Tihotapci ljudi polnijo slovenske zapore. Župan Rojc: “Odstranitev ograje ni strokovna, temveč politična odločitev”

vir: Pixabay

V nedeljo, 25. septembra, so policisti v popoldanskih urah pri Uncu na primorski avtocesti zasačili Italijana, ki je v kombiju prevažal 23 Irancev. Proti njim je bil sprožen postopek zaradi nezakonitega prehajanja slovenske meje.  

Dopoldne istega dne so pri počivališču Lukovica našli 33 domnevno ilegalnih migrantov iz Indije, Pakistana in Afganistana, ki naj bi se pripeljali s kombijem romunske registracije.  

Tihotapci predstavljajo 22 % zapornikov in so eden od razlogov za to, da se slovenski zapori uvrščajo med najbolj natrpane v Evropi. Za razbremenitev potekata dva projekta, gradnja ženskega zapora na Igu ter moškega v Dobrunjah.

Zapori in zaporniki v statistiki

Po podatkih Sveta Evrope je Slovenija (–22,1%) tretja na lestvici držav po padcu zaporniške populacije v 2021 napram 2020, predvidoma zaradi pandemije. Slovenija sodi med države s tradicionalno majhno zaporniško populacijo, kar pripisujejo naši velikosti in kulturni homogenosti. 

Kljub temu so slovenski zapori (pre)zasedeni. Od vseh 14 jih je kar polovica prezasedenih, štirje pa se gibajo med 90 in 100-% zasedenostjo kapacitet.  

vir: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

Med obsojenci so po podatkih SURS-a leta 2020 prevladovali moški s srednješolsko izobrazbo.  

Sekundarno izobraženi so bili v 2020 najpogosteje obsojeni zaradi tatvine (14,5 %), nasilja v družini (9,4 %), goljufije (7,3 %), ponarejanja listin (6 %), velikih tatvin (5,6 %) in preprodaje prepovedanih drog (4,9 %).

Strukturne razlike najdemo pri skupini terciarno izobraženih obsojencev, sicer najredkeje obsojenih (8,6 %), ki so v 2020 najpogosteje ponarejali listine, nezakonito prehajali ozemeljske meje, zlorabljali položaj in pravice ter izvajali goljufije; ter spolne razlike v dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino, in otroka, kjer je 99,5 % moških obsojencev izvajalo nasilje v družini, 100 % žensk pa nezakonito odvzelo mladoletno osebo.

vir: Statistični urad RS

Leta 2021 je bilo prav tako največ obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje, pri čemer so bile najbolj zastopane tatvine (40 %) in goljufije (20 %). Ostale številke so precej podobne predlanskim, podvojilo pa se je ponarejanje listin, ki je lansko leto predstavljalo kar 90 % obsodb za kazniva dejanja zoper pravni promet. 

Slovenija je po številu ropov na dnu Evrope. Evropska slika v 2020 nakazuje izboljšanje z 19-% padcem ropov, najnižjo frekvenco (velikih) tatvin od 2010 in zmanjšanjem preprodaje drog ter umorov. 

V Sloveniji imamo sicer največ sodnikov v Evropi – več kot dvakratnik evropskega povprečja – obenem pa podpovprečno število zapornikov na 100.000 prebivalcev; statistiko za leti 2019 in 2020 si lahko ogledate na spletni strani Eurostata.

Delež tujih zapornikov v Sloveniji od 2012 relativno narašča. Trenutno jih je nekaj pod 30 %. Od 2019 do 2021 je narasel s 13,5 % na 19,8 % in lansko leto na dobrih 30 %. 

To pomeni, da je bila Slovenija še nedavno pod evropskim povprečjem – približno četrtina zapornikov je tujcev – danes pa je nekoliko nad njim. 

Tihotapstvo ljudi v Evropi in v Sloveniji

Za kazniva dejanja zoper javni red in mir so bili storilci tudi letos najpogosteje (48 %) obsojeni zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

V Evropo vodijo tri glavne tihotapske poti. Centralna mediteranska teče od Severne Afrike (Libija) do Italije (Sicilija), Vzhodna mediteranska povezuje turško obalo z grškimi otoki in se nadaljuje v Balkansko pot, ki vodi čez Slovenijo, Zahodna pa vodi iz Maroka v Španijo.  

Tihotapci so pogosto istega državljanstva kot ljudje, ki jih tihotapijo; nekateri, na višje organizirani ravni, pa so iz držav, v katere tihotapijo migrante.

Slednje velja za donosen posel, kar se je izkazalo tudi v Sloveniji. Lanskega avgusta so koprski kriminalisti končali preiskavo organiziranega tihotapljenja migrantov iz Afganistana, Bangladeša, Iraka in Irana, namenjenih iz BiH v Italijo. Pot je stala približno 4500 evrov na osebo, “strank” pa naj bi bilo 17.  

Od leta 2014 se je število migrantov povečevalo. Europol je poročal, da več kot 90 % tovrstnih migrantov na svoji poti uporablja tihotapske storitve.

Zaradi protipandemičnih ukrepov je evropska mejna agencija Frontex leta 2020 poročala o najnižjem številu ilegalnih migracij v EU od leta 2013. V lanskem letu je številka narasla za 60 %, vendar ostaja, glede na predpandemično obdobje, relativno nizka. 

Podatki SURS-a potrjujejo poskok v prepovedanih prehodih meje po 308. členu Kazenskega zakonika. V letu 2015 je bilo desetkrat manj takšnih polnoletnih obsojencev kot v 2019. Lani je bila številka nekoliko manjša, a vseeno devetkratnik podatkov iz 2015. Letos se letu 2021 približujemo s številko 253.

Kakšne rešitve išče slovenska vlada

Trenutno sta v načrtu dve novi gradnji s ciljem razbremenitve kapacitet – ženski zapor na Igu, ki je sicer drugi najmanj zaseden v Sloveniji, ter moški zapor v Dobrunjah.

Za slednjega so se pripravljalna dela že začela. Avgusta letos je ministrica za pravosodje  Dominika Švarc Pipan sklenila posel za gradnjo kapacitet v višini okoli 73 milijonov evrov s podjetji CGP, Kolektor in Pomgrad. 

Prejšnja vlada je zaradi previsokih stroškov zavrnila prav ponudbo Kolektorja in CGP. Aktualna vlada naj bi kmalu objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del, projekt ižanskega zapora pa naj bi bil končan okoli leta 2025.

Glede ženskega zapora so se pojavljali očitki o luksuznosti, na primer s strani poslanke SDS Alenke Jeraj, ki je na zaslišanju pravosodne ministrice povedala, da imamo v Sloveniji trikratnik britanskega standarda prostora na enega obsojenca in da sta oba zapora predraga. Takratni načrt za ižanski zapor je predvideval kar 392.000 evrov na zapornico, s petimi ambulantami za 140 zapornic: Glejte, za tak denar mi ne gradimo ne domov za starejše ne česarkoli drugega in se mi zdi to res tak nadstandard, da bi se morali zelo dobro vprašati, ali to na tak način potrebujemo.”  

Poleg infrastrukturnih investicij zaradi pomanjkanja prostora ostaja še problem pomanjkanja kadra, nenazadnje pa je tu še dejavnik varovanja meje. Kljub temu, da je 89 % obsojenih ali priprtih zaradi suma na oziroma storitve nezakonitega prehoda meje, se je vlada odločila za odstranjevanje ograje na meji.

Odločitev je komentiral Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice, ki je na problem nezakonitih prehodov meje in njihovih posledic že opozarjal in bil zaradi tega “izgnan” iz stranke SD. Na letošnjih lokalnih volitvah bo kandidiral pod lastno listo.

Rojc meni, da je odločitev za odstranitev ograje protislovna in ni strokovna, temveč politična:  “V obdobju postavljanja ograje za zaščito državne meje je policija utemeljila svoje početje z dejstvom, da za varovanje državne meje nimajo na razpolago dovolj policistov, zato je ograja nujen ukrep. Danes, ko se ograja odstranjuje, ni policistov nič več. Osebno vidim v trditvah izpred nekaj let, da je ograja potrebna, in trditvah istih predstavnikov policije danes, da ni potrebna, protislovje. Na srečanju med vodstvom policije, obrambno ministrico in župani nam je bilo zagotovljeno, da občani in njihovo imetje zaradi odstranjevanja ne bo ogroženo. Upam, da bo res tako.

V povezavi z oceno škode je razložil, da o zelo pogostih vlomih lansko leto ni podatkov in so objekti v normalni rabi: “Če lahko ugotovim, da so nezakoniti migranti na svoji poti spremenili svoj način obnašanja, pa žal to ne pomeni, da se je njihovo število zmanjšalo. Glede na količino pobranih odpadkov, ki jih puščajo po gozdovih, njihovo število kvečjemu narašča.”

Občinska komunala, ki skrbi za omenjene smeti, je lansko leto pobrala okoli 12.630 kg odpadkov. Stroške v višini okoli 29.033 evrov je Ilirski Bistrici pokrila država.

25 komentarjev

 1. Ta vlada bi delala najmanj škode, če ne bi delala nič in pustila, da bi vse teklo tako, kot je do njenega nastopa.

  Kajti vse kar je ta vlada naredila, se je s tem poslabšalo življenje ljudi in obremenilo državno blagajno. Torej Golobova vlada dejansko povzroča DRŽAVI samo ŠKODO.

  To je ugotovil tudi BISTRIŠKI župan Rojc, ki je jasno povedal, da je ODSTRANITEV OGRAJE škodljivo, ker se je zaradi tega število MIGRANTOV več kot podvojilo.

  Kaj pa če so Golobovi vladajoči, skupaj s svojimi “nevladniki”, dejansko del TIHOTAPLJENJA?

 2. Pri takem nadstandardu in navdušenju sedanje oblasti, da se potroši takšne zneske za zapore, človek pomisli marsikaj.
  1. Se morda sedanja oblast želi zasigurati, da ob vsej pravni in finančni kolobociji, ki jo izvaja, dobi ustrezno komoditeto. Seveda, če bodo sodišča opravila svojo dolžnost.
  2. Potrebujejo dovolj tujcev v luksuznih apartmajih s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki imajo ustrezna navodila in tudi volilno pravico?
  3. Poznajo znance, ki nimajo rešenega stanovanjskega problema in po vezah dobijo streho nad glavo?
  4.5.6…

 3. Prejšnja vlada je sporočila da stane en begunec, emigrant, prebežnik ali kakorkoli ga že imenujemo, 2.000 € na mesec.
  Sedanja vlada nas ne obvešča, koliko migrantov pride dnevno v Slovenijo in koliko jih v Sloveniji sploh je. Prav gotovo jih je mnogo in tudi stroški strmo naraščajo.Ve se , da te stroške pokrivamo vsi državljani s tem, da nam standard pada. Ali ima vlada dovoljenje da to počne?
  Če jo podpira koalicija naj pač koalicja plačuje ta znesek.Ob uvajanju novih davkov verjetno ni problem uvesti davek za migrante, ki ga morajo plačevati volivci sedanje koalicije. Takšen davek bi zanesljivo skrčil kolaicijske vrste. Še vlada bi odstopila, saj davek ne bi bil majhen.

   • Samček, ali ste sposobni zaznati bistvene in pomembne razlike med tistimi migranti, ki bežijo na tuje pred vojno v domovini in si na ta način rešujejo življenje (tem ljudem rečemo vojni begunci in so povečini ženske, otroci in ostareli ljudje) ter onimi migranti, ki potujejo po svetu, iščoč zase boljši življenjski standard, četudi v domovini niso življenjsko ogroženi (tem rečemo ekonomski migranti, povečini gre za vitalne moške, mlajših in srednjih let)?

    Drugo vprašanje se glasi: ali ste sposobni zaznati razliko med migranti, ki v tuje države pripotujejo po legalni poti, z ustreznimi osebnimi dokumenti in med onimi, ki meje prečkajo na nezakonit način, tako da se skrivaj vtihotapijo v tuje države, brez potrebnih dokumentov?

    Naslednje vprašanje bi se tikalo izobrazbe migrantov, a najprej morate biti sposobni zaznavati temeljne razlike med migranti, ki so izpostavljene v prvih dveh vprašanjih, da bi lahko prešli na naslednje vprašanje.

    Ko boste sposobni razlikovati temeljne značilnosti različnih vrst migrantov, šele nato se boste lahko resno lotili komentiranja o migrantih.

   • Samec, Ukrajinci so v tem trenutku begunci, večina ostalih so pa migrantje. Prvi bežijo zaradi vojnih razmer, drugi pa iščejo boljše ekonomske možnosti. Prvi imajo določene pravice, drugi pa drugačne. Vse to točno določa mednarodno pravo.
    Pri nas je problem, ker trenutna politična oblast pravi, da so migrantje vsi in želi vsem dati enake pravice. Kršenje zakonodaje že takoj na začetku. Drugi problem pa je, ker ne kontrolira prihod/odhod migrantov. Na ta način država sporoča, da ni sposobna kontrolirati lastnega ozemlja in vse to je jasno sporočilo vsem tihotapskim in kriminalnim organizacijam, da je to idealno okolje za njihovo delovanje. Enako velja za ekonomske migrante.

 4. Ljudje zamislite se. Leva politična opcija več denarja nameni za bivanje zapornikov in njihovo udobje (oni pravijo pravice) kot pa za starejše Slovence v domovih. Samo to dejstvo je dovolj, da veš, koga NE VOLIŠ na volitvah. Ker vsi bomo enkrat starejši, če že nismo.

   • Samec, pa saj to vendar veste, da se v DSO-je v zadnjih 10 letih ni vlagalo nič. Posledica je tudi slaba oskrba, delovni pogoji, stavbe, … In vi si upate potem obtožiti tistega, ki je moral v kritičnih razmerah delati s tako zapuščino?
    Morate biti res ali hud hinavec ali pa komentirate nekaj, kar ne poznate.
    Drugače pa da vas spomnim. SD je v 8 leth, kolikor je vodila to področje, zapravila cca. 65 MIO EUR za razna svetovanja. Niso pa obnovili ali investirali nič niti v en sam DSO.
    In da vas spomnim, kaj trenutno počne g. Mesec, odgovorni ministre tudi za DSO. Pravi, da bo trenutni zakon, ki ga je pripravila prejšnja vlada, ukinjen. Ta zakon je namreč na novo urejal financiranje DSO-jev in določal kvaliteto oskrbe. Mesec je za razloge navedel, da zakon ni popolnoma dorečen in da ni dovolj denarja. No, včeraj so brez problema potrdili preko 600 MIO EUR za dvig plač v JS.
    Zdaj pa se zamislite, ko poznate vsaj nekaj dejstev.

    Še enkrat povem vsakemu starejšemu in ostalim. Država, ki ne poskrbi za svoje starejše, ni vredna imenovati se država. In zato NE VOLIMO politikov, ki ne skrbi za starejše ljudi.

 5. Odnos političnih strank do invazivnih tujcev in vsakršnih kriminalcev razumnemu človeku pove dovolj. Seveda, če ne naseda prevladujočim medijem, ki ga sistematsko poneumljajo.
  Vsakdo, ki vdre v Slovenijo je za državo in s tem za vse njene prebivalce nedvomno materialno breme. Če pa ob tem še uničuje javno ali zasebno lastnino, je tak tujec kriminalec in bi moral v zapor in kasneje izgnan.
  Tisti naš ali tuj državljan, ki pri prehajanju meje usmerja, ali prevaža invazivne tujce povzroča materialno škodo naši državi. Absurdno je zgražanje medijev nad tem, da je bil npr avto preobremnjen, da je voznik vozil prehitro, da vsi potniki niso mogli sedeti in privezani z varnostnim pasom ipd. Dejansko je že samo pomoč pri prehajanju meje in prevoz kriminalno dejanje. Storilcem bi morali poleg zaporne kazni zapleniti vozilo in naložiti veliko denarno kazen oz zaplembo morebitnega premoženja za povrnitev škode povzročene državi, natančneje vsem njenim državljanom.
  Novi zapori ne smejo biti kot nekakšni hoteli. Norost je graditi zapore z nepotrebnim udobjem. Mediji so bili vzhičeni ob otvoritvi novega zapora v Kopru, ki je najbolj udoben menda kar v celi EU. Sedaj nam obetajo še bolj moderen -beri udoben zapor-hotel na robu lj. v Dobrunjah.
  Državljan Slovenije ne pozabi na volišču! Ne voli tistih strank in politikov ki podpirajo vdore invazivnih tujcev in nagrajevanje kriminacev z udobjem , ki ga veliko poštenih ljudi nima.

 6. Slovenc sm
  Glede DSOjev imate tudi vi prav, glede razslojevanja beguncev nimate prav. Namreč vsi ti ekonomski migranti prihajajo iz regije, kjer je vsaj enkrat ” gostovala ” Ameriška vojska in razrušila vse kar je stalo, ( poglejte si na Insajderju slike prej in potem, vseh teh mest v raznih državah) vse kar je delovalo, režim, vojsko, Policijo, zdravstvo, šole, vse. Ti ljudje imajo okoli sebe zgolj ruševine, na voljo pa imajo samo sodelovanje v terorističnih organizacijah, milicah, frakcijah, ali pa životarjenje, mučenje, šikaniranje in smrt. Zato gredo na pot. Žaljivo je, da se jih poskuša predstaviti kot neke zastonjkarje in turiste.

  Madison
  Ko boste sposobni zapisati ime brez ciničnih poniževanj, lahko debatirava. Aha, niste mislili debatirati? Čemu potem navedbe v smislu argumentov? Aha, niste podajali argumente, iskali ste način, kako bi me čim bolj diskreditirali? Razumem, to je pač pravilo desničarjev.

  • uros.samec, priznajte, da ste bili v mojih odgovorih najprej Uroš Samec, včasih tudi gospod Uroš Samec – dokler ste dovolj dostojno in kulturno diskutirali.
   Ko pa ste mi začeli neargumentirano podtikati, da sem strankarski plačanec (čeprav nisem član nobene stranke in me za komentiranje nihče ne plačuje, moji komentarji so zgolj moji avtorski) ter mi lažno podtikati celó nacizem in fašizem, ste zame v trenutku postali Samček in Urošek (kar je pravzaprav ljubkovalno), kajti na tak način kot vi, se – zaradi lastne nesposobnosti odgovarjanja z argumenti in zaradi lastnih občutkov nemoči! – obkladajo otroci v vrtcu.

  • V Postojni je nek sedemnajst letnik zaradi jeze nalomil dva migrantska postopača, ker mu starši, ki morajo preživljati migrantsko sodrgo, ne morejo kupiti zvezkov.

   Uroš.samec, si že kdaj slišal kakega migranta iz Afrike in z orienta, da je šel v svet za delom. Ne, vsi iščejo boljše življenje.

   In kaj je udobneje kot živeti na tujem strošku!

   Koliko prispevaš iz svojega žepa za te “siromake”?

   Tudi Slovenci so bili leta !991 ob napadu zmagovite in slavne JNA med begunci, vendar le imovitejši levičarji, ki so si lahko privošili drage hotele v Avstriji, Švici, Italiji in drugod.

   Ostani zdrav in se cepi!

  • Samec, glede definicije migrantov in beguncev sploh ne bova debatirala. Poglejte si listino združenih narodov, kjer so definicije in pravice jasno napisane. Potem si poglejte našo zakonodajo, ki jasno ločuje obe skupini ljudi in jim daje različne pravice. In ekonomski migrantje imajo v svojih domovinah pogoje, da lahko normalno živijo. Če je domovina trenutno porušena, jo bodo obnovili. A potem pomeni, da je to ok, da doma pustijo žene z otroki, oni pa gredo na zahod in tam običajno končajo v krimialu? Drugače pa v državah Maroko, Alžirija ipd. ni bilo nobene vojske, pa je teh migrantov vsaj 30%. Tako da vaši argumenti ne pijejo vode.
   Primer Afganistana je pa tako poseben. ZDA so ljudem tam postavili vse. Še vojsko in policijo. Pa so po njihovem odhodu oblast brez boja prepustili skrajnežem. Ne mi potem jokat, da so za vse krive ZDA. Vsak je svoje sreče kovač.

 7. Edini pravi begunec iz islamskega sveta je ljubljanski modni frizer Mahmud Shani (po spominu), ki mu je pred izgonom v državnem zboru zagotovil azil sedanji predsedniški kandidat Milan Brglez, in ki je pobegnil pred odgovornostjo za preživljanje žene in treh hčera.

  • Samo predstavljamo si lahko, kako bo Brgles, ki je v parlamentu skrival NELEGALNEGA migranta – “brivca”, deloval, če bi slučajno na volitvah zmagal?

   Predsednik republike je tudi poveljnik oboroženih sil – naše vojske, ki jo imamo za obrambo države.
   Dejanja Brglesa res niso zagotovilo varnosti za Slovenijo!

 8. Že samo zato, ker je pred leti preprečil zakoniti izgon invazivnega tujca bi moral biti Brglez sodno preganjan in kaznovan. Razumen državljan Slovenije ne sme voliti Brgleza, ki mu ni mar za domovino Slovenijo. Sicer pa Brglez sploh ne spada v stranko SD on je po preteklem ravnanju skrajni levičar oz anarholevičar in je enak Kordišu iz stranke Levica.

Komentiraj