Projekt “istospolnim parom omogočiti posvajanje otrok” dokončno izpeljan tudi v Sloveniji

Foto: depositphotos.com

Zakonske zveze ne moreta skleniti le osebi različnega spola, temveč katerikoli dve osebi. In ker ju ne želimo diskriminirati, je tudi njima treba omogočiti posvojitve otrok.

Tako lahko v dveh stavkih povzamemo bistvo projekta ureditve posvojitev otrok v LGBTQ+ razmerja mimo večinske ljudske volje, ki ga je leva opcija izpeljala preko njenim nazorom pripadajočih ustavnih sodnikov in parlamentarne večine, podeljene na aprilskih volitvah v državni zbor.

Zadnji pečat na odločitev parlamentarne večine, da ne dovoli referenduma o spremembah družinskega zakonika, ki posvojitve v istospolna razmerja omogočajo, je dalo Ustavno sodišče, ki je zavrnilo pritožbo Primca in Zevnikove ter potrdilo, da sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o družinskem zakoniku ni v neskladju z ustavo.

In to je tudi bistvo celotnega projekta, kot so ga zastavili po dveh referendumskih neuspehih: zablokirati ljudsko voljo preko ustavnih sodnikov, pišemo v komentarju uredništva.

Kot vemo, je pred meseci večina ustavnih sodnikov na zahtevo o presoji ustavnosti s strani dveh homoseksualnih parov presodila, da je Družinski zakonik iz decembra 2020 v delu, kjer določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le 2 osebi različnega spola, v neskladju z ustavo. Diskriminatorno naj bi bilo, da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka.

Golobova večina v državnem zboru je zato spremenila družinski zakonik in zakonsko zvezo definirala kot “življenjsko skupnost dveh oseb”, s čimer, ugotavlja Ustavno sodišče v odločbi iz 14. decembra, je odpravilo protiustavnost in diskriminacijo istospolnih parov, ko gre za možnost posvajanja otrok.

Civilnodružbeni aktivist Aleš Primc je zgolj v nekaj dneh zbral več kot 30 tisoč podpisov za začetek postopka za referendum o tem vprašanju, vendar ga je državni zbor s sklepom prepovedal, češ da ne more biti referenduma o zakonu, ki odpravlja protiustavnost.

Primc in Zevnikova sta se pritožila na Ustavno sodišče. Danes je jasno, da neuspešno.

Aleš Primc in Metka Zevnik sta kot pobudnika referenduma v postopku pred Ustavnim sodiščem utemeljevala, da sprejete spremembe Družinskega zakonika ne pomenijo zakona, ki bi odpravljal v odločbah Ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost. Ter še, da spremembe bistveno presegajo navedeni odločbi Ustavnega sodišča, za uresničitev katerih naj bi bil sprejet prenovljeni Družinski zakonik.

Drugi odstavek 90. člena ustave določa, da je zakonodajni referendum med drugim nedopusten tudi:

 • o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in
  temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost 

Ustavni sodniki v odločbi najprej spomnijo, da pri presoji odločitev, ki se tičejo 90. člena ustave, ne opravijo tehtanja med prizadetimi ustavnimi vrednotami (v tem primeru pravico do referenduma in na drugi strani drugimi ustavnimi vrednotami, ki naj bi jih varoval Družinski zakonik), temveč US  “v mejah pravnega sklepanja in ob upoštevanju vseh okoliščin primera oceni, ali gre v konkretnem primeru za zakon iz drugega odstavka 90. člena Ustave”.

In prav to so presojali ustavni sodniki. To pomeni, da Ustavno sodišče v tem postopku ni presojalo skladnosti nove ureditve z Ustavo, temveč zgolj, ali gre v primeru DZ-B za zakon, ki odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo
protiustavnost (četrta alineja drugega odstavka 90. člena Ustave), zaradi česar je o
njem izključen zakonodajni referendum.

Kot je sklepati iz njihove obrazložitve, so večinsko ugotovili, da v tem primeru gre za navedeno izjemo. Ustavno sodišče tudi pritrjuje državnemu zboru, da opredelitev zakonske zveze, ki posledično vpliva tudi na opredelitev potencialnih upravičencev do skupne posvojitve, dobesedno sledi načinu izvršitve iz odločbe ustavnega sodišča.

Glede navedb Primca in Zevnikove, da je treba ob preurejanju temeljev
družinskopravnih razmerij upoštevati tudi večinsko stališče državljank in državljanov,
ki se lahko najbolje izrazijo na referendumu, pa so ustavni sodniki opozorili, da
je v Republiki Sloveniji vzpostavljena t. i. ustavna demokracija, katere bistvo je to, da
lahko vrednote, ki jih varuje Ustava, in med njimi posebej temeljne človekove pravice
in svoboščine, prevladajo nad demokratično sprejetimi odločitvami večine.

Odločitev US je bila sprejeta s 7 glasovi za in 1 proti. Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič ni sodeloval pri presoji.

“Ni poražen Primc, poraženi so otroci”

Na odločitev ustavnega sodišča in medijske naslovnice, da je Aleš Primc doživel poraz, se ta odzval na Twitterju z naslednjimi besedami: “Danes ni poražen Primc, če še ne veste. Danes so poraženi otroci. Oni ne bodo protestirali. Se bomo pa za njih borili mi. Ko bodo odrasli, bodo popravili krivico. Samo naprej!”

Odklonilno ločeno mnenje dr. Roka Svetliča: Problem je interpretacija človekovih pravic, ki postaja dominantna v zadnjih desetletjih

“Moj glas proti tej odločbi je problematičen, saj bi jo moral, če bi ravnal lege artis, podpreti.
Državni zbor ni mogel ravnati drugače, kot je ravnal,” svojo ločeno mnenje začenja ustavni sodnik dr. Rok Svetlič. Njegov glas proti pa naj bo razumljen kot “gesta globokega nestrinjanja z interpretacijo človekovih pravic, ki postaja dominantna v zadnjih desetletjih”.

Sicer nadaljuje, da svojega stališča do tega ne želi vsiljevati ali ga predstaviti kot ekskluzivno pravilnega, saj spoštuje večinsko stališče glede interpretacije človekovih pravic, ki se je razvilo v EU ter na Zahodu nasploh in se je posledično uveljavilo tudi v odločitvah Ustavnega sodišča. “Vseeno pa čutim dolžnost, da opozorim na tveganja, ki jih prinašajo ti premiki s seboj,” dodaja.

Dr. Rok Svetlič: “Gre za nevarne spremembe v pojmovanju človekovih pravic, zaradi katerih so te postale čisto nekaj drugega in posledično niso več zmožne opravljati svoje temeljne naloge: zaznati dejanske kršitve človekovih pravic.”

Svetlič v nadaljevanju razvije pravno-filozofsko razpravo o ravnovesju med “dvema vejama pravne civilizacije”, to je kolektivnim principom in principom posameznika. Iskanje in ohranjanje ravnovesja med njima je po njegovem “centralni problem pravne in politične filozofije od 18. stoletja dalje”.

“Tisto, kar po mojem mnenju ta trenutek najbolj ogroža človekove pravice, je v tem, da se
je podrlo ravnotežje med tema dvema platema: kolektivni princip je začel ogrožati princip
posameznika,” ocenjuje.

Svetlič poudarja, da je vedno javno zagovarjal, da se morajo pravice istospolnih oseb izenačiti s pravicami, ki jih uživajo osebe, ki sklenejo zakonsko zvezo … Toda upoštevati moramo, da obstaja še eno dejstvo: da pomembno število ljudi meni, da obstaja razlika med zvezo med
istospolnimi osebami ter raznospolnimi. In tudi to dejstvo bi po njegovem moralo uživati spoštovanje, enako kot prvo. Način spoštovanja obeh “dejstev” je po njegovem mnenju predstavljala prejšnja ureditev.

Svetliča je zmotilo, da je Ustavno sodišče reklo, da mora obstajati le ena uniformna oblika. Za vse. S tem je bil spregledan drugi steber naše tradicije: pravica do ločevanja od drugih.

In ni vsako ločevanje diskriminacija, nadaljuje ter dodaja, da pravica
do ločevanja-od-drugih ni avtomatično kršitev človekovih pravic, pač pa njihovo
nepogrešljivo bistvo.

Glede možnosti posvojitve otrok Svetlič najprej pravi, da naj bi človekove pravice v prvi vrsti varovale tiste pravice človeka, brez katerih ni možno njegovo dostojanstveno življenje. Res da se koncept tega s časom širi. “Toda danes diskurz človekovih pravic kot kršitev zazna že goli obstoj nekih dejstev (npr. da je spet razdeljen v države) ali stanj (npr. obstoj biološkega spola). To pa je nekaj čisto drugega,” meni.

Iz slednjega Svetlič izpelje, da odločitev Ustavnega sodišča sledi razumevanju človekovih pravic v smislu, da se mora univerzalno bistvo človeka dvigniti nad banalne in naključne spone, ki ga vežejo na čas in prostor. Iz tega sledi, da “ne le pripadnost kulturi, narodu, državi, ne sme ga omejevati niti pripadnost (biološkemu) spolu. Če se počuti tako, naj živi identiteto (družbeno konstruiranega) spola, ki ga prosto izbere.”

In ker tudi družina ni naraven, pač pa družbeno konstruirani pojav, nadaljuje Svetlič, mora imeti tudi pravico do ustvarjanja družine neodvisno od naključnih naravnih danosti. “Človekovi svobodi – tj. njegovim aspiracijam, željam, občutenjem – se ne sme postaviti nasproti prav nič.”

In po Svetliču ima tako razumljena svoboda za temeljni smoter človekovih pravic, tj. za kategorično varstvo posameznika, uničujoče posledice. V zanosu “napredka” padejo vsa merila za težo kršitev človekovih pravic. Podrobneje v odklonilnem ločenem mnenju dr. Roka Svetliča.

Bistvo vsega: do otrok mimo volje ljudstva in narave prek Ustavnega sodišča
Aleš Primc ima svoj prav, ki mu nedvomno pritrjuje tudi večina slovenskih ljudi, kar je navsezadnje bilo dvakrat ugotovljeno na splošnem ljudskem glasovanju.

V tretje ga ne bo, ker je rezultat vnaprej znan. Zato so, kot je že pred leti v slovitem stavku nakazala poslanka, zdaj sodnica Jasna Murgel, LGBTQ aktivisti ubrali drugo pot. Ta je bila predvidljiva, omogočila pa jo je s strani Murglove napovedana “menjava ustavnih sodnikov”.

In bistvo te poti je ravno v tem, kar se je zgodilo zdaj – če večina LGBTQ skupnosti noče omogočili tistega, kar zahteva, bodo pač to večino zablokirali. In ja, v končni fazi je šlo zgolj za otroke – spremenjena definicija zakonske zveze je bila le pot do omogočanja posvojitev otrok v istospolna razmerja.

Aleš Primc se lahko trudi naprej, sklicuje množične shode, ki jih večinski mediji gladko ignorirajo, ter uveljavlja nove zahteve po presoji ustavnosti, k čemur ga v svoji odločbi posredno provocirajo tudi ustavni sodniki. A prepričan je lahko, da bo rezultat enako jalov kot tokrat, saj je bila zastavljena LGBTQ oseb pot do otrok natančno premišljena in imela vnaprej pripravljene rešitve za vse prepreke.

Kar pa seveda še ne pomeni, da bi okoli prinešena večina morala utihniti.

35 komentarjev

 1. Volivci so s tem, ko so volili leve stranke (skozi vso zgodovino samostojne Slovenije, predvsem pa leta 2014) dali zeleno luč tudi tej odločitvi. Tudi odločitve Ustavnega sodišča so posledica volilnih rezultatov. Ker rezultat na volitvah vpliva tudi na sestavo Ustavnega sodišča.

  • Tako kot v visokih cerkvenih krogih in na splošno pri “zaposlenih” v cerkvi je sedaj tudi v ponoreli LGBT+ druščini edini in glavni problem zloraba mladoletnih oseb, ki je njihov glavni cilj. Korak od homoseksualca do pedofila je tako majhen kot je majhna pamet tistih, ki so dovolili, da nas ta perverzna druščina posiljuje z njihovomi izprijenimi spolnimi praksami. Samo še čakam , da bo katera od držav EU priznala pedofilijo kot eno od zakonsko dovoljenih spolnih praks. Takoj za njimi pa pridejo na vrsto še zaljubljenci v živalsko kraljestvo.

   • Res je upravičen stran, da bo US, celi pedofilijo UZAKONILO.
    Ker, ko se gredo celo na US ideološko odločati, se več ne da govoriti o USTAVI, ampak o MOČI večine.
    Tu pa pravo in ZAKON zvodeni.
    Kakšne človekove pravice pa ima otrok?

  • hehe, veš kaj je zanimivo, da so taisti ljudje, ki so sedaj volili Goloba, verjetno prej na referendumih bili proti. Tako da kot je Erik Brecelj rekel, neumnost ljudi ne pozna meja, čustvena inteligenca in razgledanost slovenskega naroda.
   Ampak vseeno moram komentirati, da se Aleš Primc oglaša samo takrat, ko njemu paše. V koroni in v kakšnem drugem kršenju otrokovih pravic se ni nič oglašal, zato ga jemljem z rezervo in tudi on zasleduje svoje interese.
   Pri vzgoji otroka pa je najbolj pomembno, da se počuti varnega, ljubljenega, da se lahko nekomu zaupa, da ima v družini ljudi, ki skrbijo zanj. Pa naj gre to za matično biološko družino, če pa to ne gre, je treba najti dobro rejniško ali posvojiteljsko družino.

 2. Glede Primca se strinjam. Četudi občudujem njegovo zagnanost. Tudi takšni ljudje so potrebni.
  Vsekakor bo težje za krščanske ali muslimanske družine vzgajati otroke, ker je vmes ideologija. A ni nemogoče. Biti v opoziciji in biti v manjšini ima tudi prednosti. Noben zakon mi ne more preprečiti, da se zavzemam in živim kulturo življenja. Se mi zdi, da ima precek katoličanov misel: “Če nismo v vladi, če nimamo zakonov, ki so pravilni za nas, smo ogroženi.” Pa to ni res. Je pa težje in manj udobno.

  • Zakaj bo težko vzgajati otroke, kaj se bo pa tukaj spremenilo? A ti vzgajaš otroke tako, kot ti drugi narekujejo? Česa se bojiš, povej? Da ti bodo vzeli otroka in ga dali gejem ali lezbijkam v posvojitev, tako kot pravi Aleš Primc, Zevnikova pa še kdo? Nenormalno je to, koliko strahov nekateri nosite v sebi in niste čisto nič samozavestni in zdaj se bojite, kako boste v tej družbi vzgajali svoje otroke. Jaz se nič ne bojim, sina vzgajam tako kot je prav in ne odstopam od tega, vsi me poznajo. In nikoli do zdaj nisem imela težav. Ker sem vedno izražala svoje mnenje. Tisti, ki pa mencate, se ves čas nečemu prilagajate, pa kar…

   • Barbika! Strahove nosijo otroci, ki se morajo “rojevati” v takih “družinah”, pa jih nihče za to ni vprašal! So stigmatizirani od drugih otrok. Nihče si ne želi v slastičarni srečati dveh očetov, ki se ližeta, medtem ko se “njihov” otrok igra z mojimi. Naj izživljata svoje spolne fantazije za štirimi stenami, ne pa da vdirata na naš teritorij. Izpodrinile nas bodo druge, normalne in manj liberalne kulture!

  • G. Primc je fenomenalen borec za vse dobro in normalnost.
   Naredi dalec dalec vec kot bi.mu bilo treba.
   Sam si sluzi kruh in skrbi za svojo druzino.
   Je tudi izjemno sposoben in logicen.
   To glede zdravstva v Lju je pripravil veliko bolje kot SDS. Z obcutkom za ljudi, za bolnike, za vse.ki rabimo osebnega zdravnika

   Ales Primc je sposoben velike vloge v politiki ker je clovek ki zna misliti in to tudi prijetno in razumljivo pove.
   Sijajen organizator. Ker je tako dober, ga seveda globoka drzava visoko uvrsca na seznam najbolj nevarnih!
   Pohvale in hvala g. Primc!!

   • Dragi Teodor,

    samo jaz in moj mož sva odgovorna za vzgojo najinega sina in nihče drug. Nihče drug ne bo vzgajal mojega sina. Ker vrtec, šola, in ostala družba je samo dopolnitev k vzgoji. Moj sin je pri 8 letih bolj pokončen kot večina komentatorjev tu na Domovina in kot večina labilnih odraslih ljudi. Ko sem ga rodila, sva z možem vedela, kako ga bova vzgajala, z ljubeznijo, da se bo počutil varnega, da ne bo imel strahov, da bo lahko spraševal, da bo lahko izrazil vsa čustva, dvome, strahove. Zato sva ga dala v vrtec pozneje kot večina staršev, pa čeprav je bilo težko, saj je bila doma samo ena plača, pa še v najemu živimo. Pa kljub temu, za težje življenje smo se odločili, ampak te pravice, da sem z otrokom dlje časa oziroma je bil mož z njim, mi nihče ne more vzeti. In tudi ker je decembrski otrok, nama na kraj pameti ni prišlo, da bi ga dala s 5,5 leti v šolo. Halo. Kljub temu da je znal pri štirih leti brati, da je že pred vstopom v šolo znal računati in pisati, ga zaradi tega, ker sva midva odgovorna zanj, nisva dala prej v šolo. Labilni starši vzgajajo labilne otroke, ki se ne znajo postaviti zase, ki nimajo svojega mnenja, ki niso kritični, ki se primerjajo z drugimi, ki čakajo na to, da jim bo nekdo drug svetoval kako morajo živeti. Moj sin ne bo tak.
    Zakaj starši prepuščate otroke vrtcem in šolam tako hitro. A veste da že od faksa delam z ranljivimi družinami, z otroki in mladimi, ki so inteligenti, pa kljub temu labilni, čustveno nezreli, neodgovorni, nimajo svojega jaza, svojega mnenja? Taki so najbolj ranljivi za manipulacije s strani šole, medijev, družbe? Zakaj starši to počnete? Zakaj niste toliko pogumni in pokonči, da rečete, ne moj otrok pred sedmim letom ne bo šel v šolo? Zakaj se ne borite? Vsako leto je otrok zrelejši. Zakaj ne izkoristite tega?

 3. Kurešček, 8. februarja 1992
  Prikazanja Marije stigmatiku o. Špeliču: “Nad jugom se zbirajo grozeči oblaki. Sloveniji ne preti več vojna nevarnost, pač pa vanjo vdira nevarna duhovna tema. Ta se bo zelo zvito skušala vtihotapiti v vse pore krščanskega življenja in delovanja. Škodovati krščanstvu in prevzeti državno oblast – to je njen glavni cilj. Iz Slovenije bo tema segala daleč naokoli…“

  Mnogo huje pohujšanje je v svetu danes kot pred opozorili iz Fatime 1917, kjer je sledil družbeni svetovni kaos..

  • Dragi trebor, sva midva slučajno krave skupaj pasla? Ne spuščaj se na tako nizek nivo, jaz zate nisem nobena Barbika! Za razliko od tebe komentiram s svojim imenom in priimkom, stojim za svojimi mnenji, se upam izpostaviti, za razliko od večine komentatorjev tukaj.!
   Nobenega argumenta nisi podal, samo predsodke. Veš, moj otrok hodi v šolo Ledina in njegovi najboljši prijatelji so ALbanec, Makedonec in Srb. Pa veš kako uživa v njihovi družbi, so izredno preprosti, inteligentni, družabni in brez predsodkov. A ni zanimivo, da nam otroci pokažejo, kako bi se morali odrasli obnašati. Moj sin spoštuje vsakogar, tako kot sem ga jaz naučila, ne bo imel predsodkov, ne bo razlikoval otroke, sošolce in odrasle na vaše in naše, na geje in hetero, na domobrance in partizane, na leve in desne, ampak mu je pomembno to, kakšen si kot človek, kako pomagaš ranljivim itd. in kako si pravičen.

 4. Ker nam vlada “svoboda” naj naštejem nekaj pravic, ki se jih ne sme omejevati. Zoofilija, pedofilija, predatorstvo, nadvlada… Vse to so reči, ki si jih nekateri močno želijo in ustavno sodišče je določilo, da je treba želje upoštevati!!!! Kaj res????? Prosim, da mi nihče več ne omenja Smodeja ali Rupnika, ker bo sicer imel opravka z ustavnim sodiščem.

  • Ali mislite, da bo Smodej odgovarjal pred sodišče za vsa njegova posiljevanja, ki jim sam pravi “posebne spolne prakse”?

   Sicer pa Smodeja niso niti preiskovali, čeprav je njegov prijatelj umrl kmalo potem, ko se je z njim po telefonu pogovarjal. Telefona mrtvega prijatelja pa niso našli. Čeprav vsak razume, da mrtev človen res ne more skriti telefona.

   Smodej je prijatelj MINISTRICE za kulturo in ministra Meseca. Takim, pa je dovoljeno VSE.

 5. Kako se vse dopolnjuje. Nekaj tednov nazaj nas je na tem mestu duhovnik dr. Roman Globokar lepo uvedel v novo realnost s sporočilom, da so tudi levo usmerjeni “katoličani” čisto v redu, da je Cerkev v bistvu neopredeljena. Bodimo zdaj lepo strpni in nevtralni tudi do posvojitev otrok v istospolne skupnosti in do drugih odločitev “moralističnih pofukeljnov in žlubodračev” (po Polnarju) iz koalicije Svobode, SD, Levice (NSi?) in ustavnega sodišča.

  Posvojitve bo sicer nekoliko težje realizirati, kot je bilo o njih glasovati, saj otrok primanjkuje oz. jih ni. Še sredi prejšnjega stoletja bi se lahko obrnili na kak ženski samostan (magdalenke) in bi otroka dobili (kupili) en, dva, tri. Zdaj, ko sveta, katoliška, apostolska in nadstrankarska Cerkev ni več v tem biznisu, se bodo morali znajti drugače.

  • Thor, oglej si film o Magdalenkah, pa ti bo marsikaj jasno, kaj so počele s sirotami !!!!! če bi imela cerkev še sedaj tako moč kot v preteklosti, bi se še vedno to dogajalo. Na srečo nima več moči.
   Globokar ima prav, ljudje se ne delimo na katoličane in nekatoličane in ne maramo ostalih delitev. Ali si človek ali pa imaš predsodke.

   • Ta film je pod sponzorstvom kulturnih marksistov. Stvari se potencira in demonizira. Res je marsikaj ni bilo prav. A glavni namen filma je zaletavanje v Jezusovo Cerkev, brez prikaza druge plati in konteksta tistega časa.

    Nekritičen in lenoben pogled na te stvari je naivnost ali še več, greh zoper Cerkev.

 6. Levičarji so pač odkrili sivo cono naše Ustave. Sodišče je iz petnih žil potegnilo z logiko skregano odločitev in sedanja Ustava prepoveduje kakršnokoli drugačno obravnavo. Po takratni odločitvi sem nekoliko razmišljal o trenutni Ustavi in prišel do zaključka, da je pravzaprav neustavna.

  1. V 3. členu pravi: “V Sloveniji *ima oblast ljudstvo*. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.”

  2. V 168. členu pravi: “Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko da dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali najmanj trideset tisoč volilcev.

  O predlogu odloči državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.”

  V 169. členu pravi: “Državni zbor sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.”

  3. V 90. členu pravi: “Referenduma ni dopustno razpisati:

  – o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.”

  Če sledim tem trem členom, ima oblast ljudstvo, ki izvoli poslance, ki imajo edini možnost spreminjanja Ustave, ki prepoveduje ljudstvu odločanje na referendumu, če ustavno sodišče razpozna neko stvar za neustavno. Iz tega lahko zaključim samo, da oblast v Republiki Sloveniji ne pripada ljudstvu ampak ustavnemu sodišču oziroma v najboljšem primeru državnemu zboru. V kolikor bi oblast resnično imelo ljudstvo, bi bil referendum dopusten tudi na zakone, ki so posledica odločitev ustavnega sodišča. Nenazadnje je Ustava spisana kot najvišji družbeni normativ Republike Slovenije in kot taka bi morala odražati voljo njenega ljudstva.

  Moj predlog za odpravo te neustavnosti Ustave, je, da se dopusti referendum tudi na zakone, ki so posledica odločitev ustavnega sodišča, vendar za tovrstne referendume velja isto pravilo kot za poslance državnega zbora ob spremembi ustave – referendum je uspešen zgolj z dvotretjinsko večino vseh volilnih upravičencev. V takem primeru se odločitev ustavnega sodišča razveljavi in naloži državnemu zboru nalogo, naj nemudoma sproži postopek spremembe Ustave, ki bi odpravil ugotovljeno neustavnost. Ob tem se seveda mora upoštevati mnenje ustavnega sodišča, da sprememba res odpravlja predhodno ugotovljeno neustavnost.

 7. Otroci bi morali imeti pravico, da se sami odlocijo, ali želijo biti posvojeni k dvema ockoma/mamicama ali k raznospolnim starsem in to ne prej kot pri 15ih letih, tako kot levaki trdijo, da bi moglo biti za krst. Ker se posvajajo dojencki in to ni izvedljivo, pa vprasajmo sedanje 15 letnike, ce bi jim bilo kul, da bi jih v primeru smrti starsev drzava dodelila dvema ockoma oz. dvema mamama. Potem pa to ugotovitev prenesimo se na dojencke.

Komentiraj