Slovenci, prisegajoči na egalitarnost, so za svoje voditelje izvolili bogataše. Strokovnjaki o tem, kako je to mogoče

Vir foto: gov.si, Avtor STA/Bor Slana

Slovenci ne maramo bogatašev. Tako močno, da jih izvolimo za svojega župana, predsednika vlade in predsednika države, je prejšnji mesec pisal Rajko Podgoršek. Za vse omenjene trenutne nosilce funkcij bi brez težav rekli, da spadajo v zgornje odstotke državljanov po svojem premoženju. S čimer seveda ni nič narobe. Je pa to zanimivo glede na nekatere lastnosti Slovencev, kot jih prikazujejo rezultati javnih raziskav.  

Raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) 2022/1 tako kaže, da več kot tri četrtine anketirancev meni, da bi se morale razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji zmanjšati. In to ob dejstvu, da je Slovenija že zdaj med dohodkovno najbolj egalitarnimi državami na svetu. Tako kaže Ginijev koeficient, merilo za statistično razpršenost, največkrat uporabljeno kot merilo neenakomerne porazdelitve dohodka in premoženja.  

Podobno rezultati SJM kažejo, da imajo Slovenci načeloma bolj pozitiven odnos do socializma kot do kapitalizma ter hkrati zelo pozitiven odnos do majhnih socialnih razlik.

Zakaj torej kljub našim vrednotam volimo “tranzicijske bogataše”? Kako da njihovo premoženje, neredko pridobljeno vsaj na moralno sporen način, če že ne kaj hujšega, ni večja ovira na njihovi politični poti? Imamo morda dvojne standarde, so nekateri dejavniki še bolj pomembni kot odnos do bogastva? Ali gre tu za svojevrsten fenomen ali kaj bolj splošnega? 

To so nekatera vprašanja, ki smo si jih zastavili, za mnenje pa vprašali ugledne strokovnjake. 

Kot je lahko razbrati iz njihovih odgovorov, situacija ni enostavna, odvisna je od konteksta. V veliki meri je odvisna od zgodovinskih in kulturnih dejavnikov, pa tudi od medijskega poročanja ter vseprisotnih delitev na “naše” in “vaše” v slovenski družbi. 

“Tipičen slovenski volivec sploh ne obstaja”

Dr. Franc Smole (vir foto: http://andrejlasbaher.si/)

Začnimo s pomembno ugotovitvijo psihologa dr. Franca Smoleta. Kot pravi, so študije posamičnega lahko zelo točne, vprašanje pa je, za kolikšen obseg populacije veljajo. Analize lahko hitro postanejo tudi literarno ali politično obarvane. Zato se je pri prebiranju novinarskih ali drugih poljudnih »analiz« vedno dobro spraševati, koliko zares držijo ali koliko vsaj v glavnem držijo. Namreč, v obravnavanem primeru je razen variable bogastvo še veliko drugih neznanih dejavnikov, ki vplivajo na volivčevo odločitev. Druga ovira pri odgovoru na vprašanje pa je sedanji politični trenutek. Ali se danes odnos do bogatih sploh artikulira kot pomembno dejstvo?  

Dr. Smole je tako prepričan, da “tipičen slovenski volivec” sploh ne obstaja. Odnos do bogastva in socialnih razlik pa je odvisen od različnih dejavnikov, od psihološkega odnosa do imetja do načina (oziroma zakonitosti) tega, kako smo do bogastva prišli.  

Si torej morda zastavljamo napačna vprašanja? Oziroma se lotevamo problema iz napačnega zornega kota? Morda premoženje posameznika za njegovo izvoljivost ni tako pomembno, ampak so pomembnejši drugi dejavniki? 

Ne gre za denar, temveč za delitev “naši” in “vaši” 

prof. dr. Vesna V. Godina) Foto: Wikipedia)

Dr. Vesna Vuk Godina je prepričana, da je za Slovenijo značilen domačijski produkcijski način (DPN), ki je način družbene organizacije agrarnih družb. Ena od značilnosti DPN pa je egalitarnost. Produkcija je v DPN usmerjena k zadovoljitvi potreb članov domačije, te pa med člani ne variirajo pomembno. Slovenci smo ena bolj egalitarnih držav v Evropi in tudi širše, to pa zato, ker so bile vse družbene ureditve, ne glede na to, kako so se morda ideološko in sicer razlikovale, v resnici organizirane po logiki DPN. Ta logika je bila kot formalni princip delovanja družbe ukinjena šele s koncem socializma. Trideset let pa je premalo, da bi se zgodovinska tirnica, ki se je oblikovala od 6. stoletja do danes in ki je bila vedno skladna z logiko DPN, v resnici lahko spremenila. Od tod vztrajanje egalitarnosti pri Slovencih. 

Kateri je torej odločilni dejavnik pri odločanju volivca? Dr. Godina meni, da gre za delitev na “naše” in “vaše”. Eden od ključnih principov socialne organizacije v DPN je namreč dejstvo, da se ljudje identificirajo s socialnimi skupinami, katerih člani so, ko gre za preživetje, torej s takšnimi ali drugačnimi »domačijami«. Tu ne gre le za kmečke domačije, ampak za vse socialne skupine, ki združujejo posameznike, ki skupaj skrbijo za lastno preživetje (npr. ljudi iste delovne organizacije, oddelka v tej isti delovni organizaciji itd.) Tisti, ki niso člani moje preživetvene skupine, moje »domačije«, niso del mojega socialnega sveta. Za DPN je v tem smislu značilna logika cepitve med domačijami, pri tem pa so vse domačije, ki niso moje, v resnici moji dejanski ali potencialni (preživetveni) sovražniki. 

Kot nadaljuje znana antropologinja, se torej mojega socialnega sveta zato ne obravnava enako kot tujih socialnih svetov. V tem smislu je za družbeno organizacijo, ki je značilna za DPN, značilna ne le logika cepitve, ampak tudi dvojna morala. Ena morala velja za mojo domačijo in njene člane, druga pa za »nemoje« domačije in njene člane. Tisto, za kar se bo »nemoja« domačija napadala, kar se bo pri njenih članih sankcioniralo, za kar se jih bo kaznovalo itd., bo v lastni domačiji dovoljeno – morda sicer ne slavljeno kot vrednota, ne bo pa razumljeno kot prekršek, zaradi katerega bi bilo treba člana moje domačije preganjati, sankcionirati, kritizirati, izločiti, z njim prekiniti stike itd. Nič od tega pa ni specifično slovenskega, ampak je del DPN in zato tudi vseh družb, ki so organizirane po logiki DPN. 

Besede oblikujejo resničnost 

Zgoraj omenjena delitev in njen pomen za mnoge verjetno ni presenečenje. Kakšen pa je pomen medijev in splošne javne razprave? Kot poudarja dr. Smole, je v političnem žargonu, ki ga uporablja vladajoči režim, mnogo besed, ki so spremenile svoj dosedanji pomen. Morda tudi nismo pozorni na strukturo povednosti, ki nam jo nudijo pripovedovalci nove politične resničnosti. Oblast namreč kroji podobo takega sveta, ki mu vlada. Zato so besede tiste, ki ga oblikujejo.  

Kako pri nas razumeti pridevnike liberalen, demokratičen, svoboden …? Kam dati samostalnike socializem, fašizem, svoboda, kapitalizem, desnica, levica, sovražni govor in njihove izpeljanke? Namreč, z izbiro besed tendenciozna publicistika oblikuje določeno in osrednji oblasti prijazno krajino. Tudi z izogibanjem določenih besed pripomore k temu. Kot pravi dr. Smole, kdor danes misli, da so Slovenci volili tajkunske bogataše, se moti! Tajkunov ni, saj beremo in slišimo, da volimo same socialne duše, olepševalce mest, sočutne skrbnike za zeleno in energetsko prijazno Slovenijo. 

Prepričan je, da bogastvo naših izvoljenih prvakov ni imelo pretežnega vpliva na izbor, ker jih je javni večinski novinarski diskurz oprostil vsake sence neprimernosti za kandidatsko funkcijo. Prav tako je pri izboru delovalo tudi mnenje, da so učinkovito gospodarili. Da si prizadevaš za standard, pa je itak želja vsakega volivca. 

Kot zaključuje, so mediji ob teh volitvah oblikovali tako podobo kandidatov, da so morali biti izvoljeni. Izogibali so se rumenim pegam kandidatov in izpostavljali njihove vrline. V tem pa je strašna moč neetičnega pisanja in poročanja, ki lahko nekoga poviša, drugega pa ubije. 

Pomemben je kontekst 

Omenjeni dejavniki gradijo kontekst, v katerem potekajo vsakokratne volitve. Vsako ljudstvo ima svojo zgodovino, ki ga izoblikuje. In čeprav smo vsi posamezniki z lastno identiteto, živimo skupaj v družbi, ki jo pomembno krojijo oblast in mediji s svojim oblikovanjem naše realnosti. Ti določajo, kaj so pomembne družbene teme ter kaj je trenutna pripoved. 

Dejan Verčič, foto: osebni arhiv

Dr. Dejan Verčič, teoretik odnosov z javnostmi, je tako prepričan, da pri odločanju volivci nekaterim lastnostim kandidatov posvečajo večjo pozornost in jih pri svojem odločanju bolj upoštevajo na račun nekih drugih. Letošnji volilni cikel je tako šel večinsko proti prejšnji vladi in dal veter v jadra tistim, za katere se je zdelo, da imajo največje možnosti uspeha pri tem.

To pa ne pomeni, da so državljani dvolični, slepi ali neumni. Samo stvari, ki jih motijo, so dali začasno v oklepaje. Morda letos to za novinarje velja še bolj kot za običajne ljudi.

Vendar se izpostavljenost stvari, ki jih opažamo, skozi čas in okoliščine spreminja. Z referendumi se zaključuje obdobje romantičnega obračuna, z januarjem prihaja novo leto realizma, v katerem se bo očem pokazalo marsikaj, kar je bilo prej zaradi gledanja s srcem prikrito. 

21 komentarjev

 1. Za vsako rit raste v grmu palica.

  Ko je nova predsednica po prisegi brala svoj nastopni govor, v katerem ni nič povedala, se je nad spobnjim robom TV ekrana pojavila novica, da je policija Natašo Pirc Musar ovadila pri državnem tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponareditve uradne listine na škodo slovenskega Rdečega križa.

  Pravzaprav bi si lahko prhranila komedijo okrog prisega in pred njo odstopila.

  • Čkaj no, Slovenija ni Belgija in NPM ni Eva Kaili, ki so ji našli poldrug milijon gotovine doma.
   In še ona je zanikala kakršnokoli krivdo. Denar je menda pošteno zaslužila.
   Morda je bila eskortesa arabskim milijarderjem. To ni prepovedano in je zelo donosno. Kakšna korupcija neki?! Ženski posli pač. Samo davke mora plačati in je čista.

   NPM še ni bila pravnomočno obsojena. Glede na ekspeditivnost in nepristranost naših sodišč, tudi nikoli ne bo obsojena. Torej je nedolžna, saj nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen, razen če ga morda ne ujamejo v Belgiji.

  • Sodobna evropska družba je prežeta s pohlepnimi predatorji, ki se morajo zaradi nevojnega stanja zaenkrat zatekati k prefinjenim oblikam plenilstva. Najprej so se lotili indokrinacije plebejcev z raznimi zelenimi agendami in rušenjem klasične družine. Potem so nam pripeljali nasilne LGBT+ borce za pravice perverznežev in duševnih bolnikov, zraven pa nas tudi medijsko bombardirajo ne samo z “reklamami” za te predatorske agende, ampak z raznimi kmetijami, sanjskimi ženskami in podobnimi norostmi, pritiskajo na sočutje državljanov z raznimi solidarnostnimi nabirkami denarja od katerih je že zdavnaj razkrinkana predhodnica Unicef, ki naj bi pomagala otrokom v Afriki, potem se pa zanje uporabi le 5% zbranega denarja, ostalo gre pa za vzdrževanje te prevarantske mreže in za teroriste v Afriki. Ljudem ponujajo razne piramidne igre, lahko dostopna posojila in obljube o solidarni prihodnosti, potem jih pa brez milosti oberejo do kosti in izpljunejo. Ti prevaranti so menda borci za delavske pravice, ki jih predstavljajo minimalna plača, oderuške najemnine za stanovanja in svinjsko nizke penzije, sami pa živijo v razkošju, plačujejo 10.000 € za m2 in več, ter tako onemogočajo poneumljenim in podjarmljenim plebejcem dostop do teh stanovanj in vil. Vse te prevare pa jim uspevajo, ker je že 50% prebivalcev Evrope in seveda Slovenije izgubilo stik z realnostjo in prostovoljno sodelujejo v tem svobodnem plesu norosti, ker se niti ne zavedajo, da so bili posiljeni, saj droga z obljubami preko pokvarjenih medijev deluje vedno znaova in znova.

   • Ali drugace: manjka prave moralne elite, ki bi raztepla meglo, ki bega ljudi. Ali pa se je ta elita umaknila v svoje cumnate in molci.

 2. Ta folk tako dolgo brez tezav zivi v Lazi in z Zlocinom da je povsem izgubil vsak obcutek za resnico , postenje, pravicnost in hvaleznost.
  Nespostljiv do vsej boljsih od sebe , tako trapast da LAZE CELO SAM SEBI.
  Govori cez tiste , ki so z dolgim studijem in trdim delom prisli do.nekega imetja, volijo pa bogate tajkune in prevarante. Izvolili so si dva predsednika ki ju preiskuje tozilstvo!
  Ta folk je enota za hinavca in butla.
  Poglejte kaj je hrv vlada danes namenila.milijonu drzavljanov in kaj golobovci.
  Vse kar so.dobili Hrvati bi tud ljudje lod Janso.
  Aja on je fasist…

 3. Slovenski volilec je scrkljan neodgovoren otrocaj.

  Glasovati proti je infantilno. Virus z odhodom Janše ni izginil, koncentracija virusa v odpadnih vodah je taka kot tedaj, ko je bilo 20.000 novih okuzb dnevno. Ampak neodgovorni otročaj to zanika, ljudje umirajo, gospodarstvo ima probleme z bolniškimi odsotnostmi.

  V gospodarstvu smo se lotili socialne demagogije. Rszultat: skoraj najhitrejse ohlajanje gospidarstva v EU, gospodarska rast je že negativna, merjeno glede na predhodno cetrtletje. Ampak mi dvigujemo minimalno plačo, ki je že skoraj enaka povprečni. Večino dviga požrejo davki. Potem pa “pridni” Slovenci jamramo, da se delat ne splača. Seveda, razvajen otročaj, SLO volilec, si je sam ustvaril okolje, da se delat ne splača. Ker je globoko v svojem bistvu lenuh, ki se rad znajde, beri ogoljufa soseda.

  V financah denar mecemo z lopato za nepotrebne dokapitalizacije, hkrati zmanjsujemo crpanje EU sredstev. Primanjkljaj in z njim dolg, letita v nebo. Obrestne mere pa rastejo… Razvajeni otročaj, SLO volilec, veselo podpira zapravljace.

  Zdravstvo razpada, razvajen otročaj, SLO volilec, pa se znaša nad zdravniki, ki so v dolgotrajnem študiju prigarali svojo izobrazbo. Namesto da bi jim po kapitalisticno omogocil delo, jih po socialistično razglasi za sovražnika.

  Razvajen otrocaj, SLO volilec, razbija drzavo. Ko bo razbita, se no pa spet cmeril.

  Slovenci nočemo odrasti in žal sem vedno bolj prepričan, da je samo vprašanje časa, kdaj bo močnejša kriza odpihnila otročjo državo razvajenih otročajev na smetišče zgodovine.

 4. To kar se dogaja v Sloveniji presega razumsko dojemanje. Mar smo trčeni v glavo, da gremo voliti nekoga, ki nam ni všeč zaradi nekoga, ki nam je še manj všeč ? Kot če bi si izbral punco, ki mi ni všeč, zato ker imam drugo, ki mi je še manj všeč. Bog pomagaj, tega res ne razumem. Pogovarjal sem se z osebami, ki so mi zatrjevali da jim ona ni všeč samo nočejo da bi Janša zmagal. Sploh ni kaj za dodati, po tridesetih letih samostojnosti smo spregledali tako da smo oslepeli na oba očesa.

 5. Cerkveni si podobnih primerih skoraj vedno spremenijo ime. Lojze postane Alojz ali Alojzij, Tone Anton, Stane Stanislav … Ona je bila v teh hierarhiji že precej visoko. Bila je botra.
  Zato smo bili vsi, levi in desni, precej na trnih, kaj bo. Bo ostala Nataša ali bo po novem morda Marija, Marija Terezija ali kaj podobnega. Končno se je oglasila. Ni ostala tiho kot je bil Borut.

 6. Bogdaj en lep dober dan vsem.
  Bogataši – pa taki, kje so pa njihova pozitivna dela – na osnovi katerih so baje – obogateli.
  Od mene nevoljena žal preds. NPM
  ima že med nami Slovenci “LJUDKO ALI PARTIZNSKO IME” – “Š……C”,
  KI JI DOBRO PRISTOJI.
  Ljudsko ime za to od mene nevoljeno NPM se glasi tako- kot je beseda – za košček plute, s katerim začepimo steklenice. Njeno ljudsko ime so pogruntale Slovenke, ki niso NPM.
  Jaz se zaradi trenutnih “žal naših slo polit-kruhoborcev” – nič ne obremenjujem.
  Naj jih ima kar davkarija – pod nadzorom.
  V
  letu 2023 bom ustanavljal domoznansko-domačnostna društva SLOVENIANA
  – V PODPORO NE-KOMSOC POLIT SLO STRANK.

  • Dodajam:
   SEVEDA S SPODOBI, DA SE POD MOJ ZGORNJI NEKOLIKO “POPOPRAN” ZAPIS L.R. podpišem, torej
   l.r. Janez Kepic-Kern
   p.s. ljudskega ali “partizanskega” imena “Š……C” za od mene nevoljeno žal preds. NPM – si resnično nisem izmislil jaz – JKK: povedala mi ga je moja gospa, da za NPM nje kolegice uporabljajo ljudsko poimenovanje “Š……C”. Rečem lahko le, da mii je ljudsko ime za NPM – všeč, ji kar OK pristoji.
   Upam, da nas NPM ne bo preveč osrečevala s preproščinami v stilu “trava je zelena”.
   Vsekakor bodo naše slo TV postaje še manj gledane, če bo NPM veliko na njih.

 7. Verjetno gre res za problem na relaciji naši – vaši. Obenem gre za poznano dejstvo, da imamo Slovenci dve različni volilni bazi, levo, ki je neobčutljiva za grehe svojih predstavnikov in desno, ki pa je zamerljiva tudi do svojih. Leva volilna baza je številčnejša od desne, napaja se tudi iz dejstva, da Slovenec drugemu Slovencu odpusti vse, le tega ne, če je uspešen.

  Neslovenci blokovsko volijo druge Neslovence oziroma tiste, ki so proti Sloveniji (to so praktično vsi levičarji), slovensko zavednih kandidatov pa ne marajo.

  Povedano pojasnjuje, zakaj na volitvah vselej zmaguje kriminalni Janković, sedaj tudi tajkunka Musarjeva, na drugi strani pa je nekoč Arharja povsem sesula samo objava njegove visoke plače, čeprav je bila povsem zakonita. In tudi to, da gre trem četrtinam Slovencev v nos obtožba, da je Janša nekoč baje predrago (???) prodal svojo parcelo v Trenti. Če pa bi jo še dražje Kučan, bi bilo vse v redu. Tudi enormni in zakonsko vprašljivi dohodki Goloba niso sporni, ker je pač “pravi” in na pravi, to je levi strani.

  • Ce zgradis drzavo/druzbo na majavem temelju, je cela nadgradnja majava. Temelj te druzbe je revolucija iz 40h. Ce se ne mores odlocit, ali je bila ta revolucija dobra ali zla, potem nimas kriterija tudi za vse ostalo. Sploh pa, ce morda smatras, da je bila revolucija z vsemi svojimi atributi dobra zaradi osvobodilnega boja, potem implicitno smatras, da se lahko krade, goljufa in mori, da pa moras le zadevo zapakirat v lep ovitek. In tocno to je gibalni motiv vecine te druzbe.

Komentiraj