Vir foto: twitter predsednika vlade

Pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se na pobudo predsednika Vrhovnega sodišča, Damijana Florjančiča dobili predstavniki vseh vej oblasti in razpravljali o medsebojnih odnosih, s poudarkom na medsebojnem načinu komuniciranja.

Florjančičevo izhodišče je bilo, da imata izvršilna in zakonodajna oblast do sodne podcenjevalen odnos in da jo javno napadata, še posebej v zadnjem času. Predsednik Ustavnega sodišča RS, Rajko Knez, je svoj vidik zožal na vprašanje (ne)spoštljivega medsebojnega komuniciranja.

Predsednik vlade Janša pa je šel precej širše od obeh predstavnikov sodne veje oblasti in predvsem opozoril, da so bistveni problemi sodstva drugje, glede ugleda le-tega pa je dejal, da si ga morajo prislužiti. 

Srečanje pri predsedniku je pokazalo, da se prvi ljudje vlade, parlamenta in sodstva znajo, če hočejo, spoštljivo in argumentirano pogovarjati. A dejstvo je, da neprimerna komunikacija, ki se med nosilci različnih vej oblasti občasno pojavlja, še zdaleč ni v središču problema, ki ga ima slovenski pravosodni sistem, ugotavljamo v komentarju uredništva. 

Javni pogovor, prvi takšen v tridesetletni slovenski zgodovini, je spodbudilo pismo predsednika vrhovnega sodišča, Damijana Florjančiča predsedniku republike, Borutu Pahorju, v katerem je opozoril na neprimerno komunikacijo med tremi vejami oblasti, s poudarkom na odnosu zakonodajne in izvršilne do sodne veje oblasti.

Iz tovrstnega vidika je Florjančič izhajal tudi v svojem nagovoru, kjer je izrazil pričakovanje, da se predsednik republike in tudi druge institucije izven in znotraj pravosodja na primeren način odzovejo na “neprimerne komentarje in tudi napade na slovensko sodstvo, ki so se še posebej intenzivirali v sedanjem času.”

Sam je prepričan, da je v sodstvu mnogo pozitivnega, a se mu zdi, da pozitivni dosežki sodstva zakonodajno in izvršilno vejo oblasti spravljajo v zadrego.

Kot je prepoznal zadrego preostalih vej oblasti v tem, da tujina kritik zunanjega ministra v poročilu Evropske komisije o stanju pravosodja pri nas ni upoštevala.

Čeprav je Florjančič priznal, da lahko kritika napak in pomanjkljivosti pravosodnega sistema pomembno vpliva na izboljšanje njegovega delovanja, se je vprašal, ali res ni mogoče poiskati drugih vzvodov za medsebojno komunikacijo kot javno etiketiranje, omalovaževanje in s tem celo žaljenje sodnikov in s tem sodne veje oblasti.

Po njegovih besedah se napake in sodne zmote ne dogajajo samo v našem sistemu, temveč povsod, kjer to oblast udejanja zmotljiva in nepopolna človeška narava. “Sodne zmote in zlorabe so se dogajale tudi v prejšnji državi, katere sestavni del smo bili. A odprave teh zmot ni odpravil nihče drug kot ta sodni sistem, ki se ga ponižuje. In tudi danes je tako,” je dejal.

Zato vidi kot nujno, da vzpostavijo sprejemljive poti in načine medsebojnega komuniciranja, da se bo delo oblasti in drugih institucija našega sistema uspešno nadgrajevalo, ne pa spodjedalo njegovih temeljev.

Janša: ni šlo za sodne zmote, temveč za uničevanje življenj

Predsednik vlade je najprej poudaril, da je v dvorani edini, ki lahko problem osvetli tudi iz druge plati. “Tudi po zaslugi nekaterih, ki sedijo za to mizo,” je namignil na odločitev Vrhovnega sodišča, ki je potrdilo njegovo obsodilno sodbo v primeru Patria, ki je bila kasneje na ustavnem sodišču soglasno razveljavljena.

Citiral je kazenski zakonik SRS v času, ko je bil zaprt na Roški, kjer je v uvodu pisalo nekaj v smislu, da je sodni sistem orodje avantgarde, se pravi komunistične partije, za uresničevanje njenega programa. Kazensko pravo pa je orodje za uničevanje razrednega sovražnika.

In ravno v diametralno različnem pogledu na Florjančičevo mnenje, da so se v prejšnjem sistemu “dogajale tudi sodne zmote”, Janša vidi bistvo problema, o katerem so se pogovarjali. Po njegovem pač to niso bile sodne zmote, temveč “sistem za uničevanje ljudi.”

Janša je nadaljeval, da je po osamosvojitvi kazalo, da SLO postaja normalna država z normalnim sodstvom. “Potem so se začela odkrivali množična morišča, doslej se jih je odkrilo 700, z neposrednimi dokazi, da je bilo po vojni ubitih na tisoče ljudi – slovensko sodstvo in tožilstvo za zločine po mednarodnem pravu niti po naši zakonodaji ni procesiralo niti enega.”

Prav tako je po njegovih besedah služba družbenega knjigovodstva vložila preko 700 ovadb za divje lastninjenje, pokradeno je bilo najmanj 3/4 slovenske državne ekonomije, slovensko tožilstvo in sodstvo pa ni spravilo za zapahe praktično nikogar, še tisti, ki je bil, pa je bil potem pomiloščen od predsednika države.

“Na polovici tega tranzicijskega časa so se stvari obrnile v nasprotno smer,” je prepričan premier.

Posledica tega je po njegovem, da je zaupanje v sodno vejo oblasti drastično padlo, in je tudi po zunanjih raziskavah eno najnižjih v Evropi.

Janša je še poudaril, da sodstvo bremeni birokracija, za kar samo ni krivo, ni pa tudi nič naredilo, oziroma protestiralo, da bi bilo tega manj.

Še bolj ga čudi zapiranje “sodb v imenu ljudstva” za javnost, namesto, da bi šlo v obratno smer: “Zadnji prispevek k temu je nedostopnost pravnomočnih sodb, ki se omejuje.”

Glede nizkega zaupanja v sodstvo se po premierjevih besedah ne da popraviti tako, da se govori o pretiranih kritikah in napadih na sodstvo.  Kot pravi Janša, si je ugled treba prislužiti. “Politika nima visokega ugleda, ampak so na prepihu volitev. Sodniki pa imate trajen mandat.”

Obenem je Janša še dejal, da je zelo težko s človeškega vidika poslušati, kako so nekateri prizadeti, ker so kritizirani, po drugi strani pa “zaradi tako imenovanih vaših sodnih zmot, gospod Florjančič, ljudje umirajo, imajo uničene družine, kariere, življenja … in to ne v SFRJ, temveč v samostojni demokratični RS, kjer imamo polna usta človekovih pravic.”

Naštel je nekaj konkretnih primerov, tudi umor Janka Jamnika, za katerega je po premierjevih besedah vsakemu laiku jasno, kdo je najverjetnejši morilec.

Vseh teh stvari pa, tako premier, nobeno takšno in drugačno poročilo Evropske komisije kogarkoli ne more pokriti.

Janez Janša: “Če sami v sodstvu ne boste sposobni resne refleksije situacije, reforme in samokorekcije, ker politika tega ni sposobna, bodo protestirali tisti, ki jim uničujete življenja. To bodo drugačni protesti.” 

Janez Janša je predlagal dve rešitvi. Najprej, da se sodstvo odpre, da ljudje vidijo, kako se sodi, da potem tisti, ki so dokazano zamočili, ki jim je ESČP razveljavilo največ sodb, ne bodo napredovali. In drugič, da resno preuči slovaški zakon, ki ravno ta čas ureja podobne probleme v Slovaški, ter da ga sodna veja oblasti sama, v sodelovanju s tožilstvom, predlaga.

Kovšca, Knez in ostali

Na pogovoru pri predsedniku so spregovorili še predsednika državnega zbora in državnega sveta Igor Zorčič in Alojz Kovšca, pa ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, generalni državni tožilec Drago Šketa ter nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen in predsednik sodniškega društva Andrej Ekart.

Po prepričanju Alojza Kovšce se skuša vzpostaviti neka podoba konflikta med aktualno politiko in sodnim sistemom, kar po njegovo ni res. “Imam tudi občutek, da se poskuša ustvariti vtis, da zakonodajni, oz. izvršni del zlorablja pooblastila in skuša obračunavati s pravosodjem, kar tudi ni res,” je dejal. Sam je postavil tezo, da metoda ravnovesja in nadzora v Sloveniji ne deluje, ter navedel nekaj konkretnih primerov, od primera Kangler in še nekaj ostalih.

Prav tako je po prepričanju Kovšce neprimernost komuniciranja v javnosti zakonodajne veje oblasti s sodno “iz trte izvita”. Tudi on meni, da ima sodna veja oblasti težave znotraj same sebe, a jih ni razrešila, zdaj pa je naslovljena s strani politike, ker nanjo pritiska ljudstvo.

Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je poudarila, da trenja in napetosti obstajajo, to pomeni demokratični proces. “Vedeti pa moramo, kdaj to preseže in škoduje javnemu interesu. Pomembo je, da se slišimo na konstruktiven način.”

Podobno razmišlja tudi predsednik Ustavnega sodišča RS, Rajko Knez, ki meni, da se morajo sploh nosilci oblasti vsakič sproti vprašati, ali je način nekega izražanja res neobhoden, “ker pravo pod določenimi pogoji sicer dovoljuje nespoštljiv govor, a se lahko zgodi, da ta postane pravilo, način delovanja, ali celo merilo.”

Opozoril je na spremenjene okoliščine v zadnjem desetletju pri načinu širjenja informacij preko družabnih omrežij, kjer se mnenja v mehurčkih polarizirajo. Kot pravi, na spletu za javne osebe ne velja pravica do pozabe, niti tistega, kar so izjavili ali se je o njih izjavilo, četudi neresnično ali žaljivo. “Večkrat ponovljene izjave lahko postanejo resnice in se z namenom vnašanja nemira, razdora in polarizacije, ko se kdaj pozneje potegnejo iz arhiva, že dolgo potem, ko prenehajo biti relevantne.”

Še posebej nosilci oblasti, pravi Knez, morajo biti previdni, kdaj kaj izrečejo ali napišejo, svojo izrazno moč pa morajo uporabljati preudarno in spoštljivo do vseh, vsako nespoštljivo komuniciranje, obsojanje in žalitve so kamenčki polarizacije, še posebej, ko jih izrečemo nosilci oblasti, je njihov vpliv že v samem začetku precej večji.

Dr. Rajko Knez: “Novi načini distribucije in  ponovne rabe informacij povečujejo tako pozitivno kot negativno konotacijo izjav. Vendar pa se tiste z negativno širijo šestrkat hitreje, kar pa ne pomeni več denarja, temveč tudi večje vnašanje  nemira v družbo – ta ustvarja polarizacijo in s tem se povečuje moč posameznih polov oziroma posameznikov oblasti.”

Čeprav demokracija vse to omogoča, pa, kot še dodaja Knez, to ni njen modus operandi. Nasprotno, vodi v spodkopavanje demokracije, ki lahko ima dolgoročno nehotene posledice.

“Bojim se, da se ne bo vedno izkazalo, kaj je prav in kaj ne, katere kritike so upravičene in katere ne,” poudarja. Za predstavnike oblasti pa to po mnenju predsednika US prinaša še več odgovornosti, tako delovanja navzven kot medsebojnih odnosov.

Srečanje dokaz, da se znajo, če želijo, pogovarjati spoštljivo
Čeprav je bilo srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti pri predsedniku republike nedvomno koristno, saj je spodbudilo spoštljivo in produktivno razpravo, pa se je težko znebiti vtisa, da je do njega prišlo v kontekstu občih obtožb o napadih aktualne oblasti na vse družbene podsisteme.

V praksi je to izpadlo, kot da predsednik Vrhovnega sodišča predsedniku republike tožari predsednika vlade, da ta o njemu grdo govori. V tem ima celo prav, saj Janez Janša res ne slovi po kakšnem spoštljivem odnosu do institucij in ljudi, ki so se mu na njegovi politični poti zamerili.

A če koga, lahko vsaj njega kot dvakrat po krivici zaprtega človeka razumemo, da mu kdaj v jezi in razburjenju uide kakšna neprimerna, tudi žaljiva in primitivna. In pri tem, kot je dr. Knez pravilno diagnosticiral, narava družabnih omrežij odigra svojo vlogo. To pa seveda še ne opravičuje neprimerne komunikacije same po sebi, saj spoštljiv človek zna brzdati tudi svoj bes.

Pa vendar je treba Janši dati še drugič prav, ko opozarja na druge mnogo bolj bistvene probleme slovenskega sodstva. Ta si izjemno nizkega ugleda ni prislužil zaradi neprimerne komunikacije kogarkoli iz politike, temveč zaradi svojih škandalozno dolgih sodnih postopkov in nikoli dočakanih epilogov velikih slovenskih kriminalnih zgodb. Skrivanje za odločitvami sodišč o zapiranju sojenj ter sodb v imenu ljudstva pred ljudstvom samim k temu nedvomno ne doprinaša.

Zato ima predsednik vlade še tretjič prav, da naj sodstvo za uničen ugled ne išče izgovorov vsepovsod drugje. Ker priznanje, da imaš problem, je prvi korak k njegovi odpravi. In če ne bodo začeli na začetku, si zaupanja ljudstva, v imenu katerega (slabo) sodijo, ne bodo nikoli več povrnili.

 

 

43 KOMENTARJI

 1. Upam, da je kdo gledal, poslušal in razumel kar je povedal dr. Ernest Petrič- edini intelektualec na slovenski levici ! , edini !- v oddaji Tema dneva na Novi24.
  To so pravilne razlage ločenosti treh vej oblasti, kjer pa se ohranja medsebojna odvisnost, diaolg in tudi kontrola v nekem pomenu besede.
  Če ne bi imeli na oblasti vrhunskega politika G. Janše, ki pa ni samo politik,, pač pa intelektualec evropskega formata, posebej v političnih vodah, bi bilo vse krasno. Imeli bi sijajno “neodvisnost in ločenost ” in zadeve bi bile čudovite. vsi bi se klanjali drug drugemu, vsi delali za koristi globoke države še naprej…tako pa jim Janša naliva čistega vina. nenazadnje je bil žrtev montiranega procesa vsaj 2 krat…Da o vseh drugijh postopkih sploh ne bi pisal…oz nepostopkih, ker jih ni bilo….700 morišč, kje je neodvisno tožilstvo in sodstvo, 700 divjih privatizacij, kje ste bili ? Pranje denarja, rop državnih bank, kje ste bili ? Žilne opornice ? Grožnje s smrtjo ? Novič ? In vsi bi morali ploskati ! Ustavno sodišče ? Ali razsodite tako kot je treba ko DZ že 5 let ignorira odločbe ? Ja, razsodite, na slabše za državljane 2. reda….neodvisno je tudi US…bla, bla…Vsi so neodvisni, ko je Janša na oblasti, ko ga ni pa so radi hlapci globoke države, brez zavor…Tako ko je bilo v komunizmu 45 let ! Doktrina obrambe režima. Rdečega seveda, če ga ni, pa so neodvisni….
  G. Petrič je sijajno razložil tudi to znamenito “vladavino prava”….In mesto SLO v tej kolobociji….In opozoril, da lahko bedast “jedrni EU ” pogled na to famozno vladavino prava na Pol inMadž razžene EU…Vladavina prava, ja. Spoštovanje prava, ja.
  Toda najprej moraš imeti demokratično pravno ureditev !! In ne samo formalno, tudi dejansko demokratično. S tem se ukvarjajo Pol inMadžari, problem je podoben v SLO. Samo, da se tukaj ne more nič kaj dosti spremeniti, ker ni ustrezne večine na oblasti.
  China ima tudi vladavino prava,. Turčija zagotovo tudi. Svojega, komunističnega in islamističnega, zagotovo ! Ali je kdo iz jedrne Evrope kdaj o tem kaj črhnil….Ni, potem ne bi bilo jahtic in bogatega življenja…..salonskih demokratov iz jedrne EU reši nas o Gospod !

  • Dobro ste nakazali probleme.
   Glede JAHTIC, pa sem slišala pripovedovati nekega Slovenca, ki živi v Nici. Dejal je, da so tam privezane jahte tudi nekaterih SLOVENSKIH SODNIKOV.
   Mogoče zato, ker so “mižali” pri “bančni luknji”?

 2. Vse, kar je povedal Janša, podpišem do zadnje črke. Nastavil jim je ogledalo. Gospod Florjančič, ljudje s tega konca države vas dobro poznamo: Zamudili ste priložnost, da bi bili tiho!

  • Res je.
   Tudi jaz sem pričakovala, da bo Florjančič marsikaj rešil ob nastopu te funkcije. Pa zgleda, da tudi on težko prebije “ta beton” na sodiščih.

   Florjančiča bi le pohvalila, da je sploh čutil potrebo po ŠIRŠEM POGOVORU.
   Njegov predhodnik tega ne bi storil. Njegov predhodnik, je v primeru montiranega procesa Patrija, celo dejal: “Janšo je potrebno “sf…ti!” To pa je daleč od govora, ki bi ga morali Slovenci spoštovati. Ko ta govor primerjamo zz JJ, bi rekli, da so Janševi tviti bolj spoštljivi od tistih, ki njega napadajo.

   • Kako naj Florjančič dela nered, če je pa prišel iz nereda, ki ga je pomagal ustvarjati?

    Za pogovor tudi ni čutil nikakršne poštene notranje potrebe.

    V resnici je samo zmotno pričakoval, da bo s tem pogovorom utišal vse bolj glasne upravičene kritike, pa sta mu vedno lucidna Janša in Kovšca prekrižala račune.

 3. Odlično, Ljubljana! Velik dogodek vsekakor, tole srečanje pri predsedniku države! Vsaj začelo se je! Škoda, ker TV ni bila zmožna temeljiteje poročati o tem dogodku.Minuta, dve, odrezani bistveni govori neljubih govorcev, ko pa pride petek, gledamo kolesarje in protestnike in je to vselej novica dneva. Kdaj bo RTV hiša pozvala na soočenje z vlado pri predsedniku republike!!? Demokrati imamo pač potrebo, da se v čaše naliva čisto vino!! Na zdravje, Slovenija!

 4. Predsednika vrhovnega in ustavnega sodišča si želita bolj spoštljivega odnosa politikov. Janša odgovarja, naj si ga zaslužita

  In to izjavi nekdo, ki ne zna pojasniti izvora svojega premoženja!

  • g. Igor, dajmo enkrat konkretno napisati, kaj ni pojasnil. Sam sem prebral njegov odgovor sodišču z obrazložitvijo, kjer so bile opisani tudi viri premoženja. Po tistem obtožbe ni bilo, od vas pa stalno poslušamo isto lajno. Enako se je dogajalo za tisto parcelo v Trenti. Pet let je bilo vse tiho, zdaj pa kar naenkrat postaja spet problem. Kaj ne zaupate sodiščem in je potrebno na vsake toliko zopet pogrevate stare stvari? Ali pa imate zgolj sovražni namen in se drugega argumenta ne spomnite?

  • Igor, Igor, tebi ni pomoči.
   Zakaj to vprašanje o premoženju ne nasloviš na najbolj zvito družino iz Ljubljane? Odpisanih 60 milijonov? Tu pa ti srček nič ne zatrepeta!
   Če ima JJ hišo, pa kaj? Tudi naš vaški pleskar jo ima. Pa tudi kuharica in drugi ljudje s preprostimi poklici. Če pa je ti nimaš, se pa moraš vprašati, kaj si počel v življenju. Mogoče pa si bil čriček, tisti iz znane basni, ki je poleti prepeval, pozimi pa bi se prištulil k mravljici in pojedel njeno ozimnico. Si bil?

   • Kraševka, Igorju dokazi nič ne pomenijo. Ker to ni pomembno. Če nekaj hočeš najti, najdeš. Komunisti pa so v tem mojstri. V potvarjanju tudi!

 5. Igor, zaradi tega, ker Janša naj ne bi znal pojasniti izvora svojega premoženja, je padla njegova druga vlada. Po padcu vlade se je izkazalo, da je bilo vse skupaj namenjeno le padcu vlade. Ob tem je nastala velika škoda, priložnost je dobila mafija, ki je s pomočjo Alenke Bartušek izpraznila banke in nsatala je škoda v višini petih milijard.
  Da ne bi bila mafija popolnoma poražena s pomočjo policije in sodstva uprizarja dodatno farso, ko Janšo obtožuje za preplačano parcelo v Trenti. Vse skupaj je nameščeno in gre za obup mafije, ki se želi maščevati in ponovno vreči vlado.
  Prav gotovo iz vsega skupaj ne bo nič, tako kot ni nič z orožjem s katerim bi naj Janša trgoval in prislužil milijarde, tako kot ni bilo nič s Patrijo, ki sta jo tožilstvo in sodstvo pacali deset let, ga po krivem zaprli in končno namenoma zadevo zastarali. To je slovenska policija in Slovensko sodstvo, ki jima je Janša nastavil ogledalo.
  Igor, če si del mafije, te lahko skrbi, kaj se bo s sodstvom moralo zgoditi.
  Če pa si naivni bebček, ki naseda mafiji, pa bodi vesel, da te že vbližnji bodočnost ta mafija ne bo več mogla skubiti, tako kot večina naivnežev iz opozicijskih vrst.
  V kolikor sodstvo ne bo doživelo katarze, se Sloveniji slabo piše.
  Janša je odločen, da temu naredi konec, zato je začel pri policiji, mora pa očistiti vsaj še tožilstvo. Če ga bo, bo Ballkanski bojevnik končal za rešetkami. Kaj praviš, je farsa, ki jo sodstvo uganja z Balkanskim bojevnikom tisto, kar Slovenija potrebuje?
  Si upaš povedati na glas, brez strahu, da te vrli sodniki, užaljeni in prizadeti ne obtožijo klevete?

 6. Če bi bilo sodstvo kaj vredno in če bi bilo tožilstvo kaj vredno, na njunem čelu ne bi gospdarila Florjančič oziroma Šketa, da o njunih predhodnikih ne govorimo.

  Obe instituciji poleg zakonodajne veje oblasti skozi tožilsko in sodno prakso ustvarjata tudi pravo, zato bi ju morala voditi izjemna pravna strokovnjaka z doktoratom pravnih znanost in neoporečno preteklo strokovno kariero.

  V našem primeru pa sta bila ob imenovana na ti mesti po političnih kriterijih in politično tudi vodita oba resorja.

  Tudi sicer je nerazumljiva neverjetna zlizanost sodstva in tožilstva z levičarsko politiko ter z globoko državo in zato v svojih odločitvah tudi predvidljivo sama pošastno kršita zakon ter ustvarjata pravni nered. Marsikaj gre v državi narobe ravno kot posledica nedelujočega ali pristransko delujočega tožilstva in sodstva.

  Bodite pozorni na v nebo vpijočo sramoto okrog tožilskega in sodnega tretmaja ljubljanskega župana. Z vso odgovornostjo trdim, da ne tožilstvo in ne sodstvo nima pravice procesirati nikogar, dokler pravnomočno ne obtožita oziroma obsodita Jankovića, ki so mu tudi zaradi tožilske oziroma sodne politične pristranosti dovoljene vsakršne in vse nečednosti.

  • Dobro ste povedali.
   Da že 4. mandat ŽUPANUJE Jankovič, s tako težkim nahrbtikom zlorab položaja je res čudno.
   Kajti brez pomoči sodstva, ki mu stoji ob strani, se to ne bi godilo. Celo dolgovi se Jankoviču odpisujejo.
   Kako si upajo zahtevati, da morajo to Slovenci s spoštovanjem gledati?

 7. Včerajšnje osvetljevanje problemov v sodstvu, na povabilo g. Pahorja, je bilo nujno potrebno.

  Ob Janševem nastopu se lahko zamislimo nad vsemi krivicami, ki jih je bil osebno deležen, spotikanj in laži. Kar čutiti je bilo njegovo veliko bolečino, kaj vse je moral prestati, zaradi “sodnih zdrsov”.
  Kljub temu ima še vedno voljo, da je v tem težkem času oblikoval vlado, ki deluje. Vsakodnevno vidimo, kako se ga poskuša na vse načine spodnesti. Tudi s pomočjo levih medijev, kjer prednjači RTV. No, da ne pozabim “štirih jezdecev apokalipse” in njihovih poskusov spotikanja.
  Očitno pa je res vrag vzel šalo, da je to omizje sploh nastalo.
  Čestitke Janši in Pahorju, da je le-to omogočil. Pa tudi ostali. Vesela sem, če je to začetek nekega očiščenja in bitka za pravo smer.

  To, kar je JJ povedal, da si mora sodstvo spoštljivi odnos politikov ZASLUŽITI, to pa bistvo vsega.

  Gospod Janez Janša, kapo dol! Čestitke za včerajšnji nastop!

 8. Dej Janez obesi se že enkrat ker si že dolgočasen s to preživeto Jugoslavijo, rdečimi zvezdavi, udbami, klinčevimi partizani in domobranci in s podobnim jugoslovanskim sranjem, ki ne obstaja že 30 let. Bedak na kubik je tale Janša, s tem kalimerovskim cviljenjem pljuva v lastno skledo, namesto da bi bil državotvoren in delal v dobro ljudi. Ko s takimi izjavami vedno znova razburja javnost in sam sebi jemlje glasove, si seveda ne dela niti najmanjše usluge, posledično spuši vsake volitve in nato je spet užaljeno prepričan, da je za to kriv cel svet, le on sam ne. Dej, spi*di počasi že ven iz politike, ker 30+ let gobezdaš eno in isto…

  • meni se sploh ne zdi bedak. pravzaprav se mi zdi eden redkih, ki še imajo zdravo pamet. pa moram na žalost volit Nsi, samo zaradi njihove pozicije proti splavu (v statutu stranke).

  • Pa saj Janša se trudi delati v DOBRO vseh državljanov. Toda “prepametni” kolesarji” in Levica na sploh, tega ne razumejo.

   Sedanja Levica, kot je povedal gospod Kovšča, tudi ne zna biti v opoziciji.
   Zato si Levica, s pomočjo tožilstva prizadeva, da bi zrušili to vlado in spet USTOLIČILI Levico, ki z malim predahom, vlada že od leta 1945.
   Prav zato so vse pore na RTV in v sodstvu prepojene – z Revolucionarnim pravom. To pa komunistom dovoljuje neomejeno svobodo, drugim pa brani celo povedati resnico.

   Zakaj že, je sodni sver razrešil sodnika Radonjiča?
   Ali ta sodnik ni imel pravice soditi po svoji vesti?

   • Dela en klinc dobro! Bil sem zadovoljen, da je prevzel vlado, hkrati pa upal, da se umiri. Pa po komunajzarsko deluje še naprej. tip je bolan in žal mu ni pomoči. Razočaral me je, nima več mojega zaupanja in resnično razmišljam, da gre moj glas na naslednjih volitvah za Nsi, ker me je ta ultrakomunist že prevečkrat pripeljal žejnega čez vodo.

  • Berta, tvoj komentar vsebuje vse to, kar počne tranzicijska levica. Oblast se vam je izmuznila iz rok in s tem je tudi ogroženih kar nekaj “naddržavljanov”. Pa denar, ki bo prišel iz EU, ne bo vas zraven, da bi si ga delili. Tvoja levica bi še vedno rada furala svojo politiko v naprej, s tem, da bi rdeča elita rada bolje živela, kot večina.
   E, to pa ne gre. Dobro da imamo JJ, pa upam, da bo “gobezdal” še vsaj en mandat!

   • Meni se ni prav nobena oblast izmuznila iz rok, jebe*ti pamet glupo štajersko, sem večni volilev SDS, ampak sedaj pa ne bom več. Dovolj imam te poniglavosti, ‘užaljenosti’, nepriznavanja lastnih napak in besnega obtoževanja vseh drugih, sebe pa ne. Edino, če se pobere na smetišče zgodovine in posledično SDS postane normalna stranka, edino v tem primeru dobijo še moj glas.

   • Berta, po napadalnosti in grdih besedah ti je težko skriti, kje si se šolala.
    Tvoj glas pa SDS ne rabi, ker ima drugih glasov bolj umirjenih volivcev dovolj.

    Tako da, ne ti meni jebe…ti pamet glupo štajersko – ups, samo drugega tako ali tako ne znaš. To je verjetno iz levičarskega tečaja v Kumrovcu! In to je vaš domet, psovanje.

   • haha, sds in umirjenost, poglejte se, psi stekli napadalni… 😉

    Kak Kumrovec, to obstaja samo še v vaših zabitih glavah paranoičnih 😉 šolal sem se v normalnih šolah in se nisem podrejal nikomur, tako kot npr ti, ki se uklanjaš janši in cerkvi, haha

 9. “Sam je prepričan, da je v sodstvu mnogo pozitivnega, a se mu zdi, da pozitivni dosežki sodstva zakonodajno in izvršilno vejo oblasti spravljajo v zadrego.” – Damijan Florjančič

  Naj me prosim kdo spomni kako so spravljali v zadrego Pahorjevo, Bratuškino, Cerarjevo ali Šarčevo vlado. Ker naj si ne štejejo zaslug za spodletelo Patrio in tlačenje Janše v zapor zaradi parcele v Trenti. Ker če bi bil jaz levičar bi se resno vprašal, kako ga sodiščem še ni uspelo spraviti v zapor, če je kriv še za slabo vreme, majkemi. Oholost na kubik!

 10. Problemi slovenskega pravosodja so hujši, kot so v javnosti zaznani in hujši, kot ga politiki percipirajo. Vreč ali manj se vse vrti okoli enega samega dela pravosodja, to je kazenskega prava. A to predstavlja le kakih 20% vsega . Velika večina zadev predstavlja civilno in ipravno pravo.
  Ni vsega krivo pravosodje, to je sodišče in tožilstvo. Okvir njihovega delovanja postavlja zakonodajalec, to je politika. Če se komu da, naj si na netu ogleda na primer število sprememb in dopolnitev procesnih zakonov. ZUP, ZPP, ZKP….od sprejetja do danes spremenjeni in dopolnjeni vsaj n 10 X. Z materialno zakonodajo ni nič bolje. To je obraz in odraz nesposobnega zakonodajalca in ne sodišča ali tožilstva. Ni države v EU (pa verjetno tudi ne na svetu), ki bi bila na zakonodajnem področju tako nesposobna.
  Kolikokrat smo na primer sprejeli na novo ali spremenili in dopolnili Zakon o javnem naročanju. Se niti prešteti ne da. Od zmazka do zmazka…popravljanje in krpanje lukenj… Zakon o prekrških: preštejte spremembe in dopolnitve!
  Ko politika govori o pravni državi niti ne ve o čem govori. Naj najprej pred svojim pragom pomete. Ob tem, če bi imeli sposobne novinarje MSM, torej RTV, POP, Delo, Dnevnik, Večer, ki bi znali politiki postaviti ogledalo, bi si morda lahko obetali boljše čase. Morda. A kaj, ko je njihovo delo zgolj enostranska ideološko politična propaganda. Na kaj drugega se pa niti ne razumejo.
  Drugi del problema so seveda tožilstva in sodišča. A tisti del, ki zanima politiko je še najmanjši problem. So veliko hujši, a teh politika niti ne zazna, niti ne razume.
  Ni države v EU ali Evropi, ki bi tako svinjala po zakonodaji, kot Slovenija.
  Pohvalno pa je, da so se pričeli pogovarjati med seboj. Nobenemu ne bo krona iz glave padla, če bo prisluhnil argumentom drugega.

 11. Kapo dol g. Friderik končno nekdo ki piše o pravosodju in se obenem nanj zudi kaj razume. Napisali ste pomembno dejstvo. ”Ni vsega krivo pravosodje, to je sodišče in tožilstvo. Okvir njihovega delovanja postavlja zakonodajalec, to je politika. Če se komu da, naj si na netu ogleda na primer število sprememb in dopolnitev procesnih zakonov. ZUP, ZPP, ZKP….od sprejetja do danes spremenjeni in dopolnjeni vsaj n 10 X. Z materialno zakonodajo ni nič bolje. To je obraz in odraz nesposobnega zakonodajalca in ne sodišča ali tožilstva.
  Janša ima torej strateško gledano prav, da je treba vse veje oblasti nadzirati , pozabil pa je da jim je treb tudi pomagati.
  Sedaj ko je na oblasti, bi kot izkušen politik moral vedeti, da z javno kritiko ene od vej oblasti nehote ruši (svojo) avtoriteto zakonodajalca.
  Kot zakonodajalec ima vse vzvode, da poenostavi zakonodajo in postopke za bolj učinkovito sodstvo in pravosodje. To pa mora delati tiho in diplomatsko ter po zato predvideni poti in ne s twiti, ki ne spreminajo ničesar.
  Sedaj ne bi smel misliti ako bo utrjeval svojo pozicijo samo pri svojih somišljenikih ampak kao bo izboljšal svojo pozicijo vsaj na sredini oz. še bolje pri vseh državljanih. (Nove volitve bodo namreč kmalu, prej kot bo imel čas izboljšati pravosodje) V tem smislu se s svojimi tudi drugimi twiti prikazuje kot nekdo, ki noče delati za vse državljane ampak samo za svoje privržence. Taka drža predsednika vlade pa je že v osnovi za demokratično družbo nesprejemljiva.
  G. Kozlovičeva in B. Pahor mu tega očitno nista in ne znata povedati, čeprav bi bila taka drža predsenika predvsem v nejegovo korist in šele nato v korist ” normalne” demokratične države.

  • To bi bilo v njegovo korist in korist desnice, a človek njegove osebnostne strukture tega preprosto ne zmore. In je zato vedno odvisen od levih strank, ali bo lahko sestavil vlado.

 12. Neposredno (že drugič) izvoljeni predsednik vseh Slovencev, Borut Pahor, se je ponovno izkazal s tehtnim nujnim javnim posvetom na temo delitve oblasti v demokratični pluralni državi ter na temo nesporazumov, nerazumevanj in celo odkritih konfliktov med najvišjimi predstavniki zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Podobno dejavno se je pred časom vključil tudi v nujno javno debato o množičnih medijih in še posebej o statusu in delovanju javnega/državnega zavoda RTV Slovenija.
  Kot je videti, je predsednik vseh Slovencev Borut Pahor ta čas (še) edini politični osebek v državi, ki (še) verjame v moč dialoga in moč argumentov med vsemi potencialnimi zainteresiranimi udeleženci oz. zastopniki različnih mnenj ter edini ki dejavno in vztrajno ponuja svoje politične posredniške usluge vsem ostalim sprtim in ne-dialoško zadrtim protagonistom na slovenski sovražno razdeljeni politični sceni.
  Še več: odprte, demokratično strpne in do vseh zainteresiranih udeležencev poštene ter odgovorne javne razprave o zagatnem položaju na področju množičnih medijev ter demokratičnih svoboščin javnega komuniciranja in o nespodbudnem stanju na področju razmerij med tremi avtonomnimi vejami oblasti ter o zavračanju vsakršne javne kritike z domnevnimi nesprejemljivimi napadi, pritiski in poskusi preseganja pristojnosti in pooblastil s strani ene od vej oblasti … se razen aktualnega predsednika RS ni doslej lotila nobena druga državna ali paradržavna institucija, ne institucija civilne družbe in ne zainteresirana skupina državljanov.
  Nikakršne tehtne razprave na te in podobne resne in žgoče družbene teme ne odpirajo in ne omogočajo univerze ne SAZU in ne druge znanstvene in strokovne cehovske asociacije. Intelektualna mrtvoudnost oz. pasivna servilna uslužnost eni od popadljivo sprtih in nespravljivih političnih strani je vse, kar nam ponuja t. i. “intelektualna elita” in morda kdaj še kako “odprto pismo”, s katerim skuša mimo veljavnega ustavnega reda zrušiti demokratično izvoljeno, legalno in legitimno izvršilno vejo oblasti ter mimo volje ljudstva “inštalirati tehnično vlado”.

 13. Aktiven državljam zelo pronicljivo ste opisal stanje duha na politični sceni zato se z vašo analizo popolnoma strinjam. Dodal bi le še dve pomembni dejstvi, ki ju niste omenil sta pa nujni za dvig politične kulture in tudi doseganja konsenza. Samo dialog je namreč premalo, če ne pridemo do skupne odločitve kje in kako ukrepati. Najprej mislim, da kljub temu da gre predsedniku vsa pohvala v smislu, da je med predstavniki različnih vej oblasti edini, ki razume kaj je bistvo demokracije in se trudi vspodbujati strpen dialog med različnimi idejami in za njihovo potopno zbliževanje.
  Vendar mu še malo manjka, da bi lahko rekli da z odliko opravljal svojo funkcijo. To je, da mora predsednik imeti tudi svoje mnenje in poskušati skozi avtoriteto funkcije in znanja pomiriti strasti ter storitoi vse, da njegovo mnenje večina ceni in tudi sprejme. Razumem, da je v ”Dolini Šentflorjanski” težko povedati svoje mnenje, ker ga bo ena ali druga stran takoj označila kot levičarsko ali kot desničarsko in predsednika popredalčkala v eno ali drugo barvo. Vendar mora taktno kot zna vseemo poskusiti.
  In drugo, ko pišete o t.i. ” intelektualni eliti” je takoj jasno, da ste pri tem mislili le na levo intelektualno elito. V tem smislu bi zato dodal, da se je treba zavedati in povdarjati, da imamo problem z t.i. ” intelektualno elito” na obeh političnih polih. Tako kot za dogovor in konsens sta tudi za kreg in razkol vedno potrebna dva, to je že stara modrost.
  Ocenujem , da pri takem razkolu celo predsednik raje molči, o tem kaj si o določenih problemih mislil kot da bi se izpostavil ognju z ene ali z druge strani. Predsednik je odličen diplomat ni pa še Saamon in tudi če bi bil bi pri nas težko obe strani sprejele še tako ”salamonske rešitve”
  Celo Salamon bi pri nas pogrnil.

 14. Vse is je treba zaslužiti, toda pravo zasluženje gre potom resnice, ki jo moramo vzeti za svojo in potenm si s pravično sodbo prislužiš…, ne pa da dopustiš tlačenje resnice in sodiš s krivico.
  Ljudje, kot je Janša, si prizadevajo za spoznanje resnice in merijo po njej, se trudijo biti luč.
  Veliko državljanov Slovenije odkriva resnico s to prižgano lučjo. Vse več – ti vedo, da je edini smisel v resnici, ki je botra pravici. Samo to je smisel življenja, obratno je zavrženost življenja, največja neumnost kar jih lahko človek naredi, da živi grešeno-nepravično ali celo v službi laži, živi za laž, za korupcijo, za… Obljubili so resnico, pravico, sicaalno pravičnost, če bodo ljudje sledili krvavi revoluciji, toda ostalo je od tega le zločinsko prelivanje krvi, vse obljube revežem so se spremenile v še vešjo revščino v primerjavi s sosednjimi državami s podobno kulturo, znanjem, civilizacijo…
  Dediči te zavržene “kulture”, te krivice, krvoločnosti— sedaj delujejo naprej z krajo, bogatenjem na račun drugih, že zatiranih, drugače mislečih. Koga osvobajajo sedaj? Le krivico, tudi svoji duši v pogubo! In to je največja revščina, največji nesmisel njih življnjske zmote, življenja. In, nazadnje, križ ne uide nikomur! Tita niso upali odklopiti in je gnil v polzavesti, nezavesti, živa groza križanja rabljev, ki jih je tega naučil, jih prisilil s strahom in strah se je k njemmu vrnil stotero povečan in bolečina prav tako…
  Se splača boriti za lažno osvoboditev od “krivice”?!, katere denarni rop gre v tvoj žep, ki nenadoma postane ena sam luknja in prazen skozi celo telo v fizičnem in duhovnem smislu?!
  Ne lažite več ne špraganjajte več ljudi okoli svojih interesov! Zaslužite si denar in svoje dostojanstvo, spoštovanje do sebe potom spoštovanja drugih!

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime