Slovenija po priseljevanju v vrhu EU, a s perspektivo za naravno obnavljanje prebivalstva

Foto: Pixabay, Foto: depositphotos.com

Od leta 1964 se je stopnja zakonskih zvez v Evropski uniji zmanjšala iz 8  na 3,2 na 1.000 prebivalcev v letu 2020. V enakem obdobju se je stopnja ločitev podvojila in se je povečala z 0,8 ločitev na 1.000 prebivalcev leta 1964 na 1,6 leta 2020. Kljub temu pa se je v zadnjem desetletju stopnja ločitev malenkost zmanjšala.

Pogledali smo, kje je porok in ločitev največ, kje najmanj, kje se poročajo najstarejši in kje najmlajši, kako je z rojstvi in priseljevanjem ter kje je pri vseh teh statistikah Slovenija.

Število porok ob epidemiji zmanjšano kot nikoli dotlej – a manj tudi ločitev

Prišli smo v čas, ko se ob toplejših temperaturah sklene največ porok, ki letos zopet lahko potekajo praktično brez omejitev. Glede na statistike Eurostata je bilo v epidemičnem letu 2020 v EU sklenjenih skupaj 1,4 milijona zakonskih zvez (kar je kar pol milijona manj kot leto prej).

V istem letu se je ločilo 700.000 državljanov EU (ali 100.000) manj kot leto prej. Število porok se je tedaj zmanjšalo kot nikoli dotlej, kar analitiki deloma pripisujejo ukrepom v času pandemije.

Največ porok na Madžarskem, v Latviji in Litvi, najmanj ločitev na Malti, v Sloveniji in Italiji

V EU se je v 2020 največ parov poročilo na Madžarskem (6,9 porok na 1000 prebivalcev), v Latviji (5,6) in Litvi (5,5). Najmanj je bilo na drugi strani sklenjenih v sosednji Italiji (1,6 na 1000 prebivalcev, na Portugalskem (1,8) ter v Španiji in na Irskem (1,9 na 1000 prebivalcev). Največje znižanje števila zakonskih zvez v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 so zabeležile Malta (-3,1 poroke na 1000 prebivalcev), Romunija (-2,4) in Irska (-2,2).

V letu 2020 je bilo med državami članicami EU najmanj ločitev glede na število prebivalcev na Malti (0,5 razveze na 1000 prebivalcev), sledi ji Slovenija (0,8).

Nasprotno pa so bile najvišje stopnje ločitev zabeležene v Latviji, Litvi in ​​na Danskem (vseh 2,7 ločitev na 1000 prebivalcev), na Švedskem (2,5) in na Finskem (2,4).

Največje znižanje stopnje ločitev v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 so zabeležili v Luksemburgu (-0,8 ločitev na 1000 prebivalcev), Romuniji, Litvi, Latviji in Sloveniji (vse -0,4). Edina država, ki je zabeležila porast, je bila Danska (+0,9).

Manj ločitev je v srednji in vzhodni Evropi, tudi v Sloveniji, kjer pa je hkrati tudi malo porok (slika: Eurostat)

Najstarejši se poročajo na Švedskem

Povprečna starost moških ob poroki je bila leta 2020 najvišja na Švedskem (37,5 leta), v Španiji (37,2 leta) in na Norveškem (36,9). V Sloveniji so se moški v povprečju poročali s 33,6 leti. Povprečna starost žensk je najvišja v istih treh državah, le da je tokrat Španija na vrhu lestvice (34,7 let), sledita Švedska (34,8 let) in Norveška (34,1 leta). Slovenke so prvič neveste v povprečju pri 31,1 leta.

Najmlajši, a v povprečju podobno kot po vseh Evropski uniji vseeno vse starejši, so se pari v letu 2020 poročali v Turčiji, Severni Makedoniji, Romuniji in na Poljskem.

Istospolni se poročajo starejši

Zanimiv je vpogled v statistiko na Irskem, kjer je na voljo tako za tradicionalne kot za istospolne poroke.

Na Irskem se je leta 2020 poročilo 9.209 heteroseksualnih parov in 314 homoseksualnih parov (skupaj 1,9 na 1000 ljudi).

Povprečna starost ženina v tradicionalni poroki je bila 37.8 let, neveste pa 35.7 let, starost tako moških kot žensk ob istospolni poroki pa je izenačena na 40 let.

Za primerjavo, v Sloveniji je bilo v letu 2020 sklenjenih 47 istospolnih partnerskih zvez  (21 moških in 26 ženskih partnerskih zvez, (heteroseksualnih) porok pa je bilo  5.214

Stopnja rodnosti po vsej EU prenizka za naravno obnavljanje prebivalstva

V letu 2020 se je v EU rodilo 4,1 milijona otrok, stopnja rodnosti pa je bila v povprečju v EU 1,5 otroka na žensko v rodni dobi (leto prej 1,53). Da bi se populacija sama obnavljala, bi morala biti stopnja rodnosti vsaj 2,1 otroka na žensko v rodni dobi.

Grafičen prikaz gibanja rodnosti v zadnjih dveh desetletjih si lahko ogledate tukaj:

Število rojstev kaže velik upad.

Ženske ob rojstvu prvega otroka vse starejše, za otroke se odločajo vse kasneje

Se je pa med leti 2000 in 2020 povečala starost žensk ob porodu iz 29 na 31 let, ob rojstvu prvega otroka pa iz 28,8 leta v 2013, ko so prvič zabeležili povprečno vrednost v EU, pa do 29,5 leta v 2020.

Statistika kaže tudi, da se vse več žensk za otroke odloči po 30., 35. in 40. letu.

Stopnje rodnosti, s katero bi se prebivalstvo naravno obnavljalo, v 2020 ni dosegla nobena država EU. O najvišji stopnji rodnosti poročala Francija z 1,83 živorojenih otrok na žensko, sledita Romunija z 1,8 živorojenih otrok na žensko in Češka z 1,71 otrok na žensko. Najnižje stopnje rodnosti so bile na Malti (1,13 otroka na žensko), Španiji (1,19 otroka na žensko) in v Italiji (1,24 otroka na žensko).

Slovenija med državami z največ perspektive za naravno obnavljanje prebivalstva

Pri Eurostatu so države EU glede na rodnost razporedili v štiri skupine s faktorji, po katerih imajo največ skupnega. Prvo skupino sestavljajo Danska, Nemčija, Irska, Nizozemska in Švedska, kjer sta bili tako stopnja skupne rodnosti kot povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka nad povprečjem EU.

Drugo skupino, kjer sta tako stopnja rodnosti kot tudi povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka pod povprečjem EU, sestavljajo Hrvaška, Malta, Litva, Poljska in Finska (enako je tudi z Albanijo, Severno Makedonijo in Srbijo.

Tretja skupina so države, ki so zabeležile višjo povprečno starost žensk ob rojstvu prvega otroka od povprečja EU in hkrati nižjo stopnjo rodnosti od povprečja EU. V to skupino sodijo Grčija, Španija, Italija, Ciper, Luksemburg, Avstrija in Portugalska, pa tudi Švica in Norveška.

Države, ki imajo stopnjo rodnosti višjo od povprečja EU, starost ob rojstvu prvega otroka pa je pod povprečjem EU, pa so Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Francija, Latvija, Madžarska, Romunija, Slovenija in Slovaška ter Islandija in Turčija; lahko bi rekli, da gre za države z največ perspektive za naravno obnavljanje prebivalstva.

V Luksemburgu se dve tretjini otrok rodi materam, rojenim v tujini

Največ, kar 64 % otrok se je materam, rojenim v tujini, rodilo v Luksemburgu. Sledijo Ciper, Avstrija, Malta in Belgija, kjer se je približno tretjina otrok rodila materam rojenim v tujini. Je pa na splošno ta delež v zadnjih letih narasel v celotni EU, najnižji pa je v Bolgariji in na Slovaškem.

Velik del evropskih držav tako primanjkljaj na področju rodnosti nadomešča s priseljevanjem.

Slovenija v 2020 na četrtem mestu glede na delež priseljencev

Na ravni EU je v 2020 iz držav, ki niso članice EU, prišlo 1,9 milijona priseljencev, kar je skoraj 30 % manj kot v letu 2019. Med državami z najvišjim deležem priseljevanja v 2020 je v vrhu Luksemburg (37,5 na 1.000 prebivalcev), sledita Ciper (29 na 1.000 prebivalcev) in Malta (26,9 na 1000 prebivalcev).

Na četrtem mestu je Slovenija s 17,2 priseljenci na 1.000 prebivalcev, ki so v državo prišli leta 2020. Povprečje EU je bilo v 2020 4,3 preseljenci na 1.000 prebivalcev. Število je bilo v EU najnižje na Slovaškem (1,2 priseljenca na 1.000 prebivalcev), v Italiji in Franciji (4,2 na 1.000 prebivalcev). Skupno je v EU 1. januarja 2021 živelo 23,7 milijona državljanov nečlanic EU.

5 komentarjev

  1. vsem tem statistikam manjka del partnerskih (neporočenih – izvenzakonskih) zvez; koliko jih uradno nastane, koliko jih razpade ipd. te zveze so žal iz statistik izvzete (jih ne zaznavajo), vseeno pa se je tudi tu treba dogovarjati o skrbništvu nad otroki, o delitvi premoženja itd. to je dostikrat še težje kot pri poročenih, ker se presečni datum težko določi.

  2. Priseljevanje je ena izmed najbolj “skrivnih” tematik, ki se jih na volitvah nikoli ne sme dotakniti. Tudi desne stranke so do tematike preveč sramežljive ter pustijo strankam levice, da določajo kaj je razpon “sprejemljivih” stališč. To pa je napaka, kot smo videli ob celo zadnjih anti-družinskih ter anti-demografskih izpadih ministra Mesca.

  3. V Sloveniji se že dalj časa dogaja zamenjava prebivalstva. Spomnimo se, kako je bilo na južnem Koroškem v Avstriji. Tam, kjer je bilo še leta 1920 vsaj 70% prebivalstva Slovencev, jih je danes manj kot 5%. Pa še ti neradi govorijo slovensko v javnosti. Vse to se je zgodilo v pičlih 100 letih. Če s ene bo ukrepalo, bo čez 100 let južno od Karavank enako. To je bila ena največjih napak tretje Janševe vlade, da že prvi dan vladanja niso pritisnili na zavoro za priseljevanje tujcev. Levaki, ki jim Slovenija ni intimna opcija, jo poskušajo na vse načine uničiti.

    • Če SDS ali NSi te tematike ne bosta naslovili bo to pač postala prvovrstna politična tema. Potem se pa čudimo od kje prihajajo razne Le Penove ter Salviniji. Slovenci s(m)o glede tega zadržani ter neradi o tem v javnosti govorij(m)o ter se opogumij(m)o le na spletnih omrežjih, ki glede tega delujejo kot nekakšen ventil. Toda tematika bo vedno bolj pereča in samo pričakujemo lahko posameznika oz. stranko, ki bo to tematiko resno zagrabila. Po mojem mnenju lahko brez težav dobi vsaj 10%.

Komentiraj