Slovenci smo mojstri kompliciranja, ki nam greni življenje

Stane Taskov (gostujoči avtor)
3

Slovenija se nahaja v čudnem položaju. Statistika kaže razmeroma lepo podobo, družbeni proizvod raste, brezposelnost pada, izrazita revščina je redkost, terorizma ni. Zakaj se sploh pritožujemo?

Slovenska elita se ne loteva pravih problemov, z velikim veseljem pa rešuje tiste, ki jih ni. Tak problem je vpis pravice do vode v Ustavo ali pa nadaljnji »napredek« pri  zakonodajnem omejevanju nasilja v družini. V družbi, kjer je večinski problem prevelika razvajenost otrok. V družbi, kjer niti obstoječe zakonodaje ne izvajamo. Poglejte samo tragično smrt deklice z Jesenic.

Slovenska vladajoča elita nima znanja, da bi reševala prave probleme. Ni inženirskega pristopa, ki pozna dva kriterija: ali nekaj deluje in ali se splača. Če je odgovor na obe vprašanji pozitiven, je pristop pravilen.

Z inženirskim pristopom nad nezaupanje v pravosodje

Kako deluje inženirski pristop, pokažimo na problematiki pravosodja. Zaupanje v pravosodje je katastrofalno, pri čemer pa veliko sodnikov in tožilcev gara. Zakaj je tako?

Eden od razlogov je zapletena zakonodaja. Pred kratkim sem imel opravka z javnim naročanjem.

Slovenska vladajoča elita nima znanja, da bi reševala prave probleme. Ni inženirskega pristopa, ki pozna dva kriterija: ali nekaj deluje in ali se splača.

Zakon o javnih naročilih (ZJN-2; sedaj resnici na ljubo že velja ZJN-3), je imel nič manj kot 9 (devet!) dopolnitev, pri čemer ni bilo uradnega čistopisa. Res je obstajal neuradni čistopis, ampak avtorji ne prevzemajo nobenih posledic, če je v čistopisu napaka.

Torej so pri delikatnih sporih s tega področja morale delati svoj čistopis najmanj tri stranke: tožeča stranka, tožena stranka in sodišče. Če je šla zadeva na višja sodišča, so morala narediti svoje čistopise tudi ta.

Zakaj enostavno ne predpišemo, da je poleg zakona o spremembi zakona, OBVEZNO sprejeti tudi uradni čistopis? Za zakonodajalca je neznansko zaželeno, da vidi čistopis, za uporabnike pa tudi. Sojenja bi bila enostavnejša in pravd bi bilo manj, ker bi bilo zakonodaja jasnejša in razumljivejša.

In dalje: če bi morali sprejeti čistopis, bi zakonodajalec verjetno opazil, da obravnava napačen zakon in zadnje afere, ko je bil črtan člen napačnega zakona, ne bi bilo.

Drugi razlog je slabo nagrajevanja dobrega in nekaznovanja nevestnega dela. Kakršnakoli rešitev bo naletela na nasprotovanje z argumentom, da se vtikamo v sodniško avtonomijo.

Kaj pa, če bi za merilo vzeli izgubljene sodbe ESČP? Tukaj res ni domačega politiziranja.

Uvedimo skupni žakelj za plače sodnikov in tožilcev ter za stroške izgubljenih postopkov pred ESČP. Če bo stroškov z izgubljenimi postopki manj, bodo plače višje, če pa več, bodo plače nižje.

Ali bodo sodniki solidarnostno krili stroške nevestnih sodelavcev ali pa jih bodo kaznovali z večjimi odtegljaji plače, je stvar njihove avtonomije.

Tretji razlog so proceduralna zavlačevanja. Tudi tukaj so rešitve enostavne. Če nekdo zavlačuje, naj mu bo to v škodo. Katerakoli stranka povzroči zamudo z neprihodom na sodišče, naj to zamudo enostavno plača, neglede na to, ali bo tožbo dobila ali izgubila. Če ni tožeče stranke, naj tožbo izgubi.

Začeli smo z inženirskimi vprašanji. Ali deluje? Izvedba teh predlogov je enostavna in enostavne rešitve bolje delujejo od kompleksnih.

Ali se splača? Vsekakor. Predlogi znižujejo stroške (vezava plač in stroškov postopkov pred ESČP, plačilo izogibanj postopkov).

Poskusimo torej.

3 KOMENTARJI

 1. V Republiki Sloveniji je potrebno takoj ukini zakon o varovanju osebnih podatkov. Hočem vedeti, čigav sorodnik je kdo, ki sodeluje v sodnem postopku: odvtnik, tožilec, sodnik, tajnica, itn.. Takoj!

 2. Zakaj je v Sloveniji vse tako komplicirano?
  V Sloveniji vladajo strici iz ozadja. Nihče, ki je na položaju ne upa odločti, saj ne ve, ali bo zadel odločitev, ki jo predvideva stric iz ozadja. Zato si mora vzeti čas in se posvetovati. Tudi vsi strici iz ozadja niso popolnoma prepričani, da lahko odločijo na prvi poziv in si vzamejo čas.Tako se zadeve vlečejo in ni prave rešitve. Marsikdaj se kvorum iz ozadja sploh ne izjasni in do rešitve sploh ne pride.
  Relaacije med vladjočimi in ozadjem so nejasne, saj jih ni mogoče normirati, ker ne gre za legalne in legitimne odnose, zato prihaja do improvizacij,ki se nemalokrat končajo tako, da se o zadevi ne odloči in gre v pozabo, seveda na škodo predlagateljev, na škodo družbe in države.
  Tipičen primer sta koroška dečka.
  Zadeva je urgentna in bi morala biti rešena v nekaj dneh, tako pa je minilo že pol leta, bila je sprožena interpelacije proti ministrici,padlo je ogromno kritik, vključena je armada ljudi, a nihče ne odloči. Nihče ne upa odločiti.
  Očitno ima teta v ozadju takšno moč,sevda ob podpori strica, da se zadeva ne premakne.Škodo trpita pred vsem dečka, ki jim utegne zavlačevanje unučiti življenje. Škodo trpita stara starša. Škodo trpi cela vrsta poštenih ljudi, ki zahtevajo rešitev. Prizadeti so tudi nekarteri akterji iz prve lige,saj so morali odstopiti ali pa doživljajo šoke in ponižanja. Kljub temu, pa se nič bistvenega ne zgodi. Papirji romajo iz urada v urad, bolj ali manj je ugotovljeno, da otroka sodita k starim staršem, ki jima lahko edina v težki situaciji data čustveno oporo in jima nadomestita starše,pa se kljub temu nič ne zgodi. Zaslužna profesorica, ki je v tem primeru teta iz ozadja ima takšen vpliv, da si nihče ne upa odločiti, če ravno se zadeva vrti v vseh vejah oblasti.
  Žal pa se ljudje ne zadvedajo,da so le lutke v začaranem krogu, peklenskem krogu, ki pohablja sicer zdrav duh in zdrave ljudi. Namesto, da bi zdravorazumsko odločali, se morajo pokoravati nevidnim slilam, ki vladajo iz ozadja.
  Ali ni zelo podoben primer 2. tir? Tudi tukaj se ne ve, kdo vlada. Vemo, kdo bi moral odločati, pa ne more in ne sme.
  In tako lahko nadaljujem do neskončnosti.
  Bolje je, da si vsak sam vzame vsaj malo časa in najde svoj primer in se upre takšnemu načinu reševanja. Mogoče bo s tem dosežena kritičana masa, ki bo naredila konec valdanju iz ozadja.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime