Tonin zavrača pisanje ruskega časopisa: Ne Slovenija in države JV Evrope, nevarnost za evropski mir so agresivna dejanja Rusije

Foto: Twitter Mateja Tonina

Napeti odnosi med Rusijo in Zahodom, stopnjevanje konfliktov na Balkanu, krepitev zveze NATO v Evropi in napovedano povezovanje držav EU v enotnejši geopolitični kompleks so dejavniki, ki oblikujejo varnostno sliko na stari celini.

Kakšna prihodnost nas čaka? Kam se bosta usmerila NATO in EU ter kaj se lahko zgodi s Slovenijo?

Ob neformalnem srečanju obrambnih ministrov držav članic EU v francoskem Brestu minuli teden smo se o vse bolj perečih temah pogovarjali z obrambnim ministrom, mag. Matejem Toninom. Povprašali smo ga tudi, kako komentira pisanje ruske Pravde, ki Slovenijo navaja med državami, preko katerih bi lahko prišlo do sprožitve konflikta med ZDA in Rusijo.

“Trenutno živimo v razmerah strateškega tekmovanja med veliki geopolitičnimi silami, kompleksnih varnostnih groženj ter erozije načel multilateralizma. Varnostne razmere v naši neposredni soseščini in na geografskih območjih, ki so v strateškem interesu EU in NATO, se izrazito poslabšujejo,” trenutno varnostno sliko opiše minister in izpostavi nedavne konflikte med Ukrajino in Rusijo na vzhodni meji, dogodke v širši regiji Sahela, razmere na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu.

A sodobne grožnje varnosti je potrebno razumeti tudi izven konvencionalnih okvirjev. Oziroma kot pojasnjuje minister Tonin: “Dodatno negotovost povzročajo nekonvencionalne grožnje, kot so hibridni in kibernetski napadi, nenazadnje tudi klimatske spremembe, ki terjajo celovit pristop k varnosti z vključevanjem različnih akterjev na nacionalni ravni za povečanje odpornosti in odzivnosti.”

Strateški kompas krepi vlogo EU v svetu

Ob začetku francoskega predsedovanja se veliko govori o strateškem kompasu. Ta bo, tako Tonin, predstavljal enega izmed glavnih motorjev krepitve strateške avtonomije na področju obrambe in varnosti, kar je tudi ena izmed osrednjih prioritet francoskega predsedovanja Svetu EU.

Pri tem poudarja, da se je proces pričel že v času nemškega predsedovanja, ko je bila pripravljena skupna analiza groženj in tveganj, ki je poenotila poglede na globalno varnostno okolje med državami članicami. Slednje je predstavljalo podlago za pripravo smernic in priporočil za nadgraditev posameznih orodij in mehanizmov evropske obrambe in varnosti na področjih kriznega upravljanja, razvoja zmogljivosti, odpornosti in partnerstev, razkrije.

Hkrati minister ne pozablja na doprinos slovenskega predsedstva Sveta EU: “Veseli me dejstvo, da je slovensko predsedovanje s svojo proaktivnostjo prispevalo h konkretnim rezultatom, saj je bil v času predsedovanja objavljen prvi osnutek dokumenta, o katerem smo razpravljali obrambni in zunanji ministri EU na zasedanju v novembru.” Kot enega izmed konkretnih rezultatov kompasa navede nadgraditev hitrih odzivnih sil EU in celovitega nabora orodij za zoperstavljanje hibridnim grožnjam, kar bo zagotovo okrepilo vlogo EU kot varnostnega akterja v globalnem pomenu.

“Moje osebno mnenje je, da bi s Strateškim kompasom morali okrepiti vlogo EU kot varnostnega akterja v svetu. Vsekakor pa to ne sme pomeniti spodkopavanja vloge zveze NATO, ki ostaja steber kolektivne obrambe v Evropi, temveč dopolnjevanje in iskanje skupnih sinergij na področjih skupnega interesa. Obrambno močnejša EU pomeni tudi močnejši NATO. Strateški kompas naj bi bil sprejet marca letos, po tem pa bo ključna njegova implementacija, pri čemer bo bistveno zagotoviti politično voljo držav članic,” pove in izpostavi pomen preteklih izkušenj s kriznim upravljanjem:

“Mnoge krizne razmere v zadnjih letih, ki so imele neposreden vpliv na Evropo, so pokazale, da EU potrebuje kredibilne mehanizme in orodja za hitro odzivanje. V okviru strateškega kompasa je zato na veljavi pridobila ideja o oblikovanju zmogljivosti EU za hitro napotitev, ki bi temeljila na prenovi koncepta bojnih skupin EU in razvoju potrebnih operativnih scenarijev.

Pomemben del prenove tega koncepta bi predstavljale tudi skupne vaje oboroženih sil držav članic, kar bi prispevalo k večji standardizaciji in interoperabilnosti sil ter razvoj potrebnih strateških zmogljivosti, kot je strateški transport, amfibijske in medicinske zmogljivosti, zmogljivosti kibernetske obrambe, obveščevalne, nadzorne in izvidniške zmogljivosti.”

Sodelovanje med EU in Natom ni izbira, temveč nuja

V prihodnosti torej obstaja možnost formiranja evropskih bojnih zmogljivosti, ki pa ne bodo konkurenca severnoatlantskemu zavezništvu, pač pa ga bodo okrepile. V zvezi obrambnimi zavezništvi Tonin jasno pove, da EU s trenutnimi obrambnimi zmogljivostmi ne zmore zagotavljati celovite varnosti v Evropi, zato bo NATO še naprej ostajal steber kolektivne obrambe v tem delu sveta.

“Nadgraditev in optimizacija evropske obrambe in varnosti preko strateškega kompasa pa bi na drugi strani lahko prispevala k prevzemanju večjih bremen na področju varnosti na dolgi rok, kjer obstaja dobra priložnost za nadgraditev sodelovanja med obema organizacijama na podlagi podpisa tretje skupne izjave, ki bi morala biti podpisana v najkrajšem možnem času,” pojasni.

Evropska unija mora po Toninovih besedah postati večji globalni igralec na področju varnosti in obrambe, saj bo slednje okrepilo tudi transatlantsko zavezništvo in NATO.

“Odnose med EU in Natom lahko opredelim kot strateško partnerstvo, kjer pa še vedno obstaja veliko možnosti za izboljšanje sodelovanja. Kompleksni varnostni izzivi, vedno širši spekter varnostnih ogrožanj pod kriteriji odprtega konflikta, ter vračanje t.i. strateškega tekmovanja med velikimi silami pomenijo, da tesnejše sodelovanje med ključnima varnostno-gospodarskima stebroma transatlantskega prostora ni več izbira, temveč nuja za ohranitev na pravu temelječega mednarodnega reda,” svoje videnje predstavi minister in kot posebno pomembno izpostavlja sodelovanje na področju krepitve odpornosti in zoperstavljanja hibridnim grožnjam. “Tesnejše sodelovanje Nata in EU je bila tudi ena izmed prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU na obrambnem področju,” sklene.

Zahod enoten v stališčih do Rusije

Trenutno najbolj vroča tema s področja obrambne in varnostne politike so vsekakor odnosi med Zahodom in Rusijo, in večkrat je slišati, da se pogledi držav članic EU močno razlikujejo. A minister Tonin takšne govorice zavrača: “Stališča držav članic EU v odnosu do ruskega kopičenja vojaških sil na meji z Ukrajino so povsem enotna, kar je pokazala tudi nedavna razprava obrambnih ministrov EU v Brestu.”

Mednarodni mediji so pogosto izpostavljali izločenost EU iz pogovorov z Rusijo. Minister zagovarja prisotnost Unije na pogajanjih, in sicer z enotnim pristopom: “Evropska unija mora biti prisotna v pogovorih o evropski varnosti, zato je potrebno skupni EU pristop krepiti ter nadaljevati usklajene pogovore v drugih mednarodnih formatih z NATO, OZN in OVSE. Enotna so tudi stališča držav članic Nata, s čimer se je Rusija neposredno seznanila na nedavnem zasedanju Sveta NATO – Rusija.”

Slovenija za diplomacijo in trajen dialog z Rusi

Kako pa rešiti trenutni konflikt? Tonin se zavzema za diplomatsko rešitev in vzdrževanje dialoga: “Potrebno je zagotoviti, da z Rusijo ostajamo v trajnem dialogu z namenom, da poiščemo trajno diplomatsko rešitev in prispevamo k de-eskalaciji razmer. V primeru nadaljnjega zaostrovanja pa smo pripravljeni zagotoviti odločen in enoten odziv v tesni koordinaciji z mednarodnimi partnerji.”

Slovenija po Toninovih besedah podpira ohranitev institucionalnih forumov komuniciranja z Rusijo, predvsem preko Sveta NATO-Rusija (NRC), saj v času zaostrenih odnosov in morebitne prihodnje krize potrebujemo več in ne manj stikov. Prav tako podpiramo pogovore v okviru OVSE. “Ob tem pa moramo biti seveda pripravljeni na morebiten negativen scenarij razvoja dogodkov in ustrezno krepiti našo odvračalno in obrambno držo. Zaveznice to zadnja leta, odkar je Rusija okupirala dele gruzijskega ozemlja in ukrajinski Krim, redno počnemo glede na razvoj varnostnih razmer na vzhodu, v zadnjem obdobju še nekoliko bolj intenzivno, pri tem pa s svojimi zmogljivostmi in pripravljenostjo sil seveda prispeva tudi Slovenija,” je povedal in spomnil, da je bila Slovenija med prvimi državami, ki je prispevala v okrepljeno prednjo prisotnost, kjer v Latviji že od julija 2017 sodelujemo v bataljonski bojni skupini pod kanadskim vodstvom z okoli 50 pripadniki. Kot razkriva minister, se Slovenija dogovarja z zavezniki, da svojo prisotnost v Baltskih državah še poveča.

Kljub pisanju Pravde Slovenija ne bo sprožilec konflikta

Ruski časopis Pravda o Sloveniji

V kontekstu razvijajočega se konflikta se je tako rekoč nemogoče izogniti pisanju ruskega časopisa Pravda, ki je minuli teden objavil prispevek, v katerem je izpostavljena teorija, da je bil prvi korak do konflikta že storjen, k začetku le-tega pa bi lahko pripomogle Severna Makedonija, Črna gora, Albanija in Slovenija kot Američanom nepomembne članice zavezništva.

Minister navedbe odločno zavrača, tovrstno pisanje pa vidi kot ruski poskus destabilizacije nasprotne strani: “Niti Slovenija niti ostale države JV Evrope v zadnjem času niso z nobeno odločitvijo prispevale k nadaljnjem zaostrovanju razmer med Natom in Rusijo. Ruska agresivna dejanja so tista, ki predstavljajo največjo nevarnost za evropski mir in prosperiteto. Navedbe Pravde so zato še toliko bolj nerazumljive in jih lahko tolmačim izključno v kontekstu ruskega hibridnega delovanja, katerega namen je vnesti razdor med članice Nata.”

Omenimo, da več zahodnih medijev povzema vire iz ameriških obveščevalnih služb, po katerih naj bi Rusi načrtovali t.i. “false flag operation”, kar pomeni, da bi pod pretvezo Ukrajinskih oboroženih sil napadli sami sebe ter tako dobili povod za začetek spopadov.

 

22 komentarjev

 1. Tonin je še en evropski aparatčik, ki ne zna več misliti s svojo glavo. Naj si malce pogleda zgodovino nasprotij med Zahodom in Rusijo. Nemci so skovali izraz za stalno željo prodirati na Vzhod, to je v Rusijo: Drang nach Osten.

  Rusijo je napadel Napoleon. S strani Zahoda je bila napadena v prvi in drugi svetovni vojni. Med hladno vojno sta bila Zahod in Sovjetska zveza v stalni medsebojni vojaški grožnji, ki je bila, resnici na ljubo, tedaj krivda obeh blokov.

  Po razpadu SZ je razpadel tudi Varšavski pakt. Nato pakt, ki je nastal kot odgovor na Varšavski pakt pa se ni razpustil. Zahod se je očitno začel obnašati ne kot zmagovalec v hladni vojni nad SZ, temveč tudi kot zmagovalec nad Rusijo, ki opustila komunizem in se umaknila v svoje meje.

  Danes je dokumentirano dejstvo, da je Zahod izigral Rusijo, ker ni upošteval danih obljub, da se Nato pakt ne bo širil na meje Rusije.

  Zastavlja se vprašanje, zakaj je sploh potrebno obkoljevnaje Rusije z Nato državami. Odgovor, da zato, ker to želijo same države pristopnice, ni prepričljiv, ker kandidatke ne odločajo o svoji vključitvi v Nato. Odloča predvsem Washington. Pravo vprašanje je, zakaj jih Washington sprejema.

  Povsem razumljivo je, da se v danem položaju Rusija počuti ogrožena. Tudi Ukrajino je zakuril Obama prek insceniranega upora ljudstva zoper legalno izvoljenega predsednika Janukoviča, čemur je sledil upor Rusov na vzhodu Ukrajine, kjer so prevladujoča etnija.

  Čas bi bil, da Evropa spozna, da si s slepim sledenjem Washingtonu dela medvedjo uslugo. Če bo izbruhnila vojna, bo v Evropi, ne v Ameriki. Evropa ima že zdaj ogromno škode zaradi nepotrebnega konflikta z Rusijo, saj bi bilo veliko bolje, če bi z Rusijo trgovala, kot kopičila vojaštvo in orožje na mejah Rusije.

  • Očitno se Zahod, Amerika, EU in Nato ,ne učijo iz svojih napak. Če se omejim le na novejši čas: Velikanska napaka je bil napad na Irak in Afganistan in kasneje na Libijo in Sirijo. Noben od domnevnih ciljev napada na Bližnji vzhod in Afganistan ni bil dosežen. Terorizem se je celo povečal, namesto demokracije pa je zavladala anarhija, prejšnje sekularne režime pa so nadomestili verski režimi, Zahod pa se je bil prisiljen od povsod umakniti.

   Zdaj se Zahod gre igre z Rusijo. Obtožuje jo, da hoče napasti Zahod, kar je popolna bedarija. Rusija ima ca 140 mio ljudi, Zahod pa ca milijardo, to je 7x več, BDP ima Zahod še neprimerno večji kot Rusija. Dejansko gre za rivalstvo med Davidom in Golijatom, pri čemer je Rusija David, Zahod pa Golijat. Edina stvar, kjer Rusija parira Zahodu, so jedrske rakete. Kaj se bo zgodilo, če bodo te uporabljene, pa vsi vemo.

   Ustavimo konje, dokler ješe čas!

   • Na mestu je vaš poziv: “Ustavimo konje”.

    To da je ruska “Pravda” okarala Slovenijo, ni krivda te vlade, ampak SLOVENSKE-Levice, ki odhaja v Rusijo (Kučan, Jankovič, člani SD, Tožilci in sodniki iz vrst – komunistov), da tam naši Levičarji napadajo naše ministre in jih obmetavajo z lažmi.
    Za tako početje, uporabljajo evropski “Politico”, kot rusko “Pravdo”.

    Minister Tonin, ni nikoli napadal Rusije, ampak zagovarja obrambo Evrope.
    Če je varna Evropa, bo tudi Rusija!

   • Leta 1939 je tudi Nemčija napadla Poljsko in še marsikdo je napadel marsikoga. Povojni evropski mir temelji na mednacionalni evropski spravi. Toda Rusija je iz tega, kot kaže izvzeta.
    Če začnejo evropske države poravnavat stare račune, je konec Evrope – fizičen konec – blizu.

   • Lahko bi si prebral kakšno zgodovinsko knjigo, recimo Hitler born at Versailles. Poljska je imela namen napasti Nemčijo. Na zborovanjih so vpili, da bodo v nekaj tednih v Berlinu, pa so bili Francozi proti.

 2. Vsi ste,politiki in mediji pozabili na afero NON PAPER s katero so vrgli klaftro v kolo predsedovanja EU in Janši.
  Na način kako je bilo Pahor-Kučanovo delo vrženo v eter kot, da je Janševo je,fascinantno boljševiško udbaško menedžiranje zadeve v ozadju je spet veliki lomilec Janeza Janše – Drago kos-kot je bilo večkrat zapisano…
  Zadeve so super nevarne.
  Putin Balkana to je Srbije, ne bo dal iz rok saj Srbija nori za tem, da uveljavi to kar je izgubila,
  Rep.Srbsko in Kosovo nazaj v svoje meje za vsako ceno. Izza Putina ali ob njem je Kitajska, z obema pa mešetari Erdoganova Turčija – to bo kolosalno sranje – SPLOH PA, KER V DŽERMENI VLADAJO KOMUNISTI – kar po domače pomeni, da je to podobno, kot če bi bili nacisti – razlike so minimalno minimalne.
  V EVROPI JE VELIKANSKO SRANJE. Za našo mejo, v GRAZU VLADAJO KOMUNISTI.
  V VATIKANU PA SOCIALISTI – SOROSOVCI , ki oboji naseljujejo EU z migranti muslimani
  pospešeno.
  Tonin, dobro se je pripraviti. Roženkranc ne bo dovolj.

 3. Rasputin, potrebno je upoštevati tudi drugo plat in ne samo vojaško. Države običajno z željo vstopanja v Nato kombinirajo tudi z uvajanjem demokracije in tržnega gospodarstva. Zakaj? Ker vidijo, da so te države, ki to prakticirajo, bistveno uspešnejše od recimo Rusije.
  Poleg tega imajo vzhodne države izrazito proti-Rusko razpoloženje zaradi okupacije po drugi svetovni vojni in vsiljevanja komunističnega sistema. Zahodni del Evrope ZDA niso okupirale s svojim sistemom. Imele so pod kontrolo Nemčijo, da se ne bi ponovil kakšen črn scenarij, drugače pa so se demokratično in ekonomsko te države razvijale svobodno.
  Sam razumem Rusko situacijo in njeno obnašanje vendar pa dolgo časa tako ne bodo mogli vztrajati. Ne moreš na silo vzdrževati neko stanje v sosdenjih državah, ki ga le te nočejo. Namreč ljudje običajno končajo v diktaturah in revščini. Tega pa nihče noče in to lahko vzdržuješ samo z vojsko.
  Rusija se zaveda, da je izrazito zaostala v gospodarskem in družbenem razvoju. Kitajska, Indija, … in še nekatere včeraj revnejše države jo prehitevajo po desni. Včasih je nekaj veljalo, če si bil vojaško močan, danes pa moraš biti najprej ekonomsko močan in si potem lahko privoščiš še vojaško moč. Da kaj veljaš.
  Glede navedbe v ruskem časopisu pa tega zapisal glede Slovenije ni za jemati resno. Potrebno se je zavedati, da so ruski mediji pod vplivom oblasti in da so to predvsem politična ali pa zamegljevalna sporočila, ki imajo svoj namen predvsem zakriti bistvo svojih problemov.
  Je pa še ena stvar, ki Rusijo postavlja v izrazito slabo pozicijo v prihodnosti. Nafta in plin bosta v EU in tudi drugje v razvitih državah kmalu ukinjena kot viro goriva zaradi CO2 agende. Rusija bo ostala brez bistvenega dela prihodnkov in to bo glede na njihovo stanje gospodarstva velik dodatni udarec tako z vidika blagostanja ljudi ter države kot tudi udarc na strateško moč države, ki trenutno lahko deloma izsiljuje svoje potrošnike (npr. Nemčijo).

  • Slovenec sm, Rusija je v slabem gospodarskem stanju tudi zato, ker jo Zahod skuša načrtno spraviti na kolena na podoben način kot je sesul Sovjetsko zvezo, to je prek oboroževalne tekme. Toda Rusija ni SZ. To ni več komunistična totalitarna država. Zaradi pritiska Zahoda na Rusijo je režim v Rusiji trši, kot bi sicer bil. V Rusiji ima splošna javnost, ne le Kremelj, prozahodne opozicijske voditelje zaradi protiruskega delovanja Zahoda za izdajalce.

   Rusija mora ogromno vlagati v obrambo, kar seveda vpliva na blagostanje ljudi. (Mimogrede: v ZDA so ruski migranti po uspešnosti nad ameriškim povprečjem.)

   Zahod oziroma njegova finančno-bančna globalistična elita si preprosto hoče podrediti Rusijo, tako kot si je podredila vse države EU in ZDA. Gre predvsem za finančno podrejanje. Vse zahodne države so dolžne enormne zneske bankam, javni in zasebni sektor. Dobički od teh poslov se stekajo v žepe najbogatejših bankirjev.

   Gobalistična elita hoče v Kremelj instalirati pokorno lutko, ki bo njenih vrvicah. Protiglobalistični in suverenistični Putin jim je seveda trn v peti.

   Zahodna demokracija je privid in ni veliko boljša od ruske. Tudi v EU in zlasti v Ameriki so disidenti, ki izginejo ali so umorjeni v čudnih okoliščinah. Glavni mediji so ravno tako dirigirani. Ravno tako obstaja vsestranska cenzura. Tudi internet je cenzuriran. Na youtubu sploh ne moreš objaviti ničesar, kar vsebuje določene besedne zveze, ker je že algoritem tako naravnan, da to v trenutku izbriše. Nekateri youtubarji si pomagajo tako, da določenih besed ne izgovarjajo in tako morda pridejo skozi cenzuro.

   Sicer pa ne vem, zakaj bi morala biti težnja po ekonomskem blagostanju povezana s pritiski na Rusijo.

   Kar zadeva tega, da bosta nafta in plin že kmalu ukinjena kot vir energije, mislim, da so to samo pobožne želje. Bolj realno je, da bo Evropa ostala brez energentov oziroma se bodo ti astronomsko podražili, kar se že dogaja. Najprej zaradi donkihotskega boja proti podnebnim spremembam, drugič pa zaradi nepotrebnega spora z Rusijo. Rusija bo svoje energente izvažala na Kitajsko, ki se skokovito razvija in ima več ljudi kot EU in ZDA skupaj in se prav nič ne meni za podnebne spremembe.

   Če bo Zahod nadaljeval s svojo politiko obkoljevanja Rusije z Nato državami in vojaškimi bazami, bo prej ali slej počilo. V čigavem interesu je to? Slovenije? Nemčije? EU? Ne verjamem. Tudi v interesu ZDA to ni. To je v interesu samo peščice superbogatih velebankirjev, ki vodijo igro iz ozadja. In ti bogataši niso tisti, ki se pojavljajo na Forbesovih lestvicah milijarderjev. Njihova imena se redko pojavljajo v javnosti…
   Resnica ni črno-bela. Vsebuje še vse vmesne odtenke. Razmišljati je treba izven okvirjev, ki nam jih vsiljuje politična in medijska propaganda, ki želi, da bi ljudje verjeli to, kar je nekogaršnji interes, ne pa dejansko stanje stvari.

 4. Po kratkem obdobju iluzij, da bo Rusija po koncu Sovjetske zveze opustila imperialne težnje in postala tvorni del Evrope, je že vsaj od Putinovega govora v Muenchenu 2007 jasno, kaj je njihov strateški cilj: ponovna osvojitev vplivnih območij v vzhodni Evropi, izgon NATO iz novih članic ter razpad zahodnih zavezništev (NATO in EU). Vse to že več kot desetletje spodbujajo s podporo tako levo-ekstremnim silam v EU (obiski Kučana, Jankoviča, Škete … v Moskvi) kot tudi neo-fašistom (LePen v Franciji itd). Dialog med Rusijo in ZDA se zato danes dogaja nad glavami EU, saj je ta postala popolnoma neresna glede lastne varnosti. Medtem ko se bruseljska birokracija izgublja v wokeness ideologiji, se le Baltske države in Poljska odzivajo na vse večje grožnje iz vzhoda. Po drugi strani pa Francija, predvsem pa Nemčija in Avstrija v svojem strahu za ruski biznis vse bolj spominjajo na Chamberlaina 2.0 in je pravzaprav vprašanje, koliko Zahod v sporu z Putinom nanje sploh lahko računa. Odkar je Tonin obrambni minister je Slovenija vsaj verbalno malo odločnejša, daleč pa zaostajamo zapotrebami po deležu obrambnih izdatkov. Ni čudno, da se nam ruski agitprop posmehuje.

  • Rusija ima ca 140 mio prebivalcev, Zahod ca milijardo.
   BDP Zahoda pa je kakih 30x večji od ruskega.
   Kdo je tu David in kdo Golijat? Kdo koga ogroža?
   Zakaj je Obamova administracija zrežirala puč zoper legalno izvoljenega predsednika Janukovači v Ukrajini?

   Se hočeš ti boriti proti Rusiji in umreti v kakšnem strelskem jarku ali pa od ruske bombe, ki ti bo padla na glavo kar na domačem kavču? Potem podpiraj vojne hujskače, ki jim je eno figo mar zate.

   • “Se hočeš ti boriti proti Rusiji in umreti v kakšnem strelskem jarku ali pa od ruske bombe, ki ti bo padla na glavo kar na domačem kavču?”

    Napoveduješ ruski obisk?

 5. Oktobrsko revolucijo je financiral poleg Nemcev Wall Street, ki je tja poslal Trockega z milijon zelencev in delegacijo Rdečega križa s pretežno vojaki v sestavi, podrobnosti v knjigi Anthony C. Sutton “Wall Street and the Boljshevik Revolution”. Če bi angloamericani podprli nasprotnike boljševikov in če ameriški predsednik FDR ne bi podpiral Stalina, ne bi bilo širjenje komunizma. Priporočam Sean McKeenin “Stalin’s War”.

  Verjetno pa vam je znano, na katerem kontinentu je bilo v obeh vojnah največ žrtev med vojaki in civilisti, največ uničenja in posledično bankrot držav.

  Trenutno ZDA nameščajo najnovejšo verzijo atomske bombe po članicah Nata. Kam bodo usmerjene ruske rakete? Le Norveška pravi, da ne rabijo enot Nata na svojem ozemlju.

  So pa pa za nacionalne politične elite dobro plačane sluzbe v Bruslju..Kdo ima koristi oz. sledi denarju!

Komentiraj