Štipendije – kadrovske, državna, Zoisova … : kako jo pridobiti, kdaj so prijavni roki

Vloge, obrazci, potrdila, dokazila … se vrstijo v tem času leta ko se bliža začetek šole in faksa. Tako je to tudi čas vlaganja prošenj za štipendije vseh oblik, višin, pogojev in ugodnosti med katerimi marsikdo najde sebi primerno. Za vas smo pripravili primerjavo najpogostejših štipendij, ki so na voljo slovenskim dijakom in študentom.

Vloge, obrazci, potrdila, dokazila … se vrstijo v tem času leta, ko se bliža začetek šole in faksa. Tako je to tudi čas vlaganja prošenj za štipendije vseh oblik, višin, pogojev in ugodnosti med katerimi marsikdo najde sebi primerno, v prvi vrsti namenjeno šolanju.

Za vas smo pripravili primerjavo najpogostejših štipendij, ki so na voljo slovenskim dijakom in študentom.

Katero štipendijo izbrati, kdaj je rok za oddajo vloge, katere so prednosti in kaj obveznosti?

Kadrovske štipendije so v povprečju med najvišjimi v državi, njihova višina pa je odvisna od dogovora z delodajalcem. Vsako leto ji veliko ostane nepodeljenih.

Kadrovske štipendijeZoisove štipendije so štipendije za nadarjene dijake in študente in veljajo za najtežje osvojljive. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Na podlagi povprečne ocene in potrdil o izjemnih dosežkih iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti so prosilcem podeljene točke, na podlagi katerih se nato dijakom in študentom štipendije podeljujejo od najbolj uvrščenih navzdol do razdelitve sredstev.

Zoisove štipendijeDržavna štipendija je namenjena dijakom/študentom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Osnova državnih štipendij je odvisna od dohodkovnega razreda oziroma od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v odstotkih od neto povprečne plače.

Državne štipendijeŠtipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Vsako leto je po podatkih javnega sklada podeljenih do tisoč štipendij.

Deficitarne štipendije

Občinske štipendije podeljujejo tudi mnoge slovenske občine, npr. Ljubljana, Maribor, Domžale, Murska Sobota, Hoče – Slivnica, Koper, Postojna, Grosuplje, Velenje in druge.

Občine podeljujejo različne štipendije, največkrat tiste za nadarjene dijake in študente, najdejo pa se tudi štipendije za socialno šibke in za deficitarne poklice. Roki za prijavo se približujejo, zaradi različnosti je najbolje slediti občinskim spletnim stranem.

Štipendije različnih držav in organizacij so na voljo tudi tistim, ki se odpravljajo na šolanje v tujino.

Kaj morate vedeti, preden podpišete pogodbo o štipendiranju?

Pred sklenitvijo štipendijskega razmerja je nujno poznati vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o štipendiranju. Podeljevalca štipendije pa je nujno v roku osmih dni obvestiti o vseh spremembah, ki vplivajo na prejemanje štipendije (npr. prekinitev ali konec izobraževanja, sprememba vrste in področja izobraževanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti, nastop starševskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.

Da pa se vam ne bo zgodilo tako kot Adiju Smolarju v spodnji pesmi, vam želimo uspešno šolanje.Saj veste; Kar se Janezek nauči, Janez zna.

Če pa uspeha konec leta ne bo, potem je najpogostejša posledica vračanje štipendije, novi Zakon o štipendiranju Ztiop-1 pa predvideva tudi milejše mirovanje štipendije, odlog vračila, obročno vračanje štipendije ter odpis vračila – možen le zelo izjemoma.

2 komentarja

  1. Ne pozabite povedati še ene anomalije. Zoisova štipendija je za nadarjene IN bogate. Revnim se je namreč ne splača vzet, ker je manjša od državne. Štipendiji namreč nista združljivi. Torej, če si reven, vzameš pač tisto, ki ti več da, če pa si bogat in ti državna ne pripada, ti pa Zoisova vseeno pripada. Torej je Zoisova spodbuda samo za bogate.

Komentiraj