Socialisti pravijo, da je kapitalizem škodljiv in nemoralen. Kaj pa argumenti?

Eno najpogostejših vprašanj v današnjem svetu, še posebej po zadnji gospodarski krizi in še posebej v tranzicijskih državah, je “Kapitalizem da ali ne?” oz. ali obstaja družbeni sistem, od katerega bi ljudje imeli v povprečju več.

Kdo bi raje videl socializem

Kar se tiče Slovenije (podobno pa tudi drugih nekdanjih jugoslovanskih republik), obstaja nezanemarljiv del prebivalstva, ki meni, da je to socializem ali pa vsaj neka njegova kompromisna oblika.

Zagovorniki tega so seveda vseh stopenj in izvorov – od simpatizerjev, ki jim je pač blizu nagovarjanje s tovariši, Titova karizma in pritoževanje čez “neoliberalne tajkune”, pa do fanatikov komunistične ideologije, ki bi ob primerni priložnosti spet posegli po revoluciji in kroglah, ker pač socializem zahteva žrtve” in je to menda edini način za zaustavitev izkoriščanja delavskega razreda s strani kapitalistične buržoazije”.

Zanimivo je tudi, da se je v zadnjih letih (sploh med vedno upornimi mladimi) okrepil delež tistih, ki vidijo prihodnost v socialističnih in marksističnih programih novih skrajno levih strank (Združene) Levice, in da se njihovi podporniki pogosto sploh ne razumejo z nazorsko sicer zelo sorodno SD oz. nekdanjimi partijci in njihovimi simpatizerji.

Kaj pravijo primerjave ekonomske razvitosti?

Kakorkoli, današnja ekonomska dejstva in življenjski standard ljudi govorijo močno v prid kapitalizma, kar bodo priznali celo nekateri zmernejši socialisti. Države nekdanjega vzhodnega bloka, vključno s Slovenijo, danes opazno zaostajajo po vseh finančnih in blaginjskih kazalnikih (od BDP, Indeksa človekovega razvoja HDI pa do Indeksa sreče) za zahodno Evropo.

Ta zaostanek je precej večji, kot je bil pred padcem teh držav za “železno zaveso”. To je dobro vidno tudi v primerjavi nekdaj najbolj razvitih predelov Avstro-Ogrske – ob razpadu monarhije 1918 so bile denimo Češka, poljska Šlezija in zahod Madžarske na približno enakem nivoju ekonomskega razvoja kot avstrijske dežele, danes pa seveda bistveno zaostajajo za Avstrijo.

Kaj pa očitek o nemoralnosti?

Marsikdo bi na to porekel: “Dobro, številke dokazujejo, da je kapitalizem boljši. Ampak ali ni nemoralen in usmerjen proti človeku?” in verjetno bi s tem odprl dobro razpravo.

Verjetno se je vsakemu razumnemu in dojemljivemu človeku že kdaj “zagabilo” in zamerilo brazglavo pehanje za denarjem in uspehom, ki seveda obstaja povsod po svetu. Toda ali je za to res kriv kapitalizem oz. je to res posledica nekih v ta sistem “vgrajenih” slabih, dekadentnih načel? Ali ne vidimo denimo tega tudi v ne-kapitalističnih državah, le v drugačni obliki – spomnimo se samo nekdanjih domačih partijskih apartčikov?

In pa, kaj dejansko je v sami ureditvi kapitalizma nemoralnega (če se seveda zaradi pohlepa, korupcije itd. včasih zadeva ne izrodi)? O tem nedavno na blogu HumanProgress [človeški napredek] piše tudi Marian L. Tupy, ki postavi celo tezo, da je v resnici zaradi takšnih izkrivljenih predstav in lažnih obljub nemoralen družbeni sistem v resnici socializem.

Moralnost kapitalizma in socializma

Tupy najprej navede dejstvo, da kapitalisti z namenom zaslužka in dobička proizvajajo dobrine in storitve, ki jih ljudje potrebujejo in po njih povprašujejo – za te stvari/storitve se odločajo prostovoljno. Poleg tega je kapitalizem pravzaprav le zadnja na prosti trgovini, dobičku in zasebni lastnini temelječa oblika gospodarjenja, ki obstajajo od prazgodovine dalje in glede katerih so pač vedno obstajali ljudje, ki so se jim zdele naštete stvari nemoralne.

Kako pa je potem z moralnostjo socializma, za katerega se pogosto trdi, da je “ukrojen po meri človeka”? To je namreč utopičen družbeni sistem, ki naj bi rešil vse težave človeštva. Lev Trocki je celo zapisal, da se bo “v socializmu povprečen človek dvignil na višave Aristotla, Goetheja ali Marxa”.

Kot pa vemo in smo konec koncev Slovenci doživeli tudi na lastni koži, je vpeljevanje takšnih visokoletečih teoretičnih idealov v prakso nekaj povsem drugega in se zelo hitro izrodi v zatiranje človekovega (svobodnega) mišljenja in delovanja. Ena najbolj očitnih tendenc socializma je tako diktatura, kar se trenutno najbolje vidi v Venezueli.

Poleg tega ima takšen sistem vedno za posledico omejevanje ekonomske svobode, ki vodi v izjemno neučinkovitost gospodarstva in v končni fazi dolge vrste za kruh. V človeški družbi je nemogoče doseči splošen konsenz glede smeri gospodarstva, zato se potem moč odločanja začne koncentrirati v rokah majhne elite. Ko nezmožnost učinkovitega načrtovanja postane vse preveč očitna, oblast poskuša utišati oporečnike, tudi z množičnimi umori.

Tuly tudi navede, da je tudi sicer tako opevana dostopnost do “brezplačnega” zdravstva in šolstva v socializmu lahko zelo zavajajoča, saj gre pogosto z roko v roki z močno povečano korupcijo in podkupninami, pa tudi krajami.

Tako neizogibno sledi ugotovitev, da socializem zelo težko označimo za “moralnega”.

3 komentarji

 1. Kapitalizem je popolnoma naraven družbeni sistem. Vse ostalo pa je zavist in faušija.
  Naravni zakoni so pač takšni,da boljši, uspešnejši, ostajajo, manj sposobni, neprilagodljivi pa izumirajo.
  Tako so izumrle že mneoge vste, mnogi rpdovi, vedno pa se jih množica ohranja, ker so dovolj odporni, dovolj prilagodljivi in sposobni preživetja.
  Tudi med ljudmi veljajo enaki zakoni.
  Poznamo narode, mogočne, sposobne, ki so se izrodili in izumrli. Za njim so ostale le še ruševine mogočnih mest, ljudstev, ki so jih gradila in v njem živela pa jih ni več.
  Vedno ljudi spremlja enak gon: biti boljši, biti močnješi, biti uspešnejši. To velja za posameznika, za družino, za narod. Kdo se ne ravna po teh zakonih, se mu slabo piše. Propade. Če zaide narod v depresijo in se ne ravna po naravnih zakonih propade.
  Prav Sloveci smo pred tem, pa ali se zavedamo, ali ne!
  Komunizem katerega se nikakor ne moremo otresti, nam ne bo popolnoma nič pomagal. Še več, pospešil bo naše izumiranje.
  Komunizem je Slovencem izkoreninil elito, to je družbeni sloj, ki je skrbel za napredek naroda. Narod počiva na kmetu, na podjetniku, na eliti, saj je elita tista, ki brani svoje. Brani tisto, kar ima. Tisti, ki nič nima, nima česa braniti in če nič ne brani, mu je veseno, kje je, kdo mu vlada in veseno mu je, kaj se z njim dogaja.
  Komunizem, boljševizem, je poskrbel, da je pobil in pregnal vse tiste, ki so kaj imeli. Tisti, ki so ostali, pa jim je pobral vse in jih spravil na beraško palico.
  Ampak, tudi če travo požgeš, zraste druga. Tako so Slovenci s svojo sposobnostjo kljub vsemu, kljubovali nenaravnemu režimu in v komunističnemu svetu postali najnaprednješi in najuspešnejši narod. Slovenci nismo bili le najuspešnejši v Jugoslaviji, bili smo najuspešnejši od Trsta, do Vladivostoka.
  Ampak so Slovenci tudi najuspešnejši pri sprjemanju in utrjevanju komunizma. Prevečkrat in prepogosto je bila trava požgana in če se to dogaja, tudi trava obnemore in izgine.
  Tako danes doživlja Slovenija popolno renesanso komunizma v najslabši obliki.
  Učni programi so odigrali svoje in Slovence prevzgojili v komunistične zombije, ki ne vedo, kaj je normalno in kaj ni.
  Če ravno imamo Slovenci dovolj demokracija, da bi lahko po mirni poti ukinili komunizem, se ga ne lotimo.
  Tisoče in tisoče zaposlenih se udinja temu zlu in hodi v službo po plačo, ne pa zato, da bi ustvarjali, saj je ustvarjanje prehanje za dobičkom, to pa je nekaj, kar je nezdružljivo s komunizmom.
  Seveda to lahko počno le tsiti, ki jim kruh reže država. A kaj ko je v Sloveniji večina vsega še vedno državno in država krčevito brani komunizem, ta pa vzdržuje popačeno mišljenje, da je pehanje za dobičkom amoralno, škodljivo, gnilo, perverzno.
  Takšno stališče seveda onemogoča dobičke. Če ti so, jih pobere peščica prevarantov, ki narodu dopovedujejo, kako nemoralni so dobički, sami pa z njimi, ukradenimi, seveda bogatijo, a se delajo socialno čuteče humaniste.
  Kar poglejmo si Forum 21, ki ga vodi Milan Kučan, ki je sicer majhne rasti, a vendar od glave do pete socialist, tisti stric, ki mu je mali človek prva skrb. Tisti človek, ki skrbi za upokojence in jim za skrbnika postavlja Karla Erjavca. Je tisti socilano čuteč človek, ki v boj za delavske pravice pošilja Semoliča in Štruklja, ki rohnita in grmita po vseh medijih, tudi po cestah, če je treba, a kaj, ko uboga ne dosežeta nič, ker jih vlada, ki jo prav tako formira socialno čuteč Milan Kučan , ne posluša, ne uboga. Tako gre naprej in naprej. Povsod sami socialnio čuteči dobrodelniki, od Jankovića, pa Rigelnijka, pa Šrota, tudi Bavčarja, pa Horvata, Petriča, pa Dragonje in Pahorja in cele falange podobnih socialno čutečih, ki jih postavlja na položaje Milan Kučan, ali zaupniki njegovega Foruma 21. Vsi ti skrbijo, da ne bi Slovenci ustvarili preveč dobička in z njim odpotovali v kapitalistično Evropo, ki propada.
  Da se preveč Slovencev le ne bi premislilo in si zaželelo pravi kapitalizem, ki odkrito skrbi za najuspešnejše, tem pa nalaga, da skrbijo za socialno državo in jim del dobička jemlje za to, da sedržava razvija, pa skrbijo najrazličnejše “nevladne” organizacije, ki jih vlada obilno financira. To so najrazličnejši mirovni inštituti, zveze veteranov, zlasti borcev, ki slavijo boljševike, ki so pobili in pregnali elito, pa najrazličnješe šole, med njimii naravnost brilira FDV, ki nam daje vladajoči kader, ki potem uspešno ohranja komunizem pridobitve revolucije in zatira podjetnost, ki je po nihovme izvor vesga zla, saj ustvarja dobičke, ti pa so strup za družbo.

 2. Komunisti in socialisti lahko lepo živijo le, če so pred njimi KAPITALISTI kaj pridelali oziroma ustvarili. Socialisti obljubljajo socialno državo s socialnimi podporami. Vendar se ne uprašajo, da če bi vsi tako delali kot naši KOMUNISTI ali SOCIALISTI, kje bi jemali DOBRINE, da bi jih posredovali naprej. Pošten kapitalist, si je premoženje ustvaril (ne mislim na instant Kapitaliste današnje levice), delavcem pa dal pošteno plačilo in jim plačal pokojninsko zavarovanje, da so na starost dobili bivši delavci PENZIJE. Današnja LEVICA, pa bi najraje pohodila DELOVNE LJUDI, tako kmeta, kot obrtnika. Nič se ne vprašajo, kdo bo dajal KRUH, da bomo lepo živeli. Samo od visokoletečih besed, se ne da živeti. Vsa čast poštenim DELODAJALCEM in pozivam SINDIKATE, naj se borijo, da bodo delavci zavarovani in ne da se SINDIKATI UKVARJAJO SAMO S TEM; DA OSTANE NA OBLASTI LEVICA. Kdo bo ustvaril delovna mesta?.

Komentiraj