Pravila referendumske kampanje

V skladu z zakonom o volilni kampanji Domovina.je na tem mestu objavlja pravila, ki jih bo upoštevala v času referenduma o Zakonu o vodah, ki bo 11.7. 2021

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno tematik v referendumski kampanji in stališč njenih udeležencev. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov na Domovina.je, ki govorijo o kampanji, odloča uredništvo samostojno, skladno z uredniško politiko.

Domovina.je redakcijskega prostora ne bo namenjala objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi s kampanjo.

Oglaševanje na spletnem mesu Domovina.je bo na voljo komurkoli pod enakimi cenovnimi pogoji.

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.

Ljubljana, 1. 6. 2021