Sindikati za spremembo definicije minimalne plače

Sindikati pozivajo k oddaji podpisov v podporo spremembi definicije minimalne plače, s katero bi radi odpravili neenako obravnavo zaposlenih in kršenje pravice do plačila za opravljeno delo ob neugodnem delovnem času. Delodajalci pozivajo k dialogu in uskladitvi interesov.

Sindikati pozivajo k oddaji podpisov v podporo spremembi definicije minimalne plače, s katero bi radi odpravili neenako obravnavo zaposlenih in kršenje pravice do plačila za opravljeno delo ob neugodnem delovnem času. Delodajalci pozivajo k dialogu in uskladitvi interesov.

Sindikati si prizadevajo za spremembo definicije minimalne plače, saj je obstoječa definicija po njihovem mnenju krivična do prejemnikov minimalne plače, ki delajo tudi ponoči, v nedeljo in ob praznikih. Ti namreč prejmejo enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo.

Ljudi pozivajo k čim hitrejši oddaji 5000 podpisov, da bi lahko spremembe zakona o minimalni plači stopile v veljavo s 1. januarjem 2016. Če bodo poslanci državnega zbora potrdili njihov predlog, potem se v minimalno plačo ne bodo več vštevali dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Dodatki za delo ponoči, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu pa se bodo prišteli k minimalni plači. Zbiranje podpisov se bo začelo 1. septembra.

Pri tem predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušen Semolič poudarja, da ne gre za dvig minimalne plače, kot želijo njihov predlog predstaviti nekateri. Sindikati upajo, da bodo njihov predlog podprli tudi v državnem zboru. Ob morebitni nepodpori pa nimajo namena obupati, ampak nameravajo izkoristiti možnosti, ki jih ponujata slovenski in evropski pravni red.

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) trdi, da predlog krši sklenjen socialni sporazum. Minimalna plača je najnižji možen strošek slehernega delodajalca v Sloveniji in hkrati ena od najpomembnejših kategorij delovne zakonodaje za katero so se s socialnim sporazumom zavezali, da jo bodo urejali z dialogom v soglasju s socialnimi partnerji.

Generalni sekretar ZDS-ja Jože Smole je med drugim zapisal tudi, da sprememba definicije minimalne plače sproži tudi druge spremembe, kar vpliva na dvig stroškov, sistem nagrajevanja in kolektivne pogodbe.

ZDS poziva socialne partnerje, da pristopijo k usklajevanju interesov za pogajalsko mizo.

Slovenija z najnižjo razliko med minimalno in povprečno plačo v Evropi

Med evropskimi državami glede plač Slovenija kraljuje v dveh kategorijah: kar petina zaposlenih državljanov zasluži zgolj minimalno plačo, minimalna plača pa znaša kar polovico povprečne.

V primerjavi s povprečno slovensko plačo v letu 2014 je minimalna plača predstavljala 51,4 odstotka povprečne slovenske plače, kar je največ med vsemi državami Evropske unije. Podatek naj bi po ocenah OECD oteževal zaposlovanje manj izobraženega kadra.

Komentiraj