Stanovanjska posojila se dražijo. Luka Mesec presedlal pravi čas, vi pa najbrž že zamujate

depositphotos.com

Evropska centralna banka (ECB) je v boju z inflacijo pred dvema tednoma že tretjič letos dvignila obrestne mere, ponovno za 0,75 odstotne točke. Predsednica ECB Christine Lagarde je ob tem napovedala dodatne dvige, »da zagotovimo pravočasno vrnitev inflacije na naš srednjeročni cilj«.

S tem pa se dražijo tudi krediti, saj se viša referenčna obrestna mera euribor, na podlagi katere banke določajo spremenljive obrestne mere. Stanovanjski krediti so torej z meseca v mesec dražji: Kdor je najel posojilo s spremenljivo obrestno mero, pa je s presedlanjem na fiksno že pozen.

Zategovanje denarne politike draži stanovanjska posojila

Euribor je izračunan kot povprečje obrestnih mer, po katerih si banke evroobmočja med seboj posojajo denar, posamezna banka pa nanj ne more vplivati. Pri stanovanjskih kreditih sta v Sloveniji največkrat uporabljena trimesečni ali šestmesečni euribor (čemur je dodan še pribitek, ki ga določi banka).

Euribor je odvisen od gospodarskih razmer in od denarne politike ECB. Leta 2008 je presegel pet odstotkov, sredi prejšnjega desetletja, leta 2015, pa je postal negativen. Iz negativnega območja se je izvil šele junija letos, od takrat pa – skupaj z zategovanjem denarne politike ECB – raste. Šestmesečni euribor je tako oktobra že presegel 2 odstotka.

Vir: euribor-rates.eu

Luka Mesec je uspešno presedlal na fiksno obrestno mero

Po podatkih Banke Slovenije je bila še v maju povprečna spremenljiva obrestna mera, po kateri so slovenske banke ponujale stanovanjska posojila, 1,5-odstotna, danes pa je ta zaradi dviga euriborja narasla na skoraj 4 odstotke (če je denimo pribitek banke 1,5 odstotka). Kaj se bo dogajalo z euriborjem v prihodnjih mesecih (in letih), je težko napovedati. Najverjetneje pa se bo rast nadaljevala tudi v prihodnjem letu.

Povprečna fiksna obrestna mera za stanovanjska posojila je bila v maju 1,9-odstotna, danes pa ne samo, da je precej višja, ampak nekatere banke fiksnih obrestnih mer za posojilo nad 10 let sploh več ne ponujajo. Kdor bi torej želel spremenljivo obrestno mero zamenjati s fiksno, tega pri nekaterih bankah sploh ne more več storiti.

Kot so poročale Finance, je ujel zadnji trenutek, ko je bilo to še možno (oziroma se je izplačalo), tudi minister za delo Luka Mesec. Pred dobrim letom je kupil v Ljubljani stanovanje v vrednosti 225 tisoč evrov, pri tem pa je pri BKS banki najel 176.500 evrov posojila z variabilno obrestno mero. To posojilo je letos poleti refinanciral z novim posojilom z zelo ugodno fiksno obrestno mero (1,45 odstotka), in sicer pri Gorenjski banki (ki danes fiksnih obrestnih mer za posojilo nad 10 let ne ponuja več).

»Luka Mesec je finančno pismen. Želimo si, da bi taki hoteli biti tudi njegovi tovarišice in tovariši ter da bi si prizadevali, da bi taka bila večina Slovencev,« je malce porogljivo zapisal urednik Financ Peter Frankl.

Kakšen je delež imetnikov kreditov s spremenljivo obrestno mero?

V zadnjem obdobju se je delež na novo odobrenih stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero povečal – v letu 2021 na skoraj 90 odstotkov. Kljub temu pa so ob koncu leta 2021 takšni krediti predstavljali manj kot polovico vseh stanovanjskih posojil. Več kot polovica imetnikov stanovanjskih posojil bo torej kmalu (ali pa je že) soočena z višjim obrokom posojila.

Vir: Banka Slovenija

Kot ugotavlja Banka Slovenije v svojem oktobrskem poročilu o poslovanju bank, se je sicer v zadnjem analiziranem mesecu, avgustu, še naprej nadaljevalo okrepljeno kreditiranje nebančnega sektorja. Več pa so si izposojala tudi gospodinjstva. »Kreditiranje gospodinjstev je bilo avgusta z mesečnim prirastom 104 milijonov evrov glede na mesečno povprečje preteklih mesecev leta nadpovprečno, večino pa so predstavljala stanovanjska in ostala posojila. […] Avgusta se je nekoliko zmanjšala medletna rast stanovanjskih posojil, a z 11,8 % ostala med najvišjimi v evrskem območju,« ugotavljajo.

Kot je razvidno iz grafa, se je močna medletna rast posojil nadaljevala tako za posojila nebančnemu sektorju in nefinančnim družbah kot tudi za stanovanjska in potrošniška posojila gospodinjstvom.

Štiri banke ponujajo stanovanjske kredite z jamstvom države

Delavska hranilnica, NKBM, BKS banka in SKB banka od novembra ponujajo kredite po jamstveni shemi za mlade. Stranke, ki niso dovolj kreditno sposobne, bodo v primeru, da izpolnjujejo pogoje Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), lahko zaprosile za stanovanjski kredit do 200.000 evrov z ročnostjo 30 let.

Do kredita so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let, sporočajo pri Združenju bank Slovenije. Eden od pogojev je tudi ta, da morajo biti upravičenci zaposleni za določen ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika povprečne plače.

Zakon je bil sicer sprejet v prejšnjem sklicu Državnega zbora na predlog skupine poslancev vladajoče koalicije in SNS.

2 komentarja

  1. Luka Mesec ni nikakršen faktor tule. Z svojo plačo je več kot odlično kreditno sposoben. Skrbeti bi jih moralo za vse tiste, ki si takšnega kredita niti v sanjah ne zamislijo. Kako je mogoče, da lahko v GB mlad par dobi stanovanjski kredit z povprečnimi dohodki v višini 2/3 vrednosti novega, dvosobnega stanovanja, v vrednosti 40% vrednosti stanovanja pa vstopi še država z garancijo, s tem, da je potreben le nekaj % polog? Dvosobna stanovanja v okolici Croydna pa so 300000 funtov. Pri tem ni potrebna nikakršna hipoteka. Če primerjamo z novostjo pri nas, država sicer vstopi kot garant, a mora biti kredit zavarovan z hipoteko, ( stanovanjski kredit za mlade do 38 let za reševanje prve stanovanjske stiske )kar se mi zdi bedarija. Če imam hipoteko, čemu potrebujem še državo kot garanta?

Komentiraj