Revizija ZZZS: Mnenje s pridržkom ugotavlja kršitve pri kupovanju materiala, neupravičena izplačila …

Uredništvo
3

Računsko sodišče je izvedlo revizijo poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2017.

Računsko sodišče je za računovodske izkaze izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja pa je izreklo mnenje s pridržkom.

Neupravičena poraba sredstev

Izmed ugotovljenih nepravilnosti je ZZZS ugotovil, da je zavod neupravičeno porabil 499.808 evrov za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki ni storitev, katere plačilo se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kljub neizpolnjevanju zahtev iz javnega razpisa za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2017 je vloge nekaterih vlagateljev ocenil kot ustrezne in jim na podlagi sklenjenih pogodb v letu 2017 izplačal 285.261 evrov. Hkrati pa je napak sklepal tudi pogodbe z organizatorji letovanj.

Zavod v enem primeru v pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev ni določil letnega obsega zdravstvenih storitev. Za porabljena zdravila za bolnišnično zdravljenje je ZZZS za leto 2017 plačal najmanj 2.027 evrov preveč, z vzgojnim zavodom pa ni sklenil samostojne pogodbe za izvajanje programa zdravstvenih storitev.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da ZZZS dopisov o izredni odobritvi zobozdravstvenih oziroma zdravstvenih storitev ni izdajal v določenih rokih, o izjemni odobritvi živil za posebne zdravstvene namene pa je odločal na podlagi nepopolnih vlog.

Nabava materiala, storitev in osnovnih sredstev

Pri nabavah materiala, storitev in osnovnih sredstev v znesku najmanj 140.604 evrov je zavod ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, v postopkih oddaje stanovanj v najem, pri sklepanju najemnih pogodb za stanovanja ter določanju najemnin pa ni ravnal v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti in svojimi lastnimi pravili.

Javnim uslužbencem je neupravičeno izplačal 12.836 evrov za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, enemu javnemu uslužbencu pa je obračunal in izplačal delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v previsokem odstotku ter za mesec, ko ni opravljal dela v povečanem obsegu.

Nepravilno izplačevanje plač

Zavod tudi ni ravnal v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ker je javnim uslužbencem določil dodatek za dvojezičnost v višini šestih odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca, čeprav je bila zahtevana le osnovna raven znanja jezika narodnostne manjšine.

ZZZS med revizijskim postopkom ni odpravil nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Zavod je sicer v letu 2017 zaposlenim izplačal 153.178 evrov odpravnin, 26.844 evrov jubilejnih nagrad, za plače 847 zaposlenih pa je namenil 21.553.147 evrov.

3 KOMENTARJI

 1. S komentiranjem na slovenske e-portale je “KRIŽ”
  Portala
  NOVE24TV
  in POŽAREPORT – imata – ZAPRT KROG LASTNIH “KOMENTATORJEV”,
  večino”komentarjev” – se zdi – DA NAPIŠEJO KAR LASTNIKI , UREDNIKI IN OŽJI SODELAVCI OBEH PORTALOV..
  Drugod pa – se zdi
  – stalnih, kvalitetnih “komentatorjev” – sploh – NI.
  Povsod prisotni pa so-
  – “komentatorji” PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI?!
  Ponavadi z brezsmiselnimi, kar tako nametanimi pripombami
  skušajo škodovati – e-portalu. Se zdi. L.R. JANNEZ KEPIC-KERN KOMENDA

 2. “Računsko sodišče je za računovodske izkaze Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2017 izreklo pozitivno mnenje, o pravilnosti poslovanja pa je izreklo mnenje s pridržkom.”
  In tale vse prej kot poslovno ter stroškovno odlični in zaupanja vredni državni zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi po vsiljeni volji Levice po novem prevzel še monopolno breme dodatnega zbiranja in dodatne pravične delitve sedanjih dopolnilnih zavarovanj v višini okoli 500 milijonov evrov letno, in sicer brez dodatnih kadrov in stroškov za korektno izvajanje novih obveznosti ter optimistično bolj učinkovito ter gospodarno, kot to zmorejo do sedaj med seboj na trgu konkurenčne zasebne zavarovalnice.
  Verjemi, kdor more!

 3. BOG nam daj dober dan vsem skupaj.
  Pohvaliti moram prizadevnega gospoda B. POŽARJA – OZ. POŽAREPORT
  ki skrbi,
  da se zadeva s tisto čudno zaposlitvijo tiste Kamničanke na “SOVI”
  NE BI POZABILA.
  Pozabila se gotovo – NE BO – SAJ zadnji čase “KNOVS” pogosto hodi na “SOVO”.
  Seveda bi bilio dobro
  oživiti tudi kake KNOVSU – podobne komisije za še druga PODROČJA ,
  kjer so se
  ali se še dogajaj kake javno ŠKODLJIVE MALVERZACIJE.
  Pobudo
  naj ima PARLAMENT naše R. SLOVENIJE – saj vidimo,
  kako nesamoiniciativni so
  nekateri za preiskave plačani
  v t.i. institucijah prava NAŠE R. SLOVENIJE . L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime