Rezultati mature 2017: kako uspešni so bili maturanti državnih in katoliških gimnazij

Najbolj uspešni maturantii Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani (vir: Facebook)

Današnji dan so posebej nestrpno pričakovali maturanti splošne mature.

Ti so rezultate mature izvedeli danes, njihovi vrstniki, ki so opravljali poklicno maturo, pa so bili z rezultati seznanjeni že prejšnji teden.

Pogledali smo, kakšni so rezultati letošnjega spomladanskega roka mature in kako so se glede na državne šole odrezali dijaki zasebnih katoliških gimnazij

Splošna matura

Splošno maturo je opravljalo 6.376 kandidatov (6.890 leta 2016), ki so zrelostni preizkus opravljali iz 35 maturitetnih predmetov.

Skupno je bilo na šolah izvedenih 32.956 izpitov. 1.125 zunanjih ocenjevalcev pa je ocenilo 68.843 izpitnih pol, ki so bile letos prvič pri šestih predmetih tudi digitalizirane in ocenjene elektronsko.

Splošno maturo je uspešno opravilo 87,30 odstotkov maturantov (lani jih je bilo 94,40 odstotkov), pri tem je bila med maturanti, ki so uspešno zaključili 4. letnik in maturo opravljali prvič, uspešnost 93,45 odstotna.

Zlatih maturantov je bilo pri splošni maturi 260, kar je prav toliko kot v lanskem spomladanskem roku mature, med zlatimi maturanti pa je 161 deklet in 99 fantov. Diamantnih maturantov, ki so pri maturi dosegli vse možne točke pa je 15,9 deklet in 6 fantov (julija lani jih je bilo 17).

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 20,10 točk (julija lani 20,00).

Povprečna ocena na lestvici od ena do pet je pri slovenščini je 3,16, pri matematiki 3,48, pri angleščini 3,74 in pri nemščini 3,86.

matura-768x530Poklicna matura

Poklicne mature so se udeležili 8.003 kandidati. Uspešno jo je opravilo 91,30 odstotkov maturantov.

Rezultati kažejo, da imamo 284 zlatih poklicnih maturantov (lani 261), diamantnih pa je bilo 59 maturantov, od tega 43 deklet in 16 fantov.

Mednarodna matura

Mednarodno maturo je opravljalo 62 dijakov, od tega 22 tujcev. Med njimi je bilo 36 zlatih maturantov.

Uspeh maturantov na boljših državnih gimnazijah

Na spomladanskem roku splošne mature je maturo na Gimnaziji Bežigrad uspešno opravilo 98,5 % kandidatov. Od 206 dijakov je niso opravili le trije.

Maturanti so na maturi v povprečju dosegli 24,53 točk, šola pa se lahko pohvali z 42 zlatimi maturanti in 4 diamantnimi maturanti.

Mednarodno maturo je opravilo vseh 22 dijakov, ki so jo opravljali, med njimi pa je bilo 10 zlatih maturantov.

Na Gimnaziji Poljane je maturo opravilo vseh 200 maturantov, ki so v povprečju dosegli 23,5 točk. Med njimi je bilo 25 zlatih maturantov in ena dijakinja, ki je na maturi zbrala vse točke.

Na II. gimnaziji Maribor je bilo med 174 dijaki na splošni maturi uspešnih 97 %, med katerimi je bilo tudi sedem zlatih maturantov. Na mednarodni maturi, ki jo je opravljalo 28 dijakov, pa je bilo 12 zlatih maturantov.

Na Gimnazij Kranj je maturo opravilo 97,53 % izmed 203 dijakov, ki so 4. letnik zaključili letos. Ti so na maturi dosegli povprečno 20,7 točk, med njimi pa je bilo tudi šest zlatih.

Pa katoliške gimnazije?

Na Zavodu sv. Stanislava, Škofijski klasični gimnaziji je maturo uspešno opravilo 98,4 % maturantov, povprečna ocena pa je bila 22,30 točk (lani 23,61). Med 126 uspešnimi maturanti je bilo tudi 12 zlatih maturantov.

Na Gimnaziji Želimlje je bil uspeh mature 100 %. Ena maturantka je na maturi osvojila vse točke. V povprečju pa so dijaki zbrali 22.45 točk.

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška Maribor je bil uspeh na maturi 92 %, maturo pa je opravljalo 63 dijakov. Pohvalijo se lahko z eno zlato maturantko.

Na Škofijski gimnaziji Vipava  je maturo opravljalo 53 dijakov in dijakinj, uspešnih jih je bilo 52.  Povprečje doseženih točk je 21,8, veselijo pa se tudi sedmih zlatih maturantov in maturantk, med njimi je tudi dijak, ki je na maturi osvojil vse točke.

1 komentar

Komentiraj