Tuji strokovnjaki: sodstvo v Sloveniji po neodvisnosti na ravni Alžirije in Burkine Faso

Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec v kolumni za portal Ius info razmišlja o umeščenosti slovenskega pravnega sistema v evropsko sliko. Stanje je namreč mnogo slabše, kot ga poskušajo prikazati v Sloveniji, kjer so važne zgolj številke, pripad zadev na sodnika in sodni zaostanki, ki že dalj časa niso več sistemski problem.

“Štejejo torej samo številke, storilnost, količina – predvsem pa tisti, ki so zadolženi za organizacijo proizvodnega procesa in meritve produkcije. Edino, kar kvari nališpano sliko uspešnosti, je ugled in zaupanje javnosti v sodstvo. Čemu vendar javnost ne zaupa sodstvu, zakaj ima ta institucija tako nizek ugled, od kod ta grda diskrepanca, kaj jo je prineslo, od kod je le prišla,” se sprašuje Jan Zobec.

Zelo nizko oceno neodvisnosti slovenskega sodstva pa so podali tudi analitiki Svetovnega gospodarskega foruma, ki pripravljajo Indeks globalne konkurenčnosti držav.

Denar, ki ga vložimo v sodstvo, je izgubljen

Zaupanja v Slovensko sodstvo ni že dalj časa, čeprav za pravosodni sistem namenimo veliko denarja, več kot na Danskem, kjer je zaupanje v sodstvo najvišje. To kaže, da z denarjem, ki ga vložimo v sodstvo, ne znamo ravnati. Dodatno pa senco na slovensko sodstvo mečejo tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Od 353 sodb, ki jih je ESČP izdalo zoper Slovenijo, je v 329 primerih sodišče ugotovilo kršitev vsaj ene človekove pravice.

Po mnenju Zobca se veliko preveč sredstev nameni za ljudi in projekte, ki naj bi javnost prepričevali, da gre zaupati slovenskemu sodnemu sistemu. “V odmevnih kazenskih primerih sodni sistem ne zna pojasniti, od kod, zakaj, čemu hude kršitve človekovih pravic in serijski ter nepojasnjeni odstopi od ustaljene sodne prakse (npr. Patria, Kangler), in končno tudi nič ne reče, zakaj tako visok uspeh z izpodbijanjem sodb pred Ustavnim sodiščem in ESČP,” dodaja Zobec.

Povečalo se je tudi število zadev v katerih naše Ustavno sodišče prepozna kršitev človekovih pravic. V letu 2017 so na Ustavnem sodišču v kar 82 primerih ugotovili kršitev človekovih pravic, kar je 10,5 % uspešnost pritožnikov, oziroma 10,5 % kršitev človekovih pravic v sodnem sistemu. V letu 2016 so bili pritožniki uspešni le pri 4,6 % pritožb.

Neodvisnost sodstva je po raziskavi World economic forum v Sloveniji ocenjena s 3.6 od 7 točk, kar nas uvršča na lestvico skupaj z Grčijo, Brazilijo, Alžirijo, Burkino Faso in Gruzijo. Čeprav so se na lestvici slabše od nas uvrstile mnoge evropske države (Bolgarija, Poljska, Hrvaška, Slovaška), so nas prehitele države, ki za sodstvo namenijo bistveno manj denarja kot Slovenija. Ocena je v primerjavi z raziskavami iz prejšnjih let celo padla. Kot smo na Domovini že pisali, denar ne prinese zaupanja in neodvisnosti sodstva. Da poraba denarja v Sloveniji ni transparentna, kaže tudi ocena 76,9 točk od 100 za preglednost denarnega toka, ki ga država nameni za razne projekte.

Krivosodje – primeren izraz za slovensko pravosodje?

Beseda krivosodje se je za slovenski pravosodni sistem začela uporabljati v povezavi z določenimi kazenskimi sodnimi procesi, v katerih je javnost upravičeno lahko podvomila v dobronamernost slovenskih sodnikov. Sedaj pa se je prijela vseh, ki so del tega sistema, ne glede na to, ali delajo dobro ali ne.

Učinkovitost zakonodajnega okvirja za reševanje sporov je po lestvici World economic formu ocenjeno še slabše kot neodvisnost sodstva. Z oceno 3,1 od 7 smo se uvrstili na 97. mesto med 140 državami. Še slabše pa smo bili ocenjeni pri zakonskem okviru za reševanje sporov med gospodarstveniki in državnimi odločbami in uredbami. Od 7 točk smo dosegli zgolj 2,7 točke, kar nas uvršča med države kot so Zimbabve, Kongo, Haiti in Turčija.

Ključno je, po mnenju Zobca, da se sodniki sami med sabo soočijo s tistimi iz svojih vrst, ki so odgovorni, da se je pravosodja prijela oznaka krivosodje. Z imeni in priimki. Le tako bodo sodniki, ki delajo dobro in pošteno, dobili vrnjen ugled, ki so ga zapravili nekateri izmed njih. “Skrajni čas je, da sodnice in sodniki odločno stopimo v bran svojemu poklicu, poklicni integriteti ter končno tudi svojemu osebnemu ugledu, in prenehamo biti talec nekaterih, ki so ugrabili institucijo, jo posilili in razkrojili pravno državo.”

Na Domovini smo se pred časom o stanju slovenskega sodstva pogovarjali z Janom Zobcem. Vabljeni k branju!

Imunski sistem sodstva, ki ne deluje

Slovenski Kazenski zakonik pozna 257. člen, ki kriminalizira zlorabo uradnega položaja in uradnih pravic: “Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let.”

Skrajni čas je, da začne imunski sistem delovati in da se sodnikov ne disciplinira zgolj zaradi zamud pri izdaji sodb, ampak tudi in predvsem v primerih, ko gre za očitne zlorabe položaja. Dokler sodstvo ne bo prepoznalo imen, ki ga delajo krivosodnega, se zaupanje v pravosodje ne bo popravilo.

11 komentarjev

 1. ZELO DOBER PRISPEVEK.
  Res je, da imamo veliko dobrih sodnikov. Toda ker je še vedno kar nekaj TOŽB in OBSODB, politično montiranih (Kangler, Janša, Novič….) ljudje pač govorijo o KRIVOSODJU. Sodnik, ki sodi “po politični” liniji, bi moral izgubiti trajni mandat, potem se ne bi nihče podrejal “ukazu”.

  Isto je s TOŽILCI. Primer tožilca Kozina, ki je sposoben vložiti obtožnico brez dokaza. Ta je v PARLAMENTU “pošteno priznal”, da je zelo vesel, ker se je LEVICA v Sloveniji POVZPELA. To pokaže, kakšni so tožilci, ki javno kažejo svojo pripadnost in pripomorejo k temu, da se levica dviga – kajti po potrebi tudi (Jankoviču…) IZBRIŠEJO dokaze, oziroma jih zavržejo.
  Tako lahko vsak SUMI, da so tožilci del VERIGE _ KORUPCIJA. To pa je SLABO.
  Vsa čast in pohvala pa gre tožilcem in sodnikom, ki imajo pokončen zmačaj in “tehtajo” PRAVIČNO. Hvala Bogu, da imamo tudi take !

 2. Še vedno nam ostanejo višje sodne inštance kot je ESČP. V tem trenutku neke kratkoročne alternative temu, da ESČP zasujemo s primeri iz Slovenije ne vidim. Delno bi s tem dosegli, da bi država za nedelujoče sodstvo začela plačevati penale – ker bi bilo veliko sodb na ESČP izgubljenih – delno pa bi zadevo s tem internacionalizirali in bi sodstvo postalo faktor glede pozicije Slovenije v mednarodni skupnosti in bi za enakopravno vključenost v mednarodne gosp. tokove, investicije itd. preprosto morali dvigniti kvaliteto.

 3. Natanko to!
  Kučanof Milan to ve, saj je to njihov kontraprojekt Maslešarji revolucionarnega prava Ribnica&Kočevje 1943!
  Držati sodstvo na stopnji , ki zagotavlja preživetje Bandi Udbokučanizma in njeno napredovanje.
  “Država”, ki jo pitamo fsi ima projekt izobraževanja in napredovanja sodstva, ima celo strokovne pijance tipa Klemenčič, ki
  ljudstvu vsake kvatre zašepetajo, da bodo postorili tointo…plaha-plaha-plaha za bedno ljuctvo!

  g.Zobec lepo zamegljeno zapiše, da Sodtsvo ne zna pojasniti zakaj deviacije , kot Patria, Kangler….
  g.Zobec ve, da Sodstvo noče in ne sme pojasniti kurbarije , ki jo počenja na ukaze iz CK ZKMurgle.
  In veliko Slovenk & Slovencev to ve in pričakujem, da bo Uredništvo stopilo korak višje in kot se spodobi zapisalo
  kritično in pošteno kar je treba zapisati.
  Domovina ne bo Domovina, če se tega ne bo lotila, kot se to pravilno dela.

 4. Dzi…ja – 18.10. ob 21,03
  Ali imaš v “rokah” še vedno GOLI OTOK. Vam nesimpatične (Krambergerja, Janšo, Strehovca, Noviča…) se je pač pošiljalo tja. Prav zato se na vseh portalih “borite”, da bi spet “zaživel” ta GOLI OTOK, kjer se je vršila “predelava duha in mišljenja”.

 5. “Učinkovitost zakonodajnega okvirja za reševanje sporov je po lestvici World economic formu ocenjeno še slabše kot neodvisnost sodstva. Z oceno 3,1 od 7 smo se uvrstili na 97. mesto med 140 državami. Še slabše pa smo bili ocenjeni pri zakonskem okviru za reševanje sporov med gospodarstveniki in državnimi odločbami in uredbami. Od 7 točk smo dosegli zgolj 2,7 točke, kar nas uvršča med države kot so Zimbabve, Kongo, Haiti in Turčija.”
  Vladavina prava je v RS očitno in mednarodno primerljivo na zelo nizki ravni, kar je posledica dejstva, da se sočasno z osamosvojitvijo, demokratizacijo in politično pluralizacijo zakonodajne in izvršne veje oblasti ni uresničila tudi enako nujna in potrebna osvoboditev, demokratizacija, pluralizacija, osvežitev in pomladitev sodne veje oblasti.
  Sodna veja oblasti je zaradi neomejenega sodniškega mandata ter brutalnih političnih interesov totalitarnih političnih omrežij udbo-partijske kontinuitete ostala nedotaknjeni relikt totalitarnega “razrednega pravosodja” v službi vladajoče partije oz. njenih zajedalskih omrežij kot naslednic v neformalnem oblastnem politično-kriminalnem podzemlju “globoke države”.
  Demokratična in praktična pravna neusklajenost z demokratičnimi spremembami na polju zakonodajne in izvršne oblasti po porazu komunističnega totalitarizma je značilna za sodne veje oblasti v vseh državah vzhodne Evrope po padcu “železne zavese”. V vseh teh državah prihaja do večjih ali manjših nasprotij med sodno vejo in ostalima vejama oblasti ter v vseh državah poskušajo vladajoče demokratične večine, kadar so dovolj osvobojene pritiskov nazadnjaških levičarskih sil kontinuitete s komunističnimi diktaturami, s precejšnjo časovno zamudo demokratično osvoboditi in reformirati tudi sodstvo ter ga doktrinarno in kadrovsko prilagoditi novim potrebam in okoliščinam politično pluralne ter ustavno utemeljene demokratične ureditve.
  Žal zahodne države in njihove politične elite v okviru pristojnih organov EU zaradi skrajno površnega poznavanja zgodovine in družbene realnosti na vzhodu Evrope in Balkanu s svojim priseganjem na deklarirano avtonomijo sodne veje oblasti ter njeno nedotakljivost s strani demokratično izvoljenih zakonodajnih in izvršnih vej oblasti pravzaprav trmoglavo in destruktivno branijo pravzaprav nedostojno izročilo in prakso “razrednega sodstva”, absolutno podrejenega nekdanji vladajoči edini dovoljeni partiji, dandanes pa njenim neformalnim naslednicam, derivatom in klonom tako v politično-kriminalnem podzemlju “globoke države”, kakor tudi v nekaterih demokratično izvoljenih parlamentarnih strankah kontinuitete z zgodovinsko poraženim totalitarnim režimom.
  Rešitev zagatnega pat položaja na področju nujnega reformiranja in demokratiziranja sodne veje oblasti je v celoti odvisna od politične volje in demokratično pridobljene moči resničnih demokratičnih strank diskontinuitete s prejšnjim totalitarnim družbenim sistemom, kar pomeni, da se zadeve v sodstvu ne bodo spremenile na bolje toliko časa, dokler bodo volivci z legalnimi in legitimnimi volilnimi izidi omogočali v parlamentu večino oz. odločilno premoč strank kontinuitete s preteklim totalitarnim sistemom ter razvojno pogubno ohranjanje in celo utrjevanje pravno in demokratično spornega ter brezupno zagatnega “statusa quo”.

Komentiraj