Povračilo glob kršiteljem covid ukrepov: Če ni treba plačevati kazni, kako boste vodili naslednjo epidemijo?

Zajem slike: Youtube

Epidemija covida-19 je bila za večino današnjih generacij edinstvena izkušnja, v kateri je bilo v ospredju skupno dobro za ceno začasne omejitve individualnih pravic. Oziroma tako bi vsaj moralo biti. 

Janševa vlada se je pri ukrepanju naslonila na 26 let star Zakon o nalezljivih boleznih ter na podlagi tega izdajala odloke, ki so predpisovali ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Ustavno sodišče, takrat že močno nagnjeno v levo, pa je člene zakona, na katerih so odloki temeljili, razglasilo za neustavne.

Danes Golobova koalicija sprejema zakon, s katerim bi vsem kršiteljev odlokov iz tistega časa povrnili sredstva za plačilo glob. Gre za  5,5 milijonov evrov glob, od tega 1,7 milijona plačanih, ostalo je v prisilni poravnavi. Kdo si povračilo lahko obeta, smo pisali že prejšnjič. 

Da bodo globe prekrškarjem povrnili, je bila ena od koalicijskih obljub zmagovite koalicije. Iz opozicije pa jih svarijo, da se takšna epidemija prav lahko zgodi tudi njim, tovrstno početje pa vrne kot bumerang, saj kdo bo zaščitne ukrepe po vsem tem sploh še upošteval. 

Vlada: Prekrškovno pravo ne bi smelo imeti ključne vloge pri obvladovanju kriznih razmer

Kot je v uvodu povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, je bilo obdobje med pomladjo 2020 in poletjem 2022 težko obdobje tako za Slovenijo kot celoten svet. Covid je pustil vpliv ne samo na zdravstvenem področju, ampak tudi na pravnem. Ukrepi oblasti so po besedah ministrice temeljili na podzakonskih aktih, katerih je bilo za časa prejšnje vlade sprejetih okoli 500. Podzakonski akti so sicer pravni akti, ki jih sprejemajo državni organi, in imajo nižjo stopnjo veljave od zakona. Šlo je v naših primerih predvsem za odloke vlade.

Foto: Matija Sušnik, dz-rs.si

Večina odlokov je bilo sprejetih na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, za katerega se je kasneje izkazalo, da je bil neustaven. Pooblastila za izdajanje odlokov so bila določena preohlapno. Odloki so se po ministričinih besedah sprejemali čez noč, zato se ljudje z novimi pravili niso mogli pravočasno seznaniti. Prekrškovno pravo pa naj ne bi smelo imeti ključne vloge pri obvladovanju kriznih razmer. Po mnenju predlagateljev bi bilo primerneje, če bi vlada izrekla sankcije, ki bi bile opominjevalne narave.

V tistem času je bilo obravnavanih preko 62 tisoč prekrškovnih zadev, izrečenih pa je bilo za približno 5,7 milijona evrov glob. Pri tem je tri četrtine zadev obravnavala policija, slabo petino pa zdravstveni inšpektorat, kar po besedah ministrice pomeni, da je bil dan prevelik pomen uporabi prekrškovnega prava, kar je privedlo do »izvotlitve 2. člena Ustave« (Slovenija je pravna in socialna država).

Kot smo že pisali, predlog zakona predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, pa tudi sanacijo pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer samodejni izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč. Izbris iz evidenc bi tako pomenil, da bodo osebe po samem izbrisu veljale kot nekaznovane. Ureditev pa ne velja za prekrške, katerih zakonska podlaga ni bila sporna.

Predlog zakona sicer omogoča tudi ustavitev vseh postopkov v zvezi z delom v splošno korist in odreditvijo nadomestnega zapora, ustavljeni pa bodo tudi postopki prisilne izterjave glob in stroškov postopkov. Predlog zakona pa ne prikriva plačila stroškov za varovanje nekaterih protestnih shodov v času kovida, npr. petkovih kolesarjev, saj v teh primerih ni šlo za globe, ampak za tožbe. Soglasje države k tem tožbam je vlada sicer umaknila že na začetku mandata.

Zakon je populističen, vsi, ki so prejeli sporne globe, bi morali prekrške po pravni poti izpodbijati, menijo v opoziciji

V Novi Sloveniji so sicer mnenja, da bi po našem pravnem redu vsi, ki so prejeli domnevno sporne globe, koristiti možnost, da prekršek po vnaprej predvideni pravni poti izpodbijajo. Sprejem posebnega zakona, s katerim bi posegli zgolj v nekatere prekrške ali celo sodne postopke, je po njihovem mnenju neustrezen, ter lahko odpre plaz novih tovrstnih zakonodajnih zahtev.

Po mnenju Nove Slovenije naj zakonodajna oblast ne posega v odprte sodne postopke, prekrškovne postopke ali kakršnekoli druge postopke, saj naj te razrešujejo pristojni organi, torej sodišča in inšpekcijske službe. Podpora takemu predlogu pa bi lahko sprožila tudi negativni signal pri zavzemanju družbe za spoštovanje ukrepov. Poleg tega pa ne vemo, če bomo kdaj spet v podobni situaciji, v kakršni smo bili za časa epidemije. Težko se je tudi znebiti občutka, da je zakon predlagan zgolj zato, ker so bili prekrški izrečeni v času prejšnje vlade, ter da zakonodajalec posega v določene odprte prekrškovne postopke zgolj zaradi političnih razlogov.

V SDS so poudarili, da predlogu zakona nasprotujejo, ampak ne zato, da ne bi smelo biti pravici zadoščeno, ampak zaradi pravil, ki jih določa Zakon o ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je namreč odpravilo sporni člen Zakona o nalezljivih boleznih, kot mu veleva 46. člen Zakona o ustavnemu sodišču, oziroma predlagalo državnemu zboru, da naj se ga odpravi, kar je parlament želel storiti, a v takratni opoziciji niso hoteli sodelovati. Predlog zakona je tako po besedah poslanca SDS Andreja Hoivika precej populističen, predvsem pa mu bodo ploskali »v glasu ljudstva, ploskal vam bo Jaša Jenull, ploskala vam bo Nika Kovač, pravzaprav pa vam ploskajo že sedaj, ko se sestajajo z ministri, ministricami Vlade, ki je pravzaprav zrasla na izkoriščanju največje zdravstvene in ekonomske krize po pandemiji leta 1918«.

Jožef Lenart pa je izrazil upanje, da se vladi po takšnem početju »ne zgodi bumerang, saj lahko pride nova epidemija, lahko, lahko pride dejansko do novih protestov.« In če bodo zdaj dejansko pokazali, da kazni ni treba plačevati, se Lenart boji, da vladi ne bo uspelo zagotavljati reda.

Komu bo koalicija vračala

V koaliciji so sicer našteli nekaj spornih primerov, v katerih bi globe morale biti povrnjene. Tako so npr. dejali, da ni mogoče povsem racionalno razložiti, kako je država lahko dovolila, da so se izrekale globe dijakom, ki so protestirali, ker jim je »bila odvzeta pravica do šolanja in znanja«. Med drugim so bili zanje sporni tudi primeri glob prekarnim delavcem, družinam z rogljički na sprehodu na prostem, ljudem, ki so hiteli na delo, ter protestnikom, ki so na Trgu Republike prebirali ustavo. Ravno zaradi teh dejanj naj bi bilo nujno, da se ta ravnanja države popravijo, namen zakona pa naj bi bil tako odpraviti krivice, ki so posledica »pretirane kazensko pravne represije, ki se je v Republiki Sloveniji izvrševala med marcem 2020 in junijem 2022«.

Generali po vojni
Čas epidemije koronavirusa je bila vojna proti nalezljivi bolezni, ki jo je bil ves svet. Najbolj strogi z zaščitnimi ukrepi, ob izvorni državi Kitajski, so bili v najbolj liberalnih državah: Franciji, Avstraliji, Novi Zelandiji, v ZDA, na Nizozemskem … Ljudi so zapirali v stanovanja, okužene izolirali v posebnih prostorih, nad protestnike pa naganjali policijske konjenike in jih oblivali s solzivcem.

Ampak ne, za slovensko levico je bila naša omiljena verzija ukrepov (v primerjavi z “jedrnimi evropskimi državami”) diktatura Janeza Janše. Ključna volilna obljuba tistim, ki ukrepom niso hoteli slediti (velika večina jih je bila zgolj opomnjena), pa, da jim bodo denar od glob vrnili. Pri tem jim je pripomoglo ustavno sodišče z razumsko težko razložljivo presojo o neustavnosti nekaj členov Zakona o nalezljivih boleznih iz Drnovškovega časa.

Današnje sporočilo ljudstvu je jasno: Ko pride naslednja velika kriza, vam restrikrivnih ukrepov oblasti ni treba spoštovati, saj so vam s tem kršene pravice – do početja škodljivih stvari, ne samo zase, temveč tudi za druge. Da bo na podlagi takšnih sporočil mogoče vzpostaviti red, je velika iluzija, ki jo bomo slej kot prej izkusili na lastni koži.

Žal je na tem sporočilu leva politika sejala in kasneje žela politični kapital. Nikar si tega ne želimo, ampak res bi jih bilo zanimivo opazovati, kako bi se sami znašli v novi takšni situaciji.

26 komentarjev

   • Policija je zato, da dela red in ne zato, da ščiti RAZGRAJAČE, ki ovirajo promet po Ljubljani in obvoznici!

    Urška, ko je zasedla parlament, je dejala, da dokler bo ona tam, policisti v mestu ne smejo nikogar ovirati, niti oglobili.

    Torej tudi KMETJE s svojimi TRAKTORJI ne smejo biti kaznovani!

    Če so že sodišča, naj bodo za vse enaka!

   • IgorP, cepljenja in drugi protikoronski ukrepi so ti rešili življenje.

    Ne le tebi, temveč tud drugim ljudem, v prvi vrsti tudi levičarjem in anticepilcem

    Mar naj to obžalujemo?

   • MEFISTO
    Tistemu, ki se ni cepil, cepljenje pač ni rešilo življenja! Nekaterim, ki so se cepili, pa jim je le to, precej zagrenilo življenje!

  • Tukaj se moram (nerad) strinjati z @IgorP in lahko Janševo ravnanje primerjamo s Putinovim napadom na Ukrajino. Oba sta (neumno) nasedla vabi čeprav (iz njunega zornega kota) nista imela veliko izbire. 1/3 prebivalstva se je zdelo Janševo vodenje epidemije genialno in so povsem spregladali, da 2/3 vodenje ni bilo všeč in ta odstotek je odločal na volitvah… Jaz osebno sicer podpiram ossnovne usmeritve vlade v tem obdobju a smatram, da so ekstremno slabo komunicirali s prebivalstvom, da so delali cel kup napak (nakej sem jih občutil tudi sam-čeprav sem se držal vseh spreminjajočih se pravil – furjasto vodenje), potem so jim tudi precej nagajali…. Rezultat je tu. Večina se sicer z mano ne bo strinajla zato samo odgovarjam na zgornje vprašanje:

   “Če ni treba plačevati kazni, kako boste vodili naslednjo epidemijo?”
   Janša jo bo!
   A razumete. Janša jo bo in oni ga bodo potem spet kritizirali. Ni prvič naredil te napake. Že v mandatu 2004-2008, ki je bil sicer genialno odvoden se je vrstilo identičnih napak. V zgodovini Evrope imamo ogromno primerov, ko so v podobnih neugodnih okoliščinah voditelji ravnali drugače in poželi uspeh.

 1. Eh, brezsramno in s silo bodo t.i. svobodnjaki vzpostavili red, prvi trenutek, ko bodo ocenili, da to lahko storijo. Pa ja kdo ne misli, da se bodo načelno spraševali .. ‘uf, kaj pa zdaj,..zdej pa nič ne moremo, ker smo takrat globe vrnili …’. Tak način vladanja je pravzaprav njihovo bistvo. Nanj so ponosni.

 2. Ustavno sodišče je zagotovo prekoračilo svoje pristojnosti, ko je stari zakon o nalezljivih boleznih razglasilo za neustavnega. Če je mislilo, da so kakšni členi ne ravno dobri, bi moralo naložiti vladi obveznost, da jih spremeni. Do spremembe pa bi moralo veljati obstoječe.

 3. Politično kratkoročno za njihovo klientelo všečna, toda dolgoročno za državo in stabilnost političnega sistema ter demokracije pogubna poteza. Kaj hitro se lahko zgodi, da si je prihodnja vlada s to logiko v morebitni prihodnji hudi pandemiji popolnoma zavezala roke, ker je s tem odprla pot javnemu neredu, ki hitro lahko preraste v politično nestabilnost.
  Dejansko sedaj stavimo na to, da pandemije pač ne bo in je bil COVID 100-letna ali cemo morda 200-letna izjema.

  • Ne, če bo sedanja vlada soočena s podobno situacijo, bo nabijala kazni do onemoglosti in vspostavila tiranijo kakršne še nismo videli. Ob vsej podpori medijev in kolesarjev. “Ustavnost” je le sredstvo boja za oblast, kar je vidno že pri zakonu o RTV.
   Če pa podobne situacije ne bo, si jo bodo izmislili, ne boš čakal dolgo.

 4. Država, ki da kaj nase, na svoj s pravnimi pravili vzdrževan red, tega ne počne. Žal je Slovenija država, ki ne da nič nase. Ali lahko taka država pržičakuje, da jo bodo drugi cenili
  Ali mislite, da bi na primer v Franciji naredili kakšno tako neumnost?

 5. Golobovi si res po svoje razlagajo pravo. Ustavno sodišče je res da razglasilo nekatere ukrepe kot ” neskladne ” z Ustavo, NI JIH PA RAZVELJAVILU US se je namreč zavedalo, da so ukrepi potrebni, saj so bili podobni, ali še strožji tudi drugod po Evropi.
  Če so zakoni veljali, je vračanje plačanih kazni nezakonito.
  Sicer pa Golobovih se gre samo za to, da izničijo vse, kar je počela Janševa vlada.
  To je dejansko prava vojna proti JJ

  • @nordles
   “To je dejansko prava vojna proti JJ”
   Pravilno ugotavljate. Take vojne so tudi v poslovnih, osebnih, prostočasnih dejavnostih in ne vem kako lahko kdorkoli pričakuje, da bodo pri boju za oblast (ti isti ljudje) sedeli križem rok? V boju za oblast je pričakovati prav vsa sredstva. Če bi na primer v Ljubljani enkrat (pod nekim slučajem) zmagal kdo drug in bi se lotil urejanja česarkoli – ne bi več dolgo živel. Ljubljano vodi podzemlje in podzemlje ne skopari z metodami. Imajo denar, sredstva, medije, vpliv in pričakovati je, da bodo to vse uporabili.

 6. zakaj imamo parlamentarno zakonodajno službo? temeljno pravno načelo je ABSTRAKTNOST. zakoni se morajo nanašati na BODOČE, nedoločene primere. no potem pa imamo še prepoved RETROAKTIVNOSTI. ampak za sedanjo koalicijo ni, kljub proklamirani pravni državi, nič več sveto!

 7. Odgovor vsem tistim, ki dvomite v potrebnost ukrepov med epidemijo
  Podobne, delno celo strožje ukrepe – glede gibanja oseb – so imeli tudi v Nemčiji. Tam je pred cca pol leta njihovo Ustavno sodišče v Karlsruhe-u odločilo, da so bili vsi ukrepi, tudi tisti, ki so omejevali svobodo gibanja, v SKLADU Z USTAVO. Vrednost zaščite življenja je namreč nad pravico svobode gibanja.
  V SLO, kjer imamo politično sodstvo je naše US razveljavilo nekatere člene zakona izpred dvajsetih let, ki je bil osnova za izdajanje ukrepov. Razlog je bil, ker v zakonu naj ne bi bilo dovolj precizno določeno kakšni ukrepi so dovoljeni. Novega ” krovnega ” zakona o epidemiji ni bilo možno sprejeti, Tako so bili formalno UKREPI neustavni, ker so bili sprejeti na osnovi razveljavljenih členov. Vendar US sodišče ni imelo poguma in razveljaviti tudi UKREPE kot takšne. Torej so bili ukrepi veljavni !!! Vedeli so namreč, da so takšni potrebni.
  Za objektivnega opazovalca je to bilo čisto NAGAJANJE JJ

Komentiraj