Raziskava o odnosu do migracij: skepticizem v porastu predvsem med državljani Grčije, Nemčije, Italije in Švedske

Vir foto: wikipedia

Raziskovalni center PEW je objavil raziskavo, ki preučuje odnos ljudi do migrantov in mnenja o njihovem “doprinosu” v okolju, kjer so si ustvarili novo življenje.

V desetih od osemnajstih izbranih držav, ki jih tako ali drugače zaznamujejo migracije, z migracijami, je večinsko mnenje, da migranti prispevajo k izboljšanju njihove države in zanjo niso breme. Tako denimo večinsko menijo v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji, Franciji, Kanadi in Avstraliji, ki gostijo vsaka skorajda po 7 ali več  milijonov migrantov.

A dejstvo je tudi, da je največ ljudi, ki podpirajo deportacijo ilegalnih migrantov in tistih, ki menijo, da migranti prinašajo v družbo več kriminala, prav v Grčiji, Nemčiji in na Švedskem, ki so ob zadnjem migrantskem valu v Evropo najbolj obremenjene države. 

Prebivalci petih držav; Madžarske, Grčije, Južnoafriške Republike, Rusije in Izraela vidijo migrante kot breme za svojo državo. Razen Rusije ima vsaka od njih manj kot 5 milijonov migrantov. Podobno je tudi v Italiji in na Poljskem, na Nizozemskem pa so ljudje že bolj deljenega mnenja.

A raziskava kaže tudi, da se javno mnenje z leti spreminja, na to pa očitno odločilno vpliva obremenjenost posameznih držav z migracijami.

Izjema so ZDA, kjer ta čas na doprinos migrantov ljudje gledajo bolj pozitivno kot v devetdesetih prejšnjega stoletja.

V šestih evropskih državah je javnomnenjski trend ravno obraten. V Grčiji, Nemčiji, Italiji in na Poljskem je vedno manj ljudi prepričanih, da so migranti dobra stvar za njihovo državo.

Opazen skok v spremembi prepričanja je prišel leta 2014, kar kaže na neposreden vpliv množičnih migracij z Bližnjega vzhoda in Afrike na dojemanje “doprinosa” migrantov.

Medtem pa se je v Španiji, Veliki Britaniji in v Franciji odstotek ljudi, ki vidijo migrante kot nekaj pozitivnega povečal.

Kjer je migrantov veliko, jih bolj povezujejo s kriminalom

Zanimivo je tudi, da v državah, kjer je veliko migrantov (Švedska, Grčija in Italija) daleč največji delež ljudi ocenjuje, da so bolj vpleteni v kriminal od ostalih članov družbe.

Prav tako večina vprašanih iz sedmih evropskih držav: Madžarske, Grčije, Italije, Švedske, Rusije, Nemčije in Nizozemske, verjame, da imigranti povečujejo tveganje za terorizem v njihovih državah.

Ob raziskovalnem vprašanju ali podpirajo deportacijo ilegalnih migrantov, so anketiranci iz kar 15 držav od 18 večinsko odgovorili pritrdilno. Najvišji odstotek teh, ki podpirajo deportacijo je v Grčiji bi ilegalne migrante deportiralo kar 86 odstotkov prebivalstva, v Rusiji 81 odstotkov, in tudi v Nemčiji, Švedski, Poljski, Madžarski ter Nizozemski od dveh tretjin do tri četrtine vseh sodelujočih v anketi.

 

 

Pri tem na splošno velja, da so deportaciji ilegalnih migrantov (karso praktično vsi, ki prihajajo v zadnjih migrantskih valih v Evropo), bolj naklonjeni volivci ideološke desnice kot levice.

A iz desnega grafa je razvidno, da so tako v Grčiji, v Nemčiji in na Švedskem, torej v najbolj obremenjenih državah z migracijami iz Bližnjega vzhoda in Afrike, tudi levo-nazorski državljani večinsko naklonjeni deportaciji prišlekov nazaj v njihove rodne države.

4 komentarji

  1. Angelca se je s svojim zaletavim “Refugees wilkomen!” konkretno z glavo v zid!
    Pa ni zeznila le sebe in svoje nacije, celo EU bo še zelo glava bolela…
    Na koncu bodo nanjo besni tudi *prišleki*, ko bodo ugotovili, da tukaj denar ne raste na drevesu, ampak da ga služimo z garanjem… In da Evropske barabe pričakujemo, da bodo tudi oni delali…

Komentiraj