Razkorak v številu mladih in starejših se v Sloveniji povečuje. Največ revščine med starejšimi ženskami.

Vir: Pixabay

Mednarodni dan mladih, ki bo v petek, bo letos posvečen medgeneracijski solidarnosti in ozaveščanju o medgeneracijskih razlikah ter preprekah. V luči tega je Statistični urad RS (Surs) razkril številke o razkoraku med generacijami.

V zadnjem desetletju se je število Slovencev, starih med 15 in 29 let, zmanjšalo za 15 odstotkov. Število tistih, ki so stari 65 in več, pa se je v istem obdobju povečalo za 29 odstotkov.

Danes je tako prebivalcev v starejši starostni kategoriji 136.000 več kot v mlajši, še pred desetletjem pa je bilo mladih 20.000 več.

Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo lani 11,7 odstotka Slovencev. Med starejšimi je razlika med spoloma glede tveganja revščine precejšnja: če je pri moških, starejših od 65 let, stopnja tveganja revščine 12,7-odstotna, je pri ženskah 20,6-odstotna.

Komentiraj