Raziskava Ministrstva za delo ugotovila, da je argumentov za delo na domu več kot tistih, ki so proti.

vir: pixabay.com

Ministrstvo za delo je v raziskavi Delo na domu, v kateri se je osredotočilo na vidik varnosti in zdravja pri delu, ugotovilo, da je argumentov za delo na domu več kot tistih, ki so proti. Izziv, ki ga z vidika varnosti in zdravja predstavlja delo na domu, pa so varni in zdravju neškodljivi delovni pogoji, so ugotovili v raziskavi, ki je pokazala tudi na pereč problem spoštovanja pravice do odklopa. Med anketiranimi iz javnega sektorja jih namreč v prostem času 77 odstotkov odgovarja na službene klice in e-pošto, iz zasebnega sektorja je takih še sedem odstotnih točk več.

Pri anektiranih iz javnega sektorja, ki zadnjega pol leta niso delali na daljavo, je bil vzrok za to najpogosteje delovni proces, ki tega ne omogoča. V zasebnem sektorju pa je bil s 43 odstotki prevladujoč razlog ta, da nimajo primernega prostora, ustreznih znanj, interneta ali opreme, malenkost manj pa jih je navedlo, da temu ni naklonjen vodja ali delodajalec.

Tako v javnem kot v zasebnem sektorju je petina anketiranih navedla, da si ne želi delati na domu. Na drugi skrajnosti pa je v javnem sektorju pet odstotkov takšnih, ki si želijo tako delati vsak dan, medtem ko ta delež v zasebnem sektorju znaša deset odstotkov.

Raziskava je pokazala na pereč problem spoštovanja pravice do odklopa. Med anketiranimi iz javnega sektorja jih namreč v prostem času 77 odstotkov odgovarja na službene klice in e-pošto, delovne naloge pa jih v prostem času dokončuje 54 odstotkov. Med anketiranimi iz zasebnega sektorja je tistih, ki v prostem času odgovarjajo na službene klice in e-pošto, še sedem odstotnih točk več, tistih, ki v prostem času končujejo delovne naloge, pa je odstotno točko manj.

Komentiraj