Raziskave, ki jih v bran istpospolnih družin navaja Društvo psihologov, so neprezentativne

Uredništvo
2

Na današnji novinarski konferenci v organizaciji civilnodružbene pobude Spoštovanje različnih so na spornost raziskav, na katere se sklicuje slovensko društvo psihologov, opozorili družinska terapevtka dr. Andreja Poljanec, sociolog dr. Igor Bahovec in teolog Miha Novak, predstavnik Skupine za spodbujanje kritičnega mišljenja.

Slednja je pod drobnogled vzela 31 raziskav, na podlagi katerih je Društvo psihologov Slovenije podalo izjavo, da je za otrokovo dobrobit vseeno ali odraščajo v isto- ali heterospolni skupnosti. Ugotovili so, da so neprezentativne in da jih javnost ne more uporabiti kot končen in pravile odgovor na vprašanja razvoja otrok v istospolnih zvezah.

Pregled raziskav: premajhni vzorci

V javnosti se pogosto navajajo strokovne raziskave, ki naj bi dokazovale, da ni razlik v razvoju otrok v istospolnih zvezah in v družinah z očetom in materjo. Zato so se z vidika verodostojnosti v skupini za Spodbujanje kritičnega mišljenja odločili za pregled vseh 31 raziskav DPS. Preverili so velikost vzorcev in način vzorčenja v teh raziskavah, saj sta to nujna pogoja da lahko raziskave posplošimo.

Tak vzorec mora obsegati okoli 500 primerov, vendar v nobeni izmed raziskav DPS, ta pogoj n izpolnjen, saj se vzorci gibljejo od 15 do 100 primerov.

Podatki niso relevantni za posploševanje

Na podlagi teh dejstev so prišli do sklepa, da velik del študij, ki naj bi dokazovale, da se v razvoju otrok iz istospolnih skupnosti ali družin z mamo in očetom ne pojavljajo statistično pomembne razlike, ni verodostojen za celotno populacijo. Ker so bili podatki pridobljeni na premajhnem vzorcu in na način neverjetnostnega vzorčenja, jih ne moremo in ne smemo  posplošiti na celotno populacijo.

Da bi bile študije verodostojnejše, bi morale vključevati tisoč ali več oseb in bi morale v raziskavo zajeti vsaj dve generaciji. Na podlagi vsega tega v Skupini za spodbujanje kritičnega mišljenja menijo, da tovrstnih raziskav ne moremo in ne smemo uporabiti kot končen in pravilen odgovor na vprašanja o razvoju otrok v istospolnih zvezah, saj bi to bilo zavajanje ljudi.

2 KOMENTARJI

  1. Društvo psihologov je društvo, ki ga financirajo različne skupine, zato pač zagovarja aktualno stališče tistih, ki želijo vsiliti v imenu izenačitve tak zakon večini. Izgleda, da celo psihologom ni znano kako izločevalni in kruti do drugačnih, šibkejših….. so lahko otroci že v nižjih razredih, kaj šele v višjih.

  2. Verjetno je ravno psihologom najbolj jasno, kako so lahko otroci, mladostniki pa tudi odrasli (ki jasno izražajo homofobna stališča) lahko izločevalni in pri posameznikih, ki so istospolno usmerjeni, povečujejo občutke krivde in nesprejetosti. Konec koncev se ravno k strokovnjakom največkrat zatečejo tisti, ki so v družbi potisnjeni ob rob. Vendar je moje vprašanje potemtakem, ali ni na nas, da naredimo družno bolj odprto in sprejemajočo.
    Zdi se mi namreč nadvse hinavsko, da ustvarjamo v družbi stanje sovražnosti in se potem čudimo, da imamo posameznike, ki se znajdejo v stiskah. Konec koncev smo jih sami potisnili vanjo s tem, ko spodbujamo nesprejemanje nekoga, ki je istospolno usmerjen.

    Glede tega, da ga društvo psihologov financirajo razne skupine.. Mislim, a res verjeti v teorijo zarote, da LGBT združenja nakazujejo denar psihologom, ti pa potem brišejo podatke in jih prirejajo? A res ne vsaj malo verjamemo v stroko, ki je osnovala šolski in marsikateri drugi sistem? Konec koncev imajo polno etičnih kodeksov, ki jih morajo spoštovati..

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime