Slovenci po rojstvu otrok v zunajzakonskih skupnostih v evropskem vrhu

Slovenija je z 58 odstotki četrta v Evropi po številu rojenih otrok v zunajzakonskih skupnostih. Število porok se je zadnja leta ustalilo okrog številke 6500, strmo pa se dviguje starost mladoporočencev ter starost mater ob rojstvu prvega otroka. V Sloveniji je registriranih 22 istospolnih partnerskih skupnosti. 

58 % otrok se je v Sloveniji leta 2013 rodilo v zunajzakonski skupnosti. Približno toliko tudi v Estoniji in Bolgariji več pa le še na Islandiji, skoraj 70 %. V vseh drugih evropskih državah se je v zunajzakonski skupnosti rodilo manj otrok, najmanj v Grčiji (7 %) in Turčiji (2.7 %).

otroci-izvenzakonska

Število sklenjenih zakonskih zvez stabilno

V letu 2013 je bilo sklenjenih 6.254 zakonskih zvez ali za 11,4 % manj kot v letu 2012, ko je bilo sklenjenih največ zakonskih zvez v zadnjih desetih letih. V letu 2013 je prvič sklenilo zakonsko zvezo 5.600 ženinov (89,5 %) in 5.663 nevest (90,6 %). Pri 5.273 parih (84,3 %) pa je bila to za oba v paru prva zakonska zveza. V letu 2011 je bilo sklenjenih 6.671 zakonskih zvez, v letu 2010 pa 6.528. Kako se je število zakonskih zvez gibalo skozi leta si lahko ogledate na spodnjem grafu.

sklenitev zakonskih zvez skozi leta na 1000 prebivalcev
sklenitev zakonskih zvez skozi leta na 1000 prebivalcev
Povprečna starost ženinov ob sklenitvi zakonske zveze v letu 2013 je bila ob sklenitvi prve zakonske zveze 31,6 leta. Neveste so bile ob sklenitvi prve zakonske zveze stare 29,2 leta.

Pri 4.933 porokah (78,9 %) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije.
V Sloveniji je bilo v letu 2013 registriranih 22 istospolnih partnerskih skupnosti, in sicer 15 moških in 7 ženskih istospolnih partnerskih skupnosti.

Rojstvo otrok in starost mater ob prvem otroku

Število živorojenih otrok v Sloveniji se zadnja leta giblje med 21 in 22 tisoč. Zanimivo je, da se je največ otrok rojevalo prav v letih velike gospodarske krize. Leta 2012 se je rodilo 21.938 otrok (11.319 dečkov in 10.619 deklic) ali 9 manj kot v letu 2011.  letu 2010 je bilo rojenih 22.343 otrok, v letu 2009 pa 21.856.  Zadnji dve leti je številka nekoliko upadla. V letu 2013 je bilo rojenih 21.111 otrok, v letu 2014 pa 21.165.

Število rojstev po letih, (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Število rojstev po letih, (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

V Sloveniji se povprečna starosti mater ob rojstvu prvega otroka od sedemdesetih let prejšnjega stoletja iz leta v letu viša. Takrat so bile ženske v Sloveniji, ki so prvič rodile, v povprečju stare manj kot 23 let, ženske, ki so prvič rodile v letu 2011, pa so bile v povprečju stare 28,8 leta.

Povprečna starost mater ob rojstvu vseh otrok pa je v letu 2011 znašala 30,4 leta. V letu 2011 se je glede na leto 2010 povečala rodnost med ženskami, starimi 33–37 let. Spodnji graf kaže starost matere pri prvem otroku skozi leta.

vir: stat.si
vir: stat.si / starost mater ob rojstvu prvega otroka

Zanimiva je tudi sestava družin v Sloveniji. Zakonskih parov z otroci je skoraj dvakrat več kot zakonskih parov brez otrok. V enostarševskih družinah pa živi okoli 143.000 družin. Številka velja za leto 2011. Po podatku iz leta 2015 naj bi samih z otroki živelo skoraj 27.000 očetov.

tipi družin pri nas

Čedalje več očetov navzočih pri rojstvu otrok To potrjujejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje: v letu 2002 je bilo pri rojstvu otrok navzočih 60,7 % očetov, v letu 2012 je delež moških, ki so bodrili matere pri porodu, znašal že 77,3 %.

Komentiraj