Ta knjiga lahko resno škoduje zdravju

Processed with VSCOcam with hb2 preset

V prispevku Sobotne priloge je govora o knjigah, zlasti o tistih, katerih tematika se zdi ameriškim študentom sporna.

Na ameriških univerzah študentje od profesorjev zahtevajo, da naj na knjige dodajo opozorila, saj naj bi nekatere, ki jih pri predavanjih obravnavajo, vsebovale za ljudi neprijetne tematike, ki lahko sprožijo negativen odziv.

Na seznamu spornih so se znašle tako Ovidove Metamorfoze, Shakespearov Beneški trgovec in celo Veliki Gatsby.

Čeprav se stvar zdi precej nenavadna, zanjo obstaja celo ime: knjige so v tem primeru mikroagresorji: same po sebi ne želijo nikomur nič slabega, vendar ljudi še vedno lahko prizadenejo, če so občutljivi glede določene tematike.

Takšna družba je ‘politično korektnost’ razvila do svoje skrajnosti, ko le-ta ne pomaga več zapostavljenim priti na enakovreden položaj, pač pa zavira družbo kot celoto, da bi ta prebrodila to svojo preobčutljivost in da bi posamezniki začeli sami razmišljati, kaj jim dejansko škodi in kaj ne.

Celoten prispevek si lahko preberete na spletni strani Dela.

Komentiraj