Spodleteli manever z “izjavo neodvisnih institucij”, ki bi lahko bila politična dota Tomaža Vesela

Več državnih institucij nam je potrdilo, da so seznanjeni z izjavo, ki se pripravlja v ozadju in v kateri bi predstojniki neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji javnost opozorili pred “ponavljajočimi se pritiski politike” ter “poskusi rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled.”

Nosilec zbiranja podpisov naj bi bil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, za katerega Bojan Požar danes piše, da naj bi bil dokončno izbran za novi politični obraz levice. Prav Požar pa je na Twitterju prvi razkril dokument, ki nastaja v ozadju. 

“Predstojniki neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju na naše institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij,” se začenja dokument, pod katerega se minule dni zbirajo podpisi predstojnikov državnih institucij kot so Računsko sodišče, KPK, Ustavno sodišče, Informacijska pooblaščenka, varuh človekovih pravic …

(Bodoči) podpisniki se zavedajo okoliščin epidemije, ki terja prekomerne napore vseh odločevalcev, a je ne glede na to po njihovo mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled.

V nadaljevanju izpostavljajo svojo vlogo kot nadzornikov oblasti, pri čemer je odgovornost politikov, da jih ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. “Politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdimo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev,” nadaljujejo. Ter dodajajo, da “nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki.”

Iz izjave predstojnikov neodvisnih institucij: “Podpisniki skupne izjave se zavedamo, da odločitve, ki jih sprejemamo, pogosto naletijo na nestrinjanje obravnavanih posameznikov ali skupin. Naše odločitve so argumentirane in pravno podprte ne glede na morebitne politične posledice, zato je pavšalno zavračanje ali neupoštevanje odločitev, kot tudi očitanje političnega delovanja izrazito neodgovorno, še zlasti, če je pospremljeno z nedostojno kulturo javnega izražanja mnenj.”

Podpisniki so prepričani, da smo prišli do točke, ki predstavlja skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi. S skupno izjavo želijo vplivati na izboljšanje stanja po načelu zgledovanja od zgoraj navzdol, kar lahko močno vpliva na ravnanje ljudi ter njihovo zaupanje v javne institucije.

Zato: “Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti javno pozivamo celoten politični prostor, da sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Republiki Sloveniji. Potrebno je umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sistem države.”

V zaključku izražajo ponos nad svojim dosedanjim delom, ki ga bodo opravljali tudi v prihodnje. “Potrebno pa bo zagotoviti pogoje dela, ki bodo povezovalni in konstruktivni ter bodo učinkovito varovali temeljne pravice, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije.”

Ustavno sodišče ne bo podpisalo, drugi se z izjavo strinjajo

Na inštitucije, ki so navedene v glavi dopisa, smo se obrnili z vprašanjem, ali so z njim seznanjeni in kako se opredeljujejo do zapisanega.

Tako iz Računskega sodišča kot KPK, urada informacijske pooblaščenke, varuha človekovih pravic in Ustavnega sodišča so nam potrdili, da so z izjavo seznanjeni.

Medtem ko so iz Ustavnega sodišče sporočili, da se k tej ali podobni izjavi ne bodo pridružili, so iz drugih institucij izrazili načelno strinjanje z vsebino izjave.

Z Računskega sodišča so sporočili, da izjavo vsebinsko podpirajo, saj je po njihovem mnenju “razumna in potrebna ter sestavljena v primernem času.” 

“Z dokumentom, ki ga omenjate, sem seznanjen. Glede na to, da je javno objavljen, za njegovo podpisovanje ne vidim potrebe,” pa je sporočil varuh človekovih pravic, Peter Svetina. Hkrati je opozoril na kulturo strpnosti, sprejemanja, vključevanja in kulturo medsebojne – dostojne komunikacije. “Da pa ne bi zašli še v krizo vrednot, sta na vseh področjih nujni aktivna dvosmerna komunikacija in dialog, ki pa ga močno pogrešam,” je dodal. Izpostavil je tudi nepogrešljivo vlogo navedenih institucij za delovanje sodobne države ter družbeno odgovorne skupnosti. 

Iz urada informacijske pooblaščenke so sporočili, “vsebinsko nestrinjanje s predlogom osnutka ni možno,” saj gre za “zavzemanje za temeljne človekove pravice in poziv k medsebojnem spoštovanju ter kulturi dialoga”.

In prav opozarjanje na nujnost spoštovanja temeljnih človekovih pravic in krepitev pravne države, pomeni osnovno poslanstvo samostojnih in neodvisnih državnih organov, zato so napadi nanje zaradi njihovih strokovnih mnenj in odločitev nedopustni in so daleč od pričakovane kulture dialoga, še pravijo v uradu IP in dodajajo, da so v odprtem pismu na podobne stvari opozorili že lani.

V Komisiji za preprečevanje korupcije so zapisali, da svoje delo opravljajo profesionalno in kakršnekoli pritiske nanj zavračajo. “Prav zato se v tem smislu Komisija z izjavo, ki jo navajate, strinja, saj slednja vsebuje tudi omenjeno stališče.”

Za Siol.net je situacijo komentiral tudi Tomaž Vesel. Dejal je, da še ne ve, kdo je podpisal ter da dokument kroži in se oblikuje že teden ali dva. Po njegovi oceni je nezadovoljstvo med državnimi organi veliko, ne toliko zaradi medijev, za katere je normalno, da kritizirajo, temveč politikov, ki napadajo nadzorne institucije.

Požar spodnesel letečo preprogo, ki bi Tomaža Vesela ponesla v politiko
Priprava izjave, ki se je med akterji državnih institucij pripravljala v ozadju, in je bila nedvomno mišljena kot velik medijski bum, primerljiv s peticijo 571 v času prve Janševe vlade, je torej preuranjeno ušla v javnost – znova jim je igro pokvaril človek tisočerih virov, Bojan Požar.

Na prvo žogo je njeni vsebini, oziroma velikim delom le-te, težko oporekati. Le kdo se ne bi zavzemal za dostojno komunikacijo, spoštovanje in neodvisnost državnih institucij in se ne bi pridružil pozivu celotnemu političnemu prostoru, da “sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Republiki Sloveniji.” Vsega tega si navsezadnje želimo vsi.

A vrag je v podtonu, ki sledi opozicijski politični agendi in je jasno uperjen proti aktualni vladi. Drži, da so predvsem politiki vodilne vladne stranke do teh institucij pogosto javno kritični, a hkrati ne smemo pozabiti, da so predhodno do te vlade praviloma javno kritični tudi predstojniki teh institucij. Do neke mere je to sicer prav – ko gre za nepolitično motiviran nadzor oblasti iz njihove pristojnosti. A težko bi dejali, da vsaj nekatere izmed njih ne zanese preko meje še dopustnega nevmešavanja v aktualno notranjepolitično dogajanje.

Kadar se to zgodi, imajo tudi mediji in navsezadnje politiki pravico do javne kritike, dokler seveda odločitve neodvisnih nadzornih organov tudi spoštujejo. In to ta vlada, pogosto s stisnjenimi zobmi in kdaj ob kakšnem sikanju skozi zobe, počne. Sprotno javno negodovanje razumeti kot “ponavljajoče se pritiske” in “koordinirane napade”, ki lahko “zamajejo temelje demokracije” pa je čisto pretiravanje in napihovanje situacije s tendenco pripomoči k ustvarjanju konstrukta avtoritarne oblasti, ki si podreja demokratične institucije slovenske družbe. Konstrukta torej, ki ga že od padca Šarčeve vlade, še preden smo dobili novo, desnosredinsko, gradi in razpihuje leva politična in medijska mašinerija.

Prav zato ta spretno napisana in izmuzljiva izjava v resnici pomeni še en nesprejemljiv poseg v notranjepolitični spopad s strani predstojnikov nekaterih institucij, ki se jim podobni zdrsi zadnje leto dogajajo vse prepogosto. In ravno nesprejemljivosti konteksta za “neodvisno državno institucijo” so se očitno zavedli na Ustavnem sodišču, od koder so edini jasno sporočili, da njihovega podpisa pod izjavo ne bo.

Še posebej ne, ker bi ta lahko bila kaj hitro zlorabljena za tlakovanje poti v politiko Tomaža Vesela, za katerega Bojan Požar danes piše, da je kot Čeferinov varovanec dokončno dobil blagoslov tudi Gregorja Golobiča za prvi obraz nove nove leve stranke, četudi ga je slednji dal s stisnjenimi zobmi. 

28 komentarjev

 1. Kot ’il consigliere’ (svetovalec, zaupnik, pravni zastopnik), ki je eden od najvišjih
  položajev v hierarhični strukturi mafije, je Aleksander Čeferin največji up
  slovenskega podzemlja:
  .
  “Je prav, da strah jih je, vse demokrate,
  ker z mano diktatura pride v svate.
  Se strinja tudi mali murgel láber,
  da vladam jaz ali moj kandelaber.”

 2. DEMOKRACIJA pomeni, da imamo vsi polnoletni pravico VOLITI in biti IZVOLJENI. Kdor dobi največ glasov – ima pravico sestaviti VLADO in VLADATI v prid države in državljanov.

  Je pa v Sloveniji problem, ker Levica misli, da vlada pripada IZKLJUČNO LEVIM.

  Nedopustno pa je, da se DRŽAVNE institucije prizadevajo, da Desnim preprečijo sestaviti vlado in zato delajo KONSTRUKTE, kot so KPK-Patrija in Računsko sodišče-MASKE.

  Bojan Požar je točno pokazal SLOVENSKI problem v svojem twitu:
  ” Predsednik računskega sodišča, pravkar de facto organizira upod “Neodvisnih institucij”, proti OBSTOJEČI VLADI republike Slovenije”.

  To točno pokaže, kdo je tisti, ki v Sloveniji ruši DEMOKRACIJO.
  Spomnimo se, kako so se zgodili USTAJNIKI, takoj, še ko je vlada komaj nastajala. Potem je Vesel obiskal Galeta, takoj ko je vlada začela delati, in nastalo je TAJNO SNEMANJE telefonskih pogovorov. Preko “mašinerije RTV” , skupaj z Galetom, so začeli napadati MINISTRE sedanje vlade…….

  Če Državna institucija sodeluje z USTAJNIKI, da bi se vlada sesula, je UGLED INSTITUCIJE padel zelo nizko. In temu rušenju, se je Vesel pridružil takoj v marcu 2020.
  Čeprav ga RTV “pere”, bo pred državljani ostal močno “kontaminiran” z rušenjem zakonite vlade.

  Sicer pa bi jaz takoj podpisala pobudo, da Slovenci želimo, da v Sloveniji deluje DEMOKRACIJA in pravna država.
  To pomeni, da ne sme nihče prekoračiti POOBLASTIL – tudi DRŽAVNE INSTITUCIJE ne! In vsak ima pravico vladati – tudi. če je Desni!

  Problem je tudi, ker bi Levica rada prišla na OBLAST z Revolucijo, po “receptu” Tita.
  Demokrati pa tega ne sprejemamo, pa če nas Ustajniki še tako napadajo.
  Jenulovi dobro vedo, da obstajajo nekatere INSTITUCIJE, ki bodo USTAJNIKE v vsakem primeru ZAŠČITILE.
  Ali je to pošteno?
  Kaj bi se zgodilo, če bi v Sloveniji – vsi delavci delali tako, kot Gale?

 3. Nobena “neodvisna” institucija, ki se združi z drugimi “neodvisnimi” v protivladno koalicijo s prav očitnimi nameni škodovati vladi, ni več “neodvisna”, saj s svojim podpisom postane del enoumne združbe, ki deluje na od nekoga podtaknjene ukaze. Namena takih ničvrednih protivladnih podpisovanj v ravno “primernem” času ni moč skriti – videli smo, kaj se je mesece dolgo dogajalo s tistim “osnutkom poročila Računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme”.
  Tudi ugleda in spoštovanja katerekoli institucije ni moč zaukazati ali sugerirati – to si morajo institucije zaslužiti s svojim poštenim, pravičnim, neodvisnim in nepristranskim delom, kar pa očitno vmešavanje v notranjo politiko nikakor ni.

  • ales
   Zelo dober prikaz, kako deluje Računsko sodišče v Sloveniji.
   Celo, kdo je KRIV za BANČNO “luknjo”, niso nikoli obelodanili.

   Zaradi mask, ki so se dejansko nabavljale v “vojnih razmerah”, pa je Računsko sodišče,sprožilo vse mehanizme na RTV in na ULICI.
   Ulica je zahtevala:” Vada JJ mora pasti” !

 4. Nova pasja bombica levakov pred predsedovanjem Slovenije EU….

  Dajte se malo pomiriti, fantje, tole vaše prozorno početje postaja skrajno neokusno. Namerno črnjenje Slovenije v tujini, utemeljeno na čistih lažeh, kar tudi ta dokument je, ni le nedržavotvorno, temveč je izdajstvo lastne države. Delujete kot izdajalci in kot agenti tujih sil proti lastni državi, kar je izdajstvo po vseh možnih, še tako ohlapnih definicijah. Le da vas v tem primeru ne najemajo tuje sile, temveč dediči komunistov, ki jih skrbijo proračunske miljarde oziroma odklop od njih, ter uvajanje večje finančne, družbene in politične higiene v državi.

  V ZDA bi vam za državno izdajo že sodili, zavedajte se tega.

  Navadni “fujtajfl” je bilo že tisto neverodostojno poročilo računskega sodišča, katerega edini namen je bilo ustrahovanje in discipliniranje Počivalška, preko njega Vlade seveda, sedaj pa se še te infantilne prozornosti.Zresnite se že enkrat, levaki!

  P.S. Bo Pahor spet moral Kučana klicati na pomoč, da se ustavijo te nepremišljene norosti?

 5. “Če ta vest drži, smo priča eni od največjih zlorab državnih institucij v politične namene v zadnjih 30 letih. Besedilo spominja na nekdanje pamflete GŠ JLA, v katerih so obsojali ‘napade na JLA in socializem’ ter trdili, da jih nihče ne sme kritizirati,” je kot komentar na Veselovo peticijo na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša.

  Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je zapisal, da kot minister ne bo komentiral “izjav osebe, ki svoje glavno delo opravlja kot popoldansko dejavnost, za hobi pa dopoldne politično vodi izjemno pomembno državno institucijo”.

  Vir: Siol, 9.6.2021

  🙂

 6. Kraševka lepo si zapisala: ”DEMOKRACIJA pomeni, da imamo vsi polnoletni pravico VOLITI in biti IZVOLJENI. Kdor dobi največ glasov – ima pravico sestaviti VLADO in VLADATI v prid države in državljanov.”
  Pozabila si da gre za ”posredno” demokracijo. Da torej vlada ko je enkrat izvoljena ni treba da nujno vlada v prid države in državljanov. Tudi politična praksa, ki jo najbolje ponazarja levi pol, ki je večinoma na oblasti potrjuje to dejstvo.
  Kaj pa če bi se desnica dejansko zavzela za bolj demokratične oblike vladanja s spremembo sistema upravljanja z javnim denarjem preko decentralizacije in debirokratizacije ter ustavne zagotovitve referenduma kot najvišje oblike ”neposredne” demokracije.

  • Peter
   Kako bi potem, vsak zakon sprejemali na referendumu?
   Ko bi nastopila EPIDEMIJA, bi čakali par mesecev, da bi referendum potrdil – Zdravstvene ukrepe in določil, kdo kdaj in kako naj se vsak obnaša. Saj potem ne bi delali drugega, kot referendume?

   Ustajniki bi trdili, da naj VLADA ULICA! In kaj potem?
   Mislim, da bi sledil KAOS. Zmagovala ne bi pamet, ampak nasilje…..

   • Na referendumu se sprejemajo podeljevanje novih pravic. To pomeni, da zakoni, ki prikrito podeljujejo nove pravice morajo iti na referendum. Zanje bi moralo glasovati večina volilnih upravičencev, za moj okus vsaj 2/3 volilnih upravičencev. Verjetno bi morali razmisliti še o zaščiti manjšine.
    Operativni zakoni naj ostanejo v domeni predstavniške demokracije, vendar se bojim, da bo to potem le nadzorni svet vlade, kar pomeni, da lahko število poslancev krepko zmanjšamo recimo na 20.

 7. Vesela so potisnili na igrišče in zdaj išče podporo sodnikov in nogometne zveze, da ga podpre. Ampak nevede jih s tem postavlja v situacijo, da bi jim nasprotnik in navijači takoh lahko dokazali korupcijo. Vesel bi moral razumeti, da če gre igrat na igrišče, ne more za svojo igro iskati podpore pri neodvisnih sodnikih in zvezi. Naj igra, naj se pa neha igrati s pravili.

 8. Ko “neodvisni” funkcionarji “neodvisnih” državnih organov, ki so jih na njihova dobro plačana mesta postavili politiki ene od tedaj trenutno vladajočih političnih opcij, začnejo organizirati verbalno državljansko neposlušnost oz. ko javno demonstrirajo svojo menda ne-politično ne-kooperativnost do aktualnih organov oblasti in/ali do dela medijev, se velja vprašati o njihovi resnični politični “neodvisnosti” ter “nepristranosti”.

  Vsi legalno in legitimno izvoljeni funkcionarji “neodvisnih” državnih organov, o katerih je zgoraj beseda, so bili spodbujeni, kandidirani in izvoljeni “z žegnom” tedaj vladajoče ideološke, politične in strankarske večine.
  Vsi so bili s tem seznanjeni, vsi so svojo politično izvojljivost in izvoljenost tudi pragmatično in prilagodljivo aktivno sprejemali in vsem je bila “politika” nekaj samoumevnega, dokler ni oblast prevzela njim alternativna, konkurenčna, zoprna, nemara komu celo sovražna politična opcija.

  Nenadoma je “politika” za njih postala nekaj tujega, sovražnega, omejujočega in ogrožajočega, oni sami pa so se začeli pojmovati in javno predstavljati kot “neodvisne”, avtonomne in svobodne “strokovnjake”, “ne-politične”, tako rekoč kot trajno ne-dolžne in ne-vpletene “angele varuhe” ustavnosti, zakonitosti, vladavine prava in tako rekoč znanstveno neoporečne in nepodkupljive Resnice na vseh področjih, kjer pač delujejo kot nekakšni “angeli varuhi” pred samovoljno “politiko” in samopašno “državno oblastjo”, katere sestavni del so, seveda, tudi sami.

  Zavozlana logika, bi dejal Cankarjev Konkordat iz Pohujšanja.

  Resnica pa je ta, da smo le priče dovolj naravne demokratične in politične ne-sinhronosti med legalno in legitimno vlado ter izvršno vejo oblasti ter med funkcionarji organov, ki so jih na njihova mesta postavili enako legalno in legitimno postavljeni prejšnji organi zakonodajne in/ali izvršne veje oblasti.

  V Sloveniji se bomo morali še navaditi na demokratične menjave oblasti, oblastnih garnitur in političnih opcij. Prav bi bilo, če bi se najvišji funkcionarji “neodvisnih” državnih organov zavedali svojih ustavnih in zakonskih obveznosti ter pristojnosti ter neposredne odgovornosti davkoplačevalcem, državljanom in volivcem ter da s svojimi dejanji in besedami ne bi politično spodkopavali legalne in legitimne oblasti, veljavnega ustavnega reda in zaupanja v vladavino prava ter njene ključne odločevalce.

  Če se komu od “neodvisnih” funkcionarjev “neodvisnih” državnih organov toži po politični slavi in ga vroče ženejo ambicije po političnih časteh, naj odgovorno, jasno in glasno prestopi med politike. Naj ustanovi lastno politično stranko (npr. “veseljakov”), ali pa se pridruži kateri od parlamentarnih strank, kjer pričakuje nadaljnji strmoglavi vzpon na družbeni in politični lestvici.
  Nikakor pa ni ne profesionalno in ne pošteno zlorabljati lasten “neodvisni” organ in druge sorodne organe za izrazito preračunljivo promocijsko politično kampanjo, s katero si želi njen prvi protagonist medijsko tlakovati podlago za tako neprikrito vroče in strastno zaželeno politično kariero.

 9. Aktivni državljan zelo pronicljivo ste razgalili igo neodvisnih: ”Vsi legalno in legitimno izvoljeni funkcionarji “neodvisnih” državnih organov, o katerih je zgoraj beseda, so bili spodbujeni, kandidirani in izvoljeni “z žegnom” tedaj vladajoče ideološke, politične in strankarske večine.
  Vsi so bili s tem seznanjeni, vsi so svojo politično izvojljivost in izvoljenost tudi pragmatično in prilagodljivo aktivno sprejemali in vsem je bila “politika” nekaj samoumevnega, dokler ni oblast prevzela njim alternativna, konkurenčna, zoprna, nemara komu celo sovražna politična opcija.”
  S tem pravzaprav vsi postopno pridobivamo uvod bistva politične igre in manipulacije z volivci.
  V Sloveniji imamo žal posredno demokracijo, ki daje vsakokratni politični opciji na oblasti preveliko moč, ki jo le ta tudi veselo izrablja-zlorablja.
  Janša me je z svojo izjavo: Prva naloga te vlade bo decentralizacija in debirokratizacija, kar pomeni prvi korak k večji oz. bolj neposredni demokraciji.
  Žal sem zelo razočaran Janša vodi vojne na vseh drugih frontah od povsem nepomembnih do takih na katerih bi kot strateg celo lahko vedel da ne more zmagati. Kaj pa če bi se umaknil iz nepomembnih bojev na ključno bojišče demokracije.

 10. Kraševka (glej kako si zaverovana v samo eno varianto vladanja) Ogovor je zelo enostavno poglej kako to delajo v Švici. V nedeljo po maši je referendum, ki ni obvezen udeleži se ga samo tisti, ki čuti in razume, da mora sam soodločat ker ne verjame, da bodo drugi (beri politične stranke) delale dobre stvari zanj. Zakaj je udeležba na referendumih tako velika in izražen volja za etablirane politične stranke tudi desne nerazumljiva.
  Lahko bi navedel ogromno referendumov, ker ti potekajo na vseh nivojih tako lokalnih kot na nivoju kantonov in konfederacije. Tebi bo všeč referendum s katerim so v Švici ljudje prepovedali pokrivanje obraza v javnosti.
  Zakaj Švicarjev ni nihče obtožil da so ksenofobi, ker ljudstva ne moreš obtožiti, da manipulira samo s seboj. Nekaj drugega pa je ko politične stranke zagovarjajo oz. celo uzakonijo neke rešitve takrat lahko povsem upravičeno govorimo, da gre za manipulacijo in ne resnično voljo ljudi.

Komentiraj