Svet fluidnih identitet: ste prepričani, da veste, kdo ste?

Foto: depositphotos.com

Pretekli teden smo s profesorji Škofijske gimnazije Vipava razmišljali o vprašanju identitete v našem svetu, identitete katoliške šole in na njej zaposlenih vzgojnih delavcev. Morda bo predavanje na to temo, ki postaja posebej aktualna v času pred informativnimi dnevi in vpisom novih dijakov, zanimivo tudi za bralce Domovine.

Identiteta naše družbe

Identiteta je ena najbolj iskanih in pogrešanih lastnosti človeka v 21. stoletju in postaja na mnogih življenjskih področjih ena od najpomembnejših tem sodobnega človeka, čeprav na prvi pogled to ni vedno očitno.

Če se omejimo na Slovence, lahko denimo takoj opazimo, da se je v preteklih desetletjih povsem raztopila verska identiteta našega naroda, kar se seveda večjemu delu naše družbe ne zdi nobena težava.

Je pa treba priznati, da se je začela v zadnjih treh desetletjih, posebej med mladimi, resno topiti tudi narodnostna identiteta. Slovenci, čeprav se morda tega še ne zavedamo, zelo trpimo zaradi tega in zaenkrat ne kaže, da bo kmalu bolje.

Zaradi takih in podobnih raztapljanj temeljev naše družbe pa trpijo predvsem mladi ljudje našega sveta. To je navsezadnje očitno vsakomur: koliko je denimo »klicanja na pomoč« in iskanja lastne identitete, vidnega pri izboru načina oblačenja in obnašanja …

In to je običajen pojav že nekaj desetletij, za katera je značilna vedno bolj »fluidna«, tekoča družbena identiteta, ki se stalno spreminja in sredi katere se mladi nimajo kam obrniti, zato pa se neredko obrnejo k prvemu, ki jim ponudi alternativo. Običajno je to takšen ali drugačen influenser, ali, slabše, družbeni ekstremist.

Taka je postala naša družba: v času fluidne identitete ni nič več stalno, nič »zabetonirano«. V etiki pravimo, da ni več »moralnih absolutov«, torej prepovedi in zapovedi v družbi, ki bi veljale vedno in povsod. Vse je lahko predmet spraševanja, debate in lastnih interpretacij.

Družba fluidne identitete je naporna tudi za mlade ljudi, saj sami ne vedo, kam bi se obrnili. Nič ni več stalno, nič sveto: ne družina, ne družbene skupine, ne prepričanja; v času mešanja narodov se zabriše tudi narodna identiteta, o verski sploh ni več sledu.

To je seveda všečno sodobnemu človeku, je pa tudi skrajno naporno za mlade ljudi, saj sami ne vedo, kam bi se obrnili. Nič ni več stalno, nič sveto: ne družina, ne družbene skupine, ne prepričanja; v času mešanja narodov se zabriše tudi narodna identiteta, o verski sploh ni več sledu. In vsakomur je verjetno jasno, da se takšno raztapljanje identitete logično nadaljuje in doseže svoj skrajni cilj v raztapljanju celo bioloških danosti, ki kar naenkrat nekaterim tudi ne predstavljajo več nikakršnega identitetnega oprijemališča. Po moji oceni takšna družba na dolgi rok težko obstane, ker nima oporne točke, skupnega imenovalca, lastne identitete.

Je pa treba takšno stanje priznati in posebej mlade, ki jih ta družba »proizvaja«, razumeti: saj jim ni bilo ponujeno nič boljšega, trdnejšega. Če drugega ne, so sprogramirani s strani družbenih medijev.

Na tem mestu je prav omeniti tudi, da se torej nima smisla čuditi družbeni radikalizaciji, ki je nujna posledica pomanjkanja identitete. To se jasno vidi na političnem nivoju, pa tudi v Cerkvi in v večini družbenih struktur: če se najde eden, ki dovolj glasno kriči, se nanj hitro »nalima« še kupček ostalih, ki iščejo trdnost v svojem življenju, nekoga, ki bo ponudil dovolj močno identiteto, da bo konec nejasnosti.

Nima smisla čuditi se družbeni radikalizaciji, ki je nujna posledica pomanjkanja identitete. To se jasno vidi na političnem nivoju, pa tudi v Cerkvi

Kot Škofijska gimnazija Vipava

In ob tem si vsi vzgojni delavci moramo postaviti vprašanje, kam ta identitetna zmeda pelje in koliko k temu v dobrem ali slabem prispeva katoliška šola.

Menim, da imamo na tem mestu kar nekaj pomembnih nalog: prvič, moramo prepoznavati svojskost, edinstvenost vsakogar (recimo dijaka), vendar si ob tem ne zakrivati oči pred dejstvi, da ni vse, čemur se danes reče »drugačnost« in do česar je treba biti po merilih današnjega sveta »toleranten« … da niti slučajno ni vse to tudi »identiteta«. Marsikaj je samo klic na pomoč.

Drugič, ko gre za skupno identiteto naše šole, pa si je treba postaviti vprašanje, kam spadamo v identitetni krizi srednjega šolstva pri nas. Naš šolski sistem po korakih razpada zaradi tega, ker šole nimajo nobene identitete več; ker služijo učenju, manj vzgoji, ker so žrtve točkovnega sistema in računice najmanjšega odpora, ne pa kvalitete in gradnje identitete. Ubijajo nas stalne primerjave ocen in »lažjih« programov. Svoje naredijo še manjše generacije in nespoštovanje vzgojnih poklicev.

Naša šola, kot vsaka katoliška šola, ima v tej zmedi na dolgi rok edinstveno prednost, ki pa jo bo treba znati prav izkoristiti: je zasebna in ima zato nujno svojo lastno identiteto, vprašanje je samo, če vsi na tem prav in dovolj delamo.

Ne smemo pustiti, da se še naša šola raztopi v identitetni fluidnosti našega sveta; ne smemo ponavljati velike napake, ki jo dela zahodni človek že nekaj desetletij: v naši družbi smo razdeljeni med tiste z močno identiteto in tiste z »umikajočo se identiteto«.

Pri tej izbiri pa katoličani še vedno skupinsko mislimo, da naša identiteta spada domov; takoj, ko prideš ven, v družbo, pa moraš biti socialistično »enak med enakimi«, kar ne pomeni nič drugega kot žrtvovanje lastne identitete.

Menim, da prihodnost na dolgi rok in predvsem prihodnost zasebnih šol ni v skrivanju in raztapljanju identitet.

V naši družbi smo razdeljeni med tiste z močno identiteto in tiste z »umikajočo se identiteto«.

Iskanje najvišjih točk na eni strani in na drugem ekstremu vprašanje, kje bo kdo prišel lažje skozi … to bo počasi propadlo, čeprav določene šole oba ekstrema s pridom izkoriščajo. Na dolgi rok pa bo moralo biti drugače, ker se bo šolski sistem, okužen z bedastim sistemom točkovanja od osnovne šole do akademskih sfer, stopil sam vase.

Na dolgi rok bo vprašanje šolske identitete to, ali bomo »sekali ven ali ne« vzgojno, ne točkovno. Ne smemo narediti napake identitetne raztopljenosti, ker se s tem v bistvu pridružujemo toku, ki nas počasi vleče stran in nas bo vse pogoltnil.

Samo človek z jasno identiteto lahko gre v resen, vključujoč dialog z drugimi. Zato je tudi naša šola odprta za vsakogar in so tudi neverni dijaki in starši z njo zelo zadovoljni: ker šola vzdržuje svojo identiteto, jo lahko predstavi drugim, drugi pa nam.

Kot profesor

Zadnji del tega razmišljanja pa naj bo namenjen nam, delavcem na katoliški šoli. Identiteta profesorja ali vzgojitelja je sama po sebi zelo kompleksna in danes že dodobra načeta, zato pa tudi precej neprivlačna.

Ena težava je ta, da profesor »nima feedbacka«, saj nič od tega, kar doseže, ni njegovo: lovorike pripadajo vedno drugim, in prav je tako, je pa tudi nekoliko izčrpujoče. Se pa seveda veselimo uspeha naših dijakov in naše delo je nagrajeno na dolgi rok.

Poleg tega pa se raztaplja sama identiteta profesorja, kar je vidno v podplačani poziciji znotraj plačnega sistema; osnovna naloga je ustrezanje točkovnemu sistemu; profesor/ica je zato pogosto prepuščen/a lastnemu altruizmu in zagnanosti.

Identiteta profesorja se počasi tudi raztaplja, zato jo je treba skrbno varovati. Obujati jo je potrebno iz občutka lastne poklicanosti za delo z mladimi in za blagor naše družbe. Treba je v sebi obuditi zavedanje, kdo sem in kako pomemben sem kot profesor/ica v kolesju naše družbe, čeprav se družba, ustanovitelj, starši in dijaki bolj redko spomnijo name.

Zato je treba ob zavedanju raztapljajoče se družbene identitete in počasnem razpadanju gimnazijskega sistema obnoviti svojo identiteto profesorja, še več, profesorja na škofijski gimnaziji. Brez elitizma, pa vendar z zdravim ponosom, izhajajočim iz naše identitete, lahko mirno rečemo: »To pač ni vsak«. Z delom v takšni ustanovi pride posebna odgovornost, pa tudi posebna identitetna podpora, lastna samo katoliškim ustanovam. Izkoristimo jo.

Med nami, profesorji, se začne, in našemu kolektivu gre to dobro od rok: naša naloga je postopno prispevanje h grajenju identitete zaupanih nam dijakov, v razumevanju fluidne družbe, v kateri plavajo in se nikjer čisto dobro ne najdejo. Pri tem črpamo iz in hkrati gradimo to isto katoliško identiteto šole; preko nje pa prispevamo – velikokrat v javnosti spregledan – bistven delček k naši družbeni identiteti.

31 komentarjev

 1. Uh, tole je pa čisto navadno pretiravanje. O identiteti se sprašuje samo tisti, ki je nima. O posebnih vrstah identitete, kot je narodna, državna, verska, družbena itd. je pa sploh odveč govoriti. Saj imamo mnogo drugih skrbi, najsibodi kot posamezniki najsibodi kot člani raznih skupnosti. Nikjer pa ne najdem definicije identitete, da bomo vsaj vedeli, kaj natanko to pomeni in kaj s tem početi.

 2. Mislim, torej sem, je rekel Descartes. Razum kot lastnost človeških možganov oziroma človeka naj bi torej bil najbolj intimen temelj identitete posameznika. Vernik bi lahko temu ugovarjal, češ, da je temeljna identiteta posameznika njegova duša.

  Zanimivo je dejstvo, da se članek, ki naj bi bil povzetek razprave na katoliški gomnaziji o identiteti, s tem duhovnim vidikom sploh ne ukvarja. To pomeni, da je sprejeto Descartesovo, recimo mu temu racionalistično ali materialistično stališče. S transcendentnim vidikom človekove identitete se celo katoliški gmnazijci ne ukvarjajo več, kar je zanimiv identitetni premik v smeri agnostične ali materialistično-ateistične družbe.

  V sodobni družbi postajata znanost in tehnologija nekakšna novodobna religija. Ateizem je postal nova religija, ki ji mora pripadati vsakdo, ki hoče pripadati ekskluzivnemu znanstvenemu klubu, zlasti naravoslovnih znanosti. Seveda so tudi med znanstveniki posamezniki, ki verjamejo v kreacionistično teorijo, po kateri vesolje in življenje ni nastalo čisto samo posebi, čeprav se razvija po fizikalnih zakonih.

  Družboslovci pa so krenili po poti, ki ni niti tradicionalno verska niti znanstvena. Zanikajo tradicijo in znanost in gradijo družbo in identiteto posameznika v njem na podlagi neznanstvenih teorij, kot je recimo teorija spola, namesto argumentov se za širjenje svojih teorij poslužujejo propagande, t.i. cancel culture (kulture brisanja), po kateri posameznike, ki ne sprejemajo sprevrženih teorij enostavno zradirajo. Na ameriške univerze ne vpisujejo študentov, ki ne sprejemajo wokeizma (novodobnega prebujenstva), profesorje pa enostavno odslavljajo.
  Morda je najbolj znan primer “kulture brisanja” kanadski klinični psiholog in dolgoletni univerzitetni profesor, ki je moral zapustiti univerzo, zdaj pa mu pretijo še z odvzemom licence kliničnega psihologa, ker striktno zagovarja tradicionalne vrednote in upošteva znanstvena dejstva.

  Legendarni ruski agent Jurij Bezmenov je že v davnih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, to je ca 40 let nazaj, napovedal usodo Amerike in vsega Zahoda. Kot da bi bil časovni popotnik, ki je prišel Ameriko in Zahod opozoriti, kam gre, toda tedaj mu verjetno nihče ni zares verjel, da je Zahod pod vplivom sovjetskega socialnega inženiringa, ki ga bo v temelju preobrazil. Povedal je, da je 1. faza specialne vojne proti nasprotniku demoralizacija, ki ji sledi 2. destabilizacija, nato 3. kriza in 4. “normalizacija”, ko Veliki Brat vzpostavi svoj novi red.
  Zdaj je Zahod v 3. fazi, v krizi, pri kateri prednjači Amerika, Evropa pa je v določenem zaostanku. Krizi sledi “normalizacija” – Novi red – fašizem.
  https://www.bitchute.com/video/JISt0IVRnAcL/

  Tudi Kitajska je pod vplivom hitrega gospoddarskega in znanstveno-tehnološkega razvoja doživela korenito vrednotno preobrazbo. Vera v vsemogočnost tehnologije je vzpostavila novo, tehnokratsko družbo za razliko od predhodne izrazito ideološke.

  Kitajci so izumili t.i. social score – socialni točke. Si to in veljaš toliko, kot pokažejo tvoje socialne točke. Te ugotavlja in sešteva ter odšteva država s sistemom vsesplošnega nadzora nad posameznikom od rojstva naprej. Element, ki vpliva na socialne točke, je recimo celo to, kolikokrat se ti izprazne telefon med pogovorom. To seveda prinese negativne točke, ker pomeni, da si malomaren. Negativne točke prinese tudi prečkanje ceste ob rdeči luči na semaforju. Kitajci imajo namreč semforje, ki so povezani s superračunalniki in prepoznajo obraz kršilca, ki je tako avtomatsko oglobljen.

  Kje smo Slovenci v teh globalnih vrenjih. Naša identiteta izginja, ampak za to mlajšim generacijam ni več mar. Tako, da lahko samo stoično zaključimo, da je sprememba edina stalnica.

   • Vse našteto ima vpliv na identiteto, kot še marsikaj drugega.
    Tako da se temu ni treba posebej čudit, sploh če kolikor toliko spremljamo dogajanje okrog nas.
    Ker manj identitete posameznika vodi k brezoblični vodljivi družbi, najbrž vemo kateri interesi so za tem ?!?

   • Razputin, kateri od naštetih pojmov je tako kompleksen, da ga razumeš le ti?

    Amelie, ne mešaj identitete s pripadnostjo, prosim. In ne gre za tekmovanje, kdo bo imel več identitete. Stabilen človek s tem ne ukvarja.

   • tohuvoabohu, a potem ti nisi stabilen človek?
    Definiraj identiteto in pripadnost, da bomo nepoučeni vedeli, za kaj gre.
    Bo šlo?

   • Amelie, kaj bi rada povedala?

    Razputkin, umiri se. Če ne veš, kaj je pripadnost, ti tudi Bog ne more pomagati. Za definicijo identitete pa sem že prosil avtorja članka.

   • Bi rekla, da se človekova identiteta gradi, se dopolnjuje, vsaj v obdobju, ko ta še ni zgrajena !
    Se pravi, ko se človek še ne zaveda sebe.
    V otroštvu dobimo vse od staršev. V kolikor ne dobimo dovolj, smo na razpolago šolskj vzgoji, medijski propagandi itd., ki nas lahko oblikuje po svoje …vsaj v kolikor ne vemo, oz. se ne zavedamo, kdo sploh smo ?!

 3. Pri tej izbiri pa katoličani še vedno skupinsko mislimo, da naša identiteta spada domov; takoj, ko prideš ven, v družbo, pa moraš biti socialistično »enak med enakimi«, kar ne pomeni nič drugega kot žrtvovanje lastne identitete.
  ***
  Hudič je menda skušal Jezusa tako, da ga je peljal na visoko goro, mu pokazal svet pod njo in mu obljubil, da bo vse to njegovo, če pade predenj in ga moli. Jezus pa mu je dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

  Kaj nam pripoveduje ta zgodba? Da materialni svet pripada “hudiču”, ne Bogu.
  Ni prav nobene potrebe po tem, da se človek izpostavljajo v svetnih zadevah kot pripadnik religije, ker s tem moli k hudiču, ne k Bogu.

  Vsi, ki so doživeli mistična videnja, pripovedujejo “isto” zgodbo: Spojitev z entiteto, ki je ljubezen. Kdor išče Boga, ga ne bo našel ne v pehanju po materialnih dobrinah, ne v političnih prepirih, sploh v ničemer in nikjer, edino v sebi. Človek je namreč bivališče Boga, trdijo religiozni misleci in mistiki mnogih ver, vključno krščanske.
  ttps://biblesnet.com/AW%20Tozer%20Man%20-%20The%20Dwelling%20Place%20of%20God.pdf

 4. Kakor hočete.
  Jaz bom – skupaj z njihovimi starši – mojim vnukom stalno dopovedovala, da so katoličani in Slovenci. Vsi v naši družini na to kar veliko damo.
  Majhni so še – a skupaj pojemo slovenske ljudske pesmi, vnukinja z veseljem sodeluje v folklorni skupini. Kot je mene misliti s svojo glavo učil pokojni oče (” a če bodo vsi v vodo poskakali, boš pa tudi ti?”), to prenašam naprej. Ni nas veliko, ampak smo. In to je pozitivno.

 5. Izgubljanje identitete današnjega človeka je resnično problem, ki bo družbi povzročil še velike težave. Drži, da se pri Slovencih raztaplja tudi narodnostna identiteta, ne samo verska. To je za majhen narod veliko bolj nevarno kot za velik. Kot vemo, se pri nas skoraj noben tujec ne integrira, pač pa pričakuje, da mu bomo prilagodili mi, domorodci.
  Z ljudmi, ki nimajo identitete, je veliko lažje manipulirati, saj ne vedo, kdo so. Ni čudno, da zahodne globalistične družbe tako srdito preganjajo razna gibanja identitarcev. Kar pa se tiče izgubljanja verske identitete, lahko rečem, da to ni dobro, saj je z njo tesno povezana kulturna identiteta, s to pa narodnostna. In krog je zaključen.
  Seveda se “kulturni” marksisti, ki premorejo kulture toliko kot škodljivi insekti, borijo proti identiteti. Jasno je, zakaj.

 6. Identiteta ali istovetnost. S čim ali s kom se enačim? Enakost dveh ali mnogih oseb? Ali obstaja kak ( samo) slovenski vrednostni sistem s katerim bi se enačil? In bi s tem izključil druge? To je verjetno lahko samo jezik. To, da Slovenci radi hribolazijo in poslušajo tako imenovano narodno zabavno muziko, ne more biti skupna identiteta. Ker jih je masa, ki nočejo imeti s tem nobenega opravka. Ko smo bili še v Jugi, so nam Srbi očitali, da smo sebični. Take so nas videli in pustimo ob strani ali prav ali ne prav. Ali bi ta lastnost lahko bila naša identiteta? Mirno lahko odgovorimo, saj so recimo Francozi tudi. Zanimivo bi bilo videti, kako nas drugi vidijo. Po čem prepoznajo Slovenca?
  S katoliško indentiteto je veliko lažje. Imamo nauk, ki nas definira. A pri tem ni med nami “ne Grka, ne Rimljana… ” kot pravi sv. Pavel. Se pravi, da je ta indentiteta internacionalna. Nekaj podobnega so hoteli tudi marksistični ideologi. Se še spominjate napisa na prvi strani Dela: Proletarci vseh dežel združite se! Reklamirali so skupno indentiteto, (čeprav proletarci Dela niso brali.).

  Meni se to vprašanje indentitete vse bolj zapleta.

 7. Nedavno sem slišal za šok staršev, ki so otroka vpisali na Škofijsko gimnazijo Vipava, nazaj pa so dobili istospolno osebo. Nekaj vam ne gre s to identiteto. Ob takšnih dosežkih, samomorih (Šentvid) in drogah (Želimlje), padanju vernosti in rodnosti (v tem smo komaj 215. med 228. državami) so “edinstvene prednosti katoliških šol” težko opazne. Še malo in bo nedeljnikov manj, kot je število bivših dijakov katoliških gimnazij in članov njihovih družin.
  Mogoče bi morali vzgojo in izobraževanje v katoliških gimnazijah in dijaških domovih zaupati le ljudem, ki imajo tudi sami otroke in družino in poleg teorije znajo še kaj drugega. Besede mičejo, zgledi vlečejo.

  • Super si tole napisal. Jaz bi dodala samo tole, da naj se tudi RKC vpraša, koliko ima odgovornosti pri tem, da mladi, otroci podlegajo različnim ideologijam s starši vred? Koliko je RKC naredila v smeri, da so katoličani srečni, zadovoljni sami s sabo, ali ni mar RKC predstavnica kapitalizma v svetu, kaj je Vatikan drugega kot ena velika korporacija s skrivanjem pedofilije in drugih zločinov, od navadnih ljudi pa terja ponižnost, upogljivost, poslušnost itd.
   Torej, kot je Helena zgoraj napisala, če je nekdo srečen v tem, kar je, če se ima rad, če ima podporno družino, sorodnike, če je stabilna oseba, ki ima svoje vrednote, ki ima svoje mnenje, ki raziskuje, ki se ne pusti prilagajati kar tako, kaj bi se taka oseba česa bala? Tudi jaz na ta način vzgajam svojega sina.

   • Vaše prvo vprašanje je dobro in smiselno za celotno Cerkev. Drugo vprašanje vsebuje predpostavko, da naj bi RKC skrbela, da so katoličani srečni, kar sploh ni namen RKC niti Cerkve kot take, potem pa sledi še šopek napačnih predpostavk, ki verjetno temeljijo na sicer opravičenih očitkih in pomislekih ob ravnanju RKC. RKC še vedno brani in ohranja Kristusov nauk ter sledi Resnici, vsem umazanijam navkljub. RKC smo tudi vsi verniki in prav je, da se sprašujemo, kako sami živimo svojo vero.

  • Dejansko delate direktno vzporednico med neko šolo in odločitvami posameznega dijaka? Mar nimate svojih otrok, da bi vedeli, s kakšnimi težavami se sreča vsak starš, ki naredi vse za svojega otroka, od pravilne vzgoje do vpisa v dobro šolo, pa otrok vseeno zbezlja?
   V šoli so učenci/dijaki povprečno nekaj ur na dan. Vse ostalo je dom, družina, prijatelji, družba, socialna omrežja itn.
   Vaši kolegi z istospolno usmerjenim potomcem/ko naj najprej pogledajo, kako je kaj doma in kakšna je družba, ne pa da zato kritizirate šolo. Da ne bi o tem, kdo je do lani še deloval na cerkveni gimnaziji v Vipavi in kakšno mnenje je verjetno dajal o istospolni usmerjenosti …

 8. Velik je tisti (profesor) ki zna priznati svojo napako tudi pred drugimi (dijaki) in jo po svojih najboljših močeh skuša popraviti. In s tem je vzpostavljen temelj da se drugi (dijaki) na nek način poistovetijo z njim kot osebnostjo. Žal to tudi (vsaj nekaterim) škofijskim gimnazijam ne uspeva najbolje. Graditi identiteto na imenu “škofijska” je čisto zgrešeno. Uspevalo je sicer prvih nekaj let po ustanovitvi, potem pa se je začelo, zaradi napačnih odločitev vodstev, podirati. Za primer: vodstvo škofijske gimnazije je dijakinji, ki je kadila čisto “navadno” cigareto izven območja šole in izven časa pouka, izreklo ukor. Se bojim, da bodo čez nekaj let, ob upoštevanju takih kriterijev, šole prazne, saj bodo vsi dijaki izključeni.

   • Peter Pogačar, tudi pri najbolj skrbni preiskavi nihče ne bo odkril niti enega dejstva, ki bi opravičevalo nečloveško početje RKC, kot je bilo sežiganje čarovnic. Niti enega stavka v Jezusovem učenju, ki bi napeljeval na takšne peklenske prakse.
    Tvoj poskus zamegljevanja odgovornosti RKC za sežiganje čarovnic pa je navadno farizejsko manipulantstvo.

 9. rasputin
  Dejstvom je vseeno, kaj mislim jaz ali vi. Dejstva govorijo o resničnosti dogodka in razjasnjujejo zmote (tudi moje). Se pa strinjam, da za nobeno usmrtitev človeka ne bomo našli opravičila v Jezusovem nauku. Prav tako tudi ne za izrečene laži.

 10. Od identitete, po slovensko ISTOVETNOSTI, je polemika zašla daleč stran na levičarjem priljubljeno lažno trditev, da je RKC sežigala čarovnice.
  Tam nekje do 13 ali 14 stoletja sploh ni bilo čarovniških procesov. Ko se je nad Evropo zgrnila vrsta nerazumljivih hudih tegob kot npr pandemija kuge, pogosti turški in tatarski vdori, od 15, st. mala ledena doba, z posledičnimi hudimi lakotami, so ljudje začeli verjeti, da to povzročajo slabi ljudje povezani z nadnaravnimi zlobnimi bitji. (podobno kot še danes mnogi verjamejo da Američani iz letal “špricajo ” strupe, da so zarotniki ustvarili in razširili virus Covida ipd)
  Sodne procese in usmrtitve so izvajale posvetne oblasti in ne RKC. Priznanja so bila izsiljena po tedanjih navadah z mučenjem. Vedno se omenjajo le čarovnice, čeprav so bili v manjšem številu sojeni in usmrčeni tudi moški “čarovniki”. Dejstvo pa je, da so bili največkrat čarovništva obtoženi ljudje, ki so se ukvarjali z zdravilstom, mazaštvom, opravljanjem splavov, izganjanjem hudega duha, skratka s prepovedanimi in vprašljivimi zadevami. RKC je bila sokriva samo v tem, da ni naredila ničesar proti temu. RKC je res imela tudi Inkvizicijo, nekakšno kontrolno komisijo za ohranjanje verskega nauka. Ta je delovala proti klerikom, ki so nasprotovali uradni liniji RKC. Inkvizicija je zasliševala in obsojala “krivoverce”, najbolj znan je bil češki reformator Hus. Žrtve inkvizicije so bile redke in izključno med kleriki (duhovniki, menihi in redkimi učenjaki). Samo usmrtitev so tudi v tem opravile posvetne oblasti Mimogrede, obtožuje se samo RKC, čeprav protestanti niso v tem nič zaostajali. Edini proces proti čarovnicam v Ameriki je bil v 17 stoletju v protestantski naselbini Salem na tleh sedanjih ZDA . V celotni ameriški celini pod Špansko in Portugalsko oblastjo kjer je bila prisotna samo RKC sploh ni bilo nikoli čarovniških procesov.
  O stališčih škofov v 17 stoletju na slovenskih tleh se lahko vsak pouči, če pazljivo prebere Tavčarjevo Visoško kroniko. Nekoč je bila celo obvezno čtivo, Škof, ki je bil v Škofji Loki tudi lokalni posvetni vladar s sodno pravico je razsodil tako, da je omogočil rešitev obtoženke, na veliko razočaranje zbranih meščanov – drhali, ki se je veselila utopitve “čarovnice”. Ob tem naj dodam da je bil Tavčar liberalec skoraj ateist ateist in velik nasprotnik tedanje RKC, je pa kljub temu pravično opisal vlogo škofa.

Komentiraj