Pregled programov: kako bodo stranke reševale problem pomanjkanja dostopnih stanovanj

Stanovanjska soseska Novo Brdo (foto: Domovina)

Cene nepremičnin v Sloveniji so v zadnjih letih močno narasle, kar predstavlja resno oviro, še posebej mladim, ki rešujejo svoje prvo stanovanjsko vprašanje in iščejo prostor, kjer si bodo lahko ustvarili svojo družino. Tako je vprašanje stanovanj močno povezano tudi z vprašanjem demografije, a ga bomo zaradi kompleksnosti problema tokrat obravnavali ločeno.

Problemov, ki se pojavljajo na tem področju, je več. Pomanjkanje površin za stanovanjsko gradnjo, ki je nato podvržena dolgotrajnim in dragim birokratskim postopkom, zaradi česar investitorji pogosto investirajo le v izgradnjo novih luksuznih stanovanj. Zaradi spremenjenih pravil Banke Slovenije je velik del Slovencev kreditno nesposoben pri najemu stanovanjskega kredita.

Mnogi, ki pa niso, stanovanja kupujejo kot investicijo, ki nato pogosto ostajajo prazna. Na trgu zato vlada pomanjkanje stanovanj, tako za nakup kot tudi najem, zaradi česar cene nakupa in najema rastejo.

Del problema predstavlja tudi centralizacija, ki povzroča, da je veliko povpraševanje predvsem po stanovanjih v večjih urbanih središčih, še posebej v Ljubljani. Pomanjkanje študentskih domov in postelj v domovih starejših pa ima za posledico, da stanovanja, ki bi bila sicer na trgu, zasedajo študentje in starejši, ki si v resnici želijo v študentski dom ali dom starejših.

Večina stanovanj v Sloveniji je lastniških in tudi na splošno, kdor lahko, teži k temu, da si zagotovi lastniško stanovanje, najemanje pa predstavlja za večino začasno obliko, do takrat, ko si zagotovijo trajno rešitev.

Stranke imajo do stanovanjskega vprašanja različne poglede in posledično so tudi rešitve, ki jih zagovarjajo, precej različne. Pregledali smo njihove ključne rešitve ter glede na mesto v programu ocenili tri stvari: kako prioritetno jim je področje, kako konkretni so z rešitvami ter kako obsežno, oziroma celovito pristopajo k problemu.

Slovenska demokratska stranka

Za tiste, ki v nekem trenutku niso sami zmožni rešiti stanovanjskega vprašanja, SDS predlaga solidarnostno pomoč, opažajo tudi pomanjkanje vzpodbud za trajno reševanje stanovanjske problematike. Njihov ključni ukrep je stanovanjska jamstvena shema, ki predvideva, da država jamči kot garant za kredit mladim, ki si sicer kredita za stanovanje ne bi mogli privoščiti. Tovrstni zakon je bil nedavno v parlamentu tudi sprejet.

Državne subvencije bi dajali mladim, kadar bi se ti odločali za nakup nepremičnin na podeželju, pri neprofitnih najemnih stanovanjih pa bi absolutno prednost dali mladim družinam. Te bi po petih letih bivanja v državnem najemnem stanovanju imele možnost stanovanje od države odkupiti, pri čemer bi najemnine štele kot del kupnine. Kot rešitev predlagajo tudi gradnjo novih študentskih domov.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke SDS (Vodnik_SDS)

Nova Slovenija

V Novi Sloveniji predlagajo ustanovitev projektne skupine, ki bi se celostno lotila tega vprašanja, med konkretnimi predlogi pa v prvi vrsti stavijo na ljudi, da si bodo stanovanjsko vprašanje rešili sami, na način, kakršen jim najbolj ustreza. Da bi jim pri tem kar se da pomagali želijo zagotoviti komunalno opremljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo, pripravljena na gradnjo, odprava administrativnih ovir in skrajšanje birokratskih postopkov, hitrejše prilagajanje občinskih prostorskih načrtov in spremembo zakonodaje za hitrejšo aktivacijo praznih zemljišč.

Za mlade pripravljajo jamstveno shemo, ki omogoča najem kredita s poroštvom države za rešitev prvega stanovanjskega problema, pri čemer želijo rojstva otrok vzpodbujati tudi z delnim odpisom dolga za vsakega otroka, ki se družini s takšnim kreditom rodi.

Najemnega trga bi se lotili z znižanjem obdavčitve najemnin, kjer bi 27,5 % davčno stopnjo spustili na 15 %, uvedli pa bi tudi davek na nepremičnine za tista stanovanja, v katerih nihče ne živi. Na tak način računajo na trg spraviti približno 100.000 dodatnih stanovanj, ki so danes prazna, okrepiti pa nameravajo tudi pravno varnost najemodajalcev.

Državna najemna stanovanja vidijo kot prehodno rešitev, ki naj bo časovno omejena, gradnjo novih stanovanj pa bi vzpodbujali tudi z davčnimi olajšavami za podjetja, ki gradijo kadrovska stanovanja. Poenostavili bi tudi postopke dedovanja, ki zaradi dolgotrajnosti pogosto onemogočajo investicije v stanovanja, ki so predmet dedovanja.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke NSi (Vodnik_NSI)

Levica

Prav nasproten kot od Nove Slovenije pa je načrt Levice. Tam obljubljajo izgradnjo kar 30.000 javnih najemnih stanovanj, kar bi državo sicer stalo več kot pet milijard evrov. Denar vidijo v davku na dedovanje, tudi v prvem kolenu, kjer bodo obdavčili vse nepremičnine, s katerimi si dediči ne rešujejo lastnega stanovanjskega vprašanja. S trga bi umaknili tudi vse nepremičnine na DUTB, predvidevajo pa tudi uvedbo nepremičninskega davka, ki bo bolj obdavčil tiste, ki imajo več stanovanjskih nepremičnin, drugi pa bodo plačevali davek primerljiv s trenutnim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Predvidevajo tudi posebno mesečno obdavčitev praznih stanovanj ter oddajanja stanovanj na Air BNB in Bookingu.

Delodajalcev k gradnji kadrovskih stanovanj ne bi vzpodbujali, ampak kar zavezali, da ta stanovanja za lastne zaposlene zagotovijo, vsaj za tiste, ki si stanovanja ne morejo zagotoviti drugače. Na področju najemnin predvidevajo regulacije najemnin in uvedbo centralnega registra najemnih pogodb. Najemne pogodbe se bodo pod njihovo vladavino lahko sklepale izključno za nedoločen čas.

Predvidevajo tudi ureditev stanovanjskih zadrug in drugih alternativnih oblik bivanja.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Levica (Vodnik_Levica)

Socialni demokrati

V podobno smer kot Levica se odpravljajo tudi Socialni demokrati, le da oni bolj realistično obljubljajo 10.000 novih najemnih stanovanj, kar bo državo po njihovih predvidevanjih stalo 1,3 milijarde evrov. Napovedujejo, da bo za povprečno 65 m2 stanovanje neprofitna najemnina znašala 350 evrov na mesec. Sredstva nameravajo pridobiti z novim davčnim virom, morda davkom na nepremičnine.

Z ukrepi nameravajo olajšati uporabo javnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, zgraditi 5000 novih postelj v študentskih domovih ter podpreti stanovanjske zadruge. Pri svojem programu se zgledujejo po modelu Dunaja, v ospredju pa so najemna stanovanja, glede izgradnje lastnih nepremičnin pa nimajo konkretnejših načrtov.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke SD (Vodnik_SD)

Povežimo Slovenijo

Povežimo Slovenijo zagovarja kombiniran model pri reševanju stanovanjske krize. V prihodnjem mandatu želijo zagotoviti izgradnjo 15.000 novih stanovanjskih, pri čemer se zanašajo na tri temelje: javno-zasebno partnerstvo, stanovanjski sklad za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj ter zagotovitev komunalno opremljenih ugodnih zemljišč za gradnjo mladim družinam. Zgled tega je občina Kobarid, ki to že počne tako, da prodaja 700 m2 velike komunalno opremljene parcele za 20 evrov na kvadratni meter.

Predvidevajo tudi pomoč države pri revitalizaciji mestnih jeder, kjer številna stanovanja ostajajo prazna, še piše v njihovem programu.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve koalicije Povežimo Slovenijo (Vodnik_POS)

Gibanje svoboda

Na izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj stavi tudi Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Slednjo bi financirali z izdajo namenskih obveznic. Mladim bi omogočili državne garancije  za posojilo za nakup prvega stanovanja.

Želijo si več regulacije kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v najem (Air BNB, Booking) in sprejem zakonske podlage za gradnjo stanovanj prek stanovanjskih zadrug, tudi medgeneracijskih. Stanovanjski sklad bi povsem prenovili, z večjim poudarkom na energetski učinkovitosti, potresni varnosti in dvigalih, dodatna sredstva pa bi zagotovili tudi za izgradnjo kapacitet za študente in študentske družine.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Gibanje svoboda (Vodnik_Svoboda)

Lista Marjana Šarca

LMŠ predvideva kombinacijo ukrepov, od stanovanjskih zadrug do gradnje najemnih stanovanj prek javno-zasebnega partnerstva, vzpostavitve javne najemne službe. Zagotovili bi tudi poroštva za stanovanjska posojila in možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine ter vzpostavitev javne najemne službe.

Poudarek dajejo tudi zaščiti kmetijske zemlje, kljub temu pa si želijo pospešitve pridobivanja gradbenih dovoljenj. Je pa njihov program sicer dokaj splošen.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve stranke Lista Marjana Šarca (Vodnik_LMS)

Stranka Alenke Bratušek

V SAB so glede stanovanjskega vprašanja zelo kratki. Zagovarjajo pa poroštveno shemo za posojila za nakup stanovanja in zagotovitev več neprofitnih stanovanj za mlade. Koliko, kako in na kakšen način pa iz njihovega programa ne izvemo.

V našem vodniku po volilni izbiri preverite druge konkretne rešitve in opredelitve Stranke Alenke Bratušek (Vodnik_SAB)
Radikalna levica v podržavljanje nepremičnin, desni pol v opolnomočenje za reševanje lastnega stanovanjskega problema

Na področju stanovanj bi si bila levi in desni pol težko bolj različna. Medtem ko desna sredina z ukrepi želi zagotoviti, da mlade družine pridejo do lastne nepremičnine, želi Levica, v veliki meri pa tudi Socialni demokrati, da bi ljudje živeli v državnih najemnih stanovanjih. Lastništvo nepremičnine kot tudi “jazbinškov” zakon, ki je po osamosvojitvi ljudem omogočil, da so prišli do svojih stanovanj, pa vidijo kot nekaj negativnega.

NSi denimo tako išče postopke, kako olajšati gradnjo in ljudem dati sredstva, da se gradnje lastne hiše lotijo sami oz. da se bo splačalo graditi za trg tudi manj luksuzna stanovanja, kot se gradijo danes. Na trg bi dali tudi obstoječa s previdno premišljenim davkom na nepremičnine, ki ne bi udaril družin, ki so si v znoju zgradile lastne domove.

Na drugi strani gredo ideje Levice v smer razlastitve, posebej so jim problematični tisti na podeželju, kjer prevladujejo večje družinske hiše, ki zaradi izselitve dedičev pogosto samevajo. Njihov program predvideva ekspanzivno javno gradnjo, ki bi zasebni trg nepremičnin povsem uničila, (kolikor še ni), financirali pa bi ga iz sredstev, ki so jih prigarale generacije, gradeče velike družinske domove v 70′ in 80′ prejšnjega stoletja.

LMŠ, SAB in Svoboda, pa tudi Povežimo Slovenijo, zagovarjajo kombiniran pristop, kjer bi se v Svobodi za izvedbo pač zadolžili (izdaja obveznic), medtem ko pri ostalih ni točno jasno, kako bi svoje načrte financirali.

A glede na to, da koaliciji KUL tempo diktira Levica, je nekoliko dvomljivo, koliko jamstev za lastne nepremičnine bi vlada pod njihovim vodstvom dejansko dala. Verjetneje bi bolj obdavčila dedovanje med generacijami in izvajala množično gradnjo najemnih stanovanj.

Če računate na to, da boste kdaj živeli v lastni nepremičnini, še posebej, če je to hiša na podeželju, potem vso srečo pri Koaliciji KUL. Ne le, da vam ne bodo pomagali, če ne boste del njihove najemne stanovanjske (pretežno mestne) sheme, jo boste pač izdatno financirali, z davkom na nepremičnino, ki jo boste morda uspeli zgraditi v znoju in odpovedi drugim stvarem v življenju.

 

11 komentarjev

 1. Ja, vsi “mladi” bi radi stanovanje na KLIK.
  Pa tako pač ne gre…Po SLO podeželju je ogromno starejših hiš, ki so ali za rušenje ali za obnovo…Kje ste mladi ? Vas ni, kenede…
  Kdo jih kupuje ? Bolje da ne napišem…
  T.im. mladi pa nimajo časa ….kdo bo potem sedel ure in ure po lokalih ali pa ure in ure buljil v “pametne” telefone ?
  Drugo pa so pre/velike družinske hiše in prejšnjega stoletja ! Ki so jih ljudje gradili v lastni režiji, s sosedsko pomočjo drug drugemu. Te hiše imajo zagotovo po eno nadstropje PRAZNO. Otroci so šli, starši bivajo spodaj, zgoraj pa nihče…Ja, uredite si, kaj čakate ?
  Stanovanja po blokih niso ravno fajn zadeva…
  Najbolj me žalosti, ko vidim stare hiše na nekdaj kmetijah, na katerih so okna zamenjana, fasada odpada, na razmetanem dvorišču stoji kak star avto, na sušilih pa otroška oblačila…ne zgleda slovensko …in ni !

  • Kako lahko napišeš tako zaničljiv komentar do mladih,neverjetno kako se vsi na mlade spravljate,ko so v teh dveh letih korona histerije najbolj nasrkali?
   Si prebrala kar sem jaz napisala? Zakaj toliko starih visi in životari v velikih starih kmečkih hišah?
   Ker so jezni na cel svet,na mlade,ki imajo življenje v sebi,ki drugače vzgajajo svoje otroke,kot so sami bili vzgajani. Starejši ljudje ne spustijo ničesar iz rok,objokujejo preteklost itd.
   Smo v letu 2022,kaj bi radi nazaj v kameno dobo,srednji vek,inkvizicijo,čas kmečkih uporov,v čas ko so bile ženske samo za rojevanje,za štedilnikom in brez pravic? Veliko stvari se je v kratkem času spremenilo in nočemo nazaj v preteklost. Mladi zelimo dostojanstvo,zelimo pristne odnose z ljudmi,ne zlaganih,ne tega kako starejši jamrajo,kako so se prikrajšali vsemu,garali,zato da je zdaj nam boljse. Meni so najbolj pomembni odnosi in negovala jih bom bolj kot vse materialno na svetu če mi je omogočeno.
   Zato pa so stari na podeželju sami. Veliko jih ni imelo lepega odnosa z mladimi,berite Mileno Miklavčič in vam bo vse jasno,zato pa so mladi odšli. Da do srečni v sebi, svobodni,človeški,dostojanstveni.

   • In še predsodki do tistih,ki niso Slovenci. Zakaj pa ne morejo tudi oni živeti tu,če nam manjka otrok?
    Sprašujem te,s koliko Neslovenci vzdrzujes odnose da jih tako poznaš in sodiš?
    Jaz se namreč z veliko ljudi družim,predvsem zaradi sina,ki ima veliko sošolcev,ki niso Slovenci.
    In ti povem da so zagotovo bolj družinski,bolj prijazni,človeški kot pa marsikdo od Slovencev.
    V življenju nisem imela težav z nikomer.

 2. Zakaj v Sloveniji ni dovolj dostopnih najemnih stanovanj, ki so najprikladnejša oblika za prvo stanovanje za mlade družine?

  Ni komunalno opremljenih zemljišč. Občine večinoma ne razmišljajo na način, da je njihova naloga zagotavljanje zemljišč za gradnjo. Zadovoljijo se s tem, da sprejemajo občinske prostorske načrte, investitorji pa naj se znajdejo kot vejo in znajo.

  Ni investitorjev. Za stanovanjsko gradnjo so potrebna velika sredstva, ki jih imajo samo veliki institucionalni investitorji kot so banke, raznorazni skladi, holdingi, specializirana stanovanjska podjetja – slednjih pri nas praktično ni. Tudi naložbe v stanovanja morajo investitorjem zagotavljati minimalen dobiček.

  Zastarela zakonadaja iz časa socializma, ki ureja najemna razmerja. Na najemodajalca prelaga del socialnih obveznosti, ki so stvar države, ne najemodajalcev, ki morajo skrbeti za vsaj minimalno rentabilnost investicij v stanovanja.

  Majhna politična moč mladih, zaradi česar stanovansjka oskrba nikoli ni prioriteta nobene vlade.

  Posledice pomanjkanja stanovanj za mlade družine pa so eden od pomembnih razlogov upadanja rodnosti.

 3. Res je zanimivo,da skandinavske države nimajo težav s tem,ko mladim ponudijo takoj ob odraslosti najemniska stanovanja,tam so ljudje zelo fleksibilni. In mladi se zelo hitro osamosvojijo. Pa nihče ne objokuje tega,da nima svojega stanovanja.

  Pa nobena od skandinavskih držav ni bila nikoli socialistična,komunistična.
  Ljudje so pač drugačni tam kot v Sloveniji. Ta ze skoraj bolna navezanost na lastnino pri nekaterih ljudeh v Sloveniji je res zanimiva. Potem pa stari ljudje životarijo v velikih stanovanjih,hišah,brez pomoči,da pa bi zamenjali za manjše,funkcionalnejse,varnejše,to pa z njihove strani ni sans.
  Ja nekatere je še vedno zelo zelo strah da bi jim kdo kaj vzel.

 4. V EU je v Sloveniji največ lastnikov stanovanj! Res je, da je za to zaslužen Jazbinškov zakon. Vendar nihče se ne vpraša, kam je denar od kupnin stanovanj izginil.
  V svetu je večina stanovanj najetih, res pa je, da za znosne najemnine. Pri nas je miselnost, da že pred prvo zaposlitvijo, bi moral biti lastnik stanovanja. Seveda, če se mladi zgledujejo po svojih starših, ki so stanovanja dobivali in jih kasneje odkupili za drobiž, mislijo, da tudi njim pripada stanovanje na taki način.

  Res pa je, da je pri nas več govora o PRAVICAH; obveznosti pa – posebej leve stranke – kar preskočijo. Naposlušali smo se, kako bi država morala, morala, morala, nič pa o obveznostih.
  Povedno je že to, da gospodarstvo potrebuje 80.000 delavcev, na naših borzah za zaposlovanje pa “čaka” 68.000 “delavcev”. Ne, ne čaka jih! Delajo v tujini ali na črno, pri nas pa pobirajo transferje, se pritožujejo, kako dela ni. Ni res, delo je, vendar z ozirom na njihovo izobrazbo, ni tako popularno, kot si mislijo, da jim z ozirom na propagando o “pravicah” – pripada.

  To je korak k sprermembi šolstva in k vpisom na tiste programe, ki jih gospodarstvo potrebuje. Posledica je tudi toliko nevladnih organizacij, ki so same sebi namen.

  Rešitev je v gradnji stanovanj, vendar poceni in za v najem. Kasneje, tako kot pravi JJ, jih lahko najemnik tudi odkupi, vendar veliko ugodneje, kot je ta možnost ta hip na trgu.

 5. g. Peter,
  če bi g. Janša včeraj snel rokavice, bi njegov nasprotnik ostal še brez spodnjih hlač, takšne je klatil.
  Še Fajonova je bila videti kot dr. znanosti ob njegovih nebulozah.
  Vsa čast Janši in Toninu tudi zato, ker stas ”govorila na pamet”.
  Tudi to veliko pove.

 6. Pa prosim, Ljubljana, takoj mi navedi s cenami vred vse te stare, kmečke hiše, na katerih lokacijah so, kdaj so na voljo, v kakšnem stanju so (ker če so podrtija, zakaj bi jih nekdo kupil – sem ogromno tega pregledala na Bolhi ali Nepremičninah, pa ti povem da za 100.000 eur težko dobiš neko primerno hišo, za manj je pa podrtija).

Komentiraj