Predsednik države Borut Pahor je v predsedniški palači vročil dve odlikovanji

Predsednik države Borut Pahor je v predsedniški palači vročil dve odlikovanji, zlati red za zasluge je prejel pravnik Ludvik Toplak, red za zasluge pa novinar in politik Roberto Battelli.

Toplak je odlikovanje prejel za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi, Battelli pa za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri povezovanju in ohranjanju italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Kot rektor mariborske univerze je s svojo vizijo in odločnostjo jasno začrtal razvoj univerze ter ji pridobil ugled doma in v tujini. S tujino je vzpostavil pomembne mednarodne vezi in ob tem tudi sam postal predsednik Podonavske rektorske konference, Rektorske konference Alpe-Jadran in član Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA), so zapisali v utemeljitvi.
V zadnjih desetletjih se je usmerjal v dejavnosti, ki so bile za nastajajočo državo pomembne, in dosegel uspehe, ki so vidni še danes.

Battelli pa je aktivno sodeloval pri ključnih trenutkih ustanavljanja slovenske države in imel nepogrešljivo vlogo pri utiranju poti za ustrezno pravno zaščito avtohtonih narodnih skupnosti v slovenski ustavi. Dejavno je sodeloval pri pripravi več kot 200 pravnih aktov, s katerimi se je urejal položaj pripadnikov narodnih skupnosti v Sloveniji.

Z njegovim pomembnim sodelovanjem je bila sprejeta sprememba zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, s katerim je zagotovljena višja kakovost izobraževanja v šolah obeh narodnih skupnosti.

Komentiraj