Ustavno sodišče dopustilo referendum o čaščenju Josipa Broza Tita. Se bosta levica in desnica poenotili?

Iz praznovanja Dneva mladosti 1979 (vir: Youtube)

Posvetovalni referendum o preimenovanju Titove ceste v Radencih se lahko zgodi, je odločila večina ustavnega sodišča. Presojo ustavnosti referenduma je kot občan Radencev vložil župan občine Roman Leljak, saj je menil, da poimenovanje ceste po jugoslovanskem diktatorju posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, ohranitev poimenovanja pa bi to stanje ohranilo.

Vendar, ker posvetovalni referendum ni pravno-formalno zavezujoč, šest ustavnih sodnikov meni, da občan Leljak v zvezi s tem sploh nima pravnega interesa, zato so njegovo vlogo zavrgli.

A sodnik ddr. Klemen Jaklič v odklonilnem ločenem mnenju opozarja, da je Leljakov pravni interes nesporen, saj bo odločitev o referendumu s protiustavno vsebino v vsakem primeru zanj kot občana imela posledice. 

Pa se ima Leljak za bati referendumskega rezultata? Glede na zadnjo občutljivost politične levice na varstvo demokracije, človekovih pravic in dostojanstva, bi bilo za pričakovati skupno sporočilo politike, da se poslovi od simbolov časa, ki predstavljajo nasprotje vsemu, za kar se danes pregovorno zavzemajo tako levi kot desni. A verjetno bi bilo tako razmišljati le preveč naivno, ugotavljamo v komentarju uredništva.  

“Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Radencih?” je vprašanje posvetovalnega referenduma, ki ga zahteva 127 občanov Radencev glede namere župana Romana Leljaka, da tamkajšnjo Titovo cesto preimenuje v Cesto osamosvojitve Slovenije.

Leljak je njihovo zahtevo izpodbijal na ustavnem sodišču, češ da o tem vprašanju občani ne bi smeli referendumsko odločati, saj obstoječe poimenovanje ceste po Titu posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, morebitna odločitev občanov za ohranitev tega poimenovanja pa bi takšno stanje ohranila.

Po Leljakovem prepričanju gre za kršenje 90. člena Ustave, ki med drugimi
določa tudi prepoved razpisa referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na
področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Meni, da
navedena prepoved velja za vse oblike referenduma, torej tudi za konkretni posvetovalni
referendum, katerega rezultat v prid ohranitvi poimenovanja pa bi grobo posegel v njegovo pravico do osebnega dostojanstva, saj se .

Po Leljakovem prepričanju gre tudi za neskladje s pravico do osebnega dostojanstva, Ustavno listino Združenih narodov in Splošno deklaracijo  človekovih pravic iz leta 1948 in Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. septembra 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope in z “mednarodnimi pravnimi načeli”, ter na soglasno sprejeto odločbo US iz leta 2011 v primeru Titove ceste v Ljubljani, iz katere naj bi izhajalo, da je vsako
oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima protiustavno.

“A odločitev, sprejeta na posvetovalnem referendumu, ne zavezuje občinskih organov in zato nima neposredno pravno zavezujočih učinkov,” meni 6 od devetih ustavnih sodnikov tega sklica. Kot izpostavljajo, posledice lahko nastanejo šele s splošnim aktom, ki bi ga občina sprejela na podlagi referendumske odločitve. “Predpis, s katerim je razpisan posvetovalni referendum, neposredno ne vpliva na pravni položaj pobudnika, zato pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta,” so zapisali v obrazložitvi odločitve.

Jaklič in Šorli: večina si zatiska oči

Drugače od večine pa menijo trije ustavni sodniki. Svojo odločitev proti zavrnitvi presoje je v odklonilnem ločenem mnenju pojasnil ddr. Klemen Jaklič, pridružil pa se mu je tudi ustavni sodnik Marko Šorli. Proti je bila tudi sodnica dr. Dunja Jadek Pensa.

Po prepričanju manjšine je, glede na pojasnjeno, očitno, da pobudnik pravni interes ima. “Razpis takšnega referenduma namreč pomeni, da se ga bo, če bo želel aktivno vplivati na oblikovanje politične volje večine občanov glede vprašanje preimenovanja ali pa ohranitve Titove ceste, moral udeležiti,” piše ddr. Jaklič.

Ddr. Klemen Jaklič: “Na voljo ni prav nobenega drugega pravnega foruma, ki bi referendum, če sta njegova vsebina in vprašanje v nasprotju z Ustavo, lahko prepovedal. Kako je torej mogoče zapisati, kot to kar po tekočem traku stori celo večina sodnic/sodnikov, da pobudnik nima neposrednega pravnega interesa?”

Tudi iz tega je sklepati, da se bo, če bo do referenduma prišlo in bo na
odločitev želel vplivati tudi sam, moral o tem vprašanju aktivno izrekati na takšnem
referendumu. Pa tudi, če se ga sam ne bi udeležil in bi ga npr. bojkotiral, bi odločitev
politične večine na referendumu o tem vprašanju zanj kot občana lahko imela posledice.

Obenem posvetovalni referendum, ki pravno formalno ni zavezujoč, vseeno predstavlja
pomembno indikacijo politične volje občanov in tako ni nepomembna usmeritev
Občinskemu svetu in lokalni oblasti nasploh o tem, kakšna je volja tamkajšnjih občanov
oziroma volivcev, nadalje opozarja Jaklič.  Lokalna politična oblast, ki se odloči, da ne bo ravnala v skladu z večinsko izraženo voljo občanov, jemlje v zakup, da na prihodnjih volitvah morda ne bo izvoljena.

“Točno takšnemu političnemu vplivu je institut svetovalnega referenduma tudi namenjen in nesporno je, da ima ta institut svoj vpliv in svojo moč. V nasprotnem ne bi
imelo prav nobenega smisla, da ga je zakonodajalec v zakonu sploh predvidel,” piše ustavni sodnik.

Zato je po njegovem povsem nesporno, da ima vsak občan, tudi g. Leljak, neposreden pravni interes za vložitev pobude za izpodbijanje tovrstnega referenduma iz naslova, da bi lahko bila njegova vsebina v nasprotju z Ustavo.

Po prepričanju ddr. Klemna Jakliča in Marka Šorlija si večina tu zatiska oči; “seveda ne zato – naj nihče ne pomisli – ker gre za “napačnega” pritožnika in za “napačno” vsebino pobude, ki bi jo v izogib težavam bilo dobro karseda naglo brez vsebinskega odpiranja spraviti z mize.”

Kdaj bodo v Radencih ljudi povprašali, ali bi Titovo cesto vendarle zamenjali s Cesto Osamosvojitve Slovenije, zaradi koronavirusne situacije še ni povsem jasno.

Referendum bo dober lakmusov test, koliko smo Slovenci po tridesetih letih resnično spoznali, kaj je demokracija
Večina ustavnega sodišča se je tokrat spretno izognila odločanju, ki bi morda za koga izmed tam sedečih bilo neprijetno.

Sploh v luči zavedanja, da ideološka politična opcija, s katero kateri od njih simpatizira ali ji morda celo pripada, kljub zadnje čase še posebej pogostem sklicevanju na demokratične vrednote, v sebi goji zavezanost komunističnem izročilu, ki ga pooseblja ravno Josip Broz Tito.

Ker dvoma dandanes ni, oziroma vsaj ne bi smelo biti, da smo se Slovenci leta 1991 osvobodili od nedemokratičnega sistema, ki je brutalno kršil človekove pravice in človeško dostojanstvo. In simbol tega je bil, kot v Sovjetski zvezi Stalin, pri nas JB Tito. Tako se je navsezadnje z vsemi devetimi glasovi ustavno sodišče enkrat že izreklo. Res pa je, da je zgolj prepovedalo novo imenovanje ulic po simbolih totalitarističnega režima, ne pa tudi zahtevalo preimenovanje že obstoječih.

Slednje je pač pustilo v presojo in odločitev ljudi, katerih demokratična zavest je dozorela do te mere, da jim je tovrstno preimenovanje edino smiselno in logično. Ali smo to demokratično zrelost po tridesetih letih že dosegli, pa bo na vzorcu občine Radenci odličen zrelostni test.

Kot tudi preverba iskrenosti tistih, ki so danes najglasnejši pri sklicevanju na zavezanost demokratičnim vrednotam, spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva, tudi starostam nekdanjega režima, ki so po tridesetih letih prišli do spoznanja o nujnosti opredelitve  “skupnih vrednot in temeljnih izhodišč za nujni demokratični preporod ter k povezovanju za uresničitev skupnih ciljev v dobro državljank in državljanov Slovenije,” kot so zapisali v svojem Zavezništvu za demokratično Slovenijo.

Demokratični preporod, ki si ga želijo, se bo tako lahko začel ravno v občini Radenci, pri opredeljevanju do vrednot, ki so negacija vsega, na kar se danes sklicujejo.

Če so torej v svojem spoznanju in prizadevanjih iskreni in se bodo glede tega tudi ustrezno javno opredelili, potem je rezultat referenduma bolj kot ne odločen. Saj je “demokratična stran” iz časa, ko so sami bili še trdi avtoritarci, tem vrednotam zavezana vse od takrat, ko so izpeljali največji projekt v slovenski zgodovini. Tistega, po katerem župan in občinski svet v Radencih nameravata poimenovati sedanjo “Titovo cesto”.

62 komentarjev

 1. Pa naj večina odloči, če so res za poimenovanje ulice po zločincu, ki je odgovoren za smrt najmanj 1.200.000 jugoslovanov, od tega kakih 100.000 Slovencev.

  Množice tistih, ki so trpeli po zaporih in na družbeno kristnem delu ter v raznih koncentracijskih taboriščih sploh ne bom omenjal

  Tudi onih ne, ki so si še dolgo po izbruhu komunistične svobode z begom reševali življenja.

   • Zakaj me naj bi bilo sram?

    Morda se bo pa še res izkazalo, da sem napisal kako ničlo premalo.

    Število odkritih grobišč žrtev komunizma naglo raste in je že doseglo številko 750.

   • Koliko natančno jih je dal pobiti, bo težko ugotoviti. Najmanj 550 tisoč pa zagotovo, saj to številko v ekspozeju navaja sam notranji minister Aleksandar Ranković leta 1946, zanesljivo pa več, saj se pobijanje z dnem te navedbe še ni končalo.

 2. Se spomnite, da je ustavno sodišče pred leti razveljavilo odlok mestne občine Ljubljana, s katerim je Janković poimenoval pomembno cestoto po revolucionarnem, vojnem in mirnodobskem zločincu Josipu Brozu Titu?

  Takole je takratno ustavno sodušče med drugim utemeljilo svojo odločitev:

  “Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito dosmrtni predsednik nekdanje SFRJ, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Ponovno uvedbo ulice, poimenovane po Josipu Brozu Titu kot simbolu jugoslovanskega komunističnega režima, je zato mogoče objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu.”

  Le nekaj sodnikov, ki so mislili s vojo glavo, je bilo treba zamenjati, da se je ustavno sodišče izneverilo svoji prvotni odločitvi.

 3. V Sloveniji je zločin še vedno vrlina. In 6 ustavnih sodnikov se s to “vrlino” istoveti. Kakor tudi večina vrhovnih sodnikov in javnih tožilcev.
  Zaradi nelustracije celotnega sodnega aparata leta 1990, ki je še vedno v službi Dolancistov, nas bo še desetletja hudo bolela glava, Slovenija pa bo še bolj zaostajala za razvitimi državami.
  Vendar, Titoizem je padel, tako bo tudi Dolancizem.

 4. Nobena desničarska propaganda ne bo izbrisala Tita! Bogi ste, bogi s to gonjo! Mladina je že precej ozaveščena o preteklosti, zna ločiti zrno od plevela, zna ločiti, kaj je to vojna in tudi več socialnega čuta ima za ljudi! Vas, ki bi radi izživeli sanje sovraštva pa tako počasi čaka biološka ura! Tito bo na slovenskem ostal večen!

  • Ja, Tito bo ostal – ne samo na Slovenskem – večen zločinec.

   Toliko smrti, trpljenja in krivic, kot ga je on s svojimi pajdaši povzročil milijonom na ozemlju nekdanje Jugoslavije, ni v naši zgodovini povzročil še nihče.
   Da ne govorimo o ovaduštvu v času bivanja v Moskvi in Španiji.
   Čaščenje takega ne-človeka s krvavimi rokami je proti vsem demokratičnim in moralnim načelom – nespodobno in topoglavo.

   Čas je, da tudi levico sreča pamet, vsaj tiste, ki se trudijo razmišljati demokratično, in zločinca pošljejo na smetišče zgodovine.
   Za one druge, v glavi nepopravljivo revolucionarno poškodovane, ki bi jih demokracija že davno morala izločiti izmed normalno čutečih ljudi, bo pač ostal heroj in dobričina. Tudi Stalina, Hitlerja in Mussolinija nekateri “posebneži” še častijo kot heroje in vsestranske dobrotnike.
   Po enakih kriterijih (vojni čas, dobri nameni, storili naj bi tudi veliko dobrega itd..)!

   • Mater kakim milijonom, dajte umirite te vaše številke! Kvečjemu so milijoni Jugoslovanov spoštovali Tita, cenili njegov trud in se s skupnimi močmi trudili tudi sami, ne pa da jih je na milijone bilo oškodovanih. Izdajalci so bili kaznovani, kar se v vojnah in takoj po njih dogaja in nato je bila Jugoslavija več kot 40 let mednarodno spoštovana in cenjena država!

  • Montana, predlagam, da se umirite in prenehate z iskanjem notranjega sovražnika, kjer ga ni. Te puhlice okrog domobranstva poslušamo izključno z leve strani. Tito pa je več kot zakon, vsaka njegova beseda je bila zakon… diktator torej. Tito je sicer imel tudi svojo svetlo plat, a ni samo tisto, kar ste videli v filmih Neretva in Sutjeska, začinjeno z nekaj sfriziranimi uradnimi zgodovinskimi lekcijami, ščepcem partizanske mitologije in dodatkom romantičnih majic z motivom Che Gueavare. Verjemite, skrito za to podobo, ki ste si jo ustvarili v svoji glavi, je veliko Hudih jam, Golih otokov, kraj, pregonov, mučenj in drugih grozljivih krivic.

   Je težko hkrati zagovarjati komunistično diktaturo in progresivno demokracijo, a ne? Razen seveda, če ugrabite medije in si narišete notranjega sovražnika, potem pa laži ponavljate toliko časa, da sami začnete verjeti vanje.

   • MONTANA – seveda je Tito zakon, če deduješ privilegije in z njimi večvrednostni komplex..

    Sicer pa, napr., potomci internirancev z domobranci nimamo nič, v naših krajih niso videli niti enega. Glede širine tvojega razmišljana (kdor ni partizan, je domobranec in to leta 2020), človek pomisli, da od 1. razreda osnovne šole dalje deduješ tudi petke, ne glede na višino tvojega IQ- ja.

  • Montana, Igor & Comp.!….To kar pišete je čista psihopatologija!! Takim prepričanjem ne prideš do živega z dokazovanjem česarkoli, ker je to nemogoče! Tudi sovraštvo do Titu nasprotnega demokratičnega lika izvira iz iste psihične poškodbe! Upajmo le, da bo šel razvoj družbe vendarle v smeri jasnega ločevanja med dobrim in zlim!

 5. Stolp v Pisi ni več nagnjen v desno. Nite ne stoji pokoncu, ampak je krepko nagnjen v levo in tako je prav.
  Tito je naš simbol, ljubičice bela, da tako rečem.
  Sicer ga že dolgo niveč in ne brani ga slavna JLA in udba, zato je marsikaj prišlo na dan, kar temu trikratnemu heroju ni v čast, pa vendar so tukaj varuhi, ki ne dopustijo, da bi čoveka prikazali takšnega kot je bil in mu pridodali tudi dela, ki mu niso v čast. Recimo ve se in dokumentirano je, da je bil agent čeke in je ovadil svoje komunistične tovariše, ki jih je še večji in še bolj čaščeni Stalin pokokal v Moskvi, ali pa jih napotil v Sibirijo.
  Znano je, da je toavriš Tito obračunal s svojim nasprotniki, pred vsem s svojimi narodnjaki Hrvati, ki jih je dal pobiti kar na stotisoče in z njihovimi trupli posejal tudi našo domovino Slovenijo. Ni se ustavil samo pri tem, pobil in ustrahoval je tudi sotovariše iz komunističnih vrst in jih za nekaj let poslal namorje na oddih in prevzgojo.
  Bil je razsipen in je Jugaoslavijo zadolžil tako, da je revica po njegovi smrti in najveličastnejšem pogrebu v zgodovini človesštva, skrahirala in bankrotirala. V spomin na njegovo bratsvo in enotnost so si njegovi narodi skočili v lase in se pobijali in morili skoraj tako kot je to počel sam s slavnimi partizani. Mladi rod je doživel junaške partizanske boje še enkrat, ko je slavna JLA- titova armija gazila ustaše in dušmane ter obujala spomine na slavne boje v 2. svetovni vojni. Titova vojaška doktrina je bila demonstrirana zelo realistično in ustaše so ponovno kali v Vukovarju, pa Škabrenji in še kje.
  Tudi Turjak bi se lahko ponovil, pa je to preprečil zlobnijJanša s pomočjo Bavčarja in Krkoviča.
  Pa je od tega slavnega divjanja titove JLA že spet minilo trideset let in zato je potrebno spomin na slavnega maršala obuditi in v Radencih ohraniti cesto njegovega imena, tako da bodo naslednji rodovi vedeli kako visoko se naj ceni človek, ki se uvršča med največje morilce sveta.

 6. Grozljivo! Ustavno sodišče je ponovno kršilo ustavne določbe o človekovih pravicah in nesprejemljivosti totalitarnih simbolov v demokratični državi, saj se mu ne zdi sporno, da se poimenuje ulica po množičnem kršitelju človekovih pravic in zagovorniku totalitarne države.

  Zakaj je ustavno sodišče poteptalo slovensko ustavo?!

 7. Tito, ljubičice belo.
  Pa koga od mladih, rojenih po letu 1980 še zanima to obdobje komunizma in Tito. Vsi starejši vemo, kaj je komunizem, kaj so počeli komunisti v tem obdobju, pa še vedno ga nekateri kujejo v nebo. Le zakaj? Se iz zgodovine res nič ne naučimo?

   • Igorček, Igorček, koliko morišč pa je ustvaril JJ?
    Ne podtikajte diktature JJ, ker tvojega vzornika Tita, je težko preseči. Levica se trudi in trudi, ampak še vedno zaostaja.

   • ŠTAJERKA
    Janez se trudi, trudi, trudi……a še vedno je omagal, tako bo tudi tokrat! Enostavno ne zna v modernem demokratičnem svetu, v katerem ni mesta za sovraštvo!

  • To draga moja zanima čisto vsakogar, tudi mlade rodove. Tito in njegov boj, to je eden večjih dogodkov v zgodovini slovenstva in to sodi v zgodovinske knjige tako kot Trubar, naselitev Slovanov, Marija Terezija, slovenska osamosvojitev in podobni veliki dogodki, ki so se nam zgodoli!

   Tita je spoštoval cel svet! bolj kot marsikaterega ameriškega predsednika, kaj šele papeža… Pa še slovenec je bil po materi Mariji Javoršek!

   • Berta, Tita je spoštoval cel svet!
    Ja posebej neuvrščeni, ker je bil med plemenskimi črnskimi voditelji glavni plejboj. Med takimi voditelji, kjer so še glave sekali in ženske obrezovali. To pa je dosežek. Tam je bil glavni in nikjer drugje. Je bil pač raje glavni “na selu”, kot zadnji v mestu.
    Samo svoje državljane je držal pod peto, Goli otok ni bil pravljica za lahko noč, ampak kruta realnost. Za tako obdobje pa hvala lepa in upam, da nikoli ne pride čas, ko bi se levičarji zavihteli na oblast in se spet šli prvorazredne, seveda z vsemi ugodnostmi, ki jih za take sistem nudi. Seveda, za poslušne ovce.
    Tako so ga spoštovali tudi državljani. Tisti, ki so imeli od kimanja koristi, tistim je šlo bolje, kot tistim, ki se pa s tako politiko diktature niso strinjali. Take pa je pogosto “uzela magla”. Najbolj drzni pa so pobegnili v tujino.
    To je obdobje vladavine Tita! Pa res ne vem, zakaj bi še ulice poimenovali po njem!

   • Štajerka spoštovana, Tita so sprejeli ameriški predsedniki in angleška kraljica, Tito je imel govore v dvorani ZN! Kaj blebešeč o zgolj neuvrščenih?! Pojma o pojmu nimaš. Goli otok je bil pa zapor kot tak, kakršne imamo še danes. No, malo bolj dosleden je bil, kriminalec v Jugoslaviji ni imel tako lepih šans kot dandanes. Goli otok je človeka spravil v red in človeku po tem ni več prišlo na misel, da bi bil kriminalec, kot se danes zgodi z vsakim zapornikom, ki skrene na stara pota…

 8. Si kdo, pri zdravi pameti, lahko predstavlja, da bi nemško ustavno sodišče prepustilo presojo, o poimenovanju nekega trga ali ulice po Adolfu Hitlerju, kar lokalnemu prebivalstvu ?
  Ne more !
  Ne more zato, ker je že od ustanovitve povojne BRD to bilo zakonsko prepovedano. Pa ne le ime, tudi vsi simboli, ki spominjajo na tega diktatorja in njegove čase.
  Prav zaradi tega lahko danes živijo Nemci v pravi demokraciji, Slovenci pa še zmeraj le v navidezni.

  • Res je, Joža! Nemci so zmogli katarzo in nov vzpon! Nemci so evropska kultura! Mi pa smo Balkan, z zgodovinsko pogojeno mentaliteto, kulturno pa pol pol! Tale naša delitev na leve in desne je v bistvu kulturni boj! Seveda pa na volitvah odloča tista množica, ki lahko mirno živi mimo kulture v žlahtnem pomenu besede!

  • Jože, točno to. Zato imajo Nemci takšen standard in demokracijo, ker so potegnili pod nacizmom črto in več ni ne “bev ne mev” o tem obdobju. Mi pa še vedno tavamo med spomini levih in desnih in ne dovolijo nam živeti v sedanjosti.
   Dajte s to ideološko navlako že mir. Nočemo več poslušati zgodb o revoluciji in obdobju po revoluciji. Kot da ni nikoli minila. Pa komunisti venomer vlečejo iz rokava revolucijo in NOB in vsa ta partizanska sranja. Pa ravno v znaku rdeče zvezde je bilo pri nas opravljenih toliko pobojev, katerih se še Stalin ne bi sramoval.

  • Hitler je bil glavni krivec za največjo morijo v zgodovini človeštva, Tito pa je bil na strani koalicije, ki ga je PREMAGALA! A razumeš razliko?? Hitler je pošiljal ljudi, tudi Slovence, v plinske celice, Tito pa se je proti temu in proti nacistični okupaciji herojsko boril! Zato Hitler ne more imeti svoje ulice, Maršal Tito pa lahko, ker je bil na strani dobrih in ker je bil zaradi tega cenjen po vsem svetu!

   • Herojsko boril!!!??? Kot vsa partijska vrhuška!! Ha,ha,ha,….to pa je poglobljeno znanje zgodovine!
    Po bunkerjih so se skrivali, žrli ukradena živila( npr.materi z osmimi otroki, moža likvidirali), se vlačili z ženskami po mili volji, v boj pa….ja v boj pa pošiljali hrabre borce, kanonfuter….do zmage! Tudi te brez zaveznikov ne bi bilo! Vsa čast iskrenemu odporniškemu gibanju! Tudi to so umazali z krvavo revolucijo!… Kdor časti Tita naj se vpraša KDO SEM JAZ leta 2020 !!?

  • Igor, prjatu razumni, najprej nam boš moral pojasniti, kakšen zmagovalec je bil Tito, če nas še na slovesnosti zmagovalecev v Normandiji ne vabijo.

   Potem nam pa obrazloži še tvojo matematiko.

   Pred, med in po izbruhu komunistične svobode ste komunisti pobili okrog 100.000 Slvencev.

   Od tega je bil domobranskih junakov le 14.000, zakaj ste potem pobili ostalih 86.000 Slovencev?

   O 150.000 do 200.000 pobitih mučenikov drugih narodov, med ostalim o Srbih, Hrvatih, Judih, nemškogovorečih Slovencih, ciganih in drugih norodih te danes ne bom apraševal, ker se moraš pripraviti na odgovor.

   • Daj res te iskreno naprošam, da ne piši takih laži, ki so povrhu še navadni nesmisli… Če bi tako govoril v Nemčiji, bi ti trda predla…

   • Oprosti debeli Igor, na množično streljanje vojnih ujetnikov in na eklatantno kršenje mednarodnega prava o ravnanju z vojnimi ujetniki kiso se prostovoljno vdali, čeprav bi še lahko Titovo vojsko pregnali do Soluna, sem pa čisto pozabi.

   • Mešaš pravne in zgodovinske pojme, domobranci in ustaši niso bili nikakršni ujetniki, oni so se še 15. maja srdito tolkli in takim zaslepljencem ne moreš reči ujetnik. Pa so imeli že leta 1943 s strani Tita ponujeno amnestijo! Niso bili del nikakršne mednarodno priznane vojske, a veš ti to?

    Izdajalci in **

  • Prenekateri kmet je bil ob pravem času na pravem mestu, junija meseca s koso na travniku. Pa ni prišel domov!
   Moj stric je bil na pravem mestu ob pravem času. Bil je v partizanih, pa je bil ustreljen v tilnik, ker je zjutraj molil.
   Nobeni Pričevalci vam ne pridejo do vesti, glava in srce kot beton, le junak z Dedinja še zaposluje vašo plehko zakompleksano dušo! Joj, ubogi ljudje! Ali imate morda svoje otroke!? Bog jih varuj pred izročilom!Bog jim daj lastno pamet in odprto srce!

 9. In še to, ulica, poimenovna po heroju Titu bo ostala! Med ljudmi je ta človek spoštovan in prebivalci Radencev bodo na referendumu to potrdili! ker so častni in razumni ljudje, ki poznajo zgodovino in ker niso nahujskani s strani reakcionarne in sovražne cerkve!

 10. Slovenskim (narodna stamota)ustavnom sodnikom se žrtve, matere, očetje in sorodniki, potomci umorjenih po nalogu vrhovnega partizanskega poveljnika in predsednika komunistične partije in bratskih narodov Jugoslavije zahvaljujejo, ker so s to poslednjo kroglo v njihivo že krvavelo srce, odprli še ne zaceljeno rano, in dali duška sledilcem tistega režima, da naprej perejo svojo umazanijo in gnolobo. Spodbujam jih, da kot prizadeta stranka opozorijo pristojno komisijo EU, po možnosti brez “naprednih” mirovnikov.

 11. Tito je nedvmno sporna osebnost.
  Dokler je bil diktator, se je lahko o njem govorilo le v superlativih. O njem in njegovih podvigih so krožile bajke, ki so ga naredile za nadčloveka, večkratnega heroja, za genija, za maršala, doktorja znanosti mnogih univerz in samo Novelove nagrade ni dobil.
  Krakoli žaljivega, celo resničnega je bilonevarno o njem reči.
  Vsepovsod je bilo dovolj ovaduhov, ki so nemudoma prijavili takšnega nepridiprava in sledila je kazen. Spprva zelo kruta, kasneje je to bil le prekršek.
  Seveda v takšnem svetu je bil Tito res idol, nadčlovek, ki je delil blagostanje narodu, ki je živel v prepričanju, da ga lahko osrečuje le šlosar iz Kumrovca.
  Danes so arhivi bolj ali manj odprti, ni več zaščitnikov, ki bi ovajali. Danes se o Titu ve mnogo več, kot se je smelo vedeti takrat, ko je kot kruti diktator vladal.
  Danes je mogoče bolj natančno stehtati njegovo delo.
  Če smo pošteni, kaj dobrega za Titom ni ostalo.
  Od Jugoslavije je ostalo pogorišče. Od neuvrščenih še mnogo, mnogo večje. Prava tragedija.
  Tisti, ki razmišljajo s svojo glavo se resno sprašujejo, ali si Tito res zasluži čaščenje, ki sicer izzveneva, je pa še vedno prisotno pred vsem tam, kjer se da kovati dobičke.
  Vprašati se je potrebno, zakaj se s Titom še danes da lepo služiti in zakaj ga častiti kot ikono?
  Tito je bil diktator in nasilni vodja jugoslovankih komunistov.
  Tito je ustvaril razred priviligirancev, narodnih herojiev, španskih borcev in zaslužnih udarnikov. Seveda so to bili zvesti lakaji, ki so se motovilili okrog njega in skrbeli, da jih ni izločil. Zato so mu bili neskončno zvesti in le tu in tam je opravil čistko in koga skrajšal za glavo, ali ga je odslovili od bogato pogrnjene mize.
  Seveda je heroj živel v času povojnega razvoja , ko so se pojavile novosti, ki so radikalno spremenile svet: elektrika, avtomobilizem, radio, televizija, penicilin, gradnja infrastrukture in še marsikaj.
  Ves svet se je hito spreminjal in Jugoslavija ni bila izjema , no izjema zato, ker so vse te sremembe pripisali Titu. Nikomur v Jugoslaviji ni bilo dopuščeno vprašati se kako, da so tudi države brez Tita naredile velik, morda še večji napredek?
  V Jugoslaviji je bilo potrebno častiti Tita in negovati njegov kult. Vse kar se je dobrega zgodilo, je bilo delo tovariša Tita.
  Danes vemo, da resničnost ni bila takšna, kot smo jo morali dojemati, sicer je sledila kazen.
  Revolucija ni bila uspešna. Zelo drago smo plačevali njene zablode, ki jih je uganjal kot nesporni poveljnik, tovariš Tito. Kaj se je zgodilo z agrarno reformo? Še danes se čutijo posledice te neumnosti. Ogromno obdelovalne zemlje je trajno uničene, kmetijstvo si v Sloveniji še do danes ni opomoglo.
  Tito je zadolžil Jugoslavijo tako, da je končno bankrotirala.
  Bratstvo in enotnost je bila navdana farsa, ki se je končala v krvavih vojnah.
  Kaj se je zgodilo z neuvrščenimi? Mnoge revolucije, ki jih je Tito podpiral, so se tragično končale in še danes so države, ki jih je “osvobajal” Tito leglo revščine in kriminala.
  Prezreti se tudi ne sme, da je Tito, ker njegova klika ni bila sposobna gospodariti, poslal v inozemstvo nad milijon najsposobnejših delavcev, ki so zaslužili skoraj toliko, kot armada samoupravljavcev doma. Ti so reševali Jugoslavijo, da ni že prej bankrotirala.
  Končno pa še o najtemnejši plati ljubljenega Tita.
  Bil je krut diktator, ki je obračunal najprej s svojimi tovariši, ki jih del pomoriti, preden je postal komunistični sultan v Jugoslaviji.
  izkoristil je okupacijo za revolucijo, ki jo je uspešno izvedel s pomočjo Sovjetske zveze, saj je dovolil, da je Rdeča armija obračunala z okupatorji v Jugoslaviji in prepustila maršalu , da se je lotil le čiščenja zaledja. To je bilo tako temeljito, da je poleg okupatorejev pometel tudi s svojimi morebitnimi nasprrotniki. Pobil jih je kar pol milijona in se vpisal med največje vojne hudodelce.
  Prav njegovi eksekutorji so opustošili cele pokrajine v Jugoslaviji, ki so še danes prazne in puste.
  Tudi v Sloveniji je zapustil globoke sledi. Slovenci še sedaj hodimo po kosteh njegovih žrtev, ki jih njegovi podprepniki ne puste pokopati tako, kot si človek zasluži.
  Še danes je kult Tita komercialno zanimiv. Še danes se kar nekaj ljudi okorišča z njegovim kultom.
  Voditelj slavnih slovneskih Socilademokratov že vedo, zakaj se klanjajo Kidriču in zakaj se klanjajo Titu. So namreč del privilogirane kaste, ki še vedno podtalno vlada Sloveniji.
  Še vedno držijo v rokah šolstvo, ki ga vodijo “intelektualci”, še vedno imajo v rokah kapital, ki jih ohranja na oblasti in še vedno obvladujejo sodstvo z ustavnim sodiščem na čelu.
  Danes se o Tito ve že skoraj vse in če negova dobra in lalba dela damo na vago, zanesljivo prevagajo slaba dela.
  Ali se Slovenci nismo plebiscitarno odločili, da zapustimo Jugoslavijo, da zapustimo titovo diktaturo in se priključimo demokratični Evropi?
  Ali niso ti zahtevi praktično popolni poraz Tita in titove Jugoslavije?
  Torej radenski referendum ki ga je dovolilo titovo ustavno sodišče je protiustaven, saj se očitno protivi volji referendumske odločitve, ki je temelj samostojne Slovenije!
  Pa še slepemu Igorju: do zadnjega so kasarne JLA krasila razna gesla, najpogosteje pa geslo: POSLE TITA,TITO!

   • Ni jih treba ljubiti, a glede na to, koliko ljudi podpira levo ali desno stran, smo v grobem razdeljeni na pol. Resnica je, da se zaradi krutosti prejšnjega režima, tehtnica vedno prevesi nekoliko v levo, kar je realnost, ki se je ne da zanikati. In tudi če nočemo, bomo morali vsi sobivati, čeprav se nekaterim, na levi in desni, ljudje druge strani gabijo/mo. Meni je sicer to čustvo tuje in ga ne čutim do nikogar. Menim tudi, da takšna čustva škodljivo vplivajo na življenje posameznika in družbe in čeprav si človek čustev ne more izbirati, ni prav da se takšna čustva po družbenih omrežjih potencirajo. Druga možnost, za naše potomce bistveno slabša, pa je, da se med sabo pobijemo. Tretje možnosti po mojem mnenju ni.

 12. S tem, ko je slovensko ustavno sodišče dopustilo referendum o poimenovanju ulice po osebi, ki pooseblja totalitarizem in množične poboje ter množične krivične zapore nedolžnih ljudi,

  je poteptalo slovenske ustavne demokratične temelje in človekove pravice, saj temeljna človekova pravica – pravica do življenja in uporabilo določbe bivše totalitarne države, ki so poveličevale vse tisto, kar je v nasprotju z demokracijo in človekovimi pravicami.

 13. Kremeniti zakaj se sprenevedaš:
  enako lahko ljubiš komunista morilca kot naj bi partizanski sin ljubil domobranca morilca.
  Popolnoma drži kar je napisa morda pa ”Človek ne more verjeti, da so ti komentarji iz leta 2020 in da niti po sto letih ne more premagati sovraštva med Slovenci. Za tiste, ki se ne dovolimo čustveno vplesti v ta boj, je to ena velika žalost. Konec koncev pa verjetno za tiste, ki se pustijo, še večja.”
  Kot potomec nevtralne strani bi še dejal, da me je ob teh obtoževanjih sram biti Slovenec kajti glede surovosti: klanja brata po bratu, namesto eliminiranja sovražnika, med stranema v vojni ni bilo bistvenih razlik, neglede za koga in za kaj so se borili.

 14. Okrog Tita so titoisti ustvarili razne legende.

  Ena od njih pravi, da so v jeku najhujše ofenzive Titu, ki se je pravkr vrnil z lova, prinesli kosilo.

  Po vzoru pravega zgodovinskega vojskovodje iz starega veka naj bi dejal, zame je preveč, za vse pa premalo, in je razlil jed po tleh.

  Pokvarjenec, pri polni riti mu ni prišlo na misel, da bi kosilo odstopil izstradanemu stražarju.

Komentiraj