Posilstva: samo “ja pomeni ja” naj bi prinesel večjo zaščito žensk. A pravna stroka meni drugače

Foto: pixabay

Inštitut 8. marec nadaljuje z zbiranjem podpisov za spremembo zakonodaje, ki ureja vprašanje zlorab spolnosti. Za vložitev zakona na pobudo državljanov  potrebujejo 5.000 podpisov, manjka pa jim jih še manj kot 300. V primeru dosega tega praga bo moral predlog zakonskih sprememb obravnavati državni zbor.

Predlog inštituta 8. marec med drugim prinaša redefinicijo opredelitve kaznivega dejanja posilstva iz “ne pomeni ne” po sistemu le “ja pomeni ja”. Toda predlogi sprememb imajo le malo možnosti za parlamentarni uspeh, saj jih ne podpira pravna stroka. Ta opozarja, da lahko takšna opredelitev vodi tudi v osebne obračune in na obdolženca polaga dokazovanje svoje nedolžnosti, kar je lahko ustavno sporno.

Zato ministrstvo že pripravlja svoj predlog zakona, ki bo kombinacija obeh predlogov in tako zagotavljal ustrezno pravno varstvo vseh udeležencev v postopku.

Vlada svoj predlog novele kazenskega zakonika pošilja v državni zbor. V poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost prinaša spremembe posilstva in spolnega nasilja na način, da za obstoj kaznivega dejanja posilstva ne bo več nujno, da je storilec uporabil silo.

 “Oba predlagana nova odstavka pomenita inkriminacijo posega v spolno samoodločbo osebe brez njene predhodne privolitve, kar je odmik od veljavnega modela prisile. Za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, saj mora žrtev pred kakršnim koli spolnim dejanjem s tem soglašati in svojo privolitev konkludentno ali z besedami izraziti,” piše v sporočilu za javnost po današnji seji vlade.

Privolitev je po predlogu vlade opredeljena kot posledica svobodne volje osebe, kar pomeni, da ne sme biti podrejena kakršnim koli prisilnim okoliščinam v zvezi s svojo voljo.

Pregled policijske statistike zadnjega desetletja kaže, da se je v Sloveniji približno vsak teden zgodilo eno posilstvo, število takšnih kaznivih dejanj pa splošno upada. Bistveno bolj alarmantne pa so ocene nevladnih organizacij, pri Amnesty International tako ocenjujejo, da je neprijavljenih posilstev tudi do desetkrat več, kar pomeni, da je v Sloveniji vsako leto posiljenih približno 300 – 500 žensk.

Preganjanje takšnih kaznivih dejanj je po mnenju nevladnih organizacij v praksi zelo težavno, saj morajo žrtve dokazati, da je bilo posilstvo nedvomno izpeljano mimo njihove volje, same pa se mu morajo aktivno upirati.

Ob tem na Inštitutu 8. marec opozarjajo tudi, da številne ženske v takšni situaciji preprosto otrpnejo in zato ne izrazijo svojega nestrinjanja, zaradi česar posilstva na sodišču pozneje ne morejo dokazati.

Samo “ja pomeni ja”

V izogib takšnim situacijam predlagajo, da mora odločitev za spolni odnos temeljiti na konsenzu vseh udeležencev spolnega akta. V takšnih primerih je namreč zakonsko zaščitena tudi žrtev, ki med napadom otrpne, spi oziroma je v nezavesti in se ne more upirati, česar dosedanja zakonodaja ne dojema kot posilstvo.

Ob tem na inštitutu zanikajo očitke, da bi morali ob takšni definiciji pred spolnim odnosom podpisati pogodbo, temveč zahtevajo le, da se privolitev izrazi na “jasen, navzven prepoznaven način”.

Redefinicija posilstva in zaostrovanje kazni

V 170. člen kazenskega zakonika bi tako dodali nov prvi odstavek, ki bi se glasil: “(1) Kdor brez svobodne privolitve osebe drugega ali istega spola doseže (njeno) spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.”

Dosedanji prvi člen pa se spremeni tako, da se najnižja zagrožena kazen za takšno kaznivo dejanje dvigne iz enega na tri leta zapora:

“(2) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od treh (enega) do desetih let.”

Stroka ni navdušena

Težave s pristopom “ja pomeni ja”, kot nanje v reviji Pravna praksa opozarja Igor Vuksanović, univ. dipl. pravnik, svetovalec na Ustavnem sodišču RS (Pravna praksa 1-2, 2020, str. 6-8) Klikk za povečavo

Kljub obsežni medijski podpori pa imajo spremembe v obliki, ki jih predlaga Inštitut 8. marec le malo možnosti za uspeh. Ne zagovarja jih pravna stroka, ki se sicer zaveda, da področje potrebuje prevetritev, vendar ne v obliki, kot jo predlaga Inštitut 8. marec.

Kot lahko beremo v mnenju Inštituta za kriminologijo, ki ga je podpisalo 19 sodelavcev inštituta (s prvopodpisanima dr. Mojco Plesničar in dr. Matjažem Ambrožem), se ti zavedajo, da sedanji model prisile, ki kriminalizira le dejanja, storjena na podlagi dovoljšnje sile ali grožnje, potrebuje korekcijo v smeri modela soglasja. Vendar pa bi spremembe, kot jih predlagajo nevladniki, lahko povzročile, da bi se obdolžencu v postopkih zmanjšala pravna varnost, saj je model afirmativnega soglasja v nekaterih primerih težko praktično uporabljiv ali pa povezan z nevarnostjo, da se breme dokazovanja z državnega tožilca (deloma) preloži na obdolženo osebo. Kar je morda lahko všečno, vendar je podajanje takšnih zahtev v neskladju z domnevo nedolžnosti in tudi v neskladju z ustavo.

Zato na Inštitutu za kriminologijo predlagajo korigiran model veta; ta od žrtve zahteva izraz nesoglasja, razen v primerih, ko tega ne morejo izraziti (ko žrtev spi ali v strahu zmrzne).

Inštitut za kriminologijo o razliki med “ja pomeni ja” in “ne pomeni ne”: “V javnosti so se pojavila poenostavljena poimenovanja za dve varianti tega modela: »ne pomeni ne« ter »ja pomeni ja«. V prvi varianti, ki ji strokovno rečemo model veta, je kaznivo tisto spolno ravnanje, v zvezi s katerim žrtev izrazi nedvoumno nesoglasje. To je lahko izraženo verbalno, lahko pa izhaja tudi iz njenega ravnanja –bistveno je, da je nestrinjanje žrtve jasno zaznavno.  drugi varianti, ki jo strokovno poimenujemo model afirmativnega soglasja, pa je kaznivo vsakršno spolno ravnanje, v katerega žrtev aktivno ne privoli. Tudi zahtevana privolitev je lahko verbalna ali izhaja iz ravnanja žrtve–mora pa biti jasno zaznavna.”

Žrtev posilstva ne gre mešati z žrtvami nadlegovanja

V mnenju inštituta sicer izpostavljajo tudi drug problem, ki se izpostavlja v tem kontekstu, to je problem spolnega nadlegovanja na fakultetah, pa tudi drugje. Pri tem opozarjajo, da so takšna dejanja pogosto na tako mejnem področju, da jih ne more urediti zgolj kazensko pravo, zato poudarjajo tudi odgovornost (ne le visokošolskih) institucij, da podrobneje uredijo področje takšnih spornih ravnanj.

Nedomišljene spremembe

Posilstva so realnost tudi v slovenski družbi in prav je, da si pred tem nikakor ne zatiskamo oči. Vendar pa je pred kakršnimkoli spreminjanjem kazenskopravne zakonodaje potrebno pomisliti tudi na to, ali se bodo takšne spremembe obnesle v praksi.

Kazenska zakonodaja namreč ne sme omogočati zlorab. Ne gre pozabiti, da je prav takšen način definicije posilstva, kot je predlagan v Sloveniji, eden od vzrokov za kalvarijo svetovno znanega žvižgača Juliana Assangea, ki se je v kazenskem postopku znašel prav zaradi obtožb o nekonsenzualnem spolnem odnosu. Proti takšnim obtožbam pa se je kasneje težko braniti.

Namesto razjasnitve takšnih dilem se predlagatelji po alibi za svoje predloge zatekajo na področje (domnevnega) spolnega nadlegovanja, kot je bil primer Mie Skerbinac. Vendar pa ta primer nesprejemljivega vedenja profesorja nima nobene zveze s posilstvom.

Zato velja bolj prisluhniti stroki, ki utemeljeno predlaga nekatere korekcije zdajšnjega modela in razume, da je človeška spolnost zmes velikega števila sivih polj med ja in ne. Teh pa nikakor ne moremo urejati zgolj z nedomišljenimi dekreti na področju kazenskopravne zakonodaje.

16 komentarjev

 1. Predlagana rešitev v bistvu pomeni, da se moškim odvzame pravica do iniciative za sex. Ta postane izključno ženska pravica. In še ko ženska pristane na sex, se naknadno lahko premisli in reče, da ni podala soglasja. Najbolje, da se za seks zahteva notarsko overjeno potrdilo, sex pa mora potekati pod video nadzorom.

 2. Vsi, ki smo na tem svetu, smo bili rojeni iz moške iniciative. To spraviti ” v red” je misija nemogoče. Lahko še tako obračamo besede, pilimo definicije…, vedno bo ostalo nekaj nedefinirano. Odnos med partnerjema ni nepremičniski posel, ki se konča z vpisom v zemljiško knjigo. Če pri tem odštejemo sklenitev zakonske zveze, ki se vpiše v matično knjigo in privolitev presumira.
  Da pa me ne bo kdo obtožil : posilstvo je zavrženo dejanje!

  • Po mojem mnenju je klasičnih posilstev razmeroma malo. Največ je tako imenovanih mejnih primerov. Spomnim se, da sem nekoč bral zgodbo, ko je mladoporočena damica prišla domov ob nekoliko nenavadno pozni uri in možu ni znala pojasniti zakaj. Potem je priznala, da je bila z nekom, vendar je rekla, da jo je posilil. Mož je seveda šel na policijo, nakar se je izkazalo, da posilstva ni bilo… Takih zgodb je nešteto.

   • Po predlogu feministk bo morala biti damica iz gornjega primera samo dovolj vztrajna in pokvarjena in bo mimogrede zašila tipa, s katerim se je prostovoljno spečala.

 3. Tudi jaz mislim, da je “ja pomeni ja” skrajna neumnost. Pravniki so to povedali s pravnega vidika, jaz pa povem s čisto praktičnega: s tem je ubita vsak iniciativa in spontanost.

  Sedaj bi morala partnerja drug drugega spraševati: a ti zdej lahko to delam, a ti lahko ono delam, … sex je večinoma spontano dejanje npr. par gre zvečer spat, ugasne luč in … še spraševala bosta sedaj a lahko a ne???

  Če ni spontanosti, pol toliko užitka ni. S tem je popolnoma ubit ‘rajc’. Čisto v redu je definicaja ‘ne pomeni ne’, razen za osebe ki ne morejo dati soglasja (spi, nezavesten, …) in osebe pod mejo konsenza (pri nas 15 let).

  Ta ‘ja pomeni ja’ hočejo sedaj izsiliti feministke, ki so prikrajšane za seks, bodisi da so lezbe ali da imajo negativneo izkušnjo z moškimi, ali da jih sovražijo. V bistvu hočejo zakonsko kastrirati moške. Kdo si bo še upal, če pa je treba vse prej doreči in se zmeniti. V tem primeru pa seveda kot rečeno ni užitka. Kot bi bil na pol impotenten.

  S tem bodo seveda prikrajšale za užitek in potencialne partnerje tudi ženske. A to njih ne briga, važno da bodo one svoje dosegle.

   • @Roman, Kraševka: Glavno je po mojem mnenju vendarle tisto kar sem napisal: torej ubiti iniciativo moških oz. jih spraviti pod nadzor. Pri tem verjetno res ne gre toliko za sama čustva, češ jaz ne morem potem pa tudi oni (one) ne bodo, temveč bolj za enega od načinov prevlade nad moškimi, vzpostavitve feminizirane družbe oz. prevlade ženskega spola nad moškim.

    To pa je samo še ena od možnih oblik diktature, ki nam grozi v prihodnosti. Po možnosti v kombinaciji s kako drugo (leva diktatura, (anti)globalisti, …).

    Za otroke sicer po mojem tudi v taki ureditvi ni problem. Konec, koncev se jih da danes narediti tudi na drugi način. Je pa res grozljiva podoba take družbe v prihodnosti: otroci iz tovarn! Se spomnim na Schwarzenegerjev The 6th day!

 4. Enkrat bo treba pač ugotoviti, tudi na slovenskem, da se s pravom ne da vsega urediti. Ta obsedenost s pravnim urejevanjem gre enostavno predaleč. Družbe, ki se strmele k temu, da so vse življenje in odnose normirale so propadle. V zgodovini javnih financ je znana Dioklicianova zgodba oz. njegove reforme. Normiral je vse cene in poklice…in propad Rima je bil samo še korak stran. Pravo, urejuje minimum naših odnosov, tisto, kar je res potrebno, vse ostalo je življenje in znotraj njega tveganje in zaupanje.

Komentiraj