Tri laži zagovornikov sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

POSLUŠAJ ČLANEK
V zadnjem času lahko med zagovorniki novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) naletimo na kar nekaj neresnic. Je njihov namen načrtno zavajanje ljudi ali pa so zgolj nepoučeni? Ne vem. Dejstvo pa je, da njihove trditve ne držijo. Na kratko si oglejmo tri njihove največje laži.

Prva laž: ZZZDR diskriminira homoseksualce


Zagovorniki sprememb trdijo, da Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih diskriminira homoseksualce. Če bi to držalo, potem Ustavno sodišče referenduma ne bi dovolilo. Ker je referendum dopusten, torej ne gre za vprašanje človekovih pravic homoseksualcev, pač pa za širše družbeno vprašanje, kjer bomo kot družba odločali, ali želimo iz temeljne družinske zakonodaje izbrisati moški in ženski spol ter ga nadomestiti z brezspolnimi "osebami".

Ustavnemu sodišču pri tem pritrjuje tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je že večkrat (nazadnje letos) razglasilo, da zakonska zveza ni človekova pravica in je torej stvar vsake posamezne države, kako bo omenjeno problematiko (vprašanje pravic homoseksualcev) uredila. Slovenija je v ta namen že 10 let nazaj sprejela ZRIPS (Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti).

Druga laž: Spremenjena definicija družine ne bo vplivala na šolstvo


Ustavnemu sodišču pri tem pritrjuje tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je že večkrat (nazadnje letos) razglasilo, da zakonska zveza ni človekova pravica.

15. člen ZZZDR jasno pravi: Država s sistemom vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva omogoča ljudem, da se vsestransko pripravijo na skladno družinsko življenje ter jim pomaga v njihovih medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju roditeljske pravice.

Ta člen državi nalaga dolžnost, da glede na zakonsko definicijo družine prilagaja tudi šolske programe. V kolikor zagovorniki ne bi želeli vpliva spremenjene zakonodaje na šolstvo, bi člen spremenili ali pa vsaj omogočili staršem ter učiteljem ugovor vesti.

Izkušnje iz ZDA, Švedske ter ostalih držav, ki so podobno zakonodajo sprejele že pred leti, jasno kažejo, da se s spremenjeno definicijo zakonske zveze v šole začnejo uvajati obvezna izobraževanja o t.i. teoriji spola, kjer učence pri pouku vzpodbujajo, da se preoblačijo  v oblačila nasprotnega spola ter eksperimentirajo s svojo spolno usmerjenostjo.

Tretja laž: Trgovine z materinstvom za homoseksualce ter umetnih oploditev za lezbijke v Sloveniji ne bo  1. odstavek 3. člena ZZZDR določa, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine.


Dve osebi moškega spola lahko družino zasnujeta le tako, da otroka bodisi posvojita bodisi plačata ženski doma ali v tujini, da za njiju otroka donosi in jima ga nato takoj po rojstvu izroči.

Dve osebi ženskega spola lahko družino zasnujeta tako, da otroka ali posvojita ali pa zdravstveno osebje eno od njiju umetno oplodi s semenom darovalca.

Kljub temu, da trenutno takšne prakse v Sloveniji niso dovoljene, bo sprememba zakona državi naložila novo dolžnost, ki je brez spremembe druge zakonodaje ne more zagotoviti. Glede na to, da država s tem prevzema nove obveznosti, je pričakovati tudi, da jih bomo iz državne blagajne plačevali vsi državljani.

Tudi tukaj ni odveč dodati, da bi zagovorniki, v kolikor v resnici ne bi imeli takih namenov, lahko 2. odstavek 3. člena enostavno odstranili. Pa ga niso. Namenoma?

Za razliko od "naprednejših" držav, ki so podobno zakonodajo že sprejele, imamo državljani Slovenije možnost, da na njihovih primerih vidimo, kam nas bodo takšne spremembe pripeljale.

Lahko seveda lažemo sami sebi in verjamemo, da bo pri nas drugače. Tako npr., kot smo leta 2008 verjeli, da svetovna gospodarska kriza na nas ne bo vplivala. Lahko pa pomolimo glavo iz peska ter namesto obljubam zagovornikov raje verjamemo dejstvom.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike