Statistika zapostavljenosti dečkov: bo potrebno uvesti ukrepe za povečanje njihove vključenosti v izobraževalni sistem?

vir: Pixabay

V Sloveniji že dlje časa potekajo programi za spodbujanje enakosti spolov. Strokovnjaki s tega področja svarijo, da je nujno presegati spolne stereotipe, zaradi katerih ženske ostajajo ujete v manjvrednost in “bolj ženske” poklice ter so v izobraževalnem sistemu obravnavane kot “pridne”, medtem ko so dečki “genialni”, o čemer smo na Domovini že pisali.

Ob vsakokratnem preštevanju žensk v parlamentu in v vladi, na direktorskih položajih in na najbolj plačanih delovnih mestih in ženskih kvotah pa naša družba pozablja na fante in moške. Ti so prepogosto obravnavani kot problem oz. zatiralci žensk, povzročitelji nasilja in tisti, ki želijo ženske podrediti. A kot družba bi si morali prizadevati ne za uspeh enega in zatiranje drugega spola, ampak za to, da bi v sodelovanju in sožitju obeh spolov lahko čim bolje prosperirali. V ta namen bo glede na statistiko potrebno čim prej podpreti moški spol.

Šolski sistem po meri deklet

Fantom je najprej precej manj kot dekletom na kožo pisan šolski sistem. Čeprav fantom učitelji namenjajo več pozornosti, so bolj naklonjeni dekletom, ki so tudi učno uspešnejša. Fantje imajo v povprečju nižje ocene od deklet, so manj pridni tudi pri domačih nalogah, pri učnih in vzgojnih težavah se učitelji ukvarjajo predvsem s fanti, fantje prejmejo tudi več odločb za prilagojeno delo kot dekleta. Zaradi nižjih ocen fantje teže pridejo na srednje šole z omejitvijo vpisa, pa čeprav nacionalna preverjanja znanja pri nas kažejo, da fantje dosegajo podobno raven znanja kot dekleta. Posledično je na učno zahtevnejših programih že od srednje šole naprej več deklet kot fantov. V šolskem letu 2020/21 je bilo pri nas tako na splošnih in strokovnih gimnazijah 38 % fantov.

Študija iz leta 2015 je pokazala, da je šola bolj prilagojena osebnostnim lastnostim deklic, zato dekleta lažje dosegajo bolje ocene v šoli. Prav tako so raziskave pokazale, da so fantje bolj izpostavljeni negativnemu šolskemu okolju kot dekleta, v srednji šoli pa so fantje bistveno pogosteje ponavljali razred in imeli nižja izobrazbena pričakovanja. Tudi tehnike poučevanja so bolj prilagojene dekletom, medtem ko manjka praktičnih vaj, raziskovanja in poizkusov, ki so bližje fantom. Tudi pri pandemskem učenju na daljavo so jo fantje zaradi tega odnesli slabše od deklet.

Nekdanji kandidat za župana New Yorka in predsednika ZDA Andrew Yang v kolumni za Washington post izpostavlja tudi, da imajo glede na ugotovitve centrov za nadzor in preprečevanje bolezni fantje dvakrat večje možnosti kot dekleta, da so diagnosticirani s pomanjkanjem pozornosti oz. hiperaktivnostjo ter tudi manjše možnosti, da bodo končali srednjo šolo.

Zakaj je tako?

Raziskovalci so našli več različnih vzrokov. Med njimi je že znano je dejstvo, da v izobraževalni ravni prevladujejo ženske. V Sloveniji jih je trenutno v vrtcih 97 %, v osnovnih šolah 88 %, v srednjih šolah 66 %, na terciarni ravni pa 47 %. Med ključnimi dejavniki za problematično vedenje fantov je tudi družinska struktura. Tako imajo tisti fantje, ki jih vzgajajo matere samohranilke četrtino višje možnosti, da bodo izključeni iz šole kot dekleta, ki se na ločitev lažje prilagodijo. To ne pomeni, da ni mater samohranilk, ki odlično vzgajajo svoje otroke, kaže pa na problem odsotnosti očetov, ki je vse bolj pereč. V ZDA brez očeta odrašča kar četrtina otrok, kažejo podatki tamkajšnjega urada za popis prebivalstva. Tudi v šolah fantom manjkajo moški vzorniki. Nadaljnji razlogi so v neprilagojenosti šolanja.

To ne pomeni, da bi morali ves šolski sistem prilagoditi fantom. Pomeni pa, da bi bilo v njem lahko več posluha za njihove potrebe in bi bili lahko narejeni koraki, da bodo fantje vanj bolje vključeni.

Do moških sovražna družba?

Statistika sicer moškemu spolu ni naklonjena niti v odraslosti. Tako je tako v ZDA kot tudi pri nas pravočasno diplomiralo več deklet kot fantov. Na področju visokošolskega izobraževanja je vse več žensk, medtem ko delež moških upada. Pri nas je bilo v šolskem letu 2020/21 med študenti 42 %  moških, v ZDA je delež podoben. Vpis na fakultete v ZDA se je v zadnjih petih letih zmanjšal za 1,5 milijona študentov, pri čemer moški predstavljajo prek 70 % tega padca. Povprečne plače moških so se tam od leta 1990 realno znižale, zaradi gospodarske preobrazbe pa so številni moški, ki so v večini proizvodni delavci, izgubili delo.

Danes več moških v ZDA, starih od 18 do 34 let, živi s starši kot v razmerju. Raziskovalci to dejstvo pripisujejo temu, da je eden od pomembnih dejavnikov, ki jih ženske iščejo pri partnerju, stalna služba ter enaka ali višja raven izobrazbe od lastne. Ker vse manj moških v ZDA študira in narašča njihova brezposelnost, se njihove možnosti za razmerje zmanjšujejo, kar v knjigi 12 pravil za življenje izpostavlja tudi kanadski klinični psiholog Jordan Peterson.

In če se vrnemo nazaj na izobraževalni sistem – kot že leta opozarja Peterson, na univerzah obstajajo cele discipline, ki so odkrito sovražne do moških. Gre za študije, ki učijo in zagovarjajo, da je zahodna kultura zatiralski sistem, ki so ga beli moški ustvarili, da bi nadvladali in izključili ženske, ki je uspešen samo zaradi nadvlade in izključevanja. Da temu še zdaleč ni tako, med drugim kažejo zgornje vrstice, ki kažejo, da moškemu spolu najmanj od vstopa v šolo dalje ni lažje, še manj pa je priviligiran.

11 komentarjev

 1. Ne gre samo za forsiranje deklet v okviru šolskega sistema, ki je bolj prilagojen psihofizičnim lastnostim deklet kot fantov. Fantje rabijo več telesnih dejavnosti kot dekleta, teže sedijo več ur v predavalnicah, teže se učijo, kasneje zrelostno dozorijo … Vse to pa nadoknadijo v nadaljevanju šolanja na višjih stopnjah.
  Gre tudi za forsiranje žensk povsod, kjer so ženske zainteresirane. Tako imamo že skoraj povsem feminizirano javno upravo, sodstvo, šolstvo, medije, zdravstvo. Vedno bolj se feminizira tudi politika. Zdravo razmerje med spoloma bi bilo tudi v omenjenih panogah nekje okrog 1:1 oziroma polovica žensk, polovica moških.
  Kako da nihče od odogovornih ne vidi škodljive feminizacije, ne na levi ne na desni, je vprašanje, ki zaenkrat nima odgovora. Je politično nekorektno govoriti o zapostavljanju moških?

  • Se pridružujem vašemu mnenju.

   Res je, da je šolski sistem bolj prilagojen dekletom. Fantje so res teže pri miru in težje sedijo ure in ure pri knjigi.
   Imajo pa druge darove, ki jih šolski sistem ne zajema.

   Že davno pokojni dr. Rugelj, je dejal, da šolski sistem hoče moške poženščiti. Dejal je: “Ko je otrok majhen, je v naročju MAME. Ko gre v vrtec pride v roke VZGOJITELJICE. Ob vstopu v šolo, ga učijo predvsem UČITELJICE. In vse te ženske hočejo, da se bo vedel, tako, kot one. ”
   Ta problem se samo še povečuje.

   Tudi pri učnih programih imajo preveč vloge ženske in tu PRIMANKUJE MOŠKIH. To se odraža tudi pri šolskih uspehih.

   Ko govorimo o enakopravnosti, premalokrat pomislimo, da prihaja čas, ko se bodo za ENAKOPRAVNOST morali boriti MOŠKI!

   • Ja, legendarni Rugelj je že davno videl v prihodnost. Imel je odlične teze in mnenja. Od šolstva, gejih, pomehkuženih moških, domobrancih in klerikalcih! Slednji dve skupini je ob gejih najbolj pomiloval…

 2. Narava poskrbi, da se deklice razvijajo prej, kot dečki. Zakaj je tako, ne vemo. Je pa dejstvo.
  Razvoj pa je zelo pomemben, saj se zgodi v obdobju, ko se otroci odločajo o poklicijh, o svoji bodočnosti.
  Tukaj imajo punčke izrazito prednost.
  Kljub deklarirani enakopravnosti spolov, so dečki izrazito zapostvljeni.
  Diskriminacija se začne že v vrtcih, ki so delavno, storilno naravnani. Dečki niso kos agresivnim in ubogljivim punčkam. Prav grozljivo je opazovati revije, na katerih nastopajo najmlaši. V glavnem nastopajo punčke, ki pojejo, plešejo, recitirajo . Fantkov je za vzorec. To nenormalno stanje opazujejo ženske,ki vodijopredšolsko vzgojo in oblkujejo vzgojiteljice, porograme in skratka do popolnosti obvladujejo sceno.
  Kako je mogoče, da ne opazijo ta hude napake in krivične diskriminacije?
  Ta se nadaljuje v osbnovni šoli in kulminira v seednji šoli, ko dijakinje poberejo skoraj vs enagrade in z bstveno boljšim šolskim uspehom zasedejo elitne fakultete.
  Posledica tega je feminizacija nekaterih pklicev, kar samo še poglablja nebzdržno stanje. Tako je skoraj v celoti feminizirana predšolasko varstvo, osnovno in sredne šolstvo. Feminizirano je sodstvo, feminizira se zdravstvio,. Feminizira se uprava in feminizira se celo politika.
  To za normalni družbo ni dobro.
  Družba je sesatvljana iz moških in žensk. Odnosi med spoloma morajo biti enakopravni in enakovredni.Enakopravnost je v gavnem dosežena, enakovrednost p vse bolj plahni.
  Takšno stanje ne jezdravo in priča smo množični spolni iztirjenosti.
  poglejmo si samo, kam smo zašli. Nekateri čisto resno mislijo, da je spolov več in jih štejejo v desetine. Ali ni to abotno? Nenaravno!
  Ta izrojenost pa izvira ravno iz nepravilnega ravnanja z otroki v rani mladosti.
  Zakaj narava poskrbi, da se deklice razvijajo prej kot fantki ni pojasnjeno, nepojasnjeno pa je , zakaj tega šolniki ne upoštevajo?

  • Narava poskrbi, da se deklice razvijajo prej, kot dečki. Zakaj je tako, ne vemo. Je pa dejstvo.
   ***
   Odgovor je zelo enostaven: Narava je vse naredila za ohranitev vrste, ki se izvaja prek reprodukcije, to je prek rojstev. Prej kot je pri sesalcih samica/ženska fertilna, večja je možnost ohranitve vrste. Samice/ženske so namreč veliko pomembnejše v ohranjanju vrste kot samci/moški. Vloga samca/moškega reprodukciji je v teoriji in praksi lahko zreducirana na nekaj minut spolnega odnosa, ki je potreben za oploditev. Samica/ženska pa mora plod donositi in skrbeti zanj do odraslosti. Vloga samca/moškega je tudi tu praviloma manjša.

 3. https://www.iskreni.net/ze-vec-kot-desetina-slovenskih-otrok-gre-v-prvi-razred-leto-kasneje/

  bom tole dala v branje, pa preberite spodaj tudi moj komentar. Res ni ista tematika kot tu, se pa veliko stvari tega članka navezuje na to, kako se sili otroke v vrtec z 11. meseci in v šolo, ko so nekateri stari 5,5 let. In mislim, da ravno tu fantje še niso na isti ravni kot punce, zaostajajo čustveno, zato se potem v najstništvu odkloni pojavljajo predvsem v fantovski populaciji, preverjeno, delam z mladoletnimi prestopniki.
  Ko bomo nagnali z vseh sistemov v družbi nesposoben kader, bo bolje.

  • Morda kaj pomaga če tisti ki se z obstoječim ne strinjamo o tem pišemo.Menim,da bi moral biti deveti razred pripravljalnica za nadalnje izobraževanje.Pri petnajstletniku se že vidi ali je praktik ali knjigofil.Sama imam zelo negativen spomin na prvi razred,sem bila najmlajša in najmanjša,primanjkljaj se mi je vlekel še v naslednje leto.

Komentiraj