Prodaja deleža SDH v Meti Ingenium odnesla dva člana uprave in člana nadzornega sveta

Nadzorni svet SDH je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Zato so člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan sporazumno odstopili s položajev.

“Nadzorni svet ugotavlja, da bi pri vrednotenju SDH lahko izkazal višjo stopnjo skrbnosti in pridobil dodatne informacije o poslovanju Bia Separations, ki bi utemeljevale višjo pričakovano kupnino za delež države v postopku prodaje. V zvezi s tem v SDH poteka interni postopek ugotavljanja morebitnih napak v delu strokovnih služb ter priprava načrta prenove sistema politike razpolaganja in vrednotenja naložb,” so zapisali.

O tem primeru smo na Domovini obširno pisali TUKAJ.

1 komentar

  1. Lahko bi rekli pohvalno, redko kdaj slišimo da so bili odgovorni ljudje tako etični, da so sami odstopili zaradi evidentnega škodljivega ravnanja.
    Bojim pa se, da smo kot družba že tako globoko, da so to storili, samo zato ker ( trenutno nimajo politične zaslombe) in so jim zagrozili , da bodo v nasprotnem primeru uvedeli kazenskim pregonom in preiskavo koliko od ”razlik” jim je padlo v žep.
    Gre za preveliko razliko, da bi jo lahko pripisali zgolj neznaju in malomarnosti.

Komentiraj