Pravila volilne kampanje

V skladu z zakonom o volilni kampanji Domovina.je na tem mestu objavlja pravila, ki jih bo upoštevala v času predsedniških volitev.

Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji spletni časopis Domovina ureja obseg, pogoje in način dela ob volitvah predsednika Republike Slovenije.

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno tematik v volilni kampanji in stališč njenih udeležencev. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov na Domovina.je, ki govorijo o kampanji, odloča uredništvo samostojno, skladno z uredniško politiko.

Domovina.je redakcijskega prostora ne bo namenjala objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi s predsedniško kampanjo.

Oglaševanje na spletnem mesu Domovina.je bo ponujeno komurkoli pod enakimi cenovnimi pogoji.

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.