Štekaš jezike? – Evropski dan jezikov

Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od leta 2001 vsako leto 26. septembra v Evropi praznujemo evropski dan jezikov.  Leto jezikov 2001 sta skupaj organizirala Svet Evrope in Evropska unija, v njem pa je sodelovalo 45 držav.

Namen evropskega dneva jezikov je spomniti se ter praznovati jezikovno raznolikost v Evropi in spodbuda za učenje tujih jezikov ter za razvijanje večjezičnosti. Hkrati pa z učenjem jezikov spodbujano tudi spoznavanje tujih kultur in medkulturno razumevanje.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel EU in je zapisano že v prvi uredbi iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak poleg maternega znal vsaj še dva tuja jezika.

Vendar se je poleg učenja tujih jezikov potrebno prizadevati tudi za promocijo slovenskega jezika in kulture. Kot eden izmed uradnih jezikov EU ima slovenščina enakopraven status z ostalimi evropskimi jeziki. Za njeno učenje se vsako leto odloča več tistih, ki je ne govorijo kot maternega jezika, študirati pa jo je mogoče tudi na univerzah v tujini.

Kako dobro pa vi poznate jezike?

Kateri jezik poleg slovenščine še pozna dvojino?

Kateri evropski jeziki ne spadajo v indoevropsko jezikovno skupino?

Kateri evropski jezik velja med jeziki za “dinozavra”?

Predstavništvo Evropske komisije v RS je pripravilo zabaven kviz, v katerem lahko najdete odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja. Svoje znanje lahko preverite na tej povezavi.

 

Slika je zajeta s spletne strani danjezikov.eu.

Komentiraj