

Komentiraj