Prepričati vas hočejo, da vladajoči ženske vidijo za štedilnikom in kot mašine za otroke. Ali zlonamerno zavajajo, ali pa ne razumejo ničesar

Vesna Vuk Godina v oddaji Studio City - zajem slike MMC RTV Slovenija
POSLUŠAJ ČLANEK
Zadnje čase je v več osrednjih  medijih zaznati nenavaden trend, ki kaže, da bi kar nekaj mnenjskih voditeljev ženske rado prepričalo, da jih aktualna vlada vidi izključno v vlogi mater množice otrok, ki bodo ostajale doma, gospodinjile, bodo podrejene možu in po možnosti še predane vernice.

Ker je jasno, da bi se takim tendencam, če bi se siljenju v kaj takega, če bi šlo za resničen trend, uprla vsaka razumna sodobna ženska, gre takšne vsebine spremljati predvsem v poskusu pozicioniranja žensk kot pomembnega dela volilnega telesa proti strankam trenutne koalicije, oziroma še posebej proti stranki krščanskih demokratov ter tudi SDS.

Ker je pričakovati, da se bodo takšne vsebine pred dnevom žena in materinskim dnevom pojavljale še pogosteje, velja nanje opozoriti že sedaj. V zadnjih dneh je bila ena teh kolumna Anje Intihar v Delu, razprava levih strank v organizaciji Inštituta 8. marec, kot je že stalna praksa, pa tudi ponedeljkova oddaja Studio City, v kateri je Vesna Vuk Godina gledalce prepričevala, da se Slovenija izrazito retradicionalizira in vrača h katolištvu. Zakaj je to v veliki meri zavajanje, si lahko ogledamo ob le nekaj trditvah znane antropologinje.

VV Godina: »Slovenija se, odkar je začela s samostojno državo, oziroma odkar smo postali postsocialistična družba, izrazito retradicionalizira.«

Naš komentar: Od leta 1991 se torej Slovenija izrazito retradicionalizira, pravi Vuk Godina. Pri tem se postavlja pomembno vprašanje, kaj to sploh pomeni. Kot lahko beremo v eni od objav strokovnjakov s Fakultete za družbene vede, ki zagovarjajo tezo, da se Slovenija retradicionalizira, so kazalniki vračanja v tradicionalizem med drugim politični razcep med urbanim in ruralnim, krepitev lokalne identitete in pomena družine, dejstvo, da je bil v Sloveniji l. 2015 zavrnjen družinski zakonik, ki bi istospolne zakonske zveze izenačil s heteroseksualnimi, visoka stopnja egalitarizma in ohranjanje religiozne identitete.

Česar Vuk Godina ne pove, a je v zgoraj deljenem članku tudi poudarjeno, pa je, da se je slovenska družba vendarle tudi modernizirala, da so tudi številni kazalci, ki kažejo, da se tradicionalizacija ne krepi, a so v članku izpostavili le tiste, ki naj bi kazali, da se naša država vrača k tradicionalizaciji. Med številnimi znaki detradicionalizacije je liberalizacija, tako na področju gospodarstva, sociale in družbe, glede na trende, ki jih nakazuje raziskava Mladina 2020, pa gre Slovenija na področju vrednot marsikje v smer detradicionalizacije (npr. individualizacija, povečana naklonjenost istospolnim partnerstvom itd.).

Hkrati sta avtorja poudarila, da ni nujno, da se tradicija in modernost izključujeta ter da se nasprotovanje modernizaciji in globalizaciji krepi tako v postsocialističnih kot zahodnih družbah. Gre torej za trend vračanja k tradiciji na določenih področjih, ki je zajel celoten zahodni svet, ne le Slovenijo.

VV Godina: »Ko retradicionalizirate slovensko družbo, jo retradicionalizirate na tisti platformi, ki je tradicionalna platforma te družbe in to je pač katoliška doktrina. In v katoliški doktrini je položaj ženske zelo jasno definiran.«

Naš komentar: Na tem mestu je Vuk Godina vračanju k tradicionalizaciji pripela še katoliško oz. krščansko podstat. Poleg desne sredine je Cerkev za politično levico že dlje časa velika družbena sovražnica, ki naj bi si kot zagovornica konservativnih vrednot poskušala podrediti ženske ter jih vztrajno zatirala. Pri tem se velja ustaviti pri zadnjem delu, kjer Vuk Godina govori o zelo jasno definiranem položaju ženske v katoliški doktrini. Verjetno je želela namigniti na vlogo matere in žene, a je pri tem (namerno?) povsem zgrešila bistvo krščanskega nauka.

Ta res podpira družino in odprtost življenju oz. otrokom. Celo papež je nedavno odločitev za hišne ljubljenčke namesto otroke označil za sebično. A hkrati je Cerkev trdna zagovornica dostojanstva žensk, ki uči, da je dostojanstvo žensk enako dostojanstvu moških. Zagovarja enakopravnost žensk tako v zasebnem kot v javnem življenju, hkrati pa tudi zaščito nenadomestljive vloge matere in materinstva  v smislu, da ženska ne bi bila nesvobodna in se ne bi mogla odločiti za otroke oz. bi bila siljena v splav zaradi pritiskov doma, v službi ali družbi. Kar je situacija, v kateri se znajde nezanemarljivo število žensk, ki tudi s strani države v tem smislu ne prejmejo dovolj podpore. Prav tako Cerkev opozarja na pomen možnosti usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Nikakor pa Cerkev žensk ne sili k temu, da bi bile žene, matere ali pa redovnice.

Cerkev posebno skrb namenja tudi ženskam v stiski, ženskam, ki ne morejo imeti otrok, ovdovelim, vse bolj pa tudi samskim. V zadnjih letih pa od papeža dalje dela tudi velike premike v smeri vse večje zastopanosti žensk na vodilnih položajih v Cerkvi.

VV Godina »En del katoliško krščanske retradicionalizacije je tudi obujanje vloge tradicionalne ženske, matere, ženske vernice in ženske gospodinje«

Naš komentar: V Sloveniji je sicer res vse več mater, a imajo te - nič kaj tradicionalno - že kar nekaj let vse manj otrok.

Ob tem velja poudariti, da bi svobodno določitev žensk, da bodo matere - kakršnih je očitno vse več - morali kot družba razumeti kot legitimno izbiro in ženske podpreti v njihovi svobodni odločitvi biti mati in imeti otroke, pa četudi naj bi to pomenilo retradicionalizacijo. Tudi moderna družba namreč ima prihodnost le, če ima tudi otroke.Medtem ko narašča število družin brez otrok in je od osamosvojitve malenkost naraslo število družin, ki se odločijo za enega otroka, pa je družin z več kot enim otrokom vse manj.Slovenija je tudi v vrhu EU glede zaposlenosti mater. Obujanje gospodinjske vloge je tako iz trte izvito.Če se ozremo še na vernost, lahko ugotovimo, da je v Sloveniji vse manj vernikov. Trenutno gre za dobrih 72 %, še pred desetletjem je bil ta delež za pet odstotnih točk višji. Tistih, ki gredo vsako nedeljo k maši pa je le okrog 10 %, upada pa tudi število podeljenih obhajil, krstov, birm in porok.

Statistika za ženske ni ločena, zato je težko sklepati o tem, ali se od Cerkve v večji meri oddaljujejo ženske ali moški, je pa nemogoče govoriti o kakšnem posebnem obujanju vernosti med ženskami. Res pa je, da so predvsem med mladimi nekateri pozitivni trendi, saj narašča število mladih ljudi, ki se bolj poglabljajo v vero in tradicijo ter obračajo stran od plehkosti ponudbe sodobnega individualističnega potrošniškega liberalizma, ki vse bolj prežema sekularizirane zahodne družbe.

VV Godina: »Ženske so tista prva skupina oz. glavna skupina, ki je sistematično podplačana«

Naš komentar: Res je, ženske so, predvsem zaradi poklicnih izbir, plačane manj, a ne gre za sistemski problem, ampak posledico svobode odločanja in osebnostnih razlik med ženskami in moškimi.

Tukaj velja izpostaviti, da je plačna vrzel med spoloma v Sloveniji ena najnižjih, še naprej pa potekajo sistematična prizadevanja, da bi se še zmanjšala. Ženske so tudi za različno delo (oz. različne poklice) v Sloveniji plačane minimalno manj od moških. Predlani je po podatkih SURS-a znašala le 2,2 odstotka, kar je 3,6 odstotne točke manj kot v letu 2019.

Razlika v plačah med spoloma – po statistiki, ki jo objavlja Wikipedia, je v Sloveniji sicer 2,5 %, kar pa je še vedno najmanj v EU (podatek iz lanskega leta)


Prav tako velja izpostaviti, da je delež zaposlenih moških, ki so revni, dvakrat višji kot pri ženskah in z leti opazno narašča. Leta 2008 je bilo revnih 4 % zaposlenih moških in 3,5 % zaposlenih žensk, v desetih letih je je delež moških narasel na 5,2%, delež žensk pa padel na 2,5%.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUL
13
Mohorjevo v Renčah
17:00 - 22:30
JUL
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59