Pravila volilne in referendumske kampanje

V skladu z zakonom o volilni kampanji Domovina.je na tem mestu objavlja pravila, ki jih bo upoštevala v času volilnih in referendumskih kampanj.

Pavila Domovine ob eferendumu o Zakonun o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji spletni časopis Domovina ureja obseg, pogoje in način dela ob zakonodajnem referendumu o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev referendumske tematike in referendumskega vprašanja. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov na Domovina.je, ki govorijo o kampanji in referendumu, odloča uredništvo samostojno, skladno z uredniško politiko.

Domovina.je redakcijskega prostora ne bo namenjala objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi z referendumsko kampanjo.

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.