Rok Novak, Finance.si: Slamnati možje profesorja Damijana

(vir foto: twitter)

Rok Novak s voji kolumni za Finance.si odgovarja na blogerski zapis ekonomista Jožeta P. Damijana z naslovom Mokre sanje libertarcev, v katerem se je ta lotil mladcev, ki so “člani različnih libertarnih združenj in ki propagirajo “ekonomsko svobodo” in “prosti trg” kot malone svetopisemski pravili.”

Novak predstavi svoje videnje ekonomske svobode in prostotržnega sistema.

Nizki davki so le majhen del tega. Ekonomska svoboda pomeni tudi svobodo pri zaposlovanju in zaposlitvi, trgovanju in inovacijah. Pomeni, da lahko posameznik kot delavec ali podjetnik svoj čas in energijo v kar največjem obsegu nameni ustvarjanju, namesto brezplodnemu ukvarjanju z državo, zapiše Novak.

Po njegovem mnenju Damijan ne razume pojma ekonomske svobode, saj jo predstavi kot zaroto bogatih in to, da so bolj ekonomsko svobodne države tudi bolj ekonomsko uspešne označi za nekakšno statistično manipulacijo.

Damijan v svojem zapisu kritizira delovanje baltskih držav, ki naj bi za libertarce pomenile zgled prostoržnega sistema in ekonomske svobode. Novak mu zato odgovori s dokazi. zakaj so baltske države lahko tak vzor. Konkretno mu pokaže, kako malo časa je ekonomska kriza trajala v Litvi in Estoniji.

Svojo kolumno na Finance. si pa Rok Novak konča s cinično pripombo na Damijanovo delo. “Ekonomist bi pisal članke in kritike knjig, ozaveščali in debatiral na seminarjih … požiganja slamnatih mož za iskanje pozornosti ter javne priljubljenosti pa se ponavadi lotijo politiki. Za študente je pa sitna reč, če jih uči dober politik in slab profesor.”

Komentiraj