Rodnost v Sloveniji vztrajno upada: jo bodo rešili višji družinski prejemki?

Foto: pixabay

Čeprav je v Sloveniji iz leta v leto več prebivalcev, rodnost v Sloveniji upada. Po neuradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2018 v slovenskih porodnišnicah 19.123 porodov. V primerjavi z lanskim letom je to 3% manj. Tako se trend upadanja rojstev, ki se vleče že od leta 2011, nadaljuje.

Po podatkih NIJZ je bilo od leta 1988 najmanj porodov leta 2003 (16.917), potem pa je število porodov do leta 2011 naraslo na 21.567, od takrat pa vztrajno pada.

Vir: NIJZ

V letu 2019 več denarja za družine

V letu, ki je pred nami, bodo družine deležne nekaj več socialnih transferjev, predvsem na račun odpravljanja kriznih ukrepov. Tako se bo nadomestilo za starše na starševskem dopustu dvignilo nazaj na 100%, prav tako se je zgornja omejitev dvignila iz 2-kratnika povprečne plače na 2,5-kratnik. Država bo več denarja namenila tudi družinam z več otroki. Dodatek za veliko družino po novem ne bo več vezan na cenzus in ga bodo dobile družine s tremi ali več otroki, kjer ima vsaj en od staršev in otroci stalno prebivališče v Sloveniji.

Več denarja bo država namenila tudi za štipendije dijakov in študentov. Cenzus za pridobitve štipendije je iz 576,89 € dvignjen na 659,30 €. Tako bo v novem letu štipendijo dobilo 8.500 dijakov in študentov več. Statistika pa kaže, da višji prihodki namenjeni družinam bistveno ne vplivajo na rodnost.

O družinski politiki in ločitvi družinske in socialne politike je bilo veliko govora tudi na zadnji seji Državnega zbora pred novim letom. Poslanci so že takrat ugotovili, da je upad rodnosti resen problem, ki ga bo potrebno začeti sistematično reševati, a vendar se poslanci niso odločili, da bi rodnost podprli tudi v denarju. Koalicijski partnerji so namreč prepričani, da bi bilo to preveč obremenjujoče za državni proračun.

Bo več denarja za družine dvignilo rodnost?
Denar, ki ga država nameni družinam je seveda dobrodošel dohodek, ki družini pomaga pri plačevanju življenjskih stroškov, iz prakse pa vemo, da ni denar tisti, ki je ključen element za odločitev za družino in večje število otrok. K zvišanju rodnosti bi država več pripomogla z izboljšanjem pogojev na trgu dela za mlade in možnostjo uspešnejšega in prijaznejšega reševanja stanovanjskega problema mladih družin.

Rodnost bi se najverjetneje povišala, če bi bila družba bolj naklonjena življenju. Dokler bo življenje prašička več vredno od življenja otrok, nam kupi denarja ne bodo pomagali pri rodnosti. 

 

 

25 komentarjev

 1. Rojstva so odraz splošne klime v državi. Zanimivo je, da so rojstva v Sloveniji začela naraščati leto po zaprisegi desnih vlad in upadati leto po zaprisegi levih vlad.

  Na splošno lahko sklepamo, da Slovenci nasedemo levi propagandi v medijih tik pred volitvami in volimo levo. Ko pa se odločamo o številu otrok pa nagonsko čutimo brezperspektivnost levih vlad in reduciramo potomstvo.

 2. Reši jo lahko le demokratična družba in gospodarstvo, sicer je lako največja rodnost na svetu, Slovenci bodo bežali ven v boljša poslovna in demokratična okolja.
  Treba je rošiti slovenstvo tako, da se te poslovneže in druge rojake poveže kot to ponejo judovski povezovalci med seboj, ne glede kje bivajo. To je še zadnja možnost, ker sedanja bo le še malo časa, ker komunizmu puščamo mandat. Sami to počnemo.

   • Ima Medeni Joško z Gorenjske, komunizem je marsičesa kriv.

    Tudi tega, da nas je tako malo ostalo in da je uničil najboljši genetski material.

   • Joško, ima!
    V komunizmu vlada skupina ljudi, ki si je s silo vzela oblast nad ostalimi, brez da jih pozna.
    Domišlja si pa, da jih pozna.
    Ker jih (drugih) ne razume, si jemlje pravico, da jih utiša (češ da je to sovražni g).
    Utiša na sto in en način.
    Kdo bi si želel potem v takem imet otroka?
    Razen pripadajoči tej iluziji ?

 3. Tale prispevek pa je dosežek poznavanja družboslovja.
  Če nekdo ne razume baby booma po letu 1945, kar je običajen pojav po vseh vojnah in ga ne preslika v demografsko projekcijo potem je pa res hudo.
  V vsakem primeru, pa mora biti skrb za družino skrb za zdravje naroda. Vsem ki imajo skrb za družino, naj pogledajo kaj je vzorec dobrega duha v vaših družinah: ali revija Lady, kjer zdolgočasena mlada dekleta pripovedujejo o njihovi sfiženi psihi ali pa je komunikacijo z okoljem kjer je doma življenje in veselje.

 4. Val youth
  Europe is becoming an empty space. Lately, a wave of young achievements of its civilization is awakening, which can be reloaded or cloned again.
  But time is running out!
  Outwardly, there is an empty space here, too, a wave of young people of another civilization, who naturally encourages this vacant space into an evolutionary opportunity to turn into flames of fire and blood.

  Njih mladi ali naši,
  a kaj, ko naše mlade “naši” duši!

 5. Nižanje rodnosti je logična posledica velike in raznolike socialne negotovosti mladih, ki so na pravno neurejenem oz. divjem trgu dela prisiljeni sprejemati skrajno tvegano ter od pristojnih organov praktično nenadzirano prekarno delo, nezakonito ponavljanje delovnih pogodb za določen čas in so večinoma brez gotove perspektive za sklepanje delovnih pogodb za nedoločen čas.
  Zgolj navidezno “reševanje” hudega nereda na trgu dela se kaže kot nesorazmerno pogosto in dolgotrajno vpisovanje mladih na najrazličnejše višje- in visokošolske ter podiplomske in doktorske študije na preštevilnih univerzah in fakultetah v tej državi, ki pa pomeni le odlaganje problema nezaposlenosti ter v večini ne prispeva niti k njihovi višji stopnji zaposljivosti ter višji stopnji konkurenčnosti na trgu dela.
  Žal nikogar v tej državi ne zanima in ne skrbi nizka stopnja zaposljivosti in profesionalne konkurenčnosti nekaterih diplomiranih, magistriranih in celo doktoriranih kadrov na trgu dela, kar pomeni, da nihče resno ne nadzira in ne sankcionira neustrezne ne-kakovosti dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programov, nikogar torej ne zanima vrhunska kakovost in kompetentnost univerzitetnih in višješolskih učiteljev in še manj kakovostna izvedba obljubljenih študijskih programov v ustrezno tehnično opremljenih študijskih in delovnih okoljih.
  Če prištejemo k skrajno neprijaznim razmeram na trgu zaposlovanja in na stanovanjskem trgu še tradicionalno slovensko navezanost na najprijaznejši in najcenejši “hotel mama” ter medijsko vsiljevano protidružinsko in protimaterinsko “teorijo spola”, potem je nižja rodnost le logična posledica vsega omenjenega.

 6. Dokler bo tu mižerja, bo tu ostajala le peščica, ki ni mižerja in bo sem prihajala le mižerja, namesto kakovost ostajala in prihajala. Oblast lumpov želi le lahko vodeno lumpenproletariatsko čredo, zato se dragi mladi organizirajte, prevzemite postopoma oporne točke v politiki, vse do prevzema oblasti, ne pa se prepuščati brezupu in bežati.
  To je vaša domovina, vaša država in vaša oblast, ko vas izvolčijo, ko se izvolite eden drugega. Povežite se in pojdite volit stranko, za katero se dogovorite ali novo. Toda novo stranko se ustanovi (brez tajkunskega denarja!) daljnoročno! To ne gre že v naslednjih volitvah. Zato volite eno ali največ dve pomladni stranki, ne neko novo za sejanje ništre.

Komentiraj