Slovenci menimo, da glede na obdavčitev od države dobimo premalo, od socialnih transferjev pa imajo korist drugi

Slovensko javnost zadnje čase vznemirjajo informacije, da kljub konjunkturi in pomanjkanju delovne sile število prejemnikov socialne pomoči narašča in je že preseglo 91 tisoč, denarni znesek za upravičence pa je v letu dni (tudi zaradi dviga višine prejemkov) narasel iz 14 na 21 milijonov evrov.  

Nezadovoljstvo gre z roko v roki z vestmi o razraščanju tako imenovanega “socialnega turizma”, ko naše socialne ugodnosti koristijo tuji delavci, ki v Sloveniji pridobijo dovoljenje za prebivanje, pravice pa uživajo, čeprav mnogi odidejo tudi na delo v druge države EU, kot piše današnje Delo.

Občutek med Slovenci, da glede na plačane davke od države v obliki socialnih in družbenih benefitov dobijo premalo oziroma da so jih bolj kot oni sami, deležni drugi, je po nedavni raziskavi OECD-ja eden najvišjih v Evropi.

V Sloveniji je ta čas registrirano brezposelnih 76.500 ljudi, od tega največ, dobrih 25 tisoč, z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Polovica vseh na zavodu za zaposlovanje je dolgotrajno brezposelnih.

A država zanje tudi ustrezno poskrbi. Trenutno je v Sloveniji dobrih 91 tisoč prejemnikov socialne pomoči (67 tisoč odraslih, ostalo otroci), oziroma, kot piše Delo, 13.000 več kot v enakem obdobju lani. Do nje so, pod zakonskimi pogoji, upravičeni tako državljani RS kot tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji. Osnovni znesek minimalne socialne pomoči se je lani dvignil iz 296 na 392 € kar recimo, skupaj z otroškimi dodatki, za družino brez uradnih lastnih dohodkov z dvema otrokoma znese 1.126 evrov.

Čeprav bi pričakovali, da se z nižanjem števila registriranih brezposelnost znižuje tudi število upravičencev do prejemanja denarne socialne pomoči, pa graf prikazuje ravno nasprotno situacijo (vir: MDDSZ in Zavod za zaposlovanje)

Seveda je denarna socialna pomoč zgolj manjši del ugodnosti iz malhe slovenskih socialnih blagajn. Ena je tudi otroški dodatek, do katerega je upravičen eden od staršev otroka (do 18 let), ki ima v Sloveniji prijavljeno bivališče, ne glede na to ali je državljan ali tujec ali če je dovoljenje za bivanje stalno ali začasno.

Med 2.080.000 prebivalci je v Sloveniji tujcev z dovoljenjem za prebivanje 153.393, od tega največ državljanov BiH (82.341), nato državljanov Kosova (23.348), Srbije (19.552) in Severne Makedonije (14.835).

Dovoljenja za bivanje v zadnjih dveh letih skokovito naraščajo. Pred dvema letoma jih je bilo denimo “le” 113.360, od takrat do danes pa beležimo 35 % povečanje. V prvih treh mesecih letošnjega leta je denimo k nam na novo prišlo, oziroma dovoljenje za bivanje pridobilo 5.379 tujcev.

Gre večinoma za nekvalificirane proizvodne delavce, ki se zaposlujejo v tukajšnjih proizvodnih podjetjih in po katerih je veliko povpraševanje. Medtem pa visoko izobraženi Slovenci odhajajo v tujino na visokotehnološka delovna mesta, o čemer smo podrobneje pisali na tem mestu.

V današnji naslovni temi časnika Delo sicer lahko preberemo, da je za skoraj tretjino tujih delavcev, ki pri nas pridobijo pravico do bivanja, Slovenija “le odskočna deska v druge države Evropske unije, kjer delajo, medtem ko uživajo ugodnosti slovenskega zdravstvenega in socialnega sistema.”

Takole ta čas zgleda vrsta pred slovenskim konzulatom v Banja Luki za pridobitev delovnega dovoljenja v Sloveniji.

Raziskava OECD: Slovenci imamo občutek, da živimo v krivični družbi

Nedavna raziskava “Tveganja, ki so pomembna”, ki jo pripravlja OECD, je pokazala, da veliko ljudi znotraj držav članic te organizacije meni, da socialni sistem njihove države ne deluje njim v korist.

Pri tem smo Slovenci praktično v vseh kazalnikih, ob Grčiji, Čilu, Italiji, Portugalski in Izraelu, v samem vrhu po nezadovoljstvu glede socialnih dobrin, ki jih od države prejemamo.

Skoraj 80 odstotkov Slovencev denimo meni, da jim socialne ugodnosti ne bi bile na voljo, če bi jih potrebovali (višji delež tako mislečih ima samo Izrael). Prav toliko nas je prepričanih, da ne dobimo poštenega deleža socialnih ugodnosti glede na davke in socialne prispevke, ki jih plačujemo.

Klik za povečavo

Prav tako se nas štiri petine strinja, da številni ljudje prejemajo socialne ugodnosti, katerih si ne zaslužijo. Po občutku, da država ne vključuje pogledov ljudi, kot smo sami, ko pripravlja spremembe in reforme socialne politike, pa smo Slovenci celo prvi med vsemi državami.

Klik za povečavo

Čeprav živimo v eni najbolj egalitarnih družb na svetu in imamo ene najvišjih obdavčitev nadpovprečnih plač, pa smo na četrtem mestu med proučevanimi državami tudi po odstotku prepričanih (čez 80%), da bi morala država bogate bolj obdavčiti kot jih trenutno. Več ljudi tako misli zgolj na Portugalskem, v Grčiji in Nemčiji.

Slovenija je sicer za socialno varnost v minulem letu namenila 21,1 % BDP, kar je nekoliko nad povprečjem OECD, a nekatere države kot so Francija, Belgija, Danska, Italija … za socialo namenijo nekaj odstotnih točk višji delež BDP.

[do_widget id=podcast-playlist-3]

5 komentarjev

 1. Marsikaj ne gre skupaj , če imate levičarsko oblast, volivci ste pač soodgovorni za vso bedo in krivico ki se vam dogaja, pa nehajte jamrati, ker niste tako bogi, bolj ubogi ste na umu. Podatki statističnega urada kažejo da se je med leti 2012-2017 IZSELILO 51.563 državljanov od teh smo izgubili 35.000 državljanov Slovenije, kar je v velikosti mestne občine Novo Mesto, je največ izseljenih po osamosvojitvi ! zato torej primanjkuje toliko delavcev, na drugi strani podatki kažejo da je med zaposlenimi 7 % pod pragom revščine, še leta 2008 je bilo le 5 % delovno aktivnih pod pragom revščine, leta 2005 pa 4,6 % delež zaposlenih pod pragom revščine. Po lanskih podatkih je približno desetina tujcev zaposlenih , kar pomeni * statistično * višjo zaposlenost, ne pa realnih razmer, slabo se nam piše ! na volitvah volite desno, če želite da bo boljše vam in vašim otrokom

 2. Skratka, na kratko, vedno slabše nam gre, pa še slabše nam bo šlo, ker ni prave volje v vladi, ali pa neznanja, da probleme razreši oziroma stare prakse prekine. Krivda je tudi na volivcih, ki ostajajo na dan volitev doma. Se pa ta baza povečuje, ker jih ujčkajo udobni socialni transferji, kar pomeni hvaležno volilno bazo, ki teče na volitve, da ohrani stanje kot je. Udobje za čim manj dela!
  Enega področja ne bi mogla izpostaviti, kjer ne bi bilo napak in problemov. Niti enega samega ne. Da ne govorimo o korupciji, ki je glavni vzrok za odtekanje denarja v “prave žepe” in siromašenje države. Bančne luknje pa polnimo vsi!

 3. Stanje nemoči in brezupnosti je danes večje,kot je bilo v osemdesetih letih preteklega stoletja,ko smo se odločili za osamosvojitev. Toliko “bedaste nemoči ” in “samouničevanja” samih sebe,kot je danes, nikoli ni bilo.
  Situacija je povsem shizofrena na socialnem področju. Prepričan sem,da vlada in ministrstvo več ne obvladuje situacije. Gotovo je lahko samo hujše.Potrebni bi bili nujni ukrepi in odločitve.Presekati je potrebno ta “gordijski vozel”.Takoj je potrebno končati s “socialnim turizmom”. Vsem nam znane “balkanske trik,vic,podvala” metode “brez milosti” razkrinkati,zapreti vse “pipice” in pomagati tistim za katere nedvoumno vemo,da so potrebni pomoči.
  Trdim,da se da problem rešiti v treh mesecih,ko se onemogoči delovanje točno določenega dela “nevladnega sektorja”. Paradoks in absurd je,da vlada plačuje nevladnike,da jo onemogočajo in da sama slovenska družba samo sebe “požira”;še posebej na socialnem področju.
  Smo mogoče “Butale” ?

Komentiraj